Słownik SKORUPA ZIEMSKA co to znaczy.
Słownik SKORUPA ZIEMSKA. Co znaczy sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi.

Czy przydatne?

Definicja SKORUPA ZIEMSKA

Co to znaczy skorupa ziemska: część (górna, zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch warstw różniących się składem chemicznym: simy (warstwy dolnej; zbudowanej gł. z glinokrzemianów żelaza i magnezu) i sialu (warstwy górnej; zbudowana gł. z glinokrzemianów wapnia, potasu i sodu). Zewnętrzna część s.z., dostępna bezpośrednim badaniom (do 20 km głębokości), to powłoka ziemska. Pierwsze 10 pierwiastków budujących s.z. stanowi 99,37% jej masy; to są w kolejności: tlen (46,1%mas.), krzem (28,2%mas.), glin (8,23%mas.), żelazo (5,63%mas.), wapń (4,15%mas.), sód, magnez, potas, tytan, wodór

Definicja SZKŁA SODOWO-WAPNIOWE:
Co to jest szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, Na2O i CaO; przykłady: ↑ szkło butelkowe, ↑ szkło okienne skorupa ziemska.
Definicja SIECIOWANIE:
Co to jest się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2-CHX- (X = OH, halogen), takimi jak polietylen czy skorupa ziemska.
Definicja SOLANINA:
Co to jest związek chem.; ↑ glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w ziemniakach (zielone części, owoce - do 1%; dojrzałe bulwy - 0,001 skorupa ziemska.
Definicja ŚREDNIA GEOMETRYCZNA:
Co to jest G - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i skorupa ziemska.

Czym jest SKORUPA ZIEMSKA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: