Słownik tyrozyna tryptofan krzyżówka co to znaczy.
TEINA co znaczy TURKUS krzyżówka TEORIA co to jest TUL słownik TOKSYFERYNA czym jest TIOL co.

Słownik chemiczny: przykłady na T

 • Co to znaczy Tyrozyna Informacje hydroksyfenylo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki, trudno rozp. w wodzie i etanolu, rozp. w eterze. W co znaczy.
 • Co to znaczy Tryptofan Informacje indolilo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki rozp. w wodzie, gorącym etanolu i silnych zasadach. Występuje w krzyżówka.
 • Co to znaczy Topnienie Informacje stałej substancji w ciecz, w rezultacie doprowadzenia dostatecznej ilości energii na sposób ciepła. Energia potrzebna do tego celu nazywana co to jest.
 • Co to znaczy Transestryfikacja Informacje odwracalna reakcja przemiany danego ↑ estru w inny, zachodząca pod wpływem ↑ alkoholu, a katalizowana poprzez obecne w środowisku reakcji słownik.
 • Co to znaczy Tiamina Informacje ↑ wit. B1 czym jest.
 • Co to znaczy Transuranowce Informacje ↑ aktynowce co oznacza.
 • Co to znaczy Azotu Tlenki Informacje tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu utlenienia, jednak w tłumaczenie.
 • Co to znaczy Terb Informacje Terbium), pierwiastek chem., metal, Z = 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie przykłady.
 • Co to znaczy Iv Węgla Tlenek Informacje bezb. gaz, bez zapachu i smaku, niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w źródłach naturalnych. Otrzymywany w definicja.
 • Co to znaczy Toryt Informacje minerał, ThSiO4; ruda toru encyklopedia.
 • Co to znaczy William Thomson Informacje szkocki, znany potem jako lord Kelvin. Prowadził badania z zakresu ↑ termodynamiki, wprowadził bezwzględną skalę temp. (↑ temp. bezwzględna jak działa.
 • Co to znaczy Ti Informacje znak ↑ tytanu czy jest.
 • Co to znaczy Vsepr Teoria Informacje Valence Shell Electron Pair Repulsion - odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób przewidywania budowy przestrzennej pojęcie.
 • Co to znaczy Wody Twardość Informacje wynikająca z obecności soli wapnia i magnezu (niekiedy również Fe, Ba, Mn), łącznie twardość ogólna. Rozróżnia się twardość przemijającą wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Termoliza Informacje ↑ dysocjacja termiczna opis.
 • Co to znaczy Tetrahydrofuran Informacje polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie; tt. -108,4ºC informacje.
 • Co to znaczy Technet Informacje Technetium), pierwiastek chem., metal, Z = 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew przewidział istnienie znaczenie.
 • Co to znaczy Tioacetamid Informacje ↑ Akt co znaczy.
 • Co to znaczy Barwnika Trwałość Informacje odporność barwnika na działanie światła, temp., tlenu z powietrza, środków piorących krzyżówka.
 • Co to znaczy Tytanowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tytan, ↑ cyrkon, ↑ hafn, ↑ rutherford. Wszystkie pierwiastki to metale i co to jest.
 • Co to znaczy Twardość Informacje substancji na odkształcenia trwałe spowodowane przyłożonym obciążeniem. Twardość minerałów podaje się w ↑ skali Mohsa. Do pomiaru twardości słownik.
 • Co to znaczy Absolutna Temperatura Informacje tak zwany zera bezwzględnego (zera w skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K). Gdyż °C jest równy kelwinowi, zatem między czym jest.
 • Co to znaczy Termoogniwo Informacje ↑ termoelement co oznacza.
 • Co to znaczy Transaktynowce Informacje liczbie atomowej 104 albo wyższej, następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7 moment układu Mendelejewa (blok d, a tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tc Informacje znak ↑ technetu przykłady.
 • Co to znaczy Hans Tropsch Informacje 1889-1935) chemik niem., opracował z F. Fischerem metodę produkcji benzyny syntetycznej definicja.
 • Co to znaczy Iv Krzemu Tlenek Informacje związek chem.; bezb. substancja stała (t.t. 1723 °C, t.w. 2950 °C), nierozp. w wodzie, występuje w kilku odmianach krystalicznych, spośród encyklopedia.
 • Co to znaczy Tryt Informacje łaciny Tritium), promieniotwórczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u (τ1/2 = 12,46 lat jak działa.
 • Co to znaczy Strukturalna Teoria Informacje budowę związków org., o następujących założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się specyficzną budową, o której decydują rodzaj czy jest.
 • Co to znaczy Ta Informacje znak ↑ tantalu pojęcie.
 • Co to znaczy Iv Siarki Tlenek Informacje bezb. gaz, cięższy od powietrza, o ostrym, duszącym zapachu. Rozp. w wodzie i tworzy kwas siarkowy(IV) H2SO3. Ciekły SO2 dobrze rozp wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Pokojowa Temperatura Informacje definicja względne; zakres temp. od 0°C do 25°C opis.
 • Co to znaczy Tłuszcze Informacje wielowodorotlenowych i wyższych ↑ kwasów karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie występujące w przyrodzie informacje.
 • Co to znaczy Tm Informacje znak ↑ tulu znaczenie.
 • Co to znaczy Taksol Informacje związek chem., wykazuje mocne działanie przeciwnowotworowe. Występuje w korze cisa amerykańskiego co znaczy.
 • Co to znaczy Trucizna Informacje nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN, BaCl2, (CH3)2Hg krzyżówka.
 • Co to znaczy Syntetyczne Tworzywa Informacje ↑ tworzywa sztuczne co to jest.
 • Co to znaczy Taniny Informacje galusowego i innych kwasów fenolokarboksylowych z alkoholami polihydroksylowymi albo cukrami. T. są rozp. w wodzie, etanolu, acetonie słownik.
 • Co to znaczy Curie Temperatura Informacje ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑ paramagnetyk. W czym jest.
 • Co to znaczy Turmalin Informacje boroglinokrzemian magnezu, sodu, wapnia, żelaza; bezb., brunatny albo czarny; odmiany przezroczyste użytkowane są w jubilerstwie jako co oznacza.
 • Co to znaczy Metali Triady Informacje ↑ ekipy układu okresowego tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tran Informacje zwierzęcy (niezwykły, gdyż tłuszcze zwierzęce są substancjami stałymi), otrzymywany z ryb i wielorybów, zawierający poza glicerydami duże przykłady.
 • Co to znaczy Ptfe Politetrafluoroetylen Teflon Informacje ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w znanych definicja.
 • Co to znaczy Węgla Atom Tetraedryczny Informacje ↑ hybrydyzacji sp3, tworzący wiązania chem. skierowane do wierzchołków czworościanu (tetraedru), w środku którego się znajduje. Kąt płaski encyklopedia.
 • Co to znaczy Tioacetamid Informacje ↑ AKT jak działa.
 • Co to znaczy Trona Informacje minerał, Na3H(CO3)2·2H2O, bezb. i przezroczysty czy jest.
 • Co to znaczy Bezwzględna Temperatura Informacje ↑ temp. absolutna pojęcie.
 • Co to znaczy Tokoferole Informacje ↑ wit. E wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Siarki Trójtlenek Informacje niepoprawna nazwa ↑ tlenku siarki(VI opis.
 • Co to znaczy Termoelement Informacje termopara; układ dwóch przewodników z różnych metali połączonych w dwóch punktach (złączach). Jeżeli złącza termoelementu są umieszczone w informacje.
 • Co to znaczy Th Informacje znak ↑ toru znaczenie.
 • Co to znaczy Temperatura Informacje miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, na którą złożona jest ich ruch rozwojowy, obrotowy i drgający co znaczy.
 • Co to znaczy Amfoteryczne Tlenki Informacje reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z kwasami metal krzyżówka.
 • Co to znaczy Trawienie Informacje powierzchniowej warstwy metalu albo szkła poprzez wykorzystanie wodnych roztworów kwasów (w razie szkła - ↑ kwasu fluorowodorowego), zasad co to jest.
 • Co to znaczy Tlenki Informacje związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia pierwiastka, bo słownik.
 • Co to znaczy Tomasyna Informacje trakcie produkcji stali sposobem Thomasa (↑ świeżenie), użytkowany jako fosforowy nawóz (↑ nawozy fosforowe) sztuczny (około15% tlenku czym jest.
 • Co to znaczy Wrzenia Temperatura Informacje prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie cieczy w całej co oznacza.
 • Co to znaczy Termopara Informacje ↑ termoelement tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tetraedr Informacje jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie przykłady.
 • Co to znaczy Termochemia Informacje badający i opisujący konsekwencje energetyczne reakcji chem. Ogólna zasada termochemii ma następującą postać: w trakcie tworzenia się definicja.
 • Co to znaczy Pierwiastków Triady Informacje systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika niem. W. Doebereinera (1780-1849). Opierała się na tym, iż na przykład masa Na w encyklopedia.
 • Co to znaczy Tiofen Informacje tiofuran, heterocykliczny związek aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C, nierozp. w wodzie, rozp. w jak działa.
 • Co to znaczy Tombak Informacje odmiana ↑ mosiądzu o dużej zawartości cynku i charakterystycznym złotym zabarwieniu, użytkowana do produkcji imitacji biżuterii czy jest.
 • Co to znaczy Termometr Informacje wykorzystywane do pomiaru temp.. Rozróżniamy między innymi: termometry gazowe, cieczowe i mechaniczne, wykorzystujące zdarzenie pojęcie.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA Informacje substancją, która w roztworze wodnym dysocjuje odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada odszczepia jon OH-: HA ⇆ H+ + A-, BOH ⇆ B+ + OH wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Tymina Informacje metylopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej - ↑ kwasów nukleinowych. Tworzy opis.
 • Co to znaczy Termy Informacje ↑ wody mineralne informacje.
 • Co to znaczy Zasadowe Tlenki Informacje jednak prawie każdy tlenek metalu jest zasadowy, na przykład Mn2O7. Tlenki metali o małej elektroujemności (metale 1 i 2 ekipy układu znaczenie.
 • Co to znaczy Krzepnięcia Temperatura Informacje temp. przejścia etapy ciekłej substancji w fazę stałą. Temp. ta jest równa t.t. substancji w stanie stałym co znaczy.
 • Co to znaczy Troposfera Informacje warstwa atmosfery najbliższa Ziemi; sięga od 8 km nad biegunami do 17 km nad równikiem, główna dla życia i mechanizmów geochem krzyżówka.
 • Co to znaczy Tetraetyloołów Informacje oleista ciecz dodawana do benzyny (etyliny) jako ↑ antydetonator, w celu poprawienia jej ↑ liczby oktanowej. W trakcie spalania benzyny w co to jest.
 • Co to znaczy Topnienia Temperatura Informacje zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zazwyczaj ciekłego). Mówiąc precyzyjnie, to jest temp., gdzie słownik.
 • Co to znaczy Thf Informacje ↑tetrahydrofuran czym jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Termodynamika Informacje zajmujący się gł. efektami energetycznymi (na przykład cieplnymi) reakcji chem. (↑ termochemia) i stanami równowagi, jakie ustalają się w co oznacza.
 • Co to znaczy Tabun Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tubokuraryna Informacje ↑ kurara przykłady.
 • Co to znaczy Terpentyna Informacje ciecz (t.w. 155÷170°C), pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji z parą wodną żywicy drzew iglastych albo ich rozdrobnionego drewna definicja.
 • Co to znaczy V Fosforu Tlenek Informacje tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach, powstający encyklopedia.
 • Co to znaczy Trydymit Informacje odmiana ↑ tlenku krzemu(IV jak działa.
 • Co to znaczy Krytyczna Temperatura Informacje ↑ diagram fazowy czy jest.
 • Co to znaczy THOMSON SIR JOSEPH JOHN Informacje bryt., prof. uniwersytetu w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1906 r. za odkrycie elektronu (1897). Wyznaczył relacja ładunku ↑ elektronu pojęcie.
 • Co to znaczy Toluen Informacje C6H5CH3. Palna ciecz, nierozp. w wodzie, wyodrębniana z ↑ ropy naftowej. T. jest stosowany jako rozpuszczalnik, służy także do produkcji wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ii Rtęci Tlenek Informacje o barwie czerwonej albo żółtej (zależnie od struktury), rozkłada się w temp. ~400 °C z wydzieleniem tlenu, co wykorzystuje się niekiedy do opis.
 • Co to znaczy Tl Informacje znak ↑ talu informacje.
 • Co to znaczy THOMSON SIR GEORGE PAGET Informacje J.J. Thomsona, fizyk bryt. Prof. uniwersytetów w Aberdeen (1922-1930), Londynie (1930-1952) i Cambridge (1952-1962). Prowadził prace w znaczenie.
 • Co to znaczy Termoutwardzalne Tworzywa Informacje gatunku ↑ duroplastów, które są plastyczne tylko w startowym etapie wytwarzania, a ich dalsze ogrzewanie prowadzi do twardego co znaczy.
 • Co to znaczy Tantal Informacje Tantalum), pierwiastek chem., metal, Z = 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r krzyżówka.
 • Co to znaczy Tetrachlorometan Informacje t.w. 76,7°C, gęstość 1,598g·cm-3; bezb., niepalna ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org. T. otrzymuje się poprzez co to jest.
 • Co to znaczy Trójnóg Informacje laboratoryjne w kształcie pierścienia zaopatrzonego w trzy umocowane prostopadle do jego powierzchni nogi, wykorzystywane do ustawiania słownik.
 • Co to znaczy Zapłonu Temperatura Informacje fizykochem. charakteryzujący między innymi smary i paliwa ciekłe; temp., gdzie palna ciecz wydziela taką liczba lotnych par, iż następuje czym jest.
 • Co to znaczy Torf Informacje zawierający do 60% węgla pierwiastkowego, ma najniższy stopień uwęglenia spośród węgli kopalnych. Występuje na dnie bagien. Użytkowany jako co oznacza.
 • Co to znaczy Atomistyczna Teoria Informacje strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt nadał jej Dalton w tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tempery Informacje ↑ farby przykłady.
 • Co to znaczy Tal Informacje Thallium), pierwiastek chem., metal, Z = 81, m.at. 204,3833u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1861 r. poprzez W. Crookesa i niezależnie w 1862 definicja.
 • Co to znaczy Niemetalu Tlenek Informacje dwuskładnikowy związek niemetalu z tlenem encyklopedia.
 • Co to znaczy Terpeny Informacje o budowie łańcuchowej, cyklicznej i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), będące składnikami olejków roślinnych i kwiatowych (na jak działa.
 • Co to znaczy Sztuczne Tworzywa Informacje wielkocząsteczkowe, fundamentalne składniki to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑ stabilizatory, włókna wzmacniające czy jest.
 • Co to znaczy Tlen Informacje Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja i niezależnie w pojęcie.
 • Co to znaczy Tytan Informacje Titanium), pierwiastek chem., metal, Z = 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r. (albo 1791 r.) i wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kwasowe Tlenki Informacje niemetali, lecz również tlenki metali na wyższych stopniach utlenienia, na przykład Mn2O7. Reagują z wodą tworząc kwasy tlenowe (tytułujemy opis.
 • Co to znaczy Treonina Informacje hydroksybutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Dobrze rozp. w wodzie, ma dwa asymetryczne atomy węgla. U roślin i bakterii powstaje z informacje.
 • Co to znaczy Obojętne Tlenki Informacje tlenki nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami, na przykład CO, N2O. Mogą rozpuszczać się w wodzie, lecz z nią nie reagują znaczenie.
 • Co to znaczy Tantalit Informacje minerał, (Fe,Mn)Ta2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda tantalu co znaczy.
 • Co to znaczy Ii Węgla Tlenek Informacje bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach bez zaangażowania chemicznie krzyżówka.
 • Co to znaczy Testosteron Informacje androgen; białe kryształki, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, t.t. 155°C. Użytkowany jako lek u mężczyzn co to jest.
 • Co to znaczy Jacques Louis Thénard Informacje franc., odkrył: wpływ światła na reakcję ↑ chloru z ↑ wodorem, ↑ nadtlenek wodoru, dostał niebieski pigment, tak zwany błękit Thenarda. W słownik.
 • Co to znaczy Termoplastyczne Tworzywa Informacje które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy zostać ukształtowane czym jest.
 • Co to znaczy Cynowy Trąd Informacje cynowa. Mechanizm przejścia cyny β w cynę α zachodzący w temp. niższych niż 13,3°C i katalizowany poprzez kryształy cyny α. W temp. 0÷13 co oznacza.
 • Co to znaczy Termity Informacje sproszkowanych tlenków nie wszystkich metali i granulowanego glinu. Termity stosuje się do spawania aluminotermicznego metali (↑ tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tb Informacje znak ↑ terbu przykłady.
 • Co to znaczy Transkrypcja Informacje tłumaczenia informacji zakodowanych w ↑DNA na ↑RNA, który natomiast będzie stanowić instrukcje sterujące syntezą ↑białek w komórce (a więc definicja.
 • Co to znaczy Thc Informacje tetrahydrokannabinol, gł. substancja aktywna w okolicy kannabinolu, kannabidiolu i kwasu kannabidiolowego narkotyków, takich jak: ↑ haszysz encyklopedia.
 • Co to znaczy Tiosiarczany Informacje sole ↑ kwasu tiosiarkowgo. T. otrzymuje się w rezultacie ogrzewania roztworu siarczanów(IV) i siarki. Mają właściwości redukujące z jak działa.
 • Co to znaczy Topniki Informacje materiały dodawane do wsadu w procesie otrzymywania i oczyszczania metali, które mają związać zanieczyszczenia i wytworzyć z nimi nisko czy jest.
 • Co to znaczy Transmutacja Informacje pierwiastka w inny. Wg alchemików mechanizm ten (w szczególności jako przemiana niedrogich metali, na przykład ołowiu w złoto) miał być pojęcie.
 • Co to znaczy John Tyndall Informacje bryt. pochodzenia irlandzkiego. W latach 1853-1887 prof. Royal Institution w Londynie. Współpracownik M. Faradaya w badaniach zjawisk wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Talk Informacje 2|Si4O10], barwy białej, żółtej albo zielonkawej. Tłustawy i miękki (1 w ↑ skali Mohsa), działa antystatycznie. Używany do produkcji opis.
 • Co to znaczy Witalistyczna Teoria Informacje ↑ witalizm informacje.
 • Co to znaczy Vi Siarki Tlenek Informacje SO3, związek o sporych skłonnościach do polimeryzacji, wskutek czego występuje w kilku odmianach: gazowy monomer, cykliczny trimer (lotna znaczenie.
 • Co to znaczy Tenoryt Informacje minerał, CuO, barwy szaroczarnej; ruda miedzi co znaczy.
 • Co to znaczy Termodynamika Informacje obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych, dzielący się na t. fenomenologiczną (ujmującą zjawiska bez krzyżówka.
 • Co to znaczy Tygiel Informacje naczynie ceramiczne albo wykonane z kwarcu lub platyny, wykorzystywane do prażenia substancji w wysokiej temp co to jest.
 • Co to znaczy Kwarków Teoria Informacje istnienie podstawowych cząstek elementarnych, zwanych ↑ kwarkami, jako tworzących nukleony; kwarki mają ładunki elektryczne mniejsze od słownik.
 • Co to znaczy Daltona Teoria Informacje ↑ teoria atomistyczna czym jest.
 • Co to znaczy Metalu Tlenek Informacje dwuskładnikowy związek metalu z tlenem co oznacza.
 • Co to znaczy Tritlen Informacje ↑ ozon tłumaczenie.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD LEWISA Informacje substancja zdolna do przyłączenia pary elektronowej z utworzeniem wiązania koordynacyjnego na przykład H+, AlCl3, Cu2+, SO3, zasadą zaś przykłady.
 • Co to znaczy Tellur Informacje Tellurium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 52, m.at. 127,60u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1782 r. poprzez F.J. Müllera von Reichensteina definicja.
 • Co to znaczy Trioksometylen Informacje budowie cyklicznej; wytwór trimeryzacji metanalu powstający w formie białego osadu w ↑ formalinie. By zapobiec procesowi trimeryzacji do encyklopedia.
 • Co to znaczy Teofilina Informacje ↑ kofeina jak działa.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD BRONSTEDA Informacje kwasem jest substancja, która ma umiejętność odszczepiania protonu (protonodawca), a zasada ma umiejętność przyłączania protonu czy jest.
 • Co to znaczy Teobromina Informacje ↑ kofeina pojęcie.
 • Co to znaczy Tautomeria Informacje występowania danego związku w formie dwóch form izomerycznych będących ze sobą w stanie równowagi. Przemieszczeniu w cząsteczce może ulegać wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Taed Informacje tetraacetyloetylenodiamina, związek chem. o wzorze wybielacza skutecznego już w temp. 40÷50 °C (kwas nadoctowy powstaje w reakcji TAED z opis.
 • Co to znaczy Te Informacje znak ↑ telluru informacje.
 • Co to znaczy Bronsteda Teoria Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda znaczenie.
 • Co to znaczy Titrant Informacje miareczkowej, a więc metodzie oznaczania stężenia substancji w roztworze, odczynnik o znanym stężeniu (↑ roztwór mianowany), którym co znaczy.
 • Co to znaczy Trotyl Informacje ↑2,4,6-trinitrotoluen krzyżówka.
 • Co to znaczy Topaz Informacje minerał, Al2[SiO4](F,OH)2; kamień szlachetny; przezroczysty, bezb. albo żółtawy co to jest.
 • Co to znaczy Katalizatora Trucizna Informacje tworzy z katalizatorem trwałe albo dość trwałe połączenia, niwelując w ten sposób jego własności katalityczne albo znacząco je obniżając słownik.
 • Co to znaczy Tor Informacje Thorium), pierwiastek chem., metal, Z = 90, m.at. 232,038u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1828 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie czym jest.
 • Co to znaczy Plancka Kwantowa Teoria Informacje nieciągłość zmiany energii w trakcie absorpcji i emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością tego promieniowania dzięki równania co oznacza.
 • Co to znaczy Tlenowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tlen, ↑ siarka, ↑ selen, ↑ tellur, ↑ polon, ↑ ununheks. Tlen, siarka są tłumaczenie.
 • Co to znaczy Tryskawka Informacje laboratoryjne składające się z butelki z miękkiego tworzywa sztucznego, zaopatrzonej w gumowy korek z zagiętą rurką szklaną; ściśnięcie przykłady.
 • Co to znaczy Sublimacji Temperatura Informacje zachodzi przejście fazowe ze stanu stałego bezpośrednio do stanu gazowego. Zdarzenie tj. możliwe dlatego, iż na diagramie fazowym danej definicja.
 • Co to znaczy Tnt Informacje ↑2,4,6-trinitrotoluen encyklopedia.
 • Co to znaczy Tiol Informacje nazwa ↑ tiofenu. 2) Dawniej merkaptan, związek org. należący do szeregu RSH (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ jak działa.
 • Co to znaczy Toksyferyna Informacje ↑ kurara czy jest.
 • Co to znaczy Tul Informacje Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem) poprzez P.T. Cleve´a. W pojęcie.
 • Co to znaczy Teoria Informacje twierdzeń, opisujący określone zdarzenie albo klasę zjawisk, a sformułowany opierając się na przeprowadzonych doświadczeń (↑ eksperyment) i wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Turkus Informacje minerał, CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O, kamień szlachetny; nieprzezroczysty, barwy niebieskiej albo niebieskozielonej opis.
 • Co to znaczy Teina Informacje ↑ kofeina informacje.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja TEINA co znaczy TURKUS krzyżówka TEORIA co to jest TUL słownik TOKSYFERYNA czym jest TIOL co oznacza TNT tłumaczenie TEMPERATURA SUBLIMACJI przykłady TRYSKAWKA. co to znaczy.

Tłumaczenie TYROZYNA co znaczy TRYPTOFAN krzyżówka TOPNIENIE co to jest co to jest.