Słownik ziarniniak co to znaczy.
Definicja ZIARNINIAK. Co to jest rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych.

Czy przydatne?

Definicja ZIARNINIAK

Co to znaczy Ziarniniak: gromadzenie się ognisk tkanki, która złożona jest z różnego rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych, fibroblastów. W zależności od rodzaju komórek i dolegliwości będącej podłożem zmiany odznacza się szereg rodzajów ziarniniaków kwasochłonny, eozynofilowy, pachwinowy, drożdżakowaty. Ziarniniak kwasochłonny - pojawia się przeważnie w średnim wieku, a zmiany dotyczą płuc i kości. Dolegliwość zlokalizowana jest przeważnie w sklepieniu czaszki. Zmiany mogą występować mnogo, w nielicznych sytuacjach przebieg dolegliwości jest złośliwy. ?mierć nastąpić może także w rezultacie zwłóknienia płuc, ale czasami dochodzi do samoistnego wyleczenia (podobnie w formie przewlekłej). Leczenie: chirurgiczne, kortykosterydy. Ziarniniak pachwinowy - przewlekła dolegliwość występująca w państwach tropikalnych, zaliczana dawniej do chorób wenerycznych. Na narządach płciowych, kroczu i odbycie tworzą się guzki zapalne pokryte wybujałą ziarniną i ropną wydzieliną. Dolegliwość jest przenoszona drogą płciową, także poprzez wspólne ubranie, ręcznik i tym podobne Faktorem etiologicznym jest zakażenie pałeczką Gram-z rodz. Brucellaceae - Donovania granulomatosis. Leczenie: antybiotykoterapia. Ziarniniak Wegenera - rzadko występujące schorzenie, zwykle rozpoczynające się jako ograniczone zapalenie ziaminiakowate błony śluzowej dróg oddechowych, mogące rozprzestrzeniać się do uogólnionego, powodującego martwicę ziarniniakowatego zapalenia naczyń krwionośnych i kłębuszkowego zapalenia nerek. Etiologia dolegliwości jest nieznana i aczkolwiek przebieg przypomina mechanizm infekcyjny nie wykryto żadnego czynnika przyczynowego. Przewlekłe bytowanie gronkowca złocistego na błonie śluzowej nosa ma ważne znaczenie w za-początkowaniu i w nawrotach dolegliwości, podobnie, jak infekcje wirusowe - parvovirus BI9 i hantavirus. Może wystąpić w każdym wieku, nie mniej jednak podwójnie częściej u mężczyzn. W guzach ziarniniakowatych znajduje się komórki układu odpornościowego, nabłonkowe i komórki krwi z uszkodzonych sąsiednich naczyń krwionośnych. Początkowo pacjenci uskarżają się zwykle na uczucie ogólnego osłabienia, bóle stawów, mięśni z towarzyszącą gorączką, potami i stratą masy ciała. Klasyczne symptomy dolegliwości są powiązane z zajęciem górnych i dolnych dróg oddechowych i nerek, jednak w przebiegu dolegliwości może dojść do zajęcia wielu narządów jest to: skóry (raczej kończyn dolnych), gałki ocznej, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego (niedowłady, porażenia, zaburzenia czucia), stawów, rzadziej przewodu pokarmowego, błon śluzowych (bolące zmiany w jamie ustnej i przetoki śluzowe), czy serca. Najczęstszymi symptomami ze strony górnych dróg oddechowych są krwawienia z nosa i owrzodzenia i zapalenie płuc, krwotok do pęcherzyków płucnych i zmiany guzowate
Definicja ZAKAŻENIE:
Co to jest wniknięcie mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów) do makroorganizmu na przykład człowieka. W zależności od wirulencji (zjadliwości) i ilości czynnika zakażającego, od odporności ziarniniak.
Definicja ZWŁÓKNIENIE:
Co to jest łącznej powstający w odpowiedzi na uraz, zakażenie, przekrwienie. Zwłóknienie wsierdzia i przyległej do niego warstwy mięśnia sercowego w obrębie jednej albo obu komór serca - prowadzi do stworzenia ziarniniak.
Definicja ZMIAŻDŻENIE:
Co to jest ciężkie obrażenie wywołane działaniem znacznej energii powodujące rozpad dużej ilości tkanki mięśniowej, nerwów, naczyń, złamań kości (na przykład rozległy uraz mechaniczny); oparzenie elektryczne ziarniniak.
Definicja ZIOŁOLECZNICTWO:
Co to jest fitoterapia; leczenie dzięki surowców i przetworów roślinnych. Patrz także: zioła ZIOŁOLECZNICTWO: Kasztanowiec Zwykły ziarniniak.

Czym jest ZIARNINIAK znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: