Słownik GERMAN co to znaczy.
Słownik GERMAN. Co znaczy półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r.

Czy przydatne?

Definicja GERMAN

Co to znaczy german: znak Ge, (z łaciny Germanium), pierwiastek chemiczny, półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r. poprzez C.A. Winklera; istnienie germanu (↑ eka-pierwiastki) przewidział D.I. Mendelejew w 1871. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: argyrodyt i germanit; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,5·10-4% mas. G. jest srebrzystoszary, kruchy, twardy; należy do półprzewodników; t.t. 937,4°C, t.w. 2830°C. Stały g. ma mniejszą gęstość (5,35g·cm-3) niż ciekły (w t.t. 5,49g·cm-3), bo stopiony minimalizuje własną objętość i dlatego kawałki germanu pływają w cieczy jak lód w wodzie. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów g. 4s24p2; w związkach występuje na -IV, II i IV stopniu utlenienia. G. jest niewiele czynny chem.; na powietrzu w podwyższonej temp. utlenia się do tlenku GeO2; po ogrzaniu reaguje z fluorowcami, siarką i wodorem; nie reaguje z wodą ; nie roztwarza się w kwasach nieutleniających; na gorąco roztwarza się w kwasach azotowym(V), siarkowym(VI) i wodzie królewskiej, a w zasadach tylko w obecności utleniaczy. G. otrzymuje się z GeO2 poprzez redukcję węglem albo wodorem; tlenek germanu(VI) powstaje w czasie utleniania germanitu. G. jako półprzewodnik stosuje się do produkcji diod, tranzystorów, fotokomórek i termistorów, szkła o sporym współczynniku załamania światła, soczewek szerokokątnych w aparatach fotograficznych i światłowodów. GeO2 wykorzystuje się jako katalizator reakcji w chemii org

Definicja GLIKOL ETYLENOWY:
Co to jest 12,3°C, t.w. 197,5°C; bezb., gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku. Z wodą i z alkoholem etylowym miesza się w każdym relacji. Otrzymywany poprzez addycję wody do tlenku etylenu i poprzez hydrolizę 2 german co znaczy.
Definicja GRUPY FUNKCYJNE:
Co to jest atomów w cząsteczce związku org., decydujące o jego właściwościach chem., na przykład ekipa hydroksylowa w alkoholach, ekipa karboksylowa w kwasach karboksylowych. Obecność grup w cząsteczce związku german krzyżówka.
Definicja GAZ ELEKTRONOWY:
Co to jest definicja oznaczające elektrony w metalu, które obsadzają pasmo przewodnictwa (↑ kryształy metaliczne). Mają w miarę sporą swobodę ruchów wewnątrz metalu i ich obecność decyduje o sporym german co to jest.
Definicja GRUPA HYDROFILOWA:
Co to jest wykazujący powinowactwo do wody, lubiący wodę . Obecność g.h. może powodować, iż dany związek jest w wodzie rozpuszczalny. Ekipa ta zawiera zazwyczaj wiązania wysoce polarne i atomy pierwiastków o german słownik.

Czym jest GERMAN znaczenie w Definicje chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: