kwasy wielowodorotlenowe co to znaczy
Kwasy Wielowodorotlenowe, Kwasy, Kwarc, Ksyleny, Krzemoorganiczne Związki, Krzemionka, Kryształ.

Definicje chemiczne na K

 • Co znaczy kalcyt Co to jest CaCO3 ; minerał - marmur, szpat (szpat islandzki do wyrobu pryzmatów Nicola służących do polaryzacji światła, kryształ dwójłomny
 • Co znaczy kalomel Co to jest chlorek rtęci(I), Hg2 Cl2 , nierozpuszczalny w wodzie
 • Co znaczy kamfora Co to jest Płatki o charakterystycznym zapachu, bardzo łatwo sublimujące (znika jak kamfora ). Naturalna kamfora jest prawoskrętna. Stosowana w
 • Co znaczy kamień kotłowy Co to jest rurach doprowadzających wodę (a także w domowych czajnikach), powstający z mineralnych zanieczyszczeń wody (twardość wody). Są to głównie
 • Co znaczy kamień winny Co to jest potasowy), krystaliczny osad powstający w kadziach fermentacyjnych przy produkcji wina. Słabo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu
 • Co znaczy karbid Co to jest węglik wapnia CaC2 ; substrat do otrzymywania acetylenu w reakcji z wodą. Otrzymywany przez prażenie tlenku wapnia z koksem
 • Co znaczy karboksylowa grupa Co to jest grupa kwasowa kwasów organicznych, —COOH. Silne oddziaływanie dwóch elektroujemnych atomów tlenu powoduje jonizację wiązania O–H
 • Co znaczy karborund Co to jest o twardości dorównującej diamentowi i o podobnej strukturze krystalicznej. Bardzo odporny chemicznie. Stosowany jako materiał ścierny
 • Co znaczy karoten Co to jest roślinnym (marchewka) i zwierzęcym. Stosowany m.in. jako naturalny barwnik do żywności (pomarańczowy). Związek o dużym stopniu nienasycenia
 • Co znaczy katalizator Co to jest szybkość reakcji chemicznej. Bierze udział w procesie chemicznym, lecz po reakcji odtwarza się w takiej samej ilości w jakiej występowała
 • Co znaczy kation Co to jest jon dodatni, cząsteczka lub jej fragment pozbawiona jednego lub kilku elektronów
 • Co znaczy kationit Co to jest żywica jonowymienna, wymieniająca jony dodatnie z roztworu na jon wodorowy
 • Co znaczy katoda Co to jest elektroda, na której następuje redukcja
 • Co znaczy kauczuk Co to jest naturalna (drzewa kauczukowe, lateks) lub sztuczna (polimeryzacja butadienu) wielkocząsteczkowa substancja o dużej sprężystości
 • Co znaczy kazeina Co to jest białko występujące w mleku, zawiera wapń i jony fosforanowe
 • Co znaczy ketony Co to jest utlenienia alkoholi II-rzędowych. Charakteryzuje je grupa karbonylowa (CO) łącząca dwa łańcuchy węglowodorowe. Najpopularniejszym ketonem
 • Co znaczy kinetyka chemiczna Co to jest badaniem szybkości procesów chemicznych i wpływem na tę szybkość czynników zewnętrznych, oraz  wyjaśnianiem mechanizmów przemian
 • Co znaczy koagulacja Co to jest proces łączenia się cząsteczek koloidalnych w większe skupiska (agregaty) i wypadanie ich z układu w postaci osadu
 • Co znaczy koalescencja Co to jest łączenie się małych kropelek zemulgowanej cieczy w większe krople, prowadzące w konsekwencji do rozwarstwienia się emulsji na dwie fazy
 • Co znaczy koenzym Co to jest niebiałkowy składnik biokatalizatorów - enzymów. Decyduje o typie katalizowanej przez dany enzym reakcji biochemicznej
 • Co znaczy kofeina Co to jest ~1%) lub liściach herbaty (~3%), pobudza centralny układ nerwowy. Filiżanka mocnej kawy lub herbaty zawiera od 100 do 300 mg kofeiny (teiny
 • Co znaczy koks Co to jest stała pozostałość po suchej destylacji węgla (ogrzewaniu węgla bez dostępu tlenu). Zawiera około 90% węgla pierwiastkowego
 • Co znaczy kolagen Co to jest wytrzymałością mechaniczną, nierozpuszczalne w wodzie, zbudowany z długich spiralnych łańcuchów peptydowych powiązanych między sobą
 • Co znaczy koloidy Co to jest wyglądzie układu jednolitego (roztworu). Cząsteczki fazy rozproszonej są niewidoczne gołym okiem, przechodzą przez większość materiałów
 • Co znaczy kompleksy Co to jest związki kompleksowe, zbudowane z atomu centralnego i skoordynowanych wokół niego ligandów - jonów lub cząsteczek obojętnych
 • Co znaczy kondensacja Co to jest stan stały (resublimacja) 2. reakcje kondensacji - łączenie się dwóch cząsteczek w nowy związek z wydzieleniem prostej cząsteczki (np
 • Co znaczy konformacja Co to jest w cząsteczce wokół wiązania pojedynczego, spowodowane zahamowaniem wolnego obrotu dookoła wiązania (np. przeszkody steryczne
 • Co znaczy kopolimer Co to jest polimer będący efektem polimeryzacji kilku różnych merów
 • Co znaczy korozja Co to jest czynników zewnętrznych, prowadzące do zniszczenia przedmiotów z nich wykonanych. Jako zabezpieczenie stosuje się pokrywanie metali
 • Co znaczy korund Co to jest minerał Al2 O3 ; szafir, rubin, topaz, ametyst, szmaragd. Ze względu na swą twardość korund pospolity stosowany jest jako materiał ścierny
 • Co znaczy kraking Co to jest węglowodorów występujących w wysokowrzących i mniej przydatnych frakcjach ropy naftowej, w celu otrzymania substancji o krótszych
 • Co znaczy kreda Co to jest CaCO3
 • Co znaczy krezol Co to jest o- , m- , p-; występują w smole węglowej, silne antyseptyki o charakterystycznym fenolowym zapachu (ich roztwór w mydle zwany lizolem był
 • Co znaczy krystalizacja Co to jest polegający na rozpuszczeniu na gorąco substancji oczyszczanej w rozpuszczalniku, który charakteryzuje się dość znaczną zmianą
 • Co znaczy kryształ Co to jest regularną budową przestrzenną (wzajemnym ułożeniem cząsteczek lub jonów tworzących kryształ). Prócz kryształów stałych występują również
 • Co znaczy krzemionka Co to jest krzemowego, rozpuszczalna w stężonych ługach (szkło wodne); stopiona zastyga powoli w szkło kwarcowe (optyka UV
 • Co znaczy krzemoorganiczne związki Co to jest związki organiczne zawierające w swej strukturze atomy krzemu wiązane bezpośrednio z atomami węgla, silany, siloksany, silikony
 • Co znaczy ksyleny Co to jest dimetylobenzeny; trzy izomery podstawienia o- , m- , p
 • Co znaczy kwarc Co to jest minerał SiO2 , kryształ górski, ametyst, agat
 • Co znaczy kwasy Co to jest cząsteczki lub jony mogące w procesie dysocjacji być donorem jonu wodorowego
 • Co znaczy kwasy wielowodorotlenowe Co to jest szeregu kwasów dwukarboksylowych.     Z jonami wapnia tworzy nierozpuszczalną sól - szczawian wapnia. Sól ta jest podstawowym składnikiem

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Kwasy Wielowodorotlenowe, Kwasy, Kwarc, Ksyleny, Krzemoorganiczne Związki, Krzemionka, Kryształ, Krystalizacja, Krezol, Kreda, Kraking, Korund, Korozja co to znaczy.

Słownik Kwasy Wielowodorotlenowe, Kwasy, Kwarc, Ksyleny co to jest.