Słownik ŁADUNEK CZĄSTKOWY co to znaczy.
Słownik ŁADUNEK CZĄSTKOWY. Co znaczy w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej.

Czy przydatne?

Definicja ŁADUNEK CZĄSTKOWY

Co to znaczy ładunek cząstkowy: δ - ładunek powstający na atomach cząsteczki heteroatomowej w konsekwencji niesymetrycznego rozkładu chmury elektronowej uwspólnionych elektronów; jest miarą polarności wiązania i ustala procentowy udział wiązania jonowego w utworzonym wiązaniu i proc. ładunku elementarnego zlokalizowanego na danym atomie. Ł.cz. oblicza się mając dane wartości momentu dipolowego wiązania (μ) i długości wiązania (l): δ = μ/l. Ł.cz. nieujemny jest zlokalizowany w cząsteczce na atomie(ach) mniej elektroujemnym, a ł.cz. niekorzystny jest zlokalizowany na atomie(ach) bardziej elektroujemnych, na przykład: Ł.cz. przy rozpadzie cząsteczki zanikają (rozpad na atomy) albo przekształcają się w ładunki całkowite (rozpad na jony)

Definicja LUTEINA:
Co to jest ↑ karoteny ładunek cząstkowy.
Definicja ŁUGI:
Co to jest wodnych stężonych roztworów wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu wywierających mocne działanie żrące na celulozę (papier, bibuła), białka (tkanki ciała, wełna, skóra, jedwab). Białka tkanki ciała ładunek cząstkowy.
Definicja LIZOL:
Co to jest 50% roztwór ↑ krezolu w mydle potasowym, użytkowany w formie rozcieńczonych roztworów wodnych jako środek dezynfekcyjny ładunek cząstkowy.
Definicja LIGANDY:
Co to jest albo cząsteczek skoordynowanych poprzez jon centralny w związkach kompleksowych. W związku K4[Fe(CN)6] ligandami są aniony cyjankowe, w [Cu(NH3)4]SO4 - cząsteczki amoniaku, a w jonie - jony tlenkowe ładunek cząstkowy.

Czym jest ŁADUNEK CZĄSTKOWY znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: