Słownik SZEREG HOMOLOGICZNY co to znaczy.
Słownik SZEREG HOMOLOGICZNY. Co znaczy których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej.

Czy przydatne?

Definicja SZEREG HOMOLOGICZNY

Co to znaczy szereg homologiczny: ekipa związków o podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w alkanach. Cząsteczki związków należących do sz.h. można opisać jednym wzorem ogólnym (na przykład CnH2n + 2 w razie alkanów, gdzie n = 1, 2, 3,...; ↑ wzór ogólny), umożliwiającym utworzenie wzoru sumarycznego dowolnego związku należącego do danego sz.h

Definicja STAŁA FARADAYA:
Co to jest poprzez który należy pomnożyć liczbę moli jonu jednododatniego albo jednoujemnego, by dostać rozmiar ładunku przenoszonego poprzez te jony. S.F. wynosi F = 1faradaj/mol jonu = 96500C·mol-1. Przy szereg homologiczny co znaczy.
Definicja SULFOCHLOREK:
Co to jest chlorek kwasowy Ar-SO2Cl albo R-SO2Cl kwasu sulfonowego, otrzymywany w reakcji: R-SO3H + PCl5 R-SO2Cl + POCl3 + HCl szereg homologiczny krzyżówka.
Definicja SIARKOWODÓR:
Co to jest H2S. Bezb. gaz o odrażającym zapachu, wytwór rozkładu materii org. (na przykład jaj). Dobrze rozp. w wodzie, tworzy słaby kwas siarkowodorowy. Sole tego kwasu nazywają się siarczkami i podobnie, jak szereg homologiczny co to jest.
Definicja SODDY FREDERICK:
Co to jest z angielskiego:, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, równocześnie z K. Fajansem (↑ Fajans Kazimierz) sformułował regułę przesunięć promieniotwórczych (↑ prawo przesunięć). W 1921 r. Nagroda Nobla szereg homologiczny słownik.

Czym jest SZEREG HOMOLOGICZNY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: