Słownik ANOMALIA WODY co to znaczy.
Słownik ANOMALIA WODY. Co znaczy największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej.

Czy przydatne?

Definicja ANOMALIA WODY

Co to znaczy anomalia wody: nieliniowa zależność gęstości ↑ wody od temp. Woda ma największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej oziębiania (na przykład zimą) woda o tej temp. opada na dno zbiornika wodnego (na przykład stawu, jeziora, rzeki), w trakcie gdy woda zimniejsza (+ 3°C, + 2°C, + 1°C aż do 0°C), o mniejszej gęstości wędruje ku powierzchni i zamarza w formie lodu, który izoluje resztę wody przed dalszym oziębianiem się - co zapobiega zamarzaniu zbiornika wodnego do samego dna, a tym samym zniszczeniu życia biologicznego

Definicja ASYMETRYCZNY ATOM WĘGLA:
Co to jest ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a cały układ nie ma płaszczyzny symetrii i środka symetrii (↑ przedmioty symetrii anomalia wody.
Definicja ANALIZA CHEMICZNA:
Co to jest zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej próbce. A.c. może być przeprowadzana sposobami chem. (poprzez wykorzystanie anomalia wody.
Definicja ACETYLENKI:
Co to jest których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W najwyższym stopniu znanym przedstawicielem a. jest ↑ karbid CaC2. A. to anomalia wody.
Definicja AKTYWNY OCTAN:
Co to jest ↑ acetylokoenzym A anomalia wody.

Czym jest ANOMALIA WODY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: