Słownik zadławienie zespolenie co to znaczy.
ZEZ co znaczy ZIELENIAK krzyżówka zaćma co to jest ZWŁÓKNIENIE słownik ZEWNĘTRZNIAKI czym jest.

Słownik i definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy Zadławienie Definicja poprzez ucisk krtani od zewnątrz (na przykład palcami), co doprowadza do gwałtownego zamknięcia światła górnych dróg oddechowych. W co znaczy.
 • Co znaczy Zespolenie Definicja procedura polegająca na odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego (zespolenie jelitowe), połączeniu naczyń (zespolenie naczyniowe, nerwów krzyżówka.
 • Co znaczy Zatrucie Definicja czynności narządów wskutek szkodliwego wpływu substancji trujących pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, chemikaliów, jadów bakteryjnych co to jest.
 • Co znaczy Zakażenie Definicja mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów) do makroorganizmu na przykład człowieka. W zależności od wirulencji (zjadliwości) i słownik.
 • Co znaczy Zgłębnik Definicja elastycznej rurki o różnej średnia; długości, w zależności od potrzeb. Zgłębnik dwunastniczy jest długi, cienki. Zgłębnik żołądkowy to czym jest.
 • Co znaczy Zmęczenie Definicja organizmu, równocześnie system zabezpieczający organizm przed nadmiernym obciążeniem wysiłkiem. Odznacza się tak zwany zespół przewlekłego co oznacza.
 • Co znaczy Zator Definicja tętnicy poprzez czop przeniesiony z prądem krwi. Przeważnie materiałem zatorowym jest skrzeplina przeniesiona z serca albo z miażdżycowo tłumaczenie.
 • Co znaczy Ziarenkowce Definicja kulistych bakterii z rodz. Micrococcaceae układających się w gronka, paciorki. Należą do nich: gronkowce, paciorkowce, dwoinki rzeżączki i przykłady.
 • Co znaczy Zębiak Definicja zębopochodny, nowotwór nabłonkowy występujący w kilku postaciach histologicznych. Patrz także, zioła ZĘBIAK:Aloes UzbrojonyRóża Dzika definicja.
 • Co znaczy Zygota Definicja powstająca poprzez połączenie dwóch gamet żeńskiej i męskiej w rezultacie zapłodnienia. W następstwie podziałów mitotycznych powstaje nowy encyklopedia.
 • Co znaczy Zajady Definicja przykład wskutek wysychania, infekcji poprzez ziarniniak, grzyby albo wirus opryszczki. Regularnie wstępują w zaburzeniach przemiany jak działa.
 • Co znaczy Zdrowie Definicja fizycznej i psychicznej, tzn. brak jakiejkolwiek dolegliwości, upośledzenia, kalectwa. Umiejętność do współdziałania z innymi członkami czy jest.
 • Co znaczy Zawiesina Definicja substancja stała jest zawieszona w wodzie albo oleju. Lek w formie zawiesiny może być użytkowany w różny sposób doustnie, zewnętrznie na pojęcie.
 • Co znaczy Zapłodnienie Definicja gamety męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zawał Definicja postępująca martwica narządu albo tkanki wywołana nagłym odcięciem dopływu krwi tętniczej, co skutkuje niedotlenienie. Powodem zawału jest opis.
 • Co znaczy Zwyrodnienie Definicja zmiany wsteczne opierające na uszkodzeniu narządu albo tkanki, powodujące ich niewydolność. Patrz także, zioła ZWYRODNIENIE: Aloes Uzbrojony informacje.
 • Co znaczy Zakażność Definicja umiejętność mikroorganizmu do przeniesienia się z jednego gospodarzą do innego, usadowienia się, namnażania i wnikania w jego tkanki znaczenie.
 • Co znaczy Zakrzep Definicja krew zdolna do zamknięcia tętnicy albo żyły. To są wytrącone składniki morfotyczne krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w naczyniach co znaczy.
 • Co znaczy Zachłyśnięcie Definicja przedostaniem się do dróg oddechowych ciała obcego, którym może być pokarm, ślina, wymiociny, sok żołądkowy. Efektem zachłyśnięcia jest krzyżówka.
 • Co znaczy Zgaga Definicja bolącym odczuciem z przełyku wywołanym poprzez zarzucanie soku żołądkowego. Ból jest odczuwany przeważnie zamostkowo, w nadbrzuszu i w co to jest.
 • Co znaczy Zgaga Definicja dołku poclsercowym i wzdłuż przełyku wywołane zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku w następstwie zaburzeń motorycznych wpustu i dolnej słownik.
 • Co znaczy Zadrapanie Definicja skóry dotyczące tylko warstwy naskórkowej. Skóra właściwa nie jest uszkodzona. Nie wszystkie zadrapania goją się trudno, szczególnie zadane czym jest.
 • Co znaczy Złamania Definicja gdy siła urazu przekroczy granice wytrzymałości kości. W wynipromieniowej, z przemieszczeniem odłamu obwodowego w kierunku grzbietowym i co oznacza.
 • Co znaczy Zanokcica Definicja otaczających paznokieć; wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra wału paznokciowego albo wrastający paznokieć. Rezultatem zakażenia jest tłumaczenie.
 • Co znaczy Zaparcia Definicja prowadzisz siedzący tryb życia, jadasz raczej białe pieczywo, nie masz zwyczaju spożywania dużej ilości warzyw i owoców, lubisz słodycze przykłady.
 • Co znaczy Zjadliwość Definicja drobnoustrojów chorobotwórczych do wnikania i namnażania się w zakażonym organizmie i toksycznego działania na zajęte tkanki i narządy (—> definicja.
 • Co znaczy Ziarnina Definicja bogato unaczyniona, wypełniona poprzez naczynia włosowate tkanka łączna encyklopedia.
 • Co znaczy Zwojak Definicja wzrastający naciekowo, delikatny. Występuje w szczególności u dzieci i młodzieży, raczej w móżdżku, płacie skroniowym, podwzgórzu jak działa.
 • Co znaczy Zadzierzgnięcie Definicja uduszenie wywołane nagłym zamknięciem górnych dróg oddechowych przez zaciśniętą na szyi pętlę przeważnie w rezultacie działania zbrodniczego czy jest.
 • Co znaczy Zdolności Definicja predyspozycji, lecz także od własnej aktywności, wzorców, wychowania. Nabywanie ustalonych umiejętności albo wiedzy może mieć charakter pojęcie.
 • Co znaczy Zwichnięcie Definicja ciężkie obrażenie stawu z całkowitym albo częściowym przemieszczeniem powierzchni stawowych. Uraz powodując)' zwichnięcie prowadzi do wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zołzy Definicja i pakiety węzłów chłonnych podżuchwowych. Uległy one serowaceniu w przebiegu gruźlicy z ogniskiem pierwotnym w jamie ustnej albo migdałku opis.
 • Co znaczy Zapaść Definicja krążenia w rezultacie krwotoku, wstrząsu, znacznego odwodnienia, zakażenia. Ciśnienie tętnicze jest obniżone, oddechy płytkie, szybkie informacje.
 • Co znaczy Zgorzel Definicja tkanki spowodowana niedokrwieniem, uszkodzeniem mechanicznym albo termicznym. Z. może przybierać formę rozpływną albo suchą. Naclkażenie znaczenie.
 • Co znaczy Ręce Zimne Definicja fekt zimnych rąk wynikających raczej z niedokrwienia kończyn co znaczy.
 • Co znaczy Zapalenie Definicja zachodzą pod wpływem działającego bodźca zapaleńiotwórczego, od pierwszych chwil jego zadziałania do czasu wyzdrowienia albo naprawy krzyżówka.
 • Co znaczy Zamarznięcie Definicja straty ciepła. Jeżeli systemy przystosowawcze, które zapobiegają utracie ciepła poprzez ustrój są niewystarczające albo wyczerpane temp co to jest.
 • Co znaczy Zacisk Definicja różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych stosowanych do zaciśnięcia tkanek, światła naczyń, jelit: zaciski naczyniowe, jelitowe i tym słownik.
 • Co znaczy Zadyszka Definicja kurczowe, głębokie łapanie powietrza wywołane niedoborem tlenu w tkankach czym jest.
 • Co znaczy Zatwardzenie Definicja utrudnione albo zbyt rzadkie oddawanie stolca (mniej niż raz na dobę), wywołane spowolnionym przesuwaniem się mas kałowych i z powodu co oznacza.
 • Co znaczy Zachorowalność Definicja częstotliwość występowania nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę tłumaczenie.
 • Co znaczy Zagardlenie Definicja definicja obejmujące różne typy uduszenia poprzez ucisk na szyję. Obejmuje: powieszenie, zadławienie, zadzierzgnięcie przykłady.
 • Co znaczy Zdrojowisko Definicja miejscowość, gdzie znajdują się naturalne źródła używane w lecznictwie uzdrowiskowym definicja.
 • Co znaczy Głowy Zawroty Definicja regularnie. Osoby z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowią ok. 5–7% spośród pacjentów zgłaszających się do lekarzy. Zawroty encyklopedia.
 • Co znaczy Zmiażdżenie Definicja ciężkie obrażenie wywołane działaniem znacznej energii powodujące rozpad dużej ilości tkanki mięśniowej, nerwów, naczyń, złamań kości (na jak działa.
 • Co znaczy Zębodoły Definicja rozmieszczone w szczęce i części zębodołowej żuchwy. Zęby są zawieszone elastycznie w zębodołach dzięki włóknom ozębnej, które biegną od czy jest.
 • Co znaczy Zasady Definicja wodorotlenków; zasady dają odczyn alkaliczny (pH>7), zobojętnione kwasami tworzą sole. Obecne we krwi aniony (na przykład wodorowęglany pojęcie.
 • Co znaczy Serca Zawał Definicja jabłonie Jeszcze dopiero co mąż z dziećmi wyjeżdżał na narty, a ona zostawała w domu, przerażona, co zrobi, gdy źle się poczuje, a nikogo wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ziarniniak Definicja tkanki, która złożona jest z różnego rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych, fibroblastów. W zależności od rodzaju opis.
 • Co znaczy Zgryz Definicja pomiędzy łukami zębowymi szczęki i żuchwy; w zgryzie prawidłowym kształt łuku zębowego dolnego ma postać wycinka paraboli, a górnego informacje.
 • Co znaczy Złoto Definicja szlachetny powszechnie używany w jubilerstwie do produkcji ozdób; występuje w przyrodzie w stanie rodzimym. Złoto i jego związki używane znaczenie.
 • Co znaczy Zapobieganie Definicja działań mających na celu przeciwdziałanie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, przez co znaczy.
 • Co znaczy Żylaki Definicja ludzi. SA to pojedyncze albo mnogie rozdęcie żyły albo kompleksu żył z równoczesna niewydolnością zastawek żylnych w ich obrębie. Wystepują krzyżówka.
 • Co znaczy Zastrzał Definicja rozwijający się na dłoniowej powierzchni palców ręki. Najczęstszym faktorem etiologicznym są gronkowce. W zależności od umiejscowienia co to jest.
 • Co znaczy Zabieg Definicja realizowana manualnie albo instrumentalnie w celach leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych. W zasadzie na każdy zabieg chory słownik.
 • Co znaczy Ziołolecznictwo Definicja fitoterapia; leczenie dzięki surowców i przetworów roślinnych. Patrz także: zioła ZIOŁOLECZNICTWO: Kasztanowiec Zwykły czym jest.
 • Co znaczy Znamiona Definicja rozwojowe skóry o charakterze wrodzonym, jednakże ujawniające się niekiedy w późniejszym okresie życia. W zależności od punktu wyjścia co oznacza.
 • Co znaczy Zycie Definicja odnoszące się do procesu zachodzącego na Ziemi, wspólna właściwość obiektów nazywanych organizmami żywymi. Główną właściwością życia jest tłumaczenie.
 • Co znaczy Ząbkowanie Definicja mechanizm fizjologiczny, o mniej więcej stałym przebiegu opierający na wyrzynaniu się zębów mlecznych. Ząbkowanie zaczyna się zazwyczaj ok przykłady.
 • Co znaczy Zewnętrzniaki Definicja należą do nich raczej owady: komary, kleszcze, również wszy, pchły. Bytują one na powierzchni ciała żywiciela i w otworach naturalnych j definicja.
 • Co znaczy Zwłóknienie Definicja powstający w odpowiedzi na uraz, zakażenie, przekrwienie. Zwłóknienie wsierdzia i przyległej do niego warstwy mięśnia sercowego w obrębie encyklopedia.
 • Co znaczy Zaćma Definicja soczewki oka. Bazuje na częściowym albo całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, iż soczewka traci własną najistotniejszą cechę optyczną jak działa.
 • Co znaczy Zieleniak Definicja trawiasty; odmiana ostrej białaczki. W kościach płaskich czaszki, żebrach, kości krzyżowej, podokostnowo występują guzowate nacieki o czy jest.
 • Co znaczy Zez Definicja istnieje odchylenie osi widzenia jednego oka od osi oka ustawionego na wprost. Zez schowany - zaburzenie równowagi mięśni ocznych pojęcie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja ZEZ co znaczy ZIELENIAK krzyżówka zaćma co to jest ZWŁÓKNIENIE słownik ZEWNĘTRZNIAKI czym jest ZĄBKOWANIE co oznacza ZYCIE tłumaczenie ZNAMIONA przykłady. co to znaczy.

Słownik ZADŁAWIENIE co znaczy ZESPOLENIE krzyżówka ZATRUCIE co to jest co to jest.