ŁADUNEK CZĄSTKOWY co to znaczy
Słownik ŁADUNEK CZĄSTKOWY. Co znaczy w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej.

Czy przydatne?

Definicja ŁADUNEK CZĄSTKOWY

Co to znaczy ładunek cząstkowy: δ - ładunek powstający na atomach cząsteczki heteroatomowej w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej uwspólnionych elektronów; jest miarą polarności wiązania i ustala procentowy udział wiązania jonowego w utworzonym wiązaniu i proc. ładunku elementarnego zlokalizowanego na danym atomie. Ł.cz. oblicza się mając dane wartości momentu dipolowego wiązania (μ) i długości wiązania (l): δ = μ/l. Ł.cz. nieujemny jest zlokalizowany w cząsteczce na atomie(ach) mniej elektroujemnym, a ł.cz. niekorzystny jest zlokalizowany na atomie(ach) bardziej elektroujemnych, na przykład: Ł.cz. przy rozpadzie cząsteczki zanikają (rozpad na atomy) albo przekształcają się w ładunki całkowite (rozpad na jony)

Czym jest ŁADUNEK CZĄSTKOWY znaczenie w Definicje chemia L .