Słownik PATYNA co to znaczy.
Słownik PATYNA. Co znaczy na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu.

Czy przydatne?

Definicja PATYNA

Co to znaczy patyna: zielonkawa warstwa pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2CO3 i siarczanu(VI) diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2SO4. P. powstaje wskutek zachodzącej w obecności wody reakcji miedzi z tlenkiem węgla(IV) i zanieczyszczającymi powietrze związkami siarki. Można ją również otrzymywać sztucznie, zanurzając miedziany element w roztworze ↑ siarczanu(VI) miedzi(II). Por. malachit

Definicja PAULING LINUS CARL:
Co to jest i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii kwantowej: wprowadził definicja hybrydyzacji orbitali atomowych patyna.
Definicja PIROKSENY:
Co to jest ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 1:3) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu patyna.
Definicja PRZEMIANA IZOTERMICZNA:
Co to jest izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i objętość, dlatego dla gazu doskonałego przemianę izotermiczną patyna.
Definicja POLIADDUKCJA:
Co to jest ↑ reakcja poliaddukcji patyna.

Czym jest PATYNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: