Słownik STAN SKUPIENIA co to znaczy.
Słownik STAN SKUPIENIA. Co znaczy substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo.

Czy przydatne?

Definicja STAN SKUPIENIA

Co to znaczy stan skupienia: odmiennie stan materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑ warunki standardowe)). W przyrodzie występują cztery fundamentalne stany skupienia: stały, ciekły, gazowy i ↑ plazma; ostatnio odkryto następny stan materii - ↑ kondensat Bosego-Einsteina. Przemiany trzech pierwszych stanów materii, występujących w uwarunkowaniach nie odbiegających zbytnio od temp. pokojowej i normalnego ciśnienia, ilustruje model: Bardziej dokładnym definicją opisującym budowę materii jest stan fazowy, określający jej mikrostrukturę. Odznacza się następujące stany fazowe: krystaliczny (o dalece posuniętym uporządkowaniu drobin), bezpostaciowy (o uporządkowaniu lokalnym) i gazowy (brak uporządkowania). Odpowiednio z tą klasyfikacją do stanu bezpostaciowego należą nie tylko ciecze, lecz również formy pośrednie (ciekłe kryształy) i substancje kolokwialnie uważane za stałe, jak na przykład szkło (które jest przechłodzoną cieczą i należy do ciał szklistych)

Definicja SOMAN:
Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca w wodzie stan skupienia.
Definicja SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI:
Co to jest jakościowy i ilościowy) próbek skał księżycowych jest następujący: tlen (34÷48%mas.), krzem (16,8÷21,0%mas.), żelazo (12,1÷16,4%mas.), wapń (6,4÷8,6%mas.), tytan (4,2÷7,5%mas.), glin (4,1÷6,9%mas stan skupienia.
Definicja STRONCJANIT:
Co to jest minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu stan skupienia.
Definicja SMALEC:
Co to jest tłuszcz zwierzęcy otrzymywany poprzez wytapianie sadła albo słoniny, pozbawiony wartości odżywczych, zawierający wiele cholesterolu; stosowany do smażenia stan skupienia.

Czym jest STAN SKUPIENIA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: