Słownik kondensacja co to znaczy.
Definicja kondensacja. Co to jest resublimacja) 2. reakcje kondensacji - łączenie się dwóch.

Czy przydatne?

Definicja Kondensacja

Co to znaczy KONDENSACJA: 1. skraplanie pary lub przejście pary w stan stały (resublimacja) 2. reakcje kondensacji - łączenie się dwóch cząsteczek w nowy związek z wydzieleniem prostej cząsteczki (np.: estryfikacja, kwas+alkohol=ester + H2O)

Definicja Kation:
Co to jest jon dodatni, cząsteczka lub jej fragment pozbawiona jednego lub kilku elektronów kondensacja.
Definicja Kolagen:
Co to jest charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną, nierozpuszczalne w wodzie, zbudowany z długich spiralnych łańcuchów peptydowych powiązanych między sobą. Składnik ścięgien, chrząstek kości itp kondensacja.
Definicja Korozja:
Co to jest metali pod wpływem czynników zewnętrznych, prowadzące do zniszczenia przedmiotów z nich wykonanych. Jako zabezpieczenie stosuje się pokrywanie metali powłokami ochronnymi (lakiery, metale mniej kondensacja.
Definicja Kamień Kotłowy:
Co to jest odkładający się w kotłach i rurach doprowadzających wodę (a także w domowych czajnikach), powstający z mineralnych zanieczyszczeń wody (twardość wody). Są to głównie węglany, siarczany, fosforany kondensacja.

Czym jest kondensacja znaczenie w Słownik chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: