STAN SKUPIENIA co to znaczy
Słownik STAN SKUPIENIA. Co znaczy substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo.

Czy przydatne?

Definicja STAN SKUPIENIA

Co to znaczy stan skupienia: odmiennie stan materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑ warunki standardowe)). W przyrodzie występują cztery fundamentalne stany skupienia: stały, ciekły, gazowy i ↑ plazma; ostatnio odkryto następny stan materii - ↑ kondensat Bosego-Einsteina. Przemiany trzech pierwszych stanów materii, występujących w uwarunkowaniach nie odbiegających zbytnio od temp. pokojowej i normalnego ciśnienia, ilustruje model: Bardziej dokładnym definicją opisującym budowę materii jest stan fazowy, określający jej mikrostrukturę. Odznacza się następujące stany fazowe: krystaliczny (o dalece posuniętym uporządkowaniu drobin), bezpostaciowy (o uporządkowaniu lokalnym) i gazowy (brak uporządkowania). Odpowiednio z tą klasyfikacją do stanu bezpostaciowego należą nie tylko ciecze, lecz również formy pośrednie (ciekłe kryształy) i substancje kolokwialnie uważane za stałe, jak na przykład szkło (które jest przechłodzoną cieczą i należy do ciał szklistych)

Czym jest STAN SKUPIENIA znaczenie w Definicje chemia S .