napięcie powierzchniowe co to znaczy
Definicja napięcie powierzchniowe. Co to jest niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na.

Czy przydatne?

Definicja Napięcie Powierzchniowe

Co to znaczy NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: właściwość charakteryzująca powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił działających na cząsteczki będące na granicy faz, innych od strony ich własnej fazy a innych ze strony fazy gazowej lub drugiej fazy ciekłej, powstaje siła dążąca do zmniejszenia powierzchni styku faz. Im większa wartość napięcia powierzchniowego między fazami, tym większa skłonność tych faz do rozdzielania się

Czym jest napięcie powierzchniowe znaczenie w Słownik chemia N .