Słownik PCB co to znaczy.
Słownik PCB. Co znaczy zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają.

Czy przydatne?

Definicja PCB

Co to znaczy pcb: ekipa związków chem.; polichloropochodne bifenylu zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają biodegradacji, bardzo trwałe chem. i termicznie. Bardzo dobrze rozp. w tłuszczach; kumulują się w organizmie i działają toksycznie. PCB wykazują bardzo dobre właściwości dielektryczne i dlatego użytkowane są jako ciecze izolacyjne w transformatorach i kondensatorach wysokiego napięcia

Definicja PRACA OBJĘTOŚCIOWA:
Co to jest poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym ciśnieniem p mniejszym od ciśnienia gazu. W najprostszym ujęciu pcb.
Definicja PENICYLINY:
Co to jest antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez nie wszystkie szczepy drożdży z rodzaju Penicillium i została odkryta w 1929 r. poprzez A. Fleminga pcb.
Definicja PRZEMIANA MATERII:
Co to jest reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w pokarmach i produktów przekształceń tych pokarmów (trawienia). Polimeryczne pcb.
Definicja PERKIN WILIAM HENRY:
Co to jest z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy doświadczeniach z aniliną (chciał dostać chininę). Do produkcji odkrytego poprzez pcb.

Czym jest PCB znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: