SZEREG HOMOLOGICZNY co to znaczy
Słownik SZEREG HOMOLOGICZNY. Co znaczy których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej.

Czy przydatne?

Definicja SZEREG HOMOLOGICZNY

Co to znaczy szereg homologiczny: ekipa związków o podobnej budowie i właściwościach chem., których cząsteczki różnią się o jedną albo więcej jednakowych grup, na przykład grupę -CH2- w alkanach. Cząsteczki związków należących do sz.h. można opisać jednym wzorem ogólnym (na przykład CnH2n + 2 w razie alkanów, gdzie n = 1, 2, 3,...; ↑ wzór ogólny), umożliwiającym utworzenie wzoru sumarycznego dowolnego związku należącego do danego sz.h

Czym jest SZEREG HOMOLOGICZNY znaczenie w Definicje chemia S .