zębiak złoto zachłyśnięcie co to znaczy
Zębiak, Złoto, Zachłyśnięcie, Zieleniak, Zawiesina, Zanokcica, Zadyszka, Zgryz, Zębodoły.

Słownik i definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy ZDROJOWISKO Definicja miejscowość, gdzie znajdują się naturalne źródła używane w lecznictwie uzdrowiskowym
 • Co znaczy ZEZ Definicja osi widzenia jednego oka od osi oka ustawionego na wprost. Zez schowany - zaburzenie równowagi mięśni ocznych. Nierównowaga ta ma miejsce
 • Co znaczy zaćma Definicja Bazuje na częściowym albo całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, iż soczewka traci własną najistotniejszą cechę optyczną, tzn
 • Co znaczy ZAKAŻENIE Definicja bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów) do makroorganizmu na przykład człowieka. W zależności od wirulencji (zjadliwości) i ilości czynnika
 • Co znaczy ZASTRZAŁ Definicja na dłoniowej powierzchni palców ręki. Najczęstszym faktorem etiologicznym są gronkowce. W zależności od umiejscowienia odznacza się
 • Co znaczy ZATWARDZENIE Definicja zbyt rzadkie oddawanie stolca (mniej niż raz na dobę), wywołane spowolnionym przesuwaniem się mas kałowych i z powodu zwolnieniem ruchów
 • Co znaczy zawroty głowy Definicja zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowią ok. 5–7% spośród pacjentów zgłaszających się do lekarzy. Zawroty bywają tak uciążliwe, iż
 • Co znaczy ZEWNĘTRZNIAKI Definicja raczej owady: komary, kleszcze, również wszy, pchły. Bytują one na powierzchni ciała żywiciela i w otworach naturalnych j. ustna, odbyt
 • Co znaczy ZGŁĘBNIK Definicja różnej średnia; długości, w zależności od potrzeb. Zgłębnik dwunastniczy jest długi, cienki. Zgłębnik żołądkowy to przeważnie przewód
 • Co znaczy ZĄBKOWANIE Definicja fizjologiczny, o mniej więcej stałym przebiegu opierający na wyrzynaniu się zębów mlecznych. Ząbkowanie zaczyna się zazwyczaj ok. 5-7
 • Co znaczy ZIARENKOWCE Definicja rodz. Micrococcaceae układających się w gronka, paciorki. Należą do nich: gronkowce, paciorkowce, dwoinki rzeżączki i zapalenia opon
 • Co znaczy ZŁAMANIA Definicja urazu przekroczy granice wytrzymałości kości. W wynipromieniowej, z przemieszczeniem odłamu obwodowego w kierunku grzbietowym i bocznym
 • Co znaczy ZAKAŻNOŚĆ Definicja mikroorganizmu do przeniesienia się z jednego gospodarzą do innego, usadowienia się, namnażania i wnikania w jego tkanki
 • Co znaczy ZWŁÓKNIENIE Definicja odpowiedzi na uraz, zakażenie, przekrwienie. Zwłóknienie wsierdzia i przyległej do niego warstwy mięśnia sercowego w obrębie jednej albo
 • Co znaczy ZYCIE Definicja do procesu zachodzącego na Ziemi, wspólna właściwość obiektów nazywanych organizmami żywymi. Główną właściwością życia jest stała zamiana
 • Co znaczy ZWICHNIĘCIE Definicja stawu z całkowitym albo częściowym przemieszczeniem powierzchni stawowych. Uraz powodując)' zwichnięcie prowadzi do rozerwania przedmiotów
 • Co znaczy zaparcia Definicja siedzący tryb życia, jadasz raczej białe pieczywo, nie masz zwyczaju spożywania dużej ilości warzyw i owoców, lubisz słodycze, wypijasz
 • Co znaczy ZATOR Definicja poprzez czop przeniesiony z prądem krwi. Przeważnie materiałem zatorowym jest skrzeplina przeniesiona z serca albo z miażdżycowo zmienionej
 • Co znaczy ZAWAŁ Definicja narządu albo tkanki wywołana nagłym odcięciem dopływu krwi tętniczej, co skutkuje niedotlenienie. Powodem zawału jest: zator, zakrzep
 • Co znaczy ZAPALENIE Definicja wpływem działającego bodźca zapaleńiotwórczego, od pierwszych chwil jego zadziałania do czasu wyzdrowienia albo naprawy stworzonych
 • Co znaczy ZAJADY Definicja wskutek wysychania, infekcji poprzez ziarniniak, grzyby albo wirus opryszczki. Regularnie wstępują w zaburzeniach przemiany materii - w
 • Co znaczy ZAKRZEP Definicja zamknięcia tętnicy albo żyły. To są wytrącone składniki morfotyczne krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w naczyniach krwionośnych
 • Co znaczy ZATRUCIE Definicja narządów wskutek szkodliwego wpływu substancji trujących pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, chemikaliów, jadów bakteryjnych (endo i
 • Co znaczy ZESPOLENIE Definicja polegająca na odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego (zespolenie jelitowe), połączeniu naczyń (zespolenie naczyniowe, nerwów, dróg
 • Co znaczy Żylaki Definicja pojedyncze albo mnogie rozdęcie żyły albo kompleksu żył z równoczesna niewydolnością zastawek żylnych w ich obrębie. Wystepują zwykle na
 • Co znaczy ZDOLNOŚCI Definicja lecz także od własnej aktywności, wzorców, wychowania. Nabywanie ustalonych umiejętności albo wiedzy może mieć charakter ogólny - szerzej
 • Co znaczy ZGORZEL Definicja niedokrwieniem, uszkodzeniem mechanicznym albo termicznym. Z. może przybierać formę rozpływną albo suchą. Naclkażenie bakteriami
 • Co znaczy ZMIAŻDŻENIE Definicja wywołane działaniem znacznej energii powodujące rozpad dużej ilości tkanki mięśniowej, nerwów, naczyń, złamań kości (na przykład rozległy
 • Co znaczy ZACHOROWALNOŚĆ Definicja nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę nowych przypadków
 • Co znaczy ZAPOBIEGANIE Definicja na celu przeciwdziałanie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, przez kontrolowanie przyczyn
 • Co znaczy ZNAMIONA Definicja charakterze wrodzonym, jednakże ujawniające się niekiedy w późniejszym okresie życia. W zależności od punktu wyjścia odznacza się znamiona
 • Co znaczy Zimne ręce Definicja fekt zimnych rąk wynikających raczej z niedokrwienia kończyn
 • Co znaczy ZWYRODNIENIE Definicja zmiany wsteczne opierające na uszkodzeniu narządu albo tkanki, powodujące ich niewydolność. Patrz także, zioła ZWYRODNIENIE: Aloes Uzbrojony
 • Co znaczy ZOŁZY Definicja węzłów chłonnych podżuchwowych. Uległy one serowaceniu w przebiegu gruźlicy z ogniskiem pierwotnym w jamie ustnej albo migdałku
 • Co znaczy ZDROWIE Definicja tzn. brak jakiejkolwiek dolegliwości, upośledzenia, kalectwa. Umiejętność do współdziałania z innymi członkami społeczeństwa, twórczej
 • Co znaczy ZADZIERZGNIĘCIE Definicja uduszenie wywołane nagłym zamknięciem górnych dróg oddechowych przez zaciśniętą na szyi pętlę przeważnie w rezultacie działania zbrodniczego
 • Co znaczy Zgaga Definicja przełyku wywołanym poprzez zarzucanie soku żołądkowego. Ból jest odczuwany przeważnie zamostkowo, w nadbrzuszu i w skrajnej postaci może
 • Co znaczy ZIARNINIAK Definicja złożona jest z różnego rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych, fibroblastów. W zależności od rodzaju komórek i
 • Co znaczy ZWOJAK Definicja naciekowo, delikatny. Występuje w szczególności u dzieci i młodzieży, raczej w móżdżku, płacie skroniowym, podwzgórzu
 • Co znaczy ZAPŁODNIENIE Definicja plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem zmian, a nie
 • Co znaczy ZIOŁOLECZNICTWO Definicja fitoterapia; leczenie dzięki surowców i przetworów roślinnych. Patrz także: zioła ZIOŁOLECZNICTWO: Kasztanowiec Zwykły
 • Co znaczy ZMĘCZENIE Definicja równocześnie system zabezpieczający organizm przed nadmiernym obciążeniem wysiłkiem. Odznacza się tak zwany zespół przewlekłego zmęczenia
 • Co znaczy ZACISK Definicja narzędzi chirurgicznych stosowanych do zaciśnięcia tkanek, światła naczyń, jelit: zaciski naczyniowe, jelitowe i tym podobne Typ zacisku
 • Co znaczy ZADŁAWIENIE Definicja krtani od zewnątrz (na przykład palcami), co doprowadza do gwałtownego zamknięcia światła górnych dróg oddechowych. W obdukcji sądowo
 • Co znaczy ZGAGA Definicja i wzdłuż przełyku wywołane zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku w następstwie zaburzeń motorycznych wpustu i dolnej części przełyku
 • Co znaczy ZYGOTA Definicja połączenie dwóch gamet żeńskiej i męskiej w rezultacie zapłodnienia. W następstwie podziałów mitotycznych powstaje nowy organizm. Patrz
 • Co znaczy ZADRAPANIE Definicja tylko warstwy naskórkowej. Skóra właściwa nie jest uszkodzona. Nie wszystkie zadrapania goją się trudno, szczególnie zadane pazurami
 • Co znaczy ZABIEG Definicja manualnie albo instrumentalnie w celach leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych. W zasadzie na każdy zabieg chory dorosły musi
 • Co znaczy ZAPAŚĆ Definicja rezultacie krwotoku, wstrząsu, znacznego odwodnienia, zakażenia. Ciśnienie tętnicze jest obniżone, oddechy płytkie, szybkie, czynność serca
 • Co znaczy ZIARNINA Definicja bogato unaczyniona, wypełniona poprzez naczynia włosowate tkanka łączna
 • Co znaczy zawał serca Definicja dopiero co mąż z dziećmi wyjeżdżał na narty, a ona zostawała w domu, przerażona, co zrobi, gdy źle się poczuje, a nikogo nie będzie, aby
 • Co znaczy ZAMARZNIĘCIE Definicja Jeżeli systemy przystosowawcze, które zapobiegają utracie ciepła poprzez ustrój są niewystarczające albo wyczerpane temp. ciała ulega
 • Co znaczy ZASADY Definicja dają odczyn alkaliczny (pH>7), zobojętnione kwasami tworzą sole. Obecne we krwi aniony (na przykład wodorowęglany, hemoglobina, białka
 • Co znaczy ZJADLIWOŚĆ Definicja chorobotwórczych do wnikania i namnażania się w zakażonym organizmie i toksycznego działania na zajęte tkanki i narządy (—> zakażenie
 • Co znaczy ZAGARDLENIE Definicja definicja obejmujące różne typy uduszenia poprzez ucisk na szyję. Obejmuje: powieszenie, zadławienie, zadzierzgnięcie
 • Co znaczy ZĘBODOŁY Definicja szczęce i części zębodołowej żuchwy. Zęby są zawieszone elastycznie w zębodołach dzięki włóknom ozębnej, które biegną od ściany zębodołu do
 • Co znaczy ZGRYZ Definicja zębowymi szczęki i żuchwy; w zgryzie prawidłowym kształt łuku zębowego dolnego ma postać wycinka paraboli, a górnego - połowy elipsy. W
 • Co znaczy ZADYSZKA Definicja kurczowe, głębokie łapanie powietrza wywołane niedoborem tlenu w tkankach
 • Co znaczy ZANOKCICA Definicja paznokieć; wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra wału paznokciowego albo wrastający paznokieć. Rezultatem zakażenia jest ropień
 • Co znaczy ZAWIESINA Definicja jest zawieszona w wodzie albo oleju. Lek w formie zawiesiny może być użytkowany w różny sposób doustnie, zewnętrznie na skórę na przykład w
 • Co znaczy ZIELENIAK Definicja ostrej białaczki. W kościach płaskich czaszki, żebrach, kości krzyżowej, podokostnowo występują guzowate nacieki o zielonkawym zabarwieniu
 • Co znaczy ZACHŁYŚNIĘCIE Definicja oddechowych ciała obcego, którym może być pokarm, ślina, wymiociny, sok żołądkowy. Efektem zachłyśnięcia jest gwałtowny kaszel, dzięki
 • Co znaczy ZŁOTO Definicja powszechnie używany w jubilerstwie do produkcji ozdób; występuje w przyrodzie w stanie rodzimym. Złoto i jego związki używane jest
 • Co znaczy ZĘBIAK Definicja nowotwór nabłonkowy występujący w kilku postaciach histologicznych. Patrz także, zioła ZĘBIAK:Aloes UzbrojonyRóża Dzika

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Zębiak, Złoto, Zachłyśnięcie, Zieleniak, Zawiesina, Zanokcica, Zadyszka, Zgryz, Zębodoły, Zagardlenie, Zjadliwość, Zasady, Zamarznięcie, Zawał Serca, Ziarnina co to znaczy.

Słownik Zębiak, Złoto, Zachłyśnięcie, Zieleniak, Zawiesina co to jest.