Słownik TRUCIZNA co to znaczy.
Słownik TRUCIZNA. Co znaczy organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN.

Czy przydatne?

Definicja TRUCIZNA

Co to znaczy trucizna: substancja, która nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN, BaCl2, (CH3)2Hg)

Definicja TYNDALL JOHN:
Co to jest bryt. pochodzenia irlandzkiego. W latach 1853-1887 prof. Royal Institution w Londynie. Współpracownik M. Faradaya w badaniach zjawisk elektromagnetycznych. Odkrył i opisał zdarzenie dyfuzji światła trucizna.
Definicja TLENKI:
Co to jest związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia pierwiastka, bo tlen w takich związkach ma zawsze -II stopień utlenienia. Z trucizna.
Definicja TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE:
Co to jest które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy zostać ukształtowane (kształt tworzywa utrzymuje się po oziębieniu). Ponowne trucizna.
Definicja TRIADY PIERWIASTKÓW:
Co to jest systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika niem. W. Doebereinera (1780-1849). Opierała się na tym, iż na przykład masa Na w triadzie (trójce) Li, Na, K jest średnią sumy mas Li + K trucizna.

Czym jest TRUCIZNA znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: