Słownik czynniki ekologiczne co to znaczy.
Definicja Czynniki ekologiczne. Co znaczy mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które.

Czy przydatne?

Definicja Czynniki ekologiczne

Definicja z ang. ecological factors, z niem. ökologische Faktoren.

Co to znaczy CZYNNIKI EKOLOGICZNE: Impulsy ekologiczne to są wszelakie uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to wpływają na możliwości występowania gatunków, organizmów, ich przeżycia i rozrodu. Odznacza się następujące impulsy ekologiczne

Definicja Czynniki Fizykochemiczne:
Co to jest fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy fizykochemiczne mają wpływ na liczebność czynniki ekologiczne.
Definicja Crossing Over:
Co to jest Crossing over - zdarzenie zachodzące w trakcie I podziału mejotycznego opierające na zamianie chromatyd chromosomów homologicznych.Stwarza sposobność rekombinacji cech czynniki ekologiczne.
Definicja Cytotoksyczność:
Co to jest ustalenie to znaczy szeroko pojętą toksyczność różnych substanicji i różnego rodzaju komórek względem komórek w danym organizmie. Cytotoksyczność może być bardziej dokładnie ustalona, poprzez podanie czynniki ekologiczne.
Definicja Chromosomy Politeniczne:
Co to jest politeniczne - chromosomy olbrzymie - powstają w rezultacie kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA bez rozchodzenia się stworzonych chromatyd. /na przykładchromosomy występujące w śliniankach czynniki ekologiczne.

Czym jest Czynniki ekologiczne znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: