TWORZYWA SZTUCZNE co to znaczy
Słownik TWORZYWA SZTUCZNE. Co znaczy to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑.

Czy przydatne?

Definicja TWORZYWA SZTUCZNE

Co to znaczy tworzywa sztuczne: org. tworzywa wielkocząsteczkowe, fundamentalne składniki to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑ stabilizatory, włókna wzmacniające, zmiękczacze i tym podobne T.s. charakteryzują się zazwyczaj małą gęstością, niskim przewodnictwem cieplnym i elektrycznym i niewielką odpornością na działanie wysokich temp. Do głownych t.s. należą: poli(chlorek winylu), ↑ polietylen, polipropylen, polistyren, fenoplasty, aminoplasty, poliuretany, ↑ żywice epoksydowe i tworzywa fluorowe (↑ teflon). T.s. są powszechnie użytkowane w gospodarce, zastępują regularnie metale, drewno, szkło, skórę, tkaniny i tym podobne T.s. dzieli się na: polimery termoplastyczne (termoplasty; ↑ polimer termoplastyczny) i polimery utwardzalne (↑ duroplasty); na polimery, polikondensaty i poliaddukty i t.s. karbołańcuchowe (zawierające łańcuchy złożone wyłącznie z atomów węgla) i heterołańcuchowe (zawierające w łańcuchach również atomy inne niż węgiel, na przykład tlen - poliestry)

Czym jest TWORZYWA SZTUCZNE znaczenie w Definicje chemia T .