Słownik ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI co to znaczy.
Słownik ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI. Co znaczy obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający.

Czy przydatne?

Definicja ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI

Co to znaczy środki do trwałej ondulacji: preparaty użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne kwasu tioglikolowego i preparat utrwalający - wodę utlenioną. Ś.d.t.o. występują w formie bezb., mlecznych albo zabarwionych cieczy o zapachu amoniaku i pH 9÷9,5. Trwałe skręcenie włosów następuje w konsekwencji tworzenia się mostków siarkowych między fragmentami łańcuchów białka włosów

Definicja STEREOIZOMERIA:
Co to jest polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie. Kolejność atomów w cząsteczce, położenie i rodzaj łączących je wiązań są te środki do trwałej ondulacji.
Definicja SPIŻ:
Co to jest brązów, zawierający prócz ↑ miedzi i ↑ cyny, również ↑ cynk i ↑ ołów, a wykazujący znaczącą odporność na ścieranie. Użytkowany do wytwarzania części maszyn, dzwonów, przedmiotów dekoracyjnych środki do trwałej ondulacji.
Definicja SYMETRIA KRYSZTAŁU:
Co to jest przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na przykład kryształ rombowy, sześcienny, oktaedryczny). Por środki do trwałej ondulacji.
Definicja STAŁA SZYBKOŚCI REAKCJI:
Co to jest współczynnik k w równaniu kinetycznym reakcji, który nie zależy od reagujących składników, lecz tylko od rodzaju reakcji, temp. i katalizatorów środki do trwałej ondulacji.

Czym jest ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: