STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA co to znaczy
Słownik STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA BIAŁKA. Co znaczy cząsteczce białka (ogólnie struktura.

Czy przydatne?

Definicja STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA BIAŁKA

Co to znaczy struktura pierwszorzędowa białka: kolejność występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w cząsteczce polimeru). Mechanizm badania s.p.b. jest złożony i wieloetapowy. Obejmuje następujące stadia: a) wyznaczanie składu aminokwasowego, a więc identyfikacja poszczególnych monomerów wchodzących w skład białka; b) identyfikację aminokwasów końcowych; c) fragmentację łańcuchów peptydowych i równoległe dopasowywanie w celu znalezienia miejsc, gdzie fragmentacja zaszła. Aktualnie wykorzystuje się w tym celu również sposoby komputerowe

Czym jest STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA znaczenie w Definicje chemia S .