Słownik JĄDRO ATOMOWE co to znaczy.
Słownik JĄDRO ATOMOWE. Co znaczy oddziałujących na siebie silnie przyciągającymi siłami jądrowymi.

Czy przydatne?

Definicja JĄDRO ATOMOWE

Co to znaczy jądro atomowe: centralna część atomu, składająca się z ↑ nukleonów oddziałujących na siebie silnie przyciągającymi siłami jądrowymi. Jest w nim skupiona prawie cała masa atomu; rozmiary jąder są rzędu 10-14 m. Na skutek swych małych rozmiarów i w miarę dużej masy, jądro ma bardzo sporą gęstość rzędu 1014g·cm-3. Nukleonami są protony w liczbie zwanej liczbą atomową Z, określającą nieujemny ładunek jądra i elektrycznie obojętne neutrony. Łączna liczba nukleonów jest zwana liczbą masową A. Siły działające między nukleonami w jądrze są bardzo spore (↑ siły jądrowe), dlatego w trakcie przemian i reakcji jądrowych wydzielają się bardzo spore ilości energii

Definicja JODKI:
Co to jest gdzie jod ma -I stopień utlenienia, sole kwasu jodowodorowego HI (na przykład jodek potasu KI); 2) związki org., jodopochodne węglowodorów, gdzie występuje wiązanie C-I (wiązanie atomowe jądro atomowe.
Definicja JEŁCZENIE:
Co to jest chem. tłuszczów zachodzące pod wpływem światła, powietrza i podwyższonej temp., polegają na hydrolizie estrów z utworzeniem gliceryny i wolnych kwasów (w tym również kwasu masłowego o jądro atomowe.
Definicja JON OKSONIOWY:
Co to jest wodoru, który w roztworze wodnym istnieje jedynie w formie uwodnionej (H+aq). Powstaje w rezultacie dysocjacji elektrolitycznej na przykład wody: 2H2O ⇆ H3O+ + OH-. W reakcjach chem. j.o. zapisujemy jądro atomowe.
Definicja JODANY(V):
Co to jest HIO3, występują w formie bezb. kryształów (na przykład jodan(V) sodu NaIO3). Przewarzająca część z nich, niezależnie od jodanów(V) litowców jest źle rozp. w wodzie. Ogrzewane jodany(V) wydzielają jądro atomowe.

Czym jest JĄDRO ATOMOWE znaczenie w Definicje chemia J .

  • Dodano:
  • Autor: