Słownik LEJEK co to znaczy.
Słownik LEJEK. Co znaczy Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek.

Czy przydatne?

Definicja LEJEK

Co to znaczy lejek: przyrząd wykorzystywany do oddzielenia osadu od cieczy. Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek Büchnera) lub ze szkła z płytką ze szkła spiekanego. Lejek szklany ma kształt odwróconego stożka z rurką szklaną wychodzącą z jego wierzchołka. W celu odsączenia osadu umieszcza się w nim adekwatnie ukształtowany sączek z bibuły filtracyjnej i wlewa ciecz z osadem na sączek. Wówczas ciecz przesącza się i ścieka do ustawionego pod lejkiem naczynia (na przykład ↑ zlewka, ↑ kolba Erlenmayera). Oddzielony od cieczy (odsączony) osad zdejmuje się z sączka i poddaje procesowi suszenia na powietrzu, w ↑ eksykatorze albo w suszarce. Lejek Büchnera i lejek z płytką ze szkła spiekanego umożliwiają sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem, z użyciem ↑ kolby ssawkowej. Lejek Büchnera ma płaską płytkę z otworami, toteż przed rozpoczęciem procesu sączenia należy umieścić w nim dobrze dopasowany krążek bibuły filtracyjnej

Definicja La:
Co to jest znak ↑ lantanu lejek.
Definicja ŁZY:
Co to jest gruczołów łzowych, stanowiąca roztwór wodny ↑ chlorku sodu, ↑ glukozy, ↑ mocznika, ↑ aminokwasów, ↑ tłuszczów i ↑ białek, o odczynie lekko zasadowym i właściwościach bakteriobójczych (dzięki lejek.
Definicja LAKTON:
Co to jest powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH) albo ε-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2 lejek.
Definicja LITOSFERA:
Co to jest skalna część powłoki ziemskiej. Średnio co 33 m w głąb powierzchni Ziemi temp. wzrasta o 1 K, a co 1 km głębokości ciśnienie wzrasta o 2,8·105hPa (280 atm lejek.

Czym jest LEJEK znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: