Słownik SZEREG HOMOLOGICZNY co to znaczy.
Słownik SZEREG HOMOLOGICZNY. Co znaczy których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej.

Czy przydatne?

Definicja SZEREG HOMOLOGICZNY

Co to znaczy szereg homologiczny: ekipa związków o podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w alkanach. Cząsteczki związków należących do sz.h. można opisać jednym wzorem ogólnym (na przykład CnH2n + 2 w razie alkanów, gdzie n = 1, 2, 3,...; ↑ wzór ogólny), umożliwiającym utworzenie wzoru sumarycznego dowolnego związku należącego do danego sz.h

Definicja SUBSTANCJA PROSTA:
Co to jest pierwiastek w stanie wolnym. Nie wszystkie pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, na przykład ↑ węgiel jako ↑ diament, ↑ grafit i ↑ fulleren szereg homologiczny.
Definicja Sm:
Co to jest znak ↑ samaru szereg homologiczny.
Definicja STALE STOPOWE:
Co to jest ↑ stale szlachetne szereg homologiczny.
Definicja STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest występowania poszczególnych ↑ aminokwasów w cząsteczce białka (ogólnie struktura pierwszorzędowa to kolejność różnych monomerów w cząsteczce polimeru). Mechanizm badania s.p.b. jest złożony i szereg homologiczny.

Czym jest SZEREG HOMOLOGICZNY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: