BARBITURANY co to znaczy
Słownik BARBITURANY. Co znaczy podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5.

Czy przydatne?

Definicja BARBITURANY

Co to znaczy barbiturany: pochodne ↑ kwasu barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo arylowymi. Z racji na sporą toksyczność tylko nie wszystkie b. użytkowane są w medycynie jako leki nasenne albo przeciwpadaczkowe, stosuje się je również do wywołania stanu narkozy. Związki z prostymi i nasyconymi podstawnikami mają działanie długie, lecz płytkie; pochodne z podstawnikami nienasyconymi mają działanie krótkie i głębokie. B. są lekami silnie uzależniającymi; ich nadużywanie prowadzi do lekomanii, a symptomy nałogu są podobne do objawów alkoholizmu. Dawki kilkumiligramowe działają uspokajająco, jednokrotne przyjęcie około 100 mg barbituranów działa nasennie; dawkę śmiertelną stanowi około 1500 mg (zgon następuje wskutek porażenia układu oddechowego). Etanol wzmacnia działanie barbituranów nawet do 200 razy, stąd nawet normalna dawka uspokajająca może być śmiertelna przy jednoczesnym spożyciu etanolu. Z racji na podobieństwo do zasad pirymidynowych b. mogą zakłócać mechanizm biosyntezy białek. Ważniejsze b.: weronal (dwa podstawniki etylowe), luminal (fenyl i etyl), fanadorm (1-cykloheksenyl i etyl), dial (dwa podstawniki alliowe), ewipan (1-cykloheksenyl i etyl i metyl przy jednym z atomów azotu) i prominal (fenyl i etyl i metyl przy jednym z atomów azotu). Wykorzystanie tiomocznika prowadzi tiobarbituranów, a główne z nich to pentatol (etyl i 1-metylobutyl) i kemital (allil i 1-cykloheksenyl)

Czym jest BARBITURANY znaczenie w Definicje chemia B .