Słownik TEORIA ATOMTYCZNA co to znaczy.
Słownik TEORIA ATOMISTYCZNA. Co znaczy sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA ATOMISTYCZNA

Co to znaczy teoria atomistyczna: teoria opisująca strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt nadał jej Dalton w 1805 r. (stąd bywa nazywana teorią Daltona). Odpowiednio z założeniami Daltona: pierwiastki składają się z niezmiernie małych, niepodzielnych cząstek (z grec.: atomów), które zachowują swą indywidualność w trakcie przemian fizykochem.; wszystkie atomy jednego pierwiastka są jednakowe i mają ten sam ciężar, a od atomów innych pierwiastków różnią się ciężarem i właściwościami; chem. łączenie się pierwiastków dzieje się drogą łączenia się poszczególnych atomów. W świetle dalszego rozwoju edukacji nie wszystkie przedmioty teorii Daltona okazały się nieprawdziwe albo nieścisłe. Wiemy dziś, iż nie tylko atomy nie są niepodzielne, lecz mówić można nawet o podzielności cząstek, które się na atomy składają (↑ protony i ↑ neutrony są zbudowane z ↑ kwarków). Niektóre atomy danego pierwiastka są jednakowe - istnieją ↑ izotopy różniące się masą i właściwościami fizykochemicznymi (na przykład 12C i 14C). Niemniej fundamentalne twierdzenia o zachowaniu indywidualności atomów i o tym, iż reakcje chem. polegają na łączeniu i rozrywaniu połączeń pomiędzy atomami, stanowią do dziś fundament chemii. Por. prawo niezmienności pierwiastków

Definicja TERMOCHEMIA:
Co to jest badający i opisujący konsekwencje energetyczne reakcji chem. Ogólna zasada termochemii ma następującą postać: w trakcie tworzenia się dowolnego związku chemicznego jest wydzielana (pochłaniana teoria atomistyczna.
Definicja TOPAZ:
Co to jest minerał, Al2[SiO4](F,OH)2; kamień szlachetny; przezroczysty, bezb. albo żółtawy teoria atomistyczna.
Definicja TERMITY:
Co to jest sproszkowanych tlenków nie wszystkich metali i granulowanego glinu. Termity stosuje się do spawania aluminotermicznego metali (↑ aluminotermia) (do spawania szyn - termit złożony z granulowanego teoria atomistyczna.
Definicja TORYT:
Co to jest minerał, ThSiO4; ruda toru teoria atomistyczna.

Czym jest TEORIA ATOMISTYCZNA znaczenie w Definicje chemia T .

  • Dodano:
  • Autor: