TIOFEN co to znaczy
Słownik TIOFEN. Co znaczy aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C.

Czy przydatne?

Definicja TIOFEN

Co to znaczy tiofen: odmiennie tiol, tiofuran, heterocykliczny związek aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C, nierozp. w wodzie, rozp. w benzenie, etanolu i eterze. T. łatwo ulega reakcjom substytucji elektrofilowej (↑ reakcja substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym), lecz jest odporny na utlenianie. Przemysłowo otrzymywany w reakcji n-butanu z siarką, a użytkowany w produkcji leków, polimerów i w syntezie org

Czym jest TIOFEN znaczenie w Definicje chemia T .