TEORIA KWASÓW I ZASAD co to znaczy
Słownik TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA. Co znaczy odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada.

Czy przydatne?

Definicja TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA

Co to znaczy teoria kwasów i zasad arrheniusa: kwas jest substancją, która w roztworze wodnym dysocjuje odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada odszczepia jon OH-: HA ⇆ H+ + A-, BOH ⇆ B+ + OH-. Poprzez kilkadziesiąt lat była to główna teoria kwasów i zasad. T.k. i z.A. stosuje się tylko do roztworów wodnych i wielu związków, zaliczanych wg teorii Arrheniusa do kwasów albo zasad, radykalnie wymienia swój charakter w innych rozpuszczalnikach, co jest sprzeczne z teorią Arrheniusa. Ponadto teoria ta nie tłumaczy, dlaczego sole, które nie zawierają jonu wodorotlenowego zachowują się w wodzie jak kwasy albo zasady. Współcześnie teoria ta została zmodyfikowana i kwas definiuje się jako substancję, która po rozpuszczeniu w wodzie powiększa stężenie kationów wodoru, zasadą jest substancja, która po rozpuszczeniu w wodzie powiększa stężenie anionów wodorotlenkowych. Przyrost stężenia może być wywołany dysocjacją elektrolityczną albo reakcją chem. z wodą: HNO3 H+ + NO3-, KOH K+ + OH-, NH3 + H2O ⇆ NH4+ + OH-, CO2 + H2O ⇆ H+ + HCO3

Czym jest TEORIA KWASÓW I ZASAD znaczenie w Definicje chemia T .