Słownik PRZEMIANA IZOCHORYCZNA co to znaczy.
Słownik PRZEMIANA IZOCHORYCZNA. Co znaczy trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie.

Czy przydatne?

Definicja PRZEMIANA IZOCHORYCZNA

Co to znaczy przemiana izochoryczna: mechanizm izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i temp., dlatego dla gazu doskonałego przemianę izochoryczną opisuje ↑ prawo Charlesa

Definicja PROTAKTYN:
Co to jest Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K. Fajansa i O.H. Göhringa (izotop 234Pa), a w 1918 r. poprzez F. Soddy´ego i J.A przemiana izochoryczna.
Definicja PROMIEŃ JONOWY:
Co to jest promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych przemiana izochoryczna.
Definicja POZIOM ORBITALNY:
Co to jest opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym atomie energia ta jest taka sama dla danej ↑ podpowłoki, lecz w zewnętrznym polu przemiana izochoryczna.
Definicja PKa:
Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji kwasu w roztworze Ka; pKa = -logKa przemiana izochoryczna.

Czym jest PRZEMIANA IZOCHORYCZNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: