Słownik specjacja sympatryczna co to znaczy.
Definicja Specjacja sympatryczna. Co znaczy wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu.

Czy przydatne?

Definicja Specjacja sympatryczna

Definicja z ang. sympatric speciation, z niem. sympatrische Artbildung.

Co to znaczy SPECJACJA SYMPATRYCZNA: Specjacja przebiegająca bez izolacji geograficznej: wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu. SYMPATRYCZNOŚĆ- występowanie dwu albo więcej populacji na tym samym terytorium; ściślej mówiąc, istnienie rozmnażającej się populacji w obrębie zasięgu rozpraszania się osobników innej populacji. peryferyczna- zasięgi form nakrywają się, ale stykają się z sobą. Na skrajach zasięgów występują mieszańce. powszechna- zasięgi form pokrywają się na dość znacznej przestrzeni, na całym terenie występują także mieszańce. Mechanizm ten wiąże się z dwoma zjawiskami; a) ustaleniem nowych populacji gatunku w różnych niszach ekologicznych znajdujących się w obrębie zasięgu populacji wyjściowej, i b) powstaniem izolacji rozrodczej pomiędzy założycielem nowej populacji a osobnikami populacji macierzystej. Zwolennicy tego poglądu uważają, iż przepływ genów pomiędzy populacją nowo powstającą a populacją wyjściową hamują raczej impulsy wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Przewarzająca część modeli s. s. zakłada szybkie tempo tworzenia się nowych gatunków. Rozgraniczenie puli genowej wywołują impulsy ekologiczne, każda izolacja przestrzenna populacji jest zjawiskiem wtórnym, późniejszym. Wniosek: hipoteza s. s. związanej ze zróżnicowaniem ekologicznym ani nie jest potrzebna, ani poparta faktami, które aby bezsprzecznie za nią przemawiały. Zwolennicy tej hipotezy zapominają, iż specjacja przebiega na poziomie populacji, a nie osobników i nie doceniają roli rozprzestrzeniania się osobników i znaczenia rekombinacji genów w okresie rozrodu płciowego

Definicja Selvas:
Co to jest Selvas to nazwa wilgotnego lasu równikowego rosnącego w dorzeczu Amazonki (Nizina Amazońska) w Ameryce Południowej. Gatunki drzew: kauczukowiec, orzech amerykańskiTreść hasła pochodzi z Wikipedi specjacja sympatryczna.
Definicja Sporofit:
Co to jest diploidalne stadium w przemianie pokoleń rośliny. U roślin naczyniowych sporofit jest znacząco większy niż gametofit, jest także stadium zdolnym do samodzielnego istnienia. U mszaków sporofit jest specjacja sympatryczna.
Definicja Szata Roślinna:
Co to jest ustalenie spotykane w polskiej terminologii fitogeograficznej oznaczające pospołu roślinność (a więc ogół zbiorowisk roślinnych) i florę (a więc ogół gatunków roślin) jakiegoś obszaru albo jakiegoś specjacja sympatryczna.
Definicja Szorstka Siateczka Środplazmatyczna:
Co to jest śródplazmatyczna, szorstkie reticulum endoplazmatyczne- rozgałęziony mechanizm błon plazmatycznych w komórce, złączający zewnętrzną błonę jądrową z błoną komórkową i błony organelli. Jej funkcja specjacja sympatryczna.

Czym jest Specjacja sympatryczna znaczenie w Słownik biologia S .

  • Dodano:
  • Autor: