Słownik PATYNA co to znaczy.
Słownik PATYNA. Co znaczy na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu.

Czy przydatne?

Definicja PATYNA

Co to znaczy patyna: zielonkawa warstwa pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2CO3 i siarczanu(VI) diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2SO4. P. powstaje wskutek zachodzącej w obecności wody reakcji miedzi z tlenkiem węgla(IV) i zanieczyszczającymi powietrze związkami siarki. Można ją również otrzymywać sztucznie, zanurzając miedziany element w roztworze ↑ siarczanu(VI) miedzi(II). Por. malachit

Definicja POLI(METAKRYLAN METYLU):
Co to jest ↑ szkło organiczne patyna.
Definicja PROCES FOTOGRAFICZNY:
Co to jest przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1) naświetlanie, w czasie którego pod wpływem światła powstaje obraz utajony; w patyna.
Definicja PLASTYFIKATOR:
Co to jest substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i rozszerzająca zakres stosowalności. P. powinien patyna.
Definicja PROCES SIECIOWANIA:
Co to jest ↑ sieciowanie patyna.

Czym jest PATYNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: