Słownik GERMAN co to znaczy.
Słownik GERMAN. Co znaczy półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r.

Czy przydatne?

Definicja GERMAN

Co to znaczy german: znak Ge, (z łaciny Germanium), pierwiastek chemiczny, półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r. poprzez C.A. Winklera; istnienie germanu (↑ eka-pierwiastki) przewidział D.I. Mendelejew w 1871. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: argyrodyt i germanit; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,5·10-4% mas. G. jest srebrzystoszary, kruchy, twardy; należy do półprzewodników; t.t. 937,4°C, t.w. 2830°C. Stały g. ma mniejszą gęstość (5,35g·cm-3) niż ciekły (w t.t. 5,49g·cm-3), bo stopiony minimalizuje własną objętość i dlatego kawałki germanu pływają w cieczy jak lód w wodzie. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów g. 4s24p2; w związkach występuje na -IV, II i IV stopniu utlenienia. G. jest niewiele czynny chem.; na powietrzu w podwyższonej temp. utlenia się do tlenku GeO2; po ogrzaniu reaguje z fluorowcami, siarką i wodorem; nie reaguje z wodą ; nie roztwarza się w kwasach nieutleniających; na gorąco roztwarza się w kwasach azotowym(V), siarkowym(VI) i wodzie królewskiej, a w zasadach tylko w obecności utleniaczy. G. otrzymuje się z GeO2 poprzez redukcję węglem albo wodorem; tlenek germanu(VI) powstaje w czasie utleniania germanitu. G. jako półprzewodnik stosuje się do produkcji diod, tranzystorów, fotokomórek i termistorów, szkła o sporym współczynniku załamania światła, soczewek szerokokątnych w aparatach fotograficznych i światłowodów. GeO2 wykorzystuje się jako katalizator reakcji w chemii org

Definicja GLICYNA:
Co to jest najprostszy ↑ aminokwas, jedyny, który nie jest aktywny optycznie. Bezb., słodka substancja, rozp. w wodzie, pozyskiwana sztucznie z kwasu α-chlorooctowego (2-chloroetanowego) i amoniaku. Kluczowy german.
Definicja GRUPA HYDROKSYLOWA:
Co to jest ekipa -OH, ↑ ekipa funkcyjna ↑ alkoholi i ↑ fenoli german.
Definicja GRUPA AZOWA:
Co to jest ekipa funkcyjna -N=N-, występująca np. w azozwiązkach o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl german.
Definicja GAZ GENERATOROWY:
Co to jest gaz otrzymywany w rezultacie zgazowania węgla wg schematu: C + O2 CO2 i CO2 + C 2CO. Zawiera średnio 27÷28% CO, 13÷15% H2, 5÷8% CO2, 0,5÷15% CH4, 45÷53% N2. Jego wartość opałowa wynosi 3,8÷4,6MJ/m3 german.

Czym jest GERMAN znaczenie w Definicje chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: