specjacja sympatryczna co to znaczy
Definicja Specjacja sympatryczna. Co znaczy wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu.

Czy przydatne?

Definicja Specjacja sympatryczna

Definicja z ang. sympatric speciation, z niem. sympatrische Artbildung.

Co to znaczy SPECJACJA SYMPATRYCZNA: Specjacja przebiegająca bez izolacji geograficznej: wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu. SYMPATRYCZNOŚĆ- występowanie dwu albo więcej populacji na tym samym terytorium; ściślej mówiąc, istnienie rozmnażającej się populacji w obrębie zasięgu rozpraszania się osobników innej populacji. peryferyczna- zasięgi form nakrywają się, ale stykają się z sobą. Na skrajach zasięgów występują mieszańce. powszechna- zasięgi form pokrywają się na dość znacznej przestrzeni, na całym terenie występują także mieszańce. Mechanizm ten wiąże się z dwoma zjawiskami; a) ustaleniem nowych populacji gatunku w różnych niszach ekologicznych znajdujących się w obrębie zasięgu populacji wyjściowej, i b) powstaniem izolacji rozrodczej pomiędzy założycielem nowej populacji a osobnikami populacji macierzystej. Zwolennicy tego poglądu uważają, iż przepływ genów pomiędzy populacją nowo powstającą a populacją wyjściową hamują raczej impulsy wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Przewarzająca część modeli s. s. zakłada szybkie tempo tworzenia się nowych gatunków. Rozgraniczenie puli genowej wywołują impulsy ekologiczne, każda izolacja przestrzenna populacji jest zjawiskiem wtórnym, późniejszym. Wniosek: hipoteza s. s. związanej ze zróżnicowaniem ekologicznym ani nie jest potrzebna, ani poparta faktami, które aby bezsprzecznie za nią przemawiały. Zwolennicy tej hipotezy zapominają, iż specjacja przebiega na poziomie populacji, a nie osobników i nie doceniają roli rozprzestrzeniania się osobników i znaczenia rekombinacji genów w okresie rozrodu płciowego

Czym jest Specjacja sympatryczna znaczenie w Słownik biologia S .