Słownik ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI co to znaczy.
Słownik ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI. Co znaczy obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający.

Czy przydatne?

Definicja ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI

Co to znaczy środki do trwałej ondulacji: preparaty użytkowane do trwałego skręcania włosów; zbiór obejmuje: preparat do skręcania włosów, zawierający sól amonową albo pochodne kwasu tioglikolowego i preparat utrwalający - wodę utlenioną. Ś.d.t.o. występują w formie bezb., mlecznych albo zabarwionych cieczy o zapachu amoniaku i pH 9÷9,5. Trwałe skręcenie włosów następuje w konsekwencji tworzenia się mostków siarkowych między fragmentami łańcuchów białka włosów

Definicja SZKŁA POTASOWO-WAPNIOWE:
Co to jest szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i CaO; odpowiednikiem jest ↑ szkło crown; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego środki do trwałej ondulacji.
Definicja SOMAN:
Co to jest związek chem. z gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca w wodzie środki do trwałej ondulacji.
Definicja SUBSTYTUCJA:
Co to jest ↑ reakcja substytucji środki do trwałej ondulacji.
Definicja SKORUPA ZIEMSKA:
Co to jest zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch warstw różniących się składem chemicznym: simy (warstwy dolnej; zbudowanej środki do trwałej ondulacji.

Czym jest ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: