BERYLOWCE co to znaczy
Słownik BERYLOWCE. Co znaczy następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad.

Czy przydatne?

Definicja BERYLOWCE

Co to znaczy berylowce: ekipa 2 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki ekipy to metale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach berylowców: ns2; trwały stopień utlenienia: II; tworzą bezb., łatwe dwudodatnie jony M2+; zasadowe tlenki EO (niezależnie od amfoterycznego BeO), zasadowe wodorki EH2, nadtlenki MO2, wodorotlenki M(OH)2, halogenki MX2, azotki M3N2 i acetylenki MC2. Rozpuszczalność soli b. wymienia się w szerokich granicach. Ca, Sr i Ba barwią charakterystycznie płomień, co ułatwia stwierdzenie ich obecności sposobem spektroskopową

Czym jest BERYLOWCE znaczenie w Definicje chemia B .