Słownik napięcie powierzchniowe co to znaczy.
Definicja napięcie powierzchniowe. Co to jest niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na.

Czy przydatne?

Definicja Napięcie Powierzchniowe

Co to znaczy NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: właściwość charakteryzująca powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił działających na cząsteczki będące na granicy faz, innych od strony ich własnej fazy a innych ze strony fazy gazowej lub drugiej fazy ciekłej, powstaje siła dążąca do zmniejszenia powierzchni styku faz. Im większa wartość napięcia powierzchniowego między fazami, tym większa skłonność tych faz do rozdzielania się

Definicja Nukleozydy:
Co to jest glikozydy rybozy lub deoksyrybozy i zasad pirymidynowych lub purynowych, np. adenozyna (rybozyd adeniny napięcie powierzchniowe.
Definicja Nitrogliceryna:
Co to jest związek o charakterze estru z kwasem nieorganicznym, grupa NO2 nie łączy się tu, jak to ma miejsce w związkach nitrowych, bezpośrednio z atomem węgla lecz połączenie następuje przez atom tlenu napięcie powierzchniowe.
Definicja Nukleony:
Co to jest ogólna nazwa obejmująca główne składniki jądra - neutrony i protony napięcie powierzchniowe.
Definicja Nikotynowy Kwas:
Co to jest kwas pirydynokarboksylowy-3 napięcie powierzchniowe.

Czym jest napięcie powierzchniowe znaczenie w Słownik chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: