Słownik NEODYM co to znaczy.
Słownik NEODYM. Co znaczy 60, m.at. 144,24u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z prazeodymem) w 1885 r.

Czy przydatne?

Definicja NEODYM

Co to znaczy neodym: znak Nd, (z łaciny Neodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 60, m.at. 144,24u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z prazeodymem) w 1885 r. poprzez K. von Welsbacha. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: monacyt, bastensyt, ceryt; zawartość w skorupie ziemskiej: 3·10-3% mas. Występuje w dwóch odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków). N. jest srebrzystoszary z żółtym odcieniem, błyszczący, kowalny, miękki i ciągliwy; t.t. 1020°C, t.w. 3030°C, gęstość 7,01g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 4f46s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jon Nd3+ w roztworach wodnych jest czerwonawy). N. jest bardzo czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Nd2O3; w podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. N. jest składnikiem stopowym, a jego związki stosuje się w przemyśle szklarskim (towar szkieł do okularów i części laserów). N. otrzymuje się poprzez redukcję jego soli wapniem

Definicja NEWLANDS JOHN ALEXANDER:
Co to jest 1837-1898) - chemik z angielskiego:, podjął jedną z pierwszych prób klasyfikacji pierwiastków chem. W 1865 r. sformułował tak zwany oktawy Newlandsa neodym.
Definicja NAFTA:
Co to jest węglowodorów zawierających 9÷16 atomów węgla w cząsteczkach; bezb. albo żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 180÷280°C, gęstość 0,79÷0,82g·cm-3. Pozyskiwana w trakcie destylacji neodym.
Definicja NAFTOLE:
Co to jest aromatyczne, α-naftol (1-hydroksynaftalen) i β-naftol (2-hydroksynaftalen). Bezb. substancje krystaliczne o t.t. 280 (α) i 285 (β) °C, t.w. 96 (α) i 123 (β) °C. Pod wpływem mocnych utleniaczy (na neodym.
Definicja NAPOJE ALKOHOLOWE:
Co to jest więcej niż 0,5% alkoholu etylowego, niezależnie od fermentowanych przetworów mlecznych (↑ mleko) i kwasu chlebowego. Należą do nich: ↑ spirytus rektyfikowany (zawartość etanolu 95%), wódki czyste i neodym.

Czym jest NEODYM znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: