Słownik zębiak złoto zachłyśnięcie co to znaczy.
Zębiak, Złoto, Zachłyśnięcie, Zieleniak, Zawiesina, Zanokcica, Zadyszka, Zgryz, Zębodoły.

Słownik i definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy Zdrojowisko Definicja miejscowość, gdzie znajdują się naturalne źródła używane w lecznictwie uzdrowiskowym co to jest.
 • Co znaczy Zez Definicja istnieje odchylenie osi widzenia jednego oka od osi oka ustawionego na wprost. Zez schowany - zaburzenie równowagi mięśni ocznych definicja.
 • Co znaczy Zaćma Definicja soczewki oka. Bazuje na częściowym albo całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, iż soczewka traci własną najistotniejszą cechę optyczną co znaczy.
 • Co znaczy Zakażenie Definicja mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów) do makroorganizmu na przykład człowieka. W zależności od wirulencji (zjadliwości) i słownik.
 • Co znaczy Zastrzał Definicja rozwijający się na dłoniowej powierzchni palców ręki. Najczęstszym faktorem etiologicznym są gronkowce. W zależności od umiejscowienia znaczenie.
 • Co znaczy Zatwardzenie Definicja utrudnione albo zbyt rzadkie oddawanie stolca (mniej niż raz na dobę), wywołane spowolnionym przesuwaniem się mas kałowych i z powodu czym jest.
 • Co znaczy Głowy Zawroty Definicja regularnie. Osoby z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowią ok. 5–7% spośród pacjentów zgłaszających się do lekarzy. Zawroty co to jest.
 • Co znaczy Zewnętrzniaki Definicja należą do nich raczej owady: komary, kleszcze, również wszy, pchły. Bytują one na powierzchni ciała żywiciela i w otworach naturalnych j definicja.
 • Co znaczy Zgłębnik Definicja elastycznej rurki o różnej średnia; długości, w zależności od potrzeb. Zgłębnik dwunastniczy jest długi, cienki. Zgłębnik żołądkowy to co znaczy.
 • Co znaczy Ząbkowanie Definicja mechanizm fizjologiczny, o mniej więcej stałym przebiegu opierający na wyrzynaniu się zębów mlecznych. Ząbkowanie zaczyna się zazwyczaj ok słownik.
 • Co znaczy Ziarenkowce Definicja kulistych bakterii z rodz. Micrococcaceae układających się w gronka, paciorki. Należą do nich: gronkowce, paciorkowce, dwoinki rzeżączki i znaczenie.
 • Co znaczy Złamania Definicja gdy siła urazu przekroczy granice wytrzymałości kości. W wynipromieniowej, z przemieszczeniem odłamu obwodowego w kierunku grzbietowym i czym jest.
 • Co znaczy Zakażność Definicja umiejętność mikroorganizmu do przeniesienia się z jednego gospodarzą do innego, usadowienia się, namnażania i wnikania w jego tkanki co to jest.
 • Co znaczy Zwłóknienie Definicja powstający w odpowiedzi na uraz, zakażenie, przekrwienie. Zwłóknienie wsierdzia i przyległej do niego warstwy mięśnia sercowego w obrębie definicja.
 • Co znaczy Zycie Definicja odnoszące się do procesu zachodzącego na Ziemi, wspólna właściwość obiektów nazywanych organizmami żywymi. Główną właściwością życia jest co znaczy.
 • Co znaczy Zwichnięcie Definicja ciężkie obrażenie stawu z całkowitym albo częściowym przemieszczeniem powierzchni stawowych. Uraz powodując)' zwichnięcie prowadzi do słownik.
 • Co znaczy Zaparcia Definicja prowadzisz siedzący tryb życia, jadasz raczej białe pieczywo, nie masz zwyczaju spożywania dużej ilości warzyw i owoców, lubisz słodycze znaczenie.
 • Co znaczy Zator Definicja tętnicy poprzez czop przeniesiony z prądem krwi. Przeważnie materiałem zatorowym jest skrzeplina przeniesiona z serca albo z miażdżycowo czym jest.
 • Co znaczy Zawał Definicja postępująca martwica narządu albo tkanki wywołana nagłym odcięciem dopływu krwi tętniczej, co skutkuje niedotlenienie. Powodem zawału jest co to jest.
 • Co znaczy Zapalenie Definicja zachodzą pod wpływem działającego bodźca zapaleńiotwórczego, od pierwszych chwil jego zadziałania do czasu wyzdrowienia albo naprawy definicja.
 • Co znaczy Zajady Definicja przykład wskutek wysychania, infekcji poprzez ziarniniak, grzyby albo wirus opryszczki. Regularnie wstępują w zaburzeniach przemiany co znaczy.
 • Co znaczy Zakrzep Definicja krew zdolna do zamknięcia tętnicy albo żyły. To są wytrącone składniki morfotyczne krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w naczyniach słownik.
 • Co znaczy Zatrucie Definicja czynności narządów wskutek szkodliwego wpływu substancji trujących pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, chemikaliów, jadów bakteryjnych znaczenie.
 • Co znaczy Zespolenie Definicja procedura polegająca na odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego (zespolenie jelitowe), połączeniu naczyń (zespolenie naczyniowe, nerwów czym jest.
 • Co znaczy Żylaki Definicja ludzi. SA to pojedyncze albo mnogie rozdęcie żyły albo kompleksu żył z równoczesna niewydolnością zastawek żylnych w ich obrębie. Wystepują co to jest.
 • Co znaczy Zdolności Definicja predyspozycji, lecz także od własnej aktywności, wzorców, wychowania. Nabywanie ustalonych umiejętności albo wiedzy może mieć charakter definicja.
 • Co znaczy Zgorzel Definicja tkanki spowodowana niedokrwieniem, uszkodzeniem mechanicznym albo termicznym. Z. może przybierać formę rozpływną albo suchą. Naclkażenie co znaczy.
 • Co znaczy Zmiażdżenie Definicja ciężkie obrażenie wywołane działaniem znacznej energii powodujące rozpad dużej ilości tkanki mięśniowej, nerwów, naczyń, złamań kości (na słownik.
 • Co znaczy Zachorowalność Definicja częstotliwość występowania nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę znaczenie.
 • Co znaczy Zapobieganie Definicja działań mających na celu przeciwdziałanie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, przez czym jest.
 • Co znaczy Znamiona Definicja rozwojowe skóry o charakterze wrodzonym, jednakże ujawniające się niekiedy w późniejszym okresie życia. W zależności od punktu wyjścia co to jest.
 • Co znaczy Ręce Zimne Definicja fekt zimnych rąk wynikających raczej z niedokrwienia kończyn definicja.
 • Co znaczy Zwyrodnienie Definicja zmiany wsteczne opierające na uszkodzeniu narządu albo tkanki, powodujące ich niewydolność. Patrz także, zioła ZWYRODNIENIE: Aloes Uzbrojony co znaczy.
 • Co znaczy Zołzy Definicja i pakiety węzłów chłonnych podżuchwowych. Uległy one serowaceniu w przebiegu gruźlicy z ogniskiem pierwotnym w jamie ustnej albo migdałku słownik.
 • Co znaczy Zdrowie Definicja fizycznej i psychicznej, tzn. brak jakiejkolwiek dolegliwości, upośledzenia, kalectwa. Umiejętność do współdziałania z innymi członkami znaczenie.
 • Co znaczy Zadzierzgnięcie Definicja uduszenie wywołane nagłym zamknięciem górnych dróg oddechowych przez zaciśniętą na szyi pętlę przeważnie w rezultacie działania zbrodniczego czym jest.
 • Co znaczy Zgaga Definicja bolącym odczuciem z przełyku wywołanym poprzez zarzucanie soku żołądkowego. Ból jest odczuwany przeważnie zamostkowo, w nadbrzuszu i w co to jest.
 • Co znaczy Ziarniniak Definicja tkanki, która złożona jest z różnego rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych, fibroblastów. W zależności od rodzaju definicja.
 • Co znaczy Zwojak Definicja wzrastający naciekowo, delikatny. Występuje w szczególności u dzieci i młodzieży, raczej w móżdżku, płacie skroniowym, podwzgórzu co znaczy.
 • Co znaczy Zapłodnienie Definicja gamety męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem słownik.
 • Co znaczy Ziołolecznictwo Definicja fitoterapia; leczenie dzięki surowców i przetworów roślinnych. Patrz także: zioła ZIOŁOLECZNICTWO: Kasztanowiec Zwykły znaczenie.
 • Co znaczy Zmęczenie Definicja organizmu, równocześnie system zabezpieczający organizm przed nadmiernym obciążeniem wysiłkiem. Odznacza się tak zwany zespół przewlekłego czym jest.
 • Co znaczy Zacisk Definicja różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych stosowanych do zaciśnięcia tkanek, światła naczyń, jelit: zaciski naczyniowe, jelitowe i tym co to jest.
 • Co znaczy Zadławienie Definicja poprzez ucisk krtani od zewnątrz (na przykład palcami), co doprowadza do gwałtownego zamknięcia światła górnych dróg oddechowych. W definicja.
 • Co znaczy Zgaga Definicja dołku poclsercowym i wzdłuż przełyku wywołane zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku w następstwie zaburzeń motorycznych wpustu i dolnej co znaczy.
 • Co znaczy Zygota Definicja powstająca poprzez połączenie dwóch gamet żeńskiej i męskiej w rezultacie zapłodnienia. W następstwie podziałów mitotycznych powstaje nowy słownik.
 • Co znaczy Zadrapanie Definicja skóry dotyczące tylko warstwy naskórkowej. Skóra właściwa nie jest uszkodzona. Nie wszystkie zadrapania goją się trudno, szczególnie zadane znaczenie.
 • Co znaczy Zabieg Definicja realizowana manualnie albo instrumentalnie w celach leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych. W zasadzie na każdy zabieg chory czym jest.
 • Co znaczy Zapaść Definicja krążenia w rezultacie krwotoku, wstrząsu, znacznego odwodnienia, zakażenia. Ciśnienie tętnicze jest obniżone, oddechy płytkie, szybkie co to jest.
 • Co znaczy Ziarnina Definicja bogato unaczyniona, wypełniona poprzez naczynia włosowate tkanka łączna definicja.
 • Co znaczy Serca Zawał Definicja jabłonie Jeszcze dopiero co mąż z dziećmi wyjeżdżał na narty, a ona zostawała w domu, przerażona, co zrobi, gdy źle się poczuje, a nikogo co znaczy.
 • Co znaczy Zamarznięcie Definicja straty ciepła. Jeżeli systemy przystosowawcze, które zapobiegają utracie ciepła poprzez ustrój są niewystarczające albo wyczerpane temp słownik.
 • Co znaczy Zasady Definicja wodorotlenków; zasady dają odczyn alkaliczny (pH>7), zobojętnione kwasami tworzą sole. Obecne we krwi aniony (na przykład wodorowęglany znaczenie.
 • Co znaczy Zjadliwość Definicja drobnoustrojów chorobotwórczych do wnikania i namnażania się w zakażonym organizmie i toksycznego działania na zajęte tkanki i narządy (—> czym jest.
 • Co znaczy Zagardlenie Definicja definicja obejmujące różne typy uduszenia poprzez ucisk na szyję. Obejmuje: powieszenie, zadławienie, zadzierzgnięcie co to jest.
 • Co znaczy Zębodoły Definicja rozmieszczone w szczęce i części zębodołowej żuchwy. Zęby są zawieszone elastycznie w zębodołach dzięki włóknom ozębnej, które biegną od definicja.
 • Co znaczy Zgryz Definicja pomiędzy łukami zębowymi szczęki i żuchwy; w zgryzie prawidłowym kształt łuku zębowego dolnego ma postać wycinka paraboli, a górnego co znaczy.
 • Co znaczy Zadyszka Definicja kurczowe, głębokie łapanie powietrza wywołane niedoborem tlenu w tkankach słownik.
 • Co znaczy Zanokcica Definicja otaczających paznokieć; wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra wału paznokciowego albo wrastający paznokieć. Rezultatem zakażenia jest znaczenie.
 • Co znaczy Zawiesina Definicja substancja stała jest zawieszona w wodzie albo oleju. Lek w formie zawiesiny może być użytkowany w różny sposób doustnie, zewnętrznie na czym jest.
 • Co znaczy Zieleniak Definicja trawiasty; odmiana ostrej białaczki. W kościach płaskich czaszki, żebrach, kości krzyżowej, podokostnowo występują guzowate nacieki o co to jest.
 • Co znaczy Zachłyśnięcie Definicja przedostaniem się do dróg oddechowych ciała obcego, którym może być pokarm, ślina, wymiociny, sok żołądkowy. Efektem zachłyśnięcia jest definicja.
 • Co znaczy Złoto Definicja szlachetny powszechnie używany w jubilerstwie do produkcji ozdób; występuje w przyrodzie w stanie rodzimym. Złoto i jego związki używane co znaczy.
 • Co znaczy Zębiak Definicja zębopochodny, nowotwór nabłonkowy występujący w kilku postaciach histologicznych. Patrz także, zioła ZĘBIAK:Aloes UzbrojonyRóża Dzika słownik.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Zębiak, Złoto, Zachłyśnięcie, Zieleniak, Zawiesina, Zanokcica, Zadyszka, Zgryz, Zębodoły, Zagardlenie, Zjadliwość, Zasady, Zamarznięcie, Zawał Serca, Ziarnina co to znaczy.

Słownik Zębiak, Złoto, Zachłyśnięcie, Zieleniak, Zawiesina co to jest.