Słownik napięcie powierzchniowe co to znaczy.
Definicja napięcie powierzchniowe. Co to jest niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na.

Czy przydatne?

Definicja NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

Co to znaczy NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: właściwość charakteryzująca powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił działających na cząsteczki będące na granicy faz, innych od strony ich własnej fazy a innych ze strony fazy gazowej lub drugiej fazy ciekłej, powstaje siła dążąca do zmniejszenia powierzchni styku faz. Im większa wartość napięcia powierzchniowego między fazami, tym większa skłonność tych faz do rozdzielania się

Definicja Nukleony:
Co to jest ogólna nazwa obejmująca główne składniki jądra - neutrony i protony napięcie powierzchniowe co znaczy.
Definicja Nukleotydy:
Co to jest estry fosforowe nukleozydów, np napięcie powierzchniowe krzyżówka.
Definicja Naftalen:
Co to jest węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach benzenowych, białe płatki o charakterystycznym zapachu (naftalina), łatwo sublimuje napięcie powierzchniowe co to jest.
Definicja Nadtlenki:
Co to jest ugrupowanie nadtlenkowe, tzn.  –O–O–, charakteryzujące się nietrwałością i właściwościami utleniającymi. Można przyjąć, że są to pochodne nadtlenku wodoru (H2 O2 ), w których wodory napięcie powierzchniowe słownik.

Czym jest napięcie powierzchniowe znaczenie w Słownik chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: