Słownik SFERA KOORDYNACJI co to znaczy.
Słownik SFERA KOORDYNACJI. Co znaczy otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum.

Czy przydatne?

Definicja SFERA KOORDYNACJI

Co to znaczy sfera koordynacji: ustalona liczba jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku kompleksowego. Ligandy te są powiązane z metalem przy udziale wiązań donorowo-akceptorowych (o charakterze kowalencyjnym). S.k. może zawierać od 2 do kilkunastu cząsteczek ligandów; niekiedy, w szczególności w razie jonów metali o wysokiej gęstości pola elektrycznego (H+, Li+, Be2+ - kationów o niewielkim promieniu), trudno ustalić jej precyzyjny skład. Ligandy znajdujące się w s.k. mogą łatwo ulegać zamianie (związki labilne) albo trudno (związki bierne), co jednak nie ma zbyt ścisłego związku z siłą wiązania metal-ligand

Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA:
Co to jest zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania trwałej emulsji. Na przykład wytrząsanie benzenu z wodą skutkuje sfera koordynacji.
Definicja STRYCHNINA:
Co to jest alkaloid; białe kryształy, trudno rozp. w wodzie; pozyskiwana z nasion kulczyby rosnącej w Azji i Australii. Silna trucizna. Użytkowana jako lek w stanach osłabienia i zaburzeniach oddychania, w sfera koordynacji.
Definicja SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH:
Co to jest metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ potencjał półogniwa) zmierzone względem standardowej sfera koordynacji.
Definicja SZKŁO OKIENNE:
Co to jest ↑ szkło sodowo-wapniowe; skład: SiO2 - 72÷75%, Na2O - 13÷15%, CaO - 8÷11,5%, Al2O3 - 0÷2%; temp. mięknięcia 500°C. Użytkowane do wyrobu szyb okiennych sfera koordynacji.

Czym jest SFERA KOORDYNACJI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: