Słownik LIOFILOWY UKŁAD co to znaczy.
Słownik LIOFILOWY UKŁAD. Co znaczy pozytywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozpraszającą.

Czy przydatne?

Definicja LIOFILOWY UKŁAD

Co to znaczy liofilowy układ: ↑ układ koloidowy, gdzie etap rozproszona oddziałuje pozytywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozpraszającą. Spowodowana koagulacja zolu liofilowego może być łatwo cofnięta poprzez dodanie większej ilości rozpuszczalnika. Do zoli liofilowych należy roztwór skrobi w wodzie

Definicja LAPIS:
Co to jest ↑ azotan(V) srebra liofilowy układ co znaczy.
Definicja LE BEL JOSEPH ACHILLE:
Co to jest franc. W 1874 r. Le Bel i Van´t Hoff z wyjątkiem siebie dokonali następującego odkrycia - związki optycznie aktywne zawierają w swojej cząsteczce przynajmniej jeden atom C z czterema wieloma liofilowy układ krzyżówka.
Definicja LITOSFERA:
Co to jest skalna część powłoki ziemskiej. Średnio co 33 m w głąb powierzchni Ziemi temp. wzrasta o 1 K, a co 1 km głębokości ciśnienie wzrasta o 2,8·105hPa (280 atm liofilowy układ co to jest.
Definicja LICZBA LOSCHMIDTA:
Co to jest liczba cząstek gazu zawarta w 1 cm3 gazu doskonałego, w uwarunkowaniach normalnych (temp. 0°C, ciśnienie 760 mm Hg), równa 2,687·1019 cząstek·cm-3 liofilowy układ słownik.

Czym jest LIOFILOWY UKŁAD znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: