TECHNET co to znaczy
Słownik TECHNET. Co znaczy 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew.

Czy przydatne?

Definicja TECHNET

Co to znaczy technet: znak Tc, (z łaciny Technetium), pierwiastek chem., metal, Z = 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew przewidział istnienie technetu i nadał mu nazwę eka mangan. T. był kilkakrotnie "odkrywany", a następne jego nazwy to: ilmen, davi, lucen, nippon i mazur (Masurium, 1925, W. Noddack, I. Tacke-Noddack i O. Berg; badacze niem. mieli go odkryć w minerale kolumbicie stosując promieniowanie rentgenowskie; niestety ich odkrycie nie zostało potwierdzone). Odkryty w 1937 r. poprzez E.G. Segre i C. Perriera (izotop 97Tc (τ1/2 = 90 dni), powstający w trakcie bombardowania izotopu molibdenu 97Mo ↑ deuteronami), czysty metal otrzymano w 1959 r. T. jest pierwszym pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie; najdłużej żyjący izotop technetu 99Tc, (τ1/2 = 220000 lat). W ilościach śladowych występuje na Ziemi w minerałach uranu, gdzie powstaje z izotopu uranu 235U (około 3·10-7g na 1 tonę rudy) i minerałach molibdenu, niobu i renu, najprawdopodobniej jako wytwór działania ↑ promieniowania kosmicznego. W 1951 r. stwierdzono obecność t. na Słońcu. T. jest srebrzystoszary, t.t. 2200°C, t.w. 4600°C, gęstość 11,5g·cm-3. W temp. -261,9°C (11,2 K) t. staje się nadprzewodnikiem (to jest najwyższa temp. przejścia w stan nadprzewodnictwa zanotowana dla pierwiastków). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów t. 4d55s2, w związkach występuje na stopniach utleniania od -III do VII; najtrwalsze to: IV i VII (w roztworze wodnym jony TcO4- są różowoczerwone). Pierwiastek niewiele czynny. Spala się w tlenie do ↑ higroskopijnego tlenku Tc2O7. Reaguje z fluorem i chlorem dając adekwatnie: TcF6 i TcCl4 (produkty gł.) i TcCl6 i TcF5 (produkty uboczne). Nie reaguje z wodą i kwasem chlorowodorowym, roztwarza się z kolei w wodzie królewskiej, kwasie siarkowym(VI) i azotowym(V) (produktami są kwas technetowy(VII) HTcO4, NO i H2O). Tlenek ma właściwości kwasowe. HTcO4 jest mocnym kwasem, posiada właściwości utleniające (słabsze od HMnO4). T. jest użytkowany w medycynie w trakcie badań wątroby, tarczycy i serca i jako bonus uszlachetniający stal. Otrzymywany z odpadów z elektrowni atomowych. Materiały powstałe z rozszczepienia izotopu uranu 235U zawierają 6,1% Tc (27 mg technetu powstaje z 1 grama uranu). Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję związków technetu (VII) dzięki wodoru

Czym jest TECHNET znaczenie w Definicje chemia T .