Słownik PRZEMIANA IZOTERMICZNA co to znaczy.
Słownik PRZEMIANA IZOTERMICZNA. Co znaczy trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie.

Czy przydatne?

Definicja PRZEMIANA IZOTERMICZNA

Co to znaczy przemiana izotermiczna: mechanizm izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i objętość, dlatego dla gazu doskonałego przemianę izotermiczną opisuje ↑ prawo Boyle´a-Mariotte´a

Definicja PLEKSIGLAS:
Co to jest ↑ szkło organiczne przemiana izotermiczna.
Definicja PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA:
Co to jest poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji) jest proporcjonalna do ładunku elektrycznego q, który przemiana izotermiczna.
Definicja PAPIER:
Co to jest w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego. Istnieje kilka sposobów klasyfikowania papieru, z racji na: 1 przemiana izotermiczna.
Definicja PRAWO DZIAŁANIA MAS:
Co to jest poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń molowych substratów reakcji jest w danej temp., dla danej reakcji przemiana izotermiczna.

Czym jest PRZEMIANA IZOTERMICZNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: