Słownik TETRAEDR co to znaczy.
Słownik TETRAEDR. Co znaczy cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie.

Czy przydatne?

Definicja TETRAEDR

Co to znaczy tetraedr: czworościan foremny, jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie ↑hybrydyzacji sp3. Kształt t. mają między innymi cząsteczki metanu CH4, tlenku ksenonu(VIII) XeO4 i jony amonowy, ortokrzemianowy , ortofosforanowy(V) , siarczanowy(VI) , chloranowy(VII) , manganianowy(VII) itp

Definicja THOMSON SIR GEORGE PAGET:
Co to jest J.J. Thomsona, fizyk bryt. Prof. uniwersytetów w Aberdeen (1922-1930), Londynie (1930-1952) i Cambridge (1952-1962). Prowadził prace w dziedzinie fizyki jądrowej i jej zastosowań w krystalografii tetraedr.
Definicja TRUCIZNA:
Co to jest substancja, która nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN, BaCl2, (CH3)2Hg tetraedr.
Definicja TERMODYNAMIKA CHEMICZNA:
Co to jest dział termodynamiki, zajmujący się gł. efektami energetycznymi (na przykład cieplnymi) reakcji chem. (↑ termochemia) i stanami równowagi, jakie ustalają się w rezultacie reakcji chem. (statyka chem tetraedr.
Definicja TLENEK FOSFORU(V):
Co to jest tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach, powstający rezultacie spalania fosforu w tlenie: P4 + 5O2 P4O10. Tlenek tetraedr.

Czym jest TETRAEDR znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: