Słownik krzyżówka biel ołowiana co to znaczy.
CO OZNACZA Biel Ołowiana, Barbiturany, Boltzmann Ludwig Eduard, Bufor, Białka Globularne, Biotyt.

Słownik chemiczny: przykłady na B

 • Co to znaczy Ołowiu Błyszcz Informacje ↑ galenit co to jest.
 • Co to znaczy Brud Informacje ↑ krzemionki, soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych pozostałościami potu, składającymi się raczej z ↑ tłuszczów i ↑ białek definicja.
 • Co to znaczy Beton Informacje mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W celu co znaczy.
 • Co to znaczy Benzen Informacje aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie słownik.
 • Co to znaczy Organicznego Kwasu Bezwodnik Informacje powstający w rezultacie odszczepienia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu org. pod wpływem temp. albo dzięki środków odwadniających znaczenie.
 • Co to znaczy Cynkowa Biel Informacje techniczna nazwa tlenku cynku ZnO czym jest.
 • Co to znaczy Biosfera Informacje region Ziemi, gdzie występują organizmy żywe, obejmujący górną warstwę skorupy ziemskiej (↑ litosfera), wszystkie zbiorniki wodne (↑ co oznacza.
 • Co to znaczy Biotyna Informacje ↑ wit. H krzyżówka.
 • Co to znaczy Atomowa Bomba Informacje ↑ bomba jądrowa najlepszy.
 • Co to znaczy Butanon Informacje ↑ ketony (tabela przykłady.
 • Co to znaczy Berylowce Informacje okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki ekipy to metale encyklopedia.
 • Co to znaczy Mydlana Bańka Informacje pęcherzyk powietrza, otoczony błonką roztworu wodnego ↑ substancji powierzchniowo czynnej - na przykład mydła, płynu do zmywania naczyń jak działa.
 • Co to znaczy Otto Ernst Beckmann Informacje niem. Prowadził badania nad oznaczaniem mas cząsteczkowych sposobami kriometryczną i ebuliometryczną, skonstruował szczególny termometr czy, jest.
 • Co to znaczy Biokatalizatory Informacje enzymy, ↑ hormony - katalizujące reakcje chem. przebiegające w organizmach żywych. Mają fundamentalne znaczenie dla mechanizmów życiowych pojęcie.
 • Co to znaczy Butapren Informacje klej kauczukowy użytkowany do łączenia skór, gum, tworzyw sztucznych z innymi tworzywami i podłożem betonowym wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Buteny Informacje ↑ alkeny (tabela opis.
 • Co to znaczy Syntetyczna Benzyna Informacje w rezultacie syntezy chemicznej sposobami: ↑ krakingu wyższych frakcji ropy naftowej (470÷520°C, ciśnienie 25÷50 atm), uwodorniania informacje.
 • Co to znaczy Borowodory Informacje z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco cięższe cieczami (na co to jest.
 • Co to znaczy Bezołowiowa Benzyna Informacje środowiska benzyna, gdzie dla powiększenia ↑ liczby oktanowej zamiast ↑ tetraetyloołowiu, stosowanego w ↑ etylinie zastosowano inne związki definicja.
 • Co to znaczy Carl Bosch Informacje niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F. Bergiusem). W 1913 co znaczy.
 • Co to znaczy Butanal Informacje ↑ aldehydy (Aneks słownik.
 • Co to znaczy Wilhelm Robert Bunsen Informacje niem., prof. chemii we Wrocławiu (Breslau) i Heidelbergu. Współtwórca (z Kirchhoffem) sposoby analizy spektralnej i współkonstruktor znaczenie.
 • Co to znaczy Potasu Bromek Informacje substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek uspokajający) i czym jest.
 • Co to znaczy Smolista Blenda Informacje ↑ uraninit co oznacza.
 • Co to znaczy Bisacharydy Informacje ↑ dwucukry krzyżówka.
 • Co to znaczy Baryt Informacje jeden z głownych minerałów baru. Użytkowany do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych ogni, w najlepszy.
 • Co to znaczy Bagietka Informacje długości do 20cm, stosowana w laboratorium chem. raczej do mieszania roztworów i zlewania po niej mieszanin do lejka w trakcie sączenia (w przykłady.
 • Co to znaczy Boksyt Informacje skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu encyklopedia.
 • Co to znaczy Bawełna Informacje włókna pochodzenia roślinnego, długości 2÷5 cm, zawierające powyżej 90% ↑ celulozy i ↑ woski, ↑ pektyny i tym podobne Masa cząsteczkowa b jak działa.
 • Co to znaczy Bang Big Informacje ↑ Ogromny Wybuch czy, jest.
 • Co to znaczy Beryl Informacje Beryllium), pierwiastek chem., metal, Z = 4, m.at. 9,012182u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1774 r.; czysty metal pojęcie.
 • Co to znaczy Srebra Bromek Informacje AgBr, żółta, światłoczuła substancja krystaliczna, t.t. 430°C, nierozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Biuret Informacje powstający w trakcie dłuższego ogrzewania ↑ mocznika w temp. 150°C: NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 Bezb. kryształy, t.t opis.
 • Co to znaczy Uranowa Blenda Informacje ↑ uraninit informacje.
 • Co to znaczy Bum Bum Informacje ↑oktanitrokuban co to jest.
 • Co to znaczy Bk Informacje znak ↑ berkelu definicja.
 • Co to znaczy Błonnik Informacje ↑ celuloza co znaczy.
 • Co to znaczy Bursztyn Informacje żywica drzew iglastych sprzed 35÷40 mln. lat o barwie białej, żółtej, pomarańczowej albo brązowej; czasem zawiera szczątki owadów; skład słownik.
 • Co to znaczy Antymonu Błyszcz Informacje ↑ antymonit znaczenie.
 • Co to znaczy Braunit Informacje minerał, Mn2O3, użytkowany do otrzymywania manganu czym jest.
 • Co to znaczy Be Informacje znak ↑ berylu co oznacza.
 • Co to znaczy Bizmutynit Informacje ↑ bizmutyn krzyżówka.
 • Co to znaczy Kobaltu Błyszcz Informacje ↑ kobaltyn najlepszy.
 • Co to znaczy Brom Informacje Bromum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 35, m.at. 79,904u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1826 r. poprzez A.J. Balarda. W przyrodzie przykłady.
 • Co to znaczy Bromek Informacje bromowodorowego HBr, na przykład NaBr, KBr, MgBr2, FeBr3 i tak dalej W b. brom występuje w formie anionu bromkowego Br- (wiązania jonowe encyklopedia.
 • Co to znaczy Bizmut Informacje Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności; metaliczny jak działa.
 • Co to znaczy Bohr Informacje Bohrium), pierwiastek chem., metal, Z = 107, m.at. 262,12u, ekipa ↑ manganowców. Otrzymany sztucznie w 1981 poprzez P. Armbrustera, G czy, jest.
 • Co to znaczy Robert Boyle Informacje irlandzki badacz przyrody, wprowadził definicja pierwiastka chem. jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje prostsze pojęcie.
 • Co to znaczy Bi Informacje znak ↑ bizmutu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Zasadowe Bezwodniki Informacje ↑ tlenki zasadowe opis.
 • Co to znaczy Termojądrowa Bomba Informacje ↑ bomba wodorowa informacje.
 • Co to znaczy Strzelnicza Bawełna Informacje ↑ nitroceluloza co to jest.
 • Co to znaczy BLOKI S, P, D, F Informacje okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony walencyjne. Blok s obejmuje definicja.
 • Co to znaczy Lekka Benzyna Informacje pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej. To jest mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t.w. 70÷90°C co znaczy.
 • Co to znaczy Brązy Informacje z cyną (10÷20%) o t.t. 900÷1000°C. B. znane już były w starożytności (stąd epoka brązu ). Aktualnie b. zawierają domieszki glinu, krzemu słownik.
 • Co to znaczy Molibdenowy Błyszcz Informacje ↑ molibdenit znaczenie.
 • Co to znaczy Benzyna Informacje węglowodorów (t.w. 60÷150°C) zawierających 5÷12 atomów węgla w cząsteczce, pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji frakcyjnej ↑ ropy czym jest.
 • Co to znaczy Bitrex Informacje związku uznanego (w Księdze Rekordów Guinnessa) za w najwyższym stopniu gorzką substancję chem. znaną człowiekowi. Użytkowany do skażania co oznacza.
 • Co to znaczy BUTA-1,3-DIEN Informacje węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu, butanu albo but krzyżówka.
 • Co to znaczy Brylant Informacje oszlifowany ↑ diament najlepszy.
 • Co to znaczy Butyl Informacje butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu); sec-butylowy przykłady.
 • Co to znaczy Bor Informacje Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków użytkowanych do wyrobu porcelany, w encyklopedia.
 • Co to znaczy Biodegradacja Informacje pochodzenia sztucznego (↑ zanieczyszczeń środowiska) pod wpływem naturalnych czynników, występujących w środowisku, takich jak światło jak działa.
 • Co to znaczy Nicolaus Johann Bronsted Informacje duński. Sformułował teorię kwasów i zasad, w przekonaniu której kwasem jest substancja mogąca oddawać protony, z kolei zasadą substancja o czy, jest.
 • Co to znaczy B Informacje znak ↑ boru pojęcie.
 • Co to znaczy Friedrich Bergius Informacje niem., zajmował się katalitycznym upłynnianiem węgla brunatnego i kamiennego do benzyny. Opracował metodę produkcji benzyny syntetycznej wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wodorowa Bomba Informacje wykorzystano mechanizm łączenia się lekkich jąder atomów (tak zwany fuzję jądrową), w trakcie którego wydziela się olbrzymia liczba energii opis.
 • Co to znaczy Bizmutyn Informacje błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli informacje.
 • Co to znaczy Pruski Błękit Informacje błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb co to jest.
 • Co to znaczy Bastenzyt Informacje minerał, MFCO3, M = lantanowce o Z = 57÷63, przezroczysty, użytkowany do otrzymywania lantanowców definicja.
 • Co to znaczy Benzoil Informacje ekipa benzoilowa C6H5CO-, pochodząca od ↑ kwasu benzoesowego co znaczy.
 • Co to znaczy Henning Brand Informacje alchemik niem., W 1669 r., w Hamburgu w trakcie destylacji pozostałości po odparowanym moczu odkrył fosfor słownik.
 • Co to znaczy Bipiramida Informacje figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne b. w zależności znaczenie.
 • Co to znaczy Białka Informacje składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami organizmów czym jest.
 • Co to znaczy Barwniki Informacje stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do selektywnej co oznacza.
 • Co to znaczy Barwa Informacje ↑ kolor krzyżówka.
 • Co to znaczy Biochemia Informacje edukacja zajmująca się reakcjami chem. zachodzącymi w żywych organizmach najlepszy.
 • Co to znaczy Bakelit Informacje kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w acetonie, alkoholach i przykłady.
 • Co to znaczy Braunsztyn Informacje manganu(IV)) - główna ruda manganu, występuje wraz z rudami żelaza, wytapia się je razem, otrzymując żelazomangan. Ma mocne własności encyklopedia.
 • Co to znaczy Bazalt Informacje skała magmowa wylewna, czarna (zwietrzała zielonkawa albo brunatna jak działa.
 • Co to znaczy Butyny Informacje ↑ alkiny (tabela czy, jest.
 • Co to znaczy Henri Antoine Becquerel Informacje i fizyk franc., od 1895 r. prof. École Polytechnique w Paryżu. Badając luminescencję soli uranu, odkrył zdarzenie promieniotwórczości pojęcie.
 • Co to znaczy Barowa Biel Informacje techniczna nazwa rozdrobnionego siarczanu(VI) baru BaSO4 wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Nieba Błękit Informacje ↑ wodór opis.
 • Co to znaczy Borowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: bor, glin, gal, ind, tal. Bor jest półmetalem, a pozostałe pierwiastki są informacje.
 • Co to znaczy Bromowodór Informacje bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje mocny ↑ kwas co to jest.
 • Co to znaczy Bifenyl Informacje C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny definicja.
 • Co to znaczy Jacob Jöns Berzelius Informacje szwedzki chemik i mineralog, prof. Instytutu Medycznego w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk. Odkrywca pierwiastków: selenu co znaczy.
 • Co to znaczy Bejce Informacje emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) użytkowane do powierzchniowego barwienia drewna, przeważnie w słownik.
 • Co to znaczy Butanol Informacje ↑ alkohole (tabela znaczenie.
 • Co to znaczy Bar Informacje Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774, czysty metal dostał H czym jest.
 • Co to znaczy Benzyl Informacje ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu co oznacza.
 • Co to znaczy Borygo Informacje etan-1,2-diolu (glikolu etylenowego) z dodatkami antykorozyjnymi; płyn niezamarzający do tem. -35°C; użytkowany jako środek chłodzący w krzyżówka.
 • Co to znaczy Cynkowa Blenda Informacje ↑ sfaleryt najlepszy.
 • Co to znaczy Aleksandr Butlerow Informacje 1828-1886) chemik ros., zsyntetyzował urotropinę, zastosował fluorek boru jako katalizator polimeryzacji przykłady.
 • Co to znaczy BOHR NIELS HENRIK DAVID Informacje duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z artystów mechaniki encyklopedia.
 • Co to znaczy Bateria Informacje szeregowo, równolegle bądź w sposób kombinowany, źródeł prądu elektrycznego (↑ ogniw galwanicznych, ↑ akumulatorów. Bateria płaska złożona jak działa.
 • Co to znaczy Kwasowe Bezwodniki Informacje ↑ tlenki kwasowe czy, jest.
 • Co to znaczy Boraks Informacje związku chem. Na2B4O7·10H2O (inny zapis Na2[B4O5(OH)4]·8H2O); w przyrodzie występuje w formie minerału boraksu rodzimego, barwy białej albo pojęcie.
 • Co to znaczy Bizmutu Błyszcz Informacje ↑ bizmutyn wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Turnbulla Błękit Informacje związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]3- i Fe2+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania strukturalne wykazały, iż opis.
 • Co to znaczy Hendrik Leo Baekeland Informacje chemik belg., w 1910 r. dostał na drodze polikondensacji pierwsze tworzywo syntetyczne z fenolu i formaliny (↑ bakelit). Reakcję między informacje.
 • Co to znaczy Żelaza Błyszcz Informacje ↑ hematyt co to jest.
 • Co to znaczy Metali Barwienie Informacje celach dekoracyjnych, na powierzchni metali warstw barwnych związków tych metali. Działanie roztworem zawierającym mieszaninę NaOH, NaNO2 i definicja.
 • Co to znaczy Bromowanie Informacje do cząsteczki związku org. w rezultacie ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji substytucji (podstawienia (↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Berkel Informacje Berkelium), pierwiastek chem., metal, Z = 97, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. W 1949 r. sztucznie otrzymany (izotop 243Bk) poprzez G.T słownik.
 • Co to znaczy Ba Informacje znak ↑ baru znaczenie.
 • Co to znaczy Bischofit Informacje minerał, MgCl2·2H2O, bezb czym jest.
 • Co to znaczy Benzenol Informacje systematyczna nazwa ↑ fenolu co oznacza.
 • Co to znaczy Bornit Informacje minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi krzyżówka.
 • Co to znaczy Beryl Informacje Al2Be3[Si6O18]; odmiany nieprzezroczyste należyte jako ruda pierwiastka beryl; odmiany przezroczyste i barwne to kamienie szlachetne (↑ najlepszy.
 • Co to znaczy Biureta Informacje przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka szklana o przykłady.
 • Co to znaczy Br Informacje znak ↑ bromu encyklopedia.
 • Co to znaczy Tytanowa Biel Informacje techniczna nazwa tlenku tytanu(VI) TiO2 jak działa.
 • Co to znaczy Butan Informacje ↑ alkany (tabela czy, jest.
 • Co to znaczy BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE Informacje chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN. Odkrył pojęcie.
 • Co to znaczy BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN Informacje franc., prowadził badania w dziedzinie termochemii. W badaniach nad przebiegiem reakcji między alkoholami i kwasami (razem z Saint Gilles wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Trujące Środki Bojowe Informacje użytkowane w uwarunkowaniach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują różne działanie opis.
 • Co to znaczy Biogaz Informacje rezultacie rozkładu masy org. poprzez bakterie. Jego kluczowymi składnikami są ↑ metan (50÷70%) i ↑ dwutlenek węgla (30÷45%). Resztę informacje.
 • Co to znaczy Kobaltowa Bomba Informacje zwany brudnych ↑ bomb jądrowych, powodująca dodatkowe skażenie terenu poprzez rozsiewanie radioaktywnego izotopu ↑ kobaltu 60Co. 2 co to jest.
 • Co to znaczy Jądrowa Bomba Informacje wykorzystano łańcuchowy mechanizm rozszczepiania materiału promieniotwórczego poprzez ↑ neutrony. Przez wzgląd na tym wymagana jest pewna definicja.
 • Co to znaczy Antymonowy Błyszcz Informacje ↑ antymonit co znaczy.
 • Co to znaczy Biotyt Informacje minerał z gatunku ↑ łyszczyków, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2, czarny, nieprzezroczysty słownik.
 • Co to znaczy Globularne Białka Informacje prostych (a więc zawierających tylko aminokwasy), rozpuszczalnych, obejmujących ↑ albuminy, globuliny (rozpuszczalne w rozcieńczonych znaczenie.
 • Co to znaczy Bufor Informacje ↑ mieszanina buforowa czym jest.
 • Co to znaczy Eduard Ludwig Boltzmann Informacje austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki. Badania dostarczyły mu co oznacza.
 • Co to znaczy Barbiturany Informacje barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo arylowymi. Z racji krzyżówka.
 • Co to znaczy Ołowiana Biel Informacje techniczna nazwa diwęglanu diwodorotlenku triołowiu(II) Pb3(OH)2(CO3)2 najlepszy.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja CO OZNACZA Biel Ołowiana, Barbiturany, Boltzmann Ludwig Eduard, Bufor, Białka Globularne, Biotyt, Błyszcz Antymonowy, Bomba Jądrowa, Bomba Kobaltowa, Biogaz, Bojowe co to znaczy.

Tłumaczenie Krzyżówka Biel Ołowiana, Barbiturany, Boltzmann Ludwig Eduard, Bufor co to jest.