Słownik napięcie powierzchniowe co to znaczy.
Definicja napięcie powierzchniowe. Co to jest niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na.

Czy przydatne?

Definicja Napięcie Powierzchniowe

Co to znaczy NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: właściwość charakteryzująca powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił działających na cząsteczki będące na granicy faz, innych od strony ich własnej fazy a innych ze strony fazy gazowej lub drugiej fazy ciekłej, powstaje siła dążąca do zmniejszenia powierzchni styku faz. Im większa wartość napięcia powierzchniowego między fazami, tym większa skłonność tych faz do rozdzielania się

Definicja Naftalen:
Co to jest węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych, białe płatki o charakterystycznym zapachu (naftalina), łatwo sublimuje napięcie powierzchniowe.
Definicja Nafta:
Co to jest frakcja ropy naftowej o temperaturze wrzenia w granicach 150-320°C napięcie powierzchniowe.
Definicja Nadtlenki Organiczne:
Co to jest nadtlenki, w których z ugrupowaniem nadtlenkowym powiązane są rodniki organiczne napięcie powierzchniowe.
Definicja Nernsta Wzór:
Co to jest potencjał elektrody w zależności od jej budowy, temperatury pracy i stężeń czynników redoksowych: gdzie:    E – potencjał elektrody; E0 – stała Faradaya, n – ilość elektronów ulegająca wymianie w napięcie powierzchniowe.

Czym jest napięcie powierzchniowe znaczenie w Słownik chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: