Słownik boraks bomba termojądrowa co to znaczy.
BIURET co znaczy BŁYSZCZ MOLIBDENOWY krzyżówka BRUD co to jest BOSCH CARL słownik BUFOR czym jest.

Słownik chemiczny: przykłady na B

 • Co to znaczy Boraks Informacje związku chem. Na2B4O7·10H2O (inny zapis Na2[B4O5(OH)4]·8H2O); w przyrodzie występuje w formie minerału boraksu rodzimego, barwy białej albo co znaczy.
 • Co to znaczy Termojądrowa Bomba Informacje ↑ bomba wodorowa krzyżówka.
 • Co to znaczy Bawełna Informacje włókna pochodzenia roślinnego, długości 2÷5 cm, zawierające powyżej 90% ↑ celulozy i ↑ woski, ↑ pektyny i tym podobne Masa cząsteczkowa b co to jest.
 • Co to znaczy Bazalt Informacje skała magmowa wylewna, czarna (zwietrzała zielonkawa albo brunatna słownik.
 • Co to znaczy Bizmutyn Informacje błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli czym jest.
 • Co to znaczy Bizmut Informacje Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności; metaliczny co oznacza.
 • Co to znaczy Buteny Informacje ↑ alkeny (tabela tłumaczenie.
 • Co to znaczy Barwniki Informacje stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do selektywnej przykłady.
 • Co to znaczy Bornit Informacje minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi definicja.
 • Co to znaczy Butyl Informacje butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu); sec-butylowy encyklopedia.
 • Co to znaczy Metali Barwienie Informacje celach dekoracyjnych, na powierzchni metali warstw barwnych związków tych metali. Działanie roztworem zawierającym mieszaninę NaOH, NaNO2 i jak działa.
 • Co to znaczy Białka Informacje składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami organizmów czy jest.
 • Co to znaczy Bitrex Informacje związku uznanego (w Księdze Rekordów Guinnessa) za w najwyższym stopniu gorzką substancję chem. znaną człowiekowi. Użytkowany do skażania pojęcie.
 • Co to znaczy Benzyna Informacje węglowodorów (t.w. 60÷150°C) zawierających 5÷12 atomów węgla w cząsteczce, pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji frakcyjnej ↑ ropy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Br Informacje znak ↑ bromu opis.
 • Co to znaczy Bastenzyt Informacje minerał, MFCO3, M = lantanowce o Z = 57÷63, przezroczysty, użytkowany do otrzymywania lantanowców informacje.
 • Co to znaczy Berylowce Informacje okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki ekipy to metale znaczenie.
 • Co to znaczy Pruski Błękit Informacje błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb co znaczy.
 • Co to znaczy Nicolaus Johann Bronsted Informacje duński. Sformułował teorię kwasów i zasad, w przekonaniu której kwasem jest substancja mogąca oddawać protony, z kolei zasadą substancja o krzyżówka.
 • Co to znaczy Butan Informacje ↑ alkany (tabela co to jest.
 • Co to znaczy Bisacharydy Informacje ↑ dwucukry słownik.
 • Co to znaczy Barowa Biel Informacje techniczna nazwa rozdrobnionego siarczanu(VI) baru BaSO4 czym jest.
 • Co to znaczy Brylant Informacje oszlifowany ↑ diament co oznacza.
 • Co to znaczy Bipiramida Informacje figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne b. w zależności tłumaczenie.
 • Co to znaczy Boksyt Informacje skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu przykłady.
 • Co to znaczy Bateria Informacje szeregowo, równolegle bądź w sposób kombinowany, źródeł prądu elektrycznego (↑ ogniw galwanicznych, ↑ akumulatorów. Bateria płaska złożona definicja.
 • Co to znaczy Bromowodór Informacje bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje mocny ↑ kwas encyklopedia.
 • Co to znaczy Barwa Informacje ↑ kolor jak działa.
 • Co to znaczy Bum Bum Informacje ↑oktanitrokuban czy jest.
 • Co to znaczy Wilhelm Robert Bunsen Informacje niem., prof. chemii we Wrocławiu (Breslau) i Heidelbergu. Współtwórca (z Kirchhoffem) sposoby analizy spektralnej i współkonstruktor pojęcie.
 • Co to znaczy Brom Informacje Bromum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 35, m.at. 79,904u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1826 r. poprzez A.J. Balarda. W przyrodzie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Braunit Informacje minerał, Mn2O3, użytkowany do otrzymywania manganu opis.
 • Co to znaczy BUTA-1,3-DIEN Informacje węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu, butanu albo but informacje.
 • Co to znaczy Bromowanie Informacje do cząsteczki związku org. w rezultacie ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji substytucji (podstawienia (↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Organicznego Kwasu Bezwodnik Informacje powstający w rezultacie odszczepienia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu org. pod wpływem temp. albo dzięki środków odwadniających co znaczy.
 • Co to znaczy Robert Boyle Informacje irlandzki badacz przyrody, wprowadził definicja pierwiastka chem. jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje prostsze krzyżówka.
 • Co to znaczy Henri Antoine Becquerel Informacje i fizyk franc., od 1895 r. prof. École Polytechnique w Paryżu. Badając luminescencję soli uranu, odkrył zdarzenie promieniotwórczości co to jest.
 • Co to znaczy Bk Informacje znak ↑ berkelu słownik.
 • Co to znaczy Beton Informacje mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W celu czym jest.
 • Co to znaczy Antymonu Błyszcz Informacje ↑ antymonit co oznacza.
 • Co to znaczy Biotyt Informacje minerał z gatunku ↑ łyszczyków, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2, czarny, nieprzezroczysty tłumaczenie.
 • Co to znaczy Bi Informacje znak ↑ bizmutu przykłady.
 • Co to znaczy Bromek Informacje bromowodorowego HBr, na przykład NaBr, KBr, MgBr2, FeBr3 i tak dalej W b. brom występuje w formie anionu bromkowego Br- (wiązania jonowe definicja.
 • Co to znaczy Butyny Informacje ↑ alkiny (tabela encyklopedia.
 • Co to znaczy Kobaltu Błyszcz Informacje ↑ kobaltyn jak działa.
 • Co to znaczy B Informacje znak ↑ boru czy jest.
 • Co to znaczy Strzelnicza Bawełna Informacje ↑ nitroceluloza pojęcie.
 • Co to znaczy Mydlana Bańka Informacje pęcherzyk powietrza, otoczony błonką roztworu wodnego ↑ substancji powierzchniowo czynnej - na przykład mydła, płynu do zmywania naczyń wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Atomowa Bomba Informacje ↑ bomba jądrowa opis.
 • Co to znaczy Uranowa Blenda Informacje ↑ uraninit informacje.
 • Co to znaczy Biochemia Informacje edukacja zajmująca się reakcjami chem. zachodzącymi w żywych organizmach znaczenie.
 • Co to znaczy Ołowiana Biel Informacje techniczna nazwa diwęglanu diwodorotlenku triołowiu(II) Pb3(OH)2(CO3)2 co znaczy.
 • Co to znaczy Baryt Informacje jeden z głownych minerałów baru. Użytkowany do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych ogni, w krzyżówka.
 • Co to znaczy Bejce Informacje emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) użytkowane do powierzchniowego barwienia drewna, przeważnie w co to jest.
 • Co to znaczy Benzenol Informacje systematyczna nazwa ↑ fenolu słownik.
 • Co to znaczy Jacob Jöns Berzelius Informacje szwedzki chemik i mineralog, prof. Instytutu Medycznego w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk. Odkrywca pierwiastków: selenu czym jest.
 • Co to znaczy Antymonowy Błyszcz Informacje ↑ antymonit co oznacza.
 • Co to znaczy Jądrowa Bomba Informacje wykorzystano łańcuchowy mechanizm rozszczepiania materiału promieniotwórczego poprzez ↑ neutrony. Przez wzgląd na tym wymagana jest pewna tłumaczenie.
 • Co to znaczy Kwasowe Bezwodniki Informacje ↑ tlenki kwasowe przykłady.
 • Co to znaczy Henning Brand Informacje alchemik niem., W 1669 r., w Hamburgu w trakcie destylacji pozostałości po odparowanym moczu odkrył fosfor definicja.
 • Co to znaczy Cynkowa Blenda Informacje ↑ sfaleryt encyklopedia.
 • Co to znaczy Biokatalizatory Informacje enzymy, ↑ hormony - katalizujące reakcje chem. przebiegające w organizmach żywych. Mają fundamentalne znaczenie dla mechanizmów życiowych jak działa.
 • Co to znaczy Biureta Informacje przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka szklana o czy jest.
 • Co to znaczy Bagietka Informacje długości do 20cm, stosowana w laboratorium chem. raczej do mieszania roztworów i zlewania po niej mieszanin do lejka w trakcie sączenia (w pojęcie.
 • Co to znaczy Borowodory Informacje z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco cięższe cieczami (na wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Braunsztyn Informacje manganu(IV)) - główna ruda manganu, występuje wraz z rudami żelaza, wytapia się je razem, otrzymując żelazomangan. Ma mocne własności opis.
 • Co to znaczy Bang Big Informacje ↑ Ogromny Wybuch informacje.
 • Co to znaczy Butanon Informacje ↑ ketony (tabela znaczenie.
 • Co to znaczy Butapren Informacje klej kauczukowy użytkowany do łączenia skór, gum, tworzyw sztucznych z innymi tworzywami i podłożem betonowym co znaczy.
 • Co to znaczy Bor Informacje Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków użytkowanych do wyrobu porcelany, w krzyżówka.
 • Co to znaczy Bizmutu Błyszcz Informacje ↑ bizmutyn co to jest.
 • Co to znaczy Benzyl Informacje ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu słownik.
 • Co to znaczy Lekka Benzyna Informacje pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej. To jest mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t.w. 70÷90°C czym jest.
 • Co to znaczy Tytanowa Biel Informacje techniczna nazwa tlenku tytanu(VI) TiO2 co oznacza.
 • Co to znaczy BLOKI S, P, D, F Informacje okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony walencyjne. Blok s obejmuje tłumaczenie.
 • Co to znaczy Błonnik Informacje ↑ celuloza przykłady.
 • Co to znaczy Butanal Informacje ↑ aldehydy (Aneks definicja.
 • Co to znaczy Turnbulla Błękit Informacje związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]3- i Fe2+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania strukturalne wykazały, iż encyklopedia.
 • Co to znaczy Bifenyl Informacje C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny jak działa.
 • Co to znaczy Bakelit Informacje kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w acetonie, alkoholach i czy jest.
 • Co to znaczy Hendrik Leo Baekeland Informacje chemik belg., w 1910 r. dostał na drodze polikondensacji pierwsze tworzywo syntetyczne z fenolu i formaliny (↑ bakelit). Reakcję między pojęcie.
 • Co to znaczy Beryl Informacje Al2Be3[Si6O18]; odmiany nieprzezroczyste należyte jako ruda pierwiastka beryl; odmiany przezroczyste i barwne to kamienie szlachetne (↑ wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Aleksandr Butlerow Informacje 1828-1886) chemik ros., zsyntetyzował urotropinę, zastosował fluorek boru jako katalizator polimeryzacji opis.
 • Co to znaczy Ba Informacje znak ↑ baru informacje.
 • Co to znaczy Nieba Błękit Informacje ↑ wodór znaczenie.
 • Co to znaczy Smolista Blenda Informacje ↑ uraninit co znaczy.
 • Co to znaczy Eduard Ludwig Boltzmann Informacje austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki. Badania dostarczyły mu krzyżówka.
 • Co to znaczy Brązy Informacje z cyną (10÷20%) o t.t. 900÷1000°C. B. znane już były w starożytności (stąd epoka brązu ). Aktualnie b. zawierają domieszki glinu, krzemu co to jest.
 • Co to znaczy Srebra Bromek Informacje AgBr, żółta, światłoczuła substancja krystaliczna, t.t. 430°C, nierozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej słownik.
 • Co to znaczy Be Informacje znak ↑ berylu czym jest.
 • Co to znaczy BOHR NIELS HENRIK DAVID Informacje duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z artystów mechaniki co oznacza.
 • Co to znaczy Żelaza Błyszcz Informacje ↑ hematyt tłumaczenie.
 • Co to znaczy Friedrich Bergius Informacje niem., zajmował się katalitycznym upłynnianiem węgla brunatnego i kamiennego do benzyny. Opracował metodę produkcji benzyny syntetycznej przykłady.
 • Co to znaczy Potasu Bromek Informacje substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek uspokajający) i definicja.
 • Co to znaczy Borowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: bor, glin, gal, ind, tal. Bor jest półmetalem, a pozostałe pierwiastki są encyklopedia.
 • Co to znaczy Bursztyn Informacje żywica drzew iglastych sprzed 35÷40 mln. lat o barwie białej, żółtej, pomarańczowej albo brązowej; czasem zawiera szczątki owadów; skład jak działa.
 • Co to znaczy Butanol Informacje ↑ alkohole (tabela czy jest.
 • Co to znaczy Biogaz Informacje rezultacie rozkładu masy org. poprzez bakterie. Jego kluczowymi składnikami są ↑ metan (50÷70%) i ↑ dwutlenek węgla (30÷45%). Resztę pojęcie.
 • Co to znaczy Zasadowe Bezwodniki Informacje ↑ tlenki zasadowe wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Borygo Informacje etan-1,2-diolu (glikolu etylenowego) z dodatkami antykorozyjnymi; płyn niezamarzający do tem. -35°C; użytkowany jako środek chłodzący w opis.
 • Co to znaczy Beryl Informacje Beryllium), pierwiastek chem., metal, Z = 4, m.at. 9,012182u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1774 r.; czysty metal informacje.
 • Co to znaczy BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE Informacje chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN. Odkrył znaczenie.
 • Co to znaczy Berkel Informacje Berkelium), pierwiastek chem., metal, Z = 97, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. W 1949 r. sztucznie otrzymany (izotop 243Bk) poprzez G.T co znaczy.
 • Co to znaczy Otto Ernst Beckmann Informacje niem. Prowadził badania nad oznaczaniem mas cząsteczkowych sposobami kriometryczną i ebuliometryczną, skonstruował szczególny termometr krzyżówka.
 • Co to znaczy Benzoil Informacje ekipa benzoilowa C6H5CO-, pochodząca od ↑ kwasu benzoesowego co to jest.
 • Co to znaczy Cynkowa Biel Informacje techniczna nazwa tlenku cynku ZnO słownik.
 • Co to znaczy Biodegradacja Informacje pochodzenia sztucznego (↑ zanieczyszczeń środowiska) pod wpływem naturalnych czynników, występujących w środowisku, takich jak światło czym jest.
 • Co to znaczy Bizmutynit Informacje ↑ bizmutyn co oznacza.
 • Co to znaczy Globularne Białka Informacje prostych (a więc zawierających tylko aminokwasy), rozpuszczalnych, obejmujących ↑ albuminy, globuliny (rozpuszczalne w rozcieńczonych tłumaczenie.
 • Co to znaczy Biosfera Informacje region Ziemi, gdzie występują organizmy żywe, obejmujący górną warstwę skorupy ziemskiej (↑ litosfera), wszystkie zbiorniki wodne (↑ przykłady.
 • Co to znaczy Wodorowa Bomba Informacje wykorzystano mechanizm łączenia się lekkich jąder atomów (tak zwany fuzję jądrową), w trakcie którego wydziela się olbrzymia liczba energii definicja.
 • Co to znaczy Bohr Informacje Bohrium), pierwiastek chem., metal, Z = 107, m.at. 262,12u, ekipa ↑ manganowców. Otrzymany sztucznie w 1981 poprzez P. Armbrustera, G encyklopedia.
 • Co to znaczy Kobaltowa Bomba Informacje zwany brudnych ↑ bomb jądrowych, powodująca dodatkowe skażenie terenu poprzez rozsiewanie radioaktywnego izotopu ↑ kobaltu 60Co. 2 jak działa.
 • Co to znaczy Syntetyczna Benzyna Informacje w rezultacie syntezy chemicznej sposobami: ↑ krakingu wyższych frakcji ropy naftowej (470÷520°C, ciśnienie 25÷50 atm), uwodorniania czy jest.
 • Co to znaczy Barbiturany Informacje barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo arylowymi. Z racji pojęcie.
 • Co to znaczy Bischofit Informacje minerał, MgCl2·2H2O, bezb wyjaśnienie.
 • Co to znaczy BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN Informacje franc., prowadził badania w dziedzinie termochemii. W badaniach nad przebiegiem reakcji między alkoholami i kwasami (razem z Saint Gilles opis.
 • Co to znaczy Bar Informacje Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774, czysty metal dostał H informacje.
 • Co to znaczy Biotyna Informacje ↑ wit. H znaczenie.
 • Co to znaczy Bezołowiowa Benzyna Informacje środowiska benzyna, gdzie dla powiększenia ↑ liczby oktanowej zamiast ↑ tetraetyloołowiu, stosowanego w ↑ etylinie zastosowano inne związki co znaczy.
 • Co to znaczy Ołowiu Błyszcz Informacje ↑ galenit krzyżówka.
 • Co to znaczy Benzen Informacje aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie co to jest.
 • Co to znaczy Trujące Środki Bojowe Informacje użytkowane w uwarunkowaniach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują różne działanie słownik.
 • Co to znaczy Bufor Informacje ↑ mieszanina buforowa czym jest.
 • Co to znaczy Carl Bosch Informacje niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F. Bergiusem). W 1913 co oznacza.
 • Co to znaczy Brud Informacje ↑ krzemionki, soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych pozostałościami potu, składającymi się raczej z ↑ tłuszczów i ↑ białek tłumaczenie.
 • Co to znaczy Molibdenowy Błyszcz Informacje ↑ molibdenit przykłady.
 • Co to znaczy Biuret Informacje powstający w trakcie dłuższego ogrzewania ↑ mocznika w temp. 150°C: NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 Bezb. kryształy, t.t definicja.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja BIURET co znaczy BŁYSZCZ MOLIBDENOWY krzyżówka BRUD co to jest BOSCH CARL słownik BUFOR czym jest BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE co oznacza BENZEN tłumaczenie BŁYSZCZ. co to znaczy.

Tłumaczenie BORAKS co znaczy BOMBA TERMOJĄDROWA krzyżówka BAWEŁNA co to jest co to jest.