Słownik TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE co to znaczy.
Słownik TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE. Co znaczy stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy.

Czy przydatne?

Definicja TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE

Co to znaczy tworzywa termoplastyczne: tworzywa sztuczne, które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy zostać ukształtowane (kształt tworzywa utrzymuje się po oziębieniu). Ponowne ogrzanie ukształtowanego tworzywa do odpowiedniej temp. skutkuje powrót stanu plastycznego tworzywa, dzięki czemu może ono być znów formowane przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy (można uzyskać inny kształt). Do tworzyw termoplastycznych należą między innymi politereftalan etylenu, polietylen, polichlorek winylu

Definicja TETRACHLOROMETAN:
Co to jest t.w. 76,7°C, gęstość 1,598g·cm-3; bezb., niepalna ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org. T. otrzymuje się poprzez chlorowanie metanu lub w reakcji chloru z siarczkiem węgla(IV) w tworzywa termoplastyczne.
Definicja TYGIEL:
Co to jest naczynie ceramiczne albo wykonane z kwarcu lub platyny, wykorzystywane do prażenia substancji w wysokiej temp tworzywa termoplastyczne.
Definicja TLENKI AMFOTERYCZNE:
Co to jest reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z kwasami metal wchodzący w skład tlenku występuje w kationie powstałej soli tworzywa termoplastyczne.
Definicja TERPENY:
Co to jest węglowodory (C5H8)n o budowie łańcuchowej, cyklicznej i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), będące składnikami olejków roślinnych i kwiatowych (na przykład geraniol, mentol, kamfora tworzywa termoplastyczne.

Czym jest TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: