Słownik SFERA KOORDYNACJI co to znaczy.
Słownik SFERA KOORDYNACJI. Co znaczy otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum.

Czy przydatne?

Definicja SFERA KOORDYNACJI

Co to znaczy sfera koordynacji: ustalona liczba jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku kompleksowego. Ligandy te są powiązane z metalem przy udziale wiązań donorowo-akceptorowych (o charakterze kowalencyjnym). S.k. może zawierać od 2 do kilkunastu cząsteczek ligandów; niekiedy, w szczególności w razie jonów metali o wysokiej gęstości pola elektrycznego (H+, Li+, Be2+ - kationów o niewielkim promieniu), trudno ustalić jej precyzyjny skład. Ligandy znajdujące się w s.k. mogą łatwo ulegać zamianie (związki labilne) albo trudno (związki bierne), co jednak nie ma zbyt ścisłego związku z siłą wiązania metal-ligand

Definicja STALE:
Co to jest węglem (o zawartości węgla do 1,7%), zawierają zazwyczaj niewielkie ilości dodatków metalurgicznych: ↑ manganu, ↑ krzemu, ↑ fosforu i ↑ siarki. Obecność siarki wpływa niekorzystnie na właściwości sfera koordynacji.
Definicja SUBSTRATY REAKCJI:
Co to jest substancje (pierwiastki albo związki chem.), które wchodzą w reakcję chem. Zapisując przebieg reakcji chemicznej, z lewej strony piszemy substraty a z prawej produkty sfera koordynacji.
Definicja SYDERYT:
Co to jest minerał składający się gł. z węglanu żelaza(II), o barwie od żółtej poprzez brunatną i szarą do czarnej. Ruda żelaza używana w hutnictwie sfera koordynacji.
Definicja SUBSTANCJA PROSTA:
Co to jest pierwiastek w stanie wolnym. Nie wszystkie pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, na przykład ↑ węgiel jako ↑ diament, ↑ grafit i ↑ fulleren sfera koordynacji.

Czym jest SFERA KOORDYNACJI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: