Słownik dobór sztuczny co to znaczy.
Definicja Dobór sztuczny. Co znaczy siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę.

Czy przydatne?

Definicja Dobór sztuczny

Definicja z ang. artificial selection, z niem. künstliche Selektion.

Co to znaczy DOBÓR SZTUCZNY: Rolę "hodowcy" spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na przykład chce podnieść mleczność krów musi przeprowadzić selekcję czyli pozwalać na rozród tylko wybranym osobnikom, a resztę stada eliminować z dalszej hodowli. Hodowca musi ponieść utraty, jeżeli kolejne pokolenia mają pozyskać nowe właściwości., Tomasz Pater

Definicja Denitryfikacja:
Co to jest mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest odwrotnością nitryfikacji i przeprowadzany jest poprzez dobór sztuczny.
Definicja Deplazmoliza:
Co to jest Deplazmoliza - mechanizm odwrotny do plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z Wikipedi dobór sztuczny.
Definicja Dekstroamfetamina, Deksedryna, Deksamfetamina:
Co to jest deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Powiększa dobór sztuczny.
Definicja Dendrogram:
Co to jest diagram w kształcie drzewa ukazujący związki między wybranymi elementami opierając się na przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest filogram, kladogram i fenogram. Dendrogram użytkowany jest dobór sztuczny.

Czym jest Dobór sztuczny znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: