Słownik SFERA KOORDYNACJI co to znaczy.
Słownik SFERA KOORDYNACJI. Co znaczy otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum.

Czy przydatne?

Definicja SFERA KOORDYNACJI

Co to znaczy sfera koordynacji: ustalona liczba jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku kompleksowego. Ligandy te są powiązane z metalem przy udziale wiązań donorowo-akceptorowych (o charakterze kowalencyjnym). S.k. może zawierać od 2 do kilkunastu cząsteczek ligandów; niekiedy, w szczególności w razie jonów metali o wysokiej gęstości pola elektrycznego (H+, Li+, Be2+ - kationów o niewielkim promieniu), trudno ustalić jej precyzyjny skład. Ligandy znajdujące się w s.k. mogą łatwo ulegać zamianie (związki labilne) albo trudno (związki bierne), co jednak nie ma zbyt ścisłego związku z siłą wiązania metal-ligand

Definicja SOLWENT:
Co to jest ↑rozpuszczalnik sfera koordynacji co znaczy.
Definicja SKŁAD MASOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny sfera koordynacji krzyżówka.
Definicja SZKIELET WĘGLOWY:
Co to jest względów formalnych część cząsteczki związku org., składająca się z samych atomów węgla nie wchodzących w skład grup funkcyjnych. S.w. zwykle przedstawiany jest na wzorach półstrukturalnych, na sfera koordynacji co to jest.
Definicja Sc:
Co to jest znak ↑ skandu sfera koordynacji słownik.

Czym jest SFERA KOORDYNACJI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: