Słownik BERYLOWCE co to znaczy.
Słownik BERYLOWCE. Co znaczy następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad.

Czy przydatne?

Definicja BERYLOWCE

Co to znaczy berylowce: ekipa 2 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki ekipy to metale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach berylowców: ns2; trwały stopień utlenienia: II; tworzą bezb., łatwe dwudodatnie jony M2+; zasadowe tlenki EO (niezależnie od amfoterycznego BeO), zasadowe wodorki EH2, nadtlenki MO2, wodorotlenki M(OH)2, halogenki MX2, azotki M3N2 i acetylenki MC2. Rozpuszczalność soli b. wymienia się w szerokich granicach. Ca, Sr i Ba barwią charakterystycznie płomień, co ułatwia stwierdzenie ich obecności sposobem spektroskopową

Definicja BAR:
Co to jest Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774, czysty metal dostał H. Davy w 1808 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów berylowce.
Definicja BIFENYL:
Co to jest C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny berylowce.
Definicja BENZYL:
Co to jest ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu berylowce.
Definicja BIURETA:
Co to jest przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka szklana o jednakowym przekroju na całej długości. Dolna część biurety berylowce.

Czym jest BERYLOWCE znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: