Słownik temperatura teoria kwasów co to znaczy.
DEFINICJA Temperatura, Teoria Kwasów I Zasad Bronsteda, Tm, Thomson Sir Joseph John, Tlenek Metalu.

Słownik chemiczny: przykłady na T

 • Co to znaczy Termodynamika Informacje obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych, dzielący się na t. fenomenologiczną (ujmującą zjawiska bez co to jest.
 • Co to znaczy V Fosforu Tlenek Informacje tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach, powstający definicja.
 • Co to znaczy Tl Informacje znak ↑ talu co znaczy.
 • Co to znaczy Syntetyczne Tworzywa Informacje ↑ tworzywa sztuczne słownik.
 • Co to znaczy Amfoteryczne Tlenki Informacje reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z kwasami metal znaczenie.
 • Co to znaczy Topnienia Temperatura Informacje zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zazwyczaj ciekłego). Mówiąc precyzyjnie, to jest temp., gdzie czym jest.
 • Co to znaczy Transestryfikacja Informacje odwracalna reakcja przemiany danego ↑ estru w inny, zachodząca pod wpływem ↑ alkoholu, a katalizowana poprzez obecne w środowisku reakcji co oznacza.
 • Co to znaczy Taed Informacje tetraacetyloetylenodiamina, związek chem. o wzorze wybielacza skutecznego już w temp. 40÷50 °C (kwas nadoctowy powstaje w reakcji TAED z krzyżówka.
 • Co to znaczy Tryt Informacje łaciny Tritium), promieniotwórczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u (τ1/2 = 12,46 lat najlepszy.
 • Co to znaczy Vi Siarki Tlenek Informacje SO3, związek o sporych skłonnościach do polimeryzacji, wskutek czego występuje w kilku odmianach: gazowy monomer, cykliczny trimer (lotna przykłady.
 • Co to znaczy William Thomson Informacje szkocki, znany potem jako lord Kelvin. Prowadził badania z zakresu ↑ termodynamiki, wprowadził bezwzględną skalę temp. (↑ temp. bezwzględna encyklopedia.
 • Co to znaczy Termoutwardzalne Tworzywa Informacje gatunku ↑ duroplastów, które są plastyczne tylko w startowym etapie wytwarzania, a ich dalsze ogrzewanie prowadzi do twardego jak działa.
 • Co to znaczy Trucizna Informacje nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN, BaCl2, (CH3)2Hg czy jest.
 • Co to znaczy Talk Informacje 2|Si4O10], barwy białej, żółtej albo zielonkawej. Tłustawy i miękki (1 w ↑ skali Mohsa), działa antystatycznie. Używany do produkcji pojęcie.
 • Co to znaczy Transuranowce Informacje ↑ aktynowce wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Tytan Informacje Titanium), pierwiastek chem., metal, Z = 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r. (albo 1791 r.) i opis.
 • Co to znaczy Terb Informacje Terbium), pierwiastek chem., metal, Z = 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie informacje.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD LEWISA Informacje substancja zdolna do przyłączenia pary elektronowej z utworzeniem wiązania koordynacyjnego na przykład H+, AlCl3, Cu2+, SO3, zasadą zaś co to jest.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA Informacje substancją, która w roztworze wodnym dysocjuje odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada odszczepia jon OH-: HA ⇆ H+ + A-, BOH ⇆ B+ + OH definicja.
 • Co to znaczy Hans Tropsch Informacje 1889-1935) chemik niem., opracował z F. Fischerem metodę produkcji benzyny syntetycznej co znaczy.
 • Co to znaczy Termy Informacje ↑ wody mineralne słownik.
 • Co to znaczy Tryskawka Informacje laboratoryjne składające się z butelki z miękkiego tworzywa sztucznego, zaopatrzonej w gumowy korek z zagiętą rurką szklaną; ściśnięcie znaczenie.
 • Co to znaczy Topaz Informacje minerał, Al2[SiO4](F,OH)2; kamień szlachetny; przezroczysty, bezb. albo żółtawy czym jest.
 • Co to znaczy Troposfera Informacje warstwa atmosfery najbliższa Ziemi; sięga od 8 km nad biegunami do 17 km nad równikiem, główna dla życia i mechanizmów geochem co oznacza.
 • Co to znaczy Tb Informacje znak ↑ terbu krzyżówka.
 • Co to znaczy Krzepnięcia Temperatura Informacje temp. przejścia etapy ciekłej substancji w fazę stałą. Temp. ta jest równa t.t. substancji w stanie stałym najlepszy.
 • Co to znaczy Curie Temperatura Informacje ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑ paramagnetyk. W przykłady.
 • Co to znaczy Transmutacja Informacje pierwiastka w inny. Wg alchemików mechanizm ten (w szczególności jako przemiana niedrogich metali, na przykład ołowiu w złoto) miał być encyklopedia.
 • Co to znaczy Azotu Tlenki Informacje tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu utlenienia, jednak w jak działa.
 • Co to znaczy THOMSON SIR GEORGE PAGET Informacje J.J. Thomsona, fizyk bryt. Prof. uniwersytetów w Aberdeen (1922-1930), Londynie (1930-1952) i Cambridge (1952-1962). Prowadził prace w czy jest.
 • Co to znaczy Teina Informacje ↑ kofeina pojęcie.
 • Co to znaczy Termochemia Informacje badający i opisujący konsekwencje energetyczne reakcji chem. Ogólna zasada termochemii ma następującą postać: w trakcie tworzenia się wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Tenoryt Informacje minerał, CuO, barwy szaroczarnej; ruda miedzi opis.
 • Co to znaczy Siarki Trójtlenek Informacje niepoprawna nazwa ↑ tlenku siarki(VI informacje.
 • Co to znaczy Termoplastyczne Tworzywa Informacje które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy zostać ukształtowane co to jest.
 • Co to znaczy Tempery Informacje ↑ farby definicja.
 • Co to znaczy Strukturalna Teoria Informacje budowę związków org., o następujących założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się specyficzną budową, o której decydują rodzaj co znaczy.
 • Co to znaczy Tc Informacje znak ↑ technetu słownik.
 • Co to znaczy Kwarków Teoria Informacje istnienie podstawowych cząstek elementarnych, zwanych ↑ kwarkami, jako tworzących nukleony; kwarki mają ładunki elektryczne mniejsze od znaczenie.
 • Co to znaczy Tor Informacje Thorium), pierwiastek chem., metal, Z = 90, m.at. 232,038u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1828 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie czym jest.
 • Co to znaczy Bezwzględna Temperatura Informacje ↑ temp. absolutna co oznacza.
 • Co to znaczy Tetraetyloołów Informacje oleista ciecz dodawana do benzyny (etyliny) jako ↑ antydetonator, w celu poprawienia jej ↑ liczby oktanowej. W trakcie spalania benzyny w krzyżówka.
 • Co to znaczy Trotyl Informacje ↑2,4,6-trinitrotoluen najlepszy.
 • Co to znaczy Tautomeria Informacje występowania danego związku w formie dwóch form izomerycznych będących ze sobą w stanie równowagi. Przemieszczeniu w cząsteczce może ulegać przykłady.
 • Co to znaczy Technet Informacje Technetium), pierwiastek chem., metal, Z = 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew przewidział istnienie encyklopedia.
 • Co to znaczy Iv Siarki Tlenek Informacje bezb. gaz, cięższy od powietrza, o ostrym, duszącym zapachu. Rozp. w wodzie i tworzy kwas siarkowy(IV) H2SO3. Ciekły SO2 dobrze rozp jak działa.
 • Co to znaczy Jacques Louis Thénard Informacje franc., odkrył: wpływ światła na reakcję ↑ chloru z ↑ wodorem, ↑ nadtlenek wodoru, dostał niebieski pigment, tak zwany błękit Thenarda. W czy jest.
 • Co to znaczy Tiamina Informacje ↑ wit. B1 pojęcie.
 • Co to znaczy Termoliza Informacje ↑ dysocjacja termiczna wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Tryptofan Informacje indolilo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki rozp. w wodzie, gorącym etanolu i silnych zasadach. Występuje w opis.
 • Co to znaczy Tetrachlorometan Informacje t.w. 76,7°C, gęstość 1,598g·cm-3; bezb., niepalna ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org. T. otrzymuje się poprzez informacje.
 • Co to znaczy Teoria Informacje twierdzeń, opisujący określone zdarzenie albo klasę zjawisk, a sformułowany opierając się na przeprowadzonych doświadczeń (↑ eksperyment) i co to jest.
 • Co to znaczy Tritlen Informacje ↑ ozon definicja.
 • Co to znaczy Thf Informacje ↑tetrahydrofuran co znaczy.
 • Co to znaczy Tombak Informacje odmiana ↑ mosiądzu o dużej zawartości cynku i charakterystycznym złotym zabarwieniu, użytkowana do produkcji imitacji biżuterii słownik.
 • Co to znaczy Ii Węgla Tlenek Informacje bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach bez zaangażowania chemicznie znaczenie.
 • Co to znaczy Tran Informacje zwierzęcy (niezwykły, gdyż tłuszcze zwierzęce są substancjami stałymi), otrzymywany z ryb i wielorybów, zawierający poza glicerydami duże czym jest.
 • Co to znaczy Tlen Informacje Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja i niezależnie w co oznacza.
 • Co to znaczy Tantal Informacje Tantalum), pierwiastek chem., metal, Z = 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r krzyżówka.
 • Co to znaczy Tetraedr Informacje jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie najlepszy.
 • Co to znaczy Tabun Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca przykłady.
 • Co to znaczy Transkrypcja Informacje tłumaczenia informacji zakodowanych w ↑DNA na ↑RNA, który natomiast będzie stanowić instrukcje sterujące syntezą ↑białek w komórce (a więc encyklopedia.
 • Co to znaczy Bronsteda Teoria Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda jak działa.
 • Co to znaczy Metali Triady Informacje ↑ ekipy układu okresowego czy jest.
 • Co to znaczy Topniki Informacje materiały dodawane do wsadu w procesie otrzymywania i oczyszczania metali, które mają związać zanieczyszczenia i wytworzyć z nimi nisko pojęcie.
 • Co to znaczy Termoogniwo Informacje ↑ termoelement wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Taniny Informacje galusowego i innych kwasów fenolokarboksylowych z alkoholami polihydroksylowymi albo cukrami. T. są rozp. w wodzie, etanolu, acetonie opis.
 • Co to znaczy Sztuczne Tworzywa Informacje wielkocząsteczkowe, fundamentalne składniki to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑ stabilizatory, włókna wzmacniające informacje.
 • Co to znaczy Taksol Informacje związek chem., wykazuje mocne działanie przeciwnowotworowe. Występuje w korze cisa amerykańskiego co to jest.
 • Co to znaczy Ptfe Politetrafluoroetylen Teflon Informacje ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w znanych definicja.
 • Co to znaczy Krytyczna Temperatura Informacje ↑ diagram fazowy co znaczy.
 • Co to znaczy Thc Informacje tetrahydrokannabinol, gł. substancja aktywna w okolicy kannabinolu, kannabidiolu i kwasu kannabidiolowego narkotyków, takich jak: ↑ haszysz słownik.
 • Co to znaczy Daltona Teoria Informacje ↑ teoria atomistyczna znaczenie.
 • Co to znaczy Th Informacje znak ↑ toru czym jest.
 • Co to znaczy Termopara Informacje ↑ termoelement co oznacza.
 • Co to znaczy Turmalin Informacje boroglinokrzemian magnezu, sodu, wapnia, żelaza; bezb., brunatny albo czarny; odmiany przezroczyste użytkowane są w jubilerstwie jako krzyżówka.
 • Co to znaczy Tioacetamid Informacje ↑ Akt najlepszy.
 • Co to znaczy Atomistyczna Teoria Informacje strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt nadał jej Dalton w przykłady.
 • Co to znaczy Tymina Informacje metylopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej - ↑ kwasów nukleinowych. Tworzy encyklopedia.
 • Co to znaczy Toluen Informacje C6H5CH3. Palna ciecz, nierozp. w wodzie, wyodrębniana z ↑ ropy naftowej. T. jest stosowany jako rozpuszczalnik, służy także do produkcji jak działa.
 • Co to znaczy Trydymit Informacje odmiana ↑ tlenku krzemu(IV czy jest.
 • Co to znaczy Teofilina Informacje ↑ kofeina pojęcie.
 • Co to znaczy Topnienie Informacje stałej substancji w ciecz, w rezultacie doprowadzenia dostatecznej ilości energii na sposób ciepła. Energia potrzebna do tego celu nazywana wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Twardość Informacje substancji na odkształcenia trwałe spowodowane przyłożonym obciążeniem. Twardość minerałów podaje się w ↑ skali Mohsa. Do pomiaru twardości opis.
 • Co to znaczy Zapłonu Temperatura Informacje fizykochem. charakteryzujący między innymi smary i paliwa ciekłe; temp., gdzie palna ciecz wydziela taką liczba lotnych par, iż następuje informacje.
 • Co to znaczy Tomasyna Informacje trakcie produkcji stali sposobem Thomasa (↑ świeżenie), użytkowany jako fosforowy nawóz (↑ nawozy fosforowe) sztuczny (około15% tlenku co to jest.
 • Co to znaczy Obojętne Tlenki Informacje tlenki nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami, na przykład CO, N2O. Mogą rozpuszczać się w wodzie, lecz z nią nie reagują definicja.
 • Co to znaczy Terpentyna Informacje ciecz (t.w. 155÷170°C), pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji z parą wodną żywicy drzew iglastych albo ich rozdrobnionego drewna co znaczy.
 • Co to znaczy Witalistyczna Teoria Informacje ↑ witalizm słownik.
 • Co to znaczy Zasadowe Tlenki Informacje jednak prawie każdy tlenek metalu jest zasadowy, na przykład Mn2O7. Tlenki metali o małej elektroujemności (metale 1 i 2 ekipy układu znaczenie.
 • Co to znaczy Sublimacji Temperatura Informacje zachodzi przejście fazowe ze stanu stałego bezpośrednio do stanu gazowego. Zdarzenie tj. możliwe dlatego, iż na diagramie fazowym danej czym jest.
 • Co to znaczy Cynowy Trąd Informacje cynowa. Mechanizm przejścia cyny β w cynę α zachodzący w temp. niższych niż 13,3°C i katalizowany poprzez kryształy cyny α. W temp. 0÷13 co oznacza.
 • Co to znaczy Tantalit Informacje minerał, (Fe,Mn)Ta2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda tantalu krzyżówka.
 • Co to znaczy Termoelement Informacje termopara; układ dwóch przewodników z różnych metali połączonych w dwóch punktach (złączach). Jeżeli złącza termoelementu są umieszczone w najlepszy.
 • Co to znaczy Ta Informacje znak ↑ tantalu przykłady.
 • Co to znaczy Tytanowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tytan, ↑ cyrkon, ↑ hafn, ↑ rutherford. Wszystkie pierwiastki to metale i encyklopedia.
 • Co to znaczy Testosteron Informacje androgen; białe kryształki, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, t.t. 155°C. Użytkowany jako lek u mężczyzn jak działa.
 • Co to znaczy Kwasowe Tlenki Informacje niemetali, lecz również tlenki metali na wyższych stopniach utlenienia, na przykład Mn2O7. Reagują z wodą tworząc kwasy tlenowe (tytułujemy czy jest.
 • Co to znaczy Titrant Informacje miareczkowej, a więc metodzie oznaczania stężenia substancji w roztworze, odczynnik o znanym stężeniu (↑ roztwór mianowany), którym pojęcie.
 • Co to znaczy Trioksometylen Informacje budowie cyklicznej; wytwór trimeryzacji metanalu powstający w formie białego osadu w ↑ formalinie. By zapobiec procesowi trimeryzacji do wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Iv Węgla Tlenek Informacje bezb. gaz, bez zapachu i smaku, niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w źródłach naturalnych. Otrzymywany w opis.
 • Co to znaczy Turkus Informacje minerał, CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O, kamień szlachetny; nieprzezroczysty, barwy niebieskiej albo niebieskozielonej informacje.
 • Co to znaczy Terpeny Informacje o budowie łańcuchowej, cyklicznej i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), będące składnikami olejków roślinnych i kwiatowych (na co to jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Termodynamika Informacje zajmujący się gł. efektami energetycznymi (na przykład cieplnymi) reakcji chem. (↑ termochemia) i stanami równowagi, jakie ustalają się w definicja.
 • Co to znaczy Tubokuraryna Informacje ↑ kurara co znaczy.
 • Co to znaczy Ii Rtęci Tlenek Informacje o barwie czerwonej albo żółtej (zależnie od struktury), rozkłada się w temp. ~400 °C z wydzieleniem tlenu, co wykorzystuje się niekiedy do słownik.
 • Co to znaczy Wrzenia Temperatura Informacje prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie cieczy w całej znaczenie.
 • Co to znaczy Tetrahydrofuran Informacje polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie; tt. -108,4ºC czym jest.
 • Co to znaczy Toksyferyna Informacje ↑ kurara co oznacza.
 • Co to znaczy Iv Krzemu Tlenek Informacje związek chem.; bezb. substancja stała (t.t. 1723 °C, t.w. 2950 °C), nierozp. w wodzie, występuje w kilku odmianach krystalicznych, spośród krzyżówka.
 • Co to znaczy Absolutna Temperatura Informacje tak zwany zera bezwzględnego (zera w skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K). Gdyż °C jest równy kelwinowi, zatem między najlepszy.
 • Co to znaczy Tlenowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tlen, ↑ siarka, ↑ selen, ↑ tellur, ↑ polon, ↑ ununheks. Tlen, siarka są przykłady.
 • Co to znaczy Tul Informacje Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem) poprzez P.T. Cleve´a. W encyklopedia.
 • Co to znaczy Tygiel Informacje naczynie ceramiczne albo wykonane z kwarcu lub platyny, wykorzystywane do prażenia substancji w wysokiej temp jak działa.
 • Co to znaczy Tokoferole Informacje ↑ wit. E czy jest.
 • Co to znaczy Ti Informacje znak ↑ tytanu pojęcie.
 • Co to znaczy Tlenki Informacje związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia pierwiastka, bo wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Niemetalu Tlenek Informacje dwuskładnikowy związek niemetalu z tlenem opis.
 • Co to znaczy Toryt Informacje minerał, ThSiO4; ruda toru informacje.
 • Co to znaczy Pokojowa Temperatura Informacje definicja względne; zakres temp. od 0°C do 25°C co to jest.
 • Co to znaczy Tłuszcze Informacje wielowodorotlenowych i wyższych ↑ kwasów karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie występujące w przyrodzie definicja.
 • Co to znaczy Tal Informacje Thallium), pierwiastek chem., metal, Z = 81, m.at. 204,3833u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1861 r. poprzez W. Crookesa i niezależnie w 1862 co znaczy.
 • Co to znaczy Katalizatora Trucizna Informacje tworzy z katalizatorem trwałe albo dość trwałe połączenia, niwelując w ten sposób jego własności katalityczne albo znacząco je obniżając słownik.
 • Co to znaczy Vsepr Teoria Informacje Valence Shell Electron Pair Repulsion - odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób przewidywania budowy przestrzennej znaczenie.
 • Co to znaczy Węgla Atom Tetraedryczny Informacje ↑ hybrydyzacji sp3, tworzący wiązania chem. skierowane do wierzchołków czworościanu (tetraedru), w środku którego się znajduje. Kąt płaski czym jest.
 • Co to znaczy Trona Informacje minerał, Na3H(CO3)2·2H2O, bezb. i przezroczysty co oznacza.
 • Co to znaczy Termity Informacje sproszkowanych tlenków nie wszystkich metali i granulowanego glinu. Termity stosuje się do spawania aluminotermicznego metali (↑ krzyżówka.
 • Co to znaczy Te Informacje znak ↑ telluru najlepszy.
 • Co to znaczy Torf Informacje zawierający do 60% węgla pierwiastkowego, ma najniższy stopień uwęglenia spośród węgli kopalnych. Występuje na dnie bagien. Użytkowany jako przykłady.
 • Co to znaczy Tiofen Informacje tiofuran, heterocykliczny związek aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C, nierozp. w wodzie, rozp. w encyklopedia.
 • Co to znaczy Tellur Informacje Tellurium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 52, m.at. 127,60u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1782 r. poprzez F.J. Müllera von Reichensteina jak działa.
 • Co to znaczy Wody Twardość Informacje wynikająca z obecności soli wapnia i magnezu (niekiedy również Fe, Ba, Mn), łącznie twardość ogólna. Rozróżnia się twardość przemijającą czy jest.
 • Co to znaczy Transaktynowce Informacje liczbie atomowej 104 albo wyższej, następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7 moment układu Mendelejewa (blok d, a pojęcie.
 • Co to znaczy Pierwiastków Triady Informacje systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika niem. W. Doebereinera (1780-1849). Opierała się na tym, iż na przykład masa Na w wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Tnt Informacje ↑2,4,6-trinitrotoluen opis.
 • Co to znaczy Tyrozyna Informacje hydroksyfenylo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki, trudno rozp. w wodzie i etanolu, rozp. w eterze. W informacje.
 • Co to znaczy Teobromina Informacje ↑ kofeina co to jest.
 • Co to znaczy Termometr Informacje wykorzystywane do pomiaru temp.. Rozróżniamy między innymi: termometry gazowe, cieczowe i mechaniczne, wykorzystujące zdarzenie definicja.
 • Co to znaczy Tioacetamid Informacje ↑ AKT co znaczy.
 • Co to znaczy Trawienie Informacje powierzchniowej warstwy metalu albo szkła poprzez wykorzystanie wodnych roztworów kwasów (w razie szkła - ↑ kwasu fluorowodorowego), zasad słownik.
 • Co to znaczy Tiol Informacje nazwa ↑ tiofenu. 2) Dawniej merkaptan, związek org. należący do szeregu RSH (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Trójnóg Informacje laboratoryjne w kształcie pierścienia zaopatrzonego w trzy umocowane prostopadle do jego powierzchni nogi, wykorzystywane do ustawiania czym jest.
 • Co to znaczy Treonina Informacje hydroksybutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Dobrze rozp. w wodzie, ma dwa asymetryczne atomy węgla. U roślin i bakterii powstaje z co oznacza.
 • Co to znaczy John Tyndall Informacje bryt. pochodzenia irlandzkiego. W latach 1853-1887 prof. Royal Institution w Londynie. Współpracownik M. Faradaya w badaniach zjawisk krzyżówka.
 • Co to znaczy Tiosiarczany Informacje sole ↑ kwasu tiosiarkowgo. T. otrzymuje się w rezultacie ogrzewania roztworu siarczanów(IV) i siarki. Mają właściwości redukujące z najlepszy.
 • Co to znaczy Plancka Kwantowa Teoria Informacje nieciągłość zmiany energii w trakcie absorpcji i emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością tego promieniowania dzięki równania przykłady.
 • Co to znaczy Barwnika Trwałość Informacje odporność barwnika na działanie światła, temp., tlenu z powietrza, środków piorących encyklopedia.
 • Co to znaczy Metalu Tlenek Informacje dwuskładnikowy związek metalu z tlenem jak działa.
 • Co to znaczy THOMSON SIR JOSEPH JOHN Informacje bryt., prof. uniwersytetu w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1906 r. za odkrycie elektronu (1897). Wyznaczył relacja ładunku ↑ elektronu czy jest.
 • Co to znaczy Tm Informacje znak ↑ tulu pojęcie.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD BRONSTEDA Informacje kwasem jest substancja, która ma umiejętność odszczepiania protonu (protonodawca), a zasada ma umiejętność przyłączania protonu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Temperatura Informacje miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, na którą złożona jest ich ruch rozwojowy, obrotowy i drgający opis.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja DEFINICJA Temperatura, Teoria Kwasów I Zasad Bronsteda, Tm, Thomson Sir Joseph John, Tlenek Metalu, Trwałość Barwnika, Teoria Kwantowa Plancka, Tiosiarczany, Tyndall co to znaczy.

Tłumaczenie Słownik Temperatura, Teoria Kwasów I Zasad Bronsteda, Tm, Thomson co to jest.