Słownik specjacja sympatryczna co to znaczy.
Definicja Specjacja sympatryczna. Co znaczy wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu.

Czy przydatne?

Definicja Specjacja sympatryczna

Definicja z ang. sympatric speciation, z niem. sympatrische Artbildung.

Co to znaczy SPECJACJA SYMPATRYCZNA: Specjacja przebiegająca bez izolacji geograficznej: wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu. SYMPATRYCZNOŚĆ- występowanie dwu albo więcej populacji na tym samym terytorium; ściślej mówiąc, istnienie rozmnażającej się populacji w obrębie zasięgu rozpraszania się osobników innej populacji. peryferyczna- zasięgi form nakrywają się, ale stykają się z sobą. Na skrajach zasięgów występują mieszańce. powszechna- zasięgi form pokrywają się na dość znacznej przestrzeni, na całym terenie występują także mieszańce. Mechanizm ten wiąże się z dwoma zjawiskami; a) ustaleniem nowych populacji gatunku w różnych niszach ekologicznych znajdujących się w obrębie zasięgu populacji wyjściowej, i b) powstaniem izolacji rozrodczej pomiędzy założycielem nowej populacji a osobnikami populacji macierzystej. Zwolennicy tego poglądu uważają, iż przepływ genów pomiędzy populacją nowo powstającą a populacją wyjściową hamują raczej impulsy wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Przewarzająca część modeli s. s. zakłada szybkie tempo tworzenia się nowych gatunków. Rozgraniczenie puli genowej wywołują impulsy ekologiczne, każda izolacja przestrzenna populacji jest zjawiskiem wtórnym, późniejszym. Wniosek: hipoteza s. s. związanej ze zróżnicowaniem ekologicznym ani nie jest potrzebna, ani poparta faktami, które aby bezsprzecznie za nią przemawiały. Zwolennicy tej hipotezy zapominają, iż specjacja przebiega na poziomie populacji, a nie osobników i nie doceniają roli rozprzestrzeniania się osobników i znaczenia rekombinacji genów w okresie rozrodu płciowego

Definicja Specjacja Allopatryczna:
Co to jest populacji albo gatunków, które zamieszkują oddzielne (jakkolwiek zazwyczaj przyległe) strefy geograficzne. HYBRYDYZACJA ALLOPATRYCZNA- krzyżowanie się na styku zasięgów dwu poprzednio izolowanych specjacja sympatryczna.
Definicja Substancja Biała:
Co to jest łaciny substantia alba), jeden z dwóch (w okolicy substancji szarej fundamentalnych składników ośrodkowego układu nerwowego. Ustala się w ten sposób skupiska wypustek nerwowych - dendrytów i aksonów specjacja sympatryczna.
Definicja Salmonelloza:
Co to jest dolegliwość układu pokarmowego. Dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem bakterią (pałeczką) chorobotwórczą z gatunku o nazwie Salmonella (od nazwiska odkrywcy, amerykańskiego uczonego Daniela Salmona specjacja sympatryczna.
Definicja Selvas:
Co to jest Selvas to nazwa wilgotnego lasu równikowego rosnącego w dorzeczu Amazonki (Nizina Amazońska) w Ameryce Południowej. Gatunki drzew: kauczukowiec, orzech amerykańskiTreść hasła pochodzi z Wikipedi specjacja sympatryczna.

Czym jest Specjacja sympatryczna znaczenie w Słownik biologia S .

  • Dodano:
  • Autor: