Słownik PATYNA co to znaczy.
Słownik PATYNA. Co znaczy na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu.

Czy przydatne?

Definicja PATYNA

Co to znaczy patyna: zielonkawa warstwa pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2CO3 i siarczanu(VI) diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2SO4. P. powstaje wskutek zachodzącej w obecności wody reakcji miedzi z tlenkiem węgla(IV) i zanieczyszczającymi powietrze związkami siarki. Można ją również otrzymywać sztucznie, zanurzając miedziany element w roztworze ↑ siarczanu(VI) miedzi(II). Por. malachit

Definicja POLITETRAFLUOROETYLEN:
Co to jest ↑ teflon patyna co to jest.
Definicja PIASEK:
Co to jest luźna skała osadowa zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; użytkowany gł. w budownictwie i przemyśle szklarskim patyna definicja.
Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo patyna co znaczy.
Definicja PIROL:
Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C) o polarnej cząsteczce, znacząco stabilniejszej od patyna słownik.

Czym jest PATYNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: