Słownik TEORIA ATOMTYCZNA co to znaczy.
Słownik TEORIA ATOMISTYCZNA. Co znaczy sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA ATOMISTYCZNA

Co to znaczy teoria atomistyczna: teoria opisująca strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt nadał jej Dalton w 1805 r. (stąd bywa nazywana teorią Daltona). Odpowiednio z założeniami Daltona: pierwiastki składają się z niezmiernie małych, niepodzielnych cząstek (z grec.: atomów), które zachowują swą indywidualność w trakcie przemian fizykochem.; wszystkie atomy jednego pierwiastka są jednakowe i mają ten sam ciężar, a od atomów innych pierwiastków różnią się ciężarem i właściwościami; chem. łączenie się pierwiastków dzieje się drogą łączenia się poszczególnych atomów. W świetle dalszego rozwoju edukacji nie wszystkie przedmioty teorii Daltona okazały się nieprawdziwe albo nieścisłe. Wiemy dziś, iż nie tylko atomy nie są niepodzielne, lecz mówić można nawet o podzielności cząstek, które się na atomy składają (↑ protony i ↑ neutrony są zbudowane z ↑ kwarków). Niektóre atomy danego pierwiastka są jednakowe - istnieją ↑ izotopy różniące się masą i właściwościami fizykochemicznymi (na przykład 12C i 14C). Niemniej fundamentalne twierdzenia o zachowaniu indywidualności atomów i o tym, iż reakcje chem. polegają na łączeniu i rozrywaniu połączeń pomiędzy atomami, stanowią do dziś fundament chemii. Por. prawo niezmienności pierwiastków

Definicja TLENKI OBOJĘTNE:
Co to jest tlenki nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami, na przykład CO, N2O. Mogą rozpuszczać się w wodzie, lecz z nią nie reagują teoria atomistyczna co znaczy.
Definicja TEORIA KWARKÓW:
Co to jest teoria zakładająca istnienie podstawowych cząstek elementarnych, zwanych ↑ kwarkami, jako tworzących nukleony; kwarki mają ładunki elektryczne mniejsze od ładunku elementarnego teoria atomistyczna krzyżówka.
Definicja TABUN:
Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca w wodzie, t.t. 50°C, t.w. 240°C teoria atomistyczna co to jest.
Definicja TRANSURANOWCE:
Co to jest ↑ aktynowce teoria atomistyczna słownik.

Czym jest TEORIA ATOMISTYCZNA znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: