Słownik pigmentacja pentozy co to znaczy.
Pigmentacja, Pentozy, Protanopia, Porfiryny, Pochwa, Pleocytoza, Panodina, Peg-Hemoglobina.

Słownik i definicje chemiczne na P

 • Co znaczy Patellektomia Definicja wycięcie uszkodzonej poprzez uraz lub stan zapalny rzepki. Zabieg jest uzupełniany odtworzeniem aparatu wyprostnego kolana co to jest.
 • Co znaczy Peeling Definicja jedna z metod odnowy i regeneracji skóry, której fundamentalnym celem jest złuszczenie powierzchownej, rogowej warstwy naskórka definicja.
 • Co znaczy Polineuropatia Definicja złożona jest: osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni, osłabienie odruchów ścięgnistych i symptom)' naczyń ioruchowe. Zjawiska co znaczy.
 • Co znaczy Parapodium Definicja ortopedycznego użytkowany w rozległych porażeniach z całkowitą stratą kontroli ustawienia tułowia. Jego konstrukcja stabilizuje tułów i słownik.
 • Co znaczy Przedsionek Definicja część narządu jamistego, przewodu, jamy, przestrzeni, poprzedzająca przeważnie odcinek kluczowy na przykład R serca, j. ustnej, nosa itd znaczenie.
 • Co znaczy Panika Definicja symptomami psychologicznymi i ze strony układu nerwowego autonomicznego. Jest napadowym zaburzeniem psychicznym o typie nerwicy czym jest.
 • Co znaczy Prognatyzm Definicja na nadmiernym wysunięciu żuchwy naprzód. Regularnie wiąże się z wadami zgryzu. Jest charakterystyczną właściwością kopalnych form ludzkich co to jest.
 • Co znaczy Paragrypy Definicja oddechowego, od przeziębień do zapalenia płuc, z dusznością i gorączką. Spowodowane są poprzez trzy blisko spokrewnione wirusy definicja.
 • Co znaczy Pałeczka Definicja kształcie cylindrycznej pałeczki. Obejmuje sporo gatunków w tym chorobotwórcze dla człowieka na przykład brucelozy, duru brzusznego, dżumy co znaczy.
 • Co znaczy Papieros Definicja pokrojonego tytoniu przemysłowego, uformowanego w kształt walca i otoczonego bibułką. Do wyrobu poszczególnych gatunków papierosów dobiera słownik.
 • Co znaczy Parasomnie Definicja zalicza się do niech: lęki nocne, koszmary nocne i lunatyzm (somnambulizm). Lęki nocne to uczucie zagrażającego niebezpieczeństwa albo znaczenie.
 • Co znaczy Parodontoza Definicja nieznanej etiologii, kierujące do niszczenia aparatu utrzymującego ząb w zębodole, wyrostka zębodołowego i obniżanie się dziąseł. Skutkuje czym jest.
 • Co znaczy Pasożytnictwo Definicja organizmów żywych, gdzie jeden partner zwany pasożytem odnosi korzyści, drugi zaś, zwany żywicielem, ponosi z tego tytułu szkody. Pasożyt co to jest.
 • Co znaczy Pchły Definicja Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do definicja.
 • Co znaczy Pemfigoid Definicja postępujące schorzenie powodujące uszkodzenie powierzchni i obkurczenie spojówki, któremu towarzyszą zmętnienia rogówki. Jest chorobą o co znaczy.
 • Co znaczy Perseweracje Definicja tych samych wyrazach albo zdaniach, lecz wypowiadanych odpowiadając na pytania o zasadniczo różnej treści. Bywają symptomem schizofrenii i słownik.
 • Co znaczy Perymetria Definicja realizowane przy zastosowaniu perymetrów. Odznacza się tak zwany R kinetyczną i statyczną. W P. kinetycznej stosuje się czaszowe perymetry znaczenie.
 • Co znaczy Pęcherzyca Definicja śmiertelna dolegliwość skóry o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzująca się występowaniem pęcherzy w obrębie z pozoru zdrowej skóry i czym jest.
 • Co znaczy Pępek Definicja wielkości wgłębienie w dolnej części linii środkowej przedniej ściany brzucha, będące blizną po pępowinie. Jest miejscem osłabienia ściany co to jest.
 • Co znaczy Poczęcie Definicja zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja w śluzówce macicy; jeżeli warunki panujące w pochwie i trzonie macicy sprzyjają zapłodnieniu, nasienie definicja.
 • Co znaczy Pielęgniarstwo Definicja działalność mająca na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi. Jest zawodem dającym uprawnienia pomocniczego (średniego) personelu co znaczy.
 • Co znaczy Pigmalionizm Definicja dewiacja seksualna polegająca na pożądaniu seksualnym skierowanym ku martwym przedmiotom: obrazom, rzeźbom i innym słownik.
 • Co znaczy Pigment Definicja występująca w cytoplazmie komórek zwierząt i roślin o różnorodnej budowie i funkcji. R ma umiejętność selektywnego odbijania promieni znaczenie.
 • Co znaczy Platysma Definicja położony tuż pod skórą przedniobocznej okolicy szyi. Stanowi czworoboczną, szeroką, bardzo cienką warstwę mięśniową, łączącą górną część czym jest.
 • Co znaczy Plazmid Definicja DNA; są one małe, koliste i mogą się replikować (powielać)w komórce bakterii. Zreplikowane R są przekazywane potomnej komórce bakterii co to jest.
 • Co znaczy Plejotropia Definicja mogących wywoływać różnorodne konsekwencje biologiczne. Przejawia się ona wyraźnie w wielu chorobach genetycznych na przykład definicja.
 • Co znaczy Plemnik Definicja produkowana w jądrach w sposób ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie produkowanych jest miliony plemników i co znaczy.
 • Co znaczy Płaskostopie Definicja niewykształcenie albo wtórny zanik łuku podłużnego albo i poprzecznego stopy. Skutkuje przyleganie całej powierzchni podeszwowej stopy do słownik.
 • Co znaczy Płodność Definicja na świat potomstwa; w jajnikach noworodka płci żeńskiej znajduje się ok. 400tys. komórek jajowych. Liczba ta minimalizuje się do ok. 100tys znaczenie.
 • Co znaczy Pneumokoki Definicja charakterze dwoinki z otoczką, czasami mogą tworzyć krótkie łańcuchy. Otoczka R zawiera kompleks polisacharydów determinujący czym jest.
 • Co znaczy Pochwica Definicja psychoseksualne kierujące do mimowolnego skurczu mięśni dolnej części pochwy wynikające z nieuświadamianej poprzez kobietę potrzeby co to jest.
 • Co znaczy Podniecenie Definicja charakteryzujące się wzrostem ogólnego pobudzenia i wzrostem poziomu aktywacji. Zdarzenie to przejawia się w następujących postaciach definicja.
 • Co znaczy Podstawczaki Definicja lądowych grzybów o grzybni wielokomórkowej (ok. 20tys. gatunków). Do podstawczaków należy przewarzająca część tak zwany grzybów co znaczy.
 • Co znaczy Podwiązanie Definicja chirurgicznego opierający na zamknięciu światła naczynia krwionośnego albo innego przewodu (na przykład nasieniowód, jajowód słownik.
 • Co znaczy Poliowirusy Definicja chorobę Heinego i Medina. Naturalnie występują trzy rodzaje serologiczne, znanych jest także kilkanaście odmian atenuowanych stosowanych do znaczenie.
 • Co znaczy Polisacharydy Definicja powszechnie występującymi węglowodanami, do których zalicza się skrobię, glikogen i celulozę (btonnik). Makrocząsteczki P. utworzone są z czym jest.
 • Co znaczy Posocznica Definicja chorobowych wywołanych krążeniem we krwi bakterii albo ich toksyn (bakteriemia) w uwarunkowaniach osłabienia odpowiedzi immunologicznej co to jest.
 • Co znaczy Protrombina Definicja produkowane w wątrobie za pośrednictwem witaminy K. W obecności czynników wyzwolonych poprzez uszkodzoną tkankę, jonów wapnia i związków definicja.
 • Co znaczy Powięź Definicja łącznej włóknistej, otaczająca poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna, najgrubsze są te, które przechodzą w co znaczy.
 • Co znaczy Powikłanie Definicja zdrowia spowodowane poprzez dołączenie do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Można wyróżnić R przypadkowe, R wskutek słownik.
 • Co znaczy Półpasiec Definicja ośrodkowego układu nerwowego zajmująca początkowo tylne zwoje rdzenia kręgowego, charakteryzująca się pojawianiem się pęcherzykowych zmian znaczenie.
 • Co znaczy Prokonwertyna Definicja krzepnięcia VII. Wiąże się z tromboplastyną tkankową i z w kompleksie aktywują impulsy IX i X. Jej wytwarzanie w wątrobie jest zależne od czym jest.
 • Co znaczy Promienica Definicja zakaźna, charakteryzująca się mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez beztlenowe drobnoustroje - promieniowce co to jest.
 • Co znaczy Prostatodynia Definicja krokowego, zazwyczaj bez powody organicznej. Związana raczej ze stresem. W leczeniu stosuje się nasiadówki, psychoterapię i farmakoterapię definicja.
 • Co znaczy Protanomalia Definicja barwy czerwonej. Jest jedną z najczęstszych waciwidzenia barwnego występujących raczej u mężczyzn. Ujawnia się w szczegółowym badaniu co znaczy.
 • Co znaczy Próg Definicja zdarzenie spowodowane poprzez ustaloną przyczynę pojawia się, podlega modyfikacji albo znika. Odpowiednikiem jest natężenie min. bodźca i słownik.
 • Co znaczy Przeciążenie Definicja sił grawitacji i sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny znaczenie.
 • Co znaczy Przeziębienie Definicja zazwyczaj bez gorączki zakażenie układu oddechowego z zapaleniem fragmentu albo całych dróg oddechowych, w tym nosa, zatok przynosowych czym jest.
 • Co znaczy Przykurcz Definicja kończyny, lub jej odcinka wskutek trwałego ograniczenia zakresu ruchów w jednym albo wielu stawach. Określany jest opierając się na co to jest.
 • Co znaczy Przytarczyce Definicja liczbie czterech położone na tarczycy, wydzielają parathormon (PTH). Nadczynność przytarczyc to dolegliwość przebiegająca z nadmiernym definicja.
 • Co znaczy Psolaren Definicja przewodu pokarmowego i wbudowywana w komórki skóry. Jest składnikiem korzenia lubczyku ogrodowego, liści ruty i innych naturalnie co znaczy.
 • Co znaczy Psychiatria Definicja dojść do momentu, kiedy pacjent nie chce albo nie się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicz- potrafi omawiać pewnych myśli - opór będący słownik.
 • Co znaczy Psychogram Definicja wykres przedstawiający zespół wyników uzyskanych w badaniu testowym, odnoszących się do różnych cech badanego (na przykład tendencji do znaczenie.
 • Co znaczy Puva Definicja leczenia nie wszystkich chorób skóry (dermatoz), szczególnie łuszczycy i nie wszystkich nowotworów, przy wykorzystaniu lamp czym jest.
 • Co znaczy Peptydy Definicja zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. Umownie dzieli się je na: oligopeptvdy zawierające do 10 aminokwasów i co to jest.
 • Co znaczy Parcie Definicja wzmożenie napięcia mięśni ściany brzucha i przepony, regularnie z towarzyszącym wstrzymaniem oddechu, co powiększa ciśnienie w jamie definicja.
 • Co znaczy Peroksysomy Definicja otoczone błoną organelle, zawierające enzymy katalityczne), gdzie zachodzą reakcje przemian lipidów, tworząc ścieżkę przemian dla wielu co znaczy.
 • Co znaczy Plecy Definicja tułowia od szyi do pośladków; kształt zawdzięczają odcinkowi piersiowemu kręgosłupa w odcinku górnym (wygięcie ku tyłowi kifoza), odcinkowi słownik.
 • Co znaczy Pobudliwość Definicja komórek i tkanek do reagowania na działanie bodźca, co prowadzi do stworzenia czynnościowych potencjałów bioelektrycznych albo do zmian znaczenie.
 • Co znaczy Poliploidalność Definicja trzech albo więcej kompletów chromosomów w komórce (normą są dwa dla komórek somatycznych i jeden dla gamet - komórek płciowych). Termin czym jest.
 • Co znaczy Poradnictwo Definicja rozmowy w okresie, których pracownik poradni pomaga osobie, która się do niego zgłosiła. Pracownik poradni, przeważnie psycholog, stara się co to jest.
 • Co znaczy Poród Definicja zakończenie ciąży serią regularnych, etapowo nasilających się skurczów macicy (skurcze porodowe), których celem jest rozwarcie szyjki definicja.
 • Co znaczy Pośladki Definicja pośladkowe, przyczepione do talerza miednicy i pokryte różnej grubości tkanką tłuszczową. Między R znajduje się szpara R z odbytem co znaczy.
 • Co znaczy Prostownik Definicja kluczową czynnością jest wyprost w stawie. Jego czynność jest równoważona czynnością zginaczy (mięśni zginających staw). W zależności od słownik.
 • Co znaczy Protetyka Definicja brakujących kończyn albo ich części, a również innych części ciała na przykład zębów, piersi, gałki ocznej. Jej istotą jest pomniejszenie znaczenie.
 • Co znaczy Przeczulica Definicja skóry na bodźce dotykowe, rzadziej dotyczy innych rodzajów bodźców na przykład wzrokowych, słuchowych czy także węchowych. Powód czym jest.
 • Co znaczy Plastyka Definicja operacyjnych zmieniających układ anatomiczny (na przykład operacja przepukliny pachwinowej wiąże się z plastyką kanału pachwinowego) i z co to jest.
 • Co znaczy Przyrodolecznictwo Definicja promujące zdrowy styl życia przez stymulowanie i wspieranie wrodzonej umiejętności organizmu do odzyskiwani harmonii i równowagi definicja.
 • Co znaczy Punkcja Definicja do jam ciała, albo zbiornika płynu, igły w celu podania leku albo w celu ewakuacji płynu, powietrza, pobraniu tkanki do badania co znaczy.
 • Co znaczy Palec Definicja i stopy. Pięć palców ręki (kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny i mały) warunkują naszą adaptację cywilizacyjną i umiejętność słownik.
 • Co znaczy Patologia Definicja wszystkimi procesami związanymi z chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego cierpienie lub chorobę. Do obszarów badań R znaczenie.
 • Co znaczy Pozytron Definicja cząstka elementarna emitowana z jądra pierwiastka promieniotwórczego. W chwili napotkania ujemnie naładowanego elektronu ulega anihilacji czym jest.
 • Co znaczy Połykanie Definicja ruchowym (częściowo odruchowym) pod kontrolą układu nerwowego kierującym do przesunięcia pokarmu, zarówno płynnego, jak i stałego z j co to jest.
 • Co znaczy Padaczka Definicja Św. Walentego; nawracające, napadowe (ataki) zaburzenia czynności mózgu, charakteryzujące się nagłymi, krótkotrwałymi atakami zaburzeń definicja.
 • Co znaczy Płuca Definicja oddechowy, który w rozwoju embrionalnym powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i wielką powierzchnię zamiany co znaczy.
 • Co znaczy Płeć Definicja organizmu warunkujących jego umiejętność do wytwarzania komórek rozrodczych, męskich plemników i kobiecych jaj, a również pozwalających na słownik.
 • Co znaczy Poronienie Definicja indukowany przed 20 tygodniem ciąży (tygodnie ciąż)' są liczone od ostatniego krwawienia miesiączkowego); bierze się również pod uwagę wagę znaczenie.
 • Co znaczy Penicylinaza Definicja katalizujący reakcję rozpadu penicyliny. R jest produkowana poprzez nie wszystkie drobnoustroje (gronkowce i pałeczki Gram-ujemne czym jest.
 • Co znaczy Patognomiczny Definicja specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości co to jest.
 • Co znaczy Proktokolektomia Definicja opierający na usunięciu odbytnic)' i jelita grubego z wytworzeniem przetoki jelitowej (stomia, odbyt brzuszny). Zabieg taki stosuje się w definicja.
 • Co znaczy Położnica Definicja kobieta w dwie godziny po porodzie, od momentu rozpoczęcia połogu do końca pierwszego tygodnia co znaczy.
 • Co znaczy Pletyzmografia Definicja objętości kończyny pojawiająq'ch się w każdym cyklu pracy serca. Zmiany te są zapisywane w formie krzywych, których interpretacja umożliwia słownik.
 • Co znaczy Pankreatografia Definicja trzustki realizowane w celu uwidocznienia anatomii (poprawna, zwężenia, torbiele, przetoki) przewodu trzustkowego. Wykonuje się w trakcie znaczenie.
 • Co znaczy Parafinoterapia Definicja fizjoterapeutycznego. Do okładów używa się parafiny stałej z domieszką oleju parafinowego. Roztapia sieją w dalszym ciągu w łaźni wodnej i czym jest.
 • Co znaczy Pasteurella Definicja Gramujemnych bakterii, pałeczek albo ziarenkowców rosnących w uwarunkowaniach względnie beztlenowych. Są chorobotwórcze dla wielu gatunków co to jest.
 • Co znaczy Pektyny Definicja wielkocząsteczkowych polisacharydów występująca w owocach i jarzynach. Stanowią składniki ściany komórkowej roślin. Wykazują właściwości definicja.
 • Co znaczy Pręt Definicja implantu ortopedycznego, użytkowany przeważnie do leczenia złamań kości długich (R Ruscha, R Endera) przeważnie wprowadzanego do jamy co znaczy.
 • Co znaczy Percepcja Definicja subiektywne uczucie złożonego bodźca, pozwalające rozpoznać go jako złożone wrażenie zmysłowe. Jest wyższym etapem procesu poznania słownik.
 • Co znaczy Perforatory Definicja łączące układ żył głębokich i powierzchownych kończyny dolnej. Przechodzą poprzez powięź, prowadzą krew jednokierunkowo dzięki istnieniu znaczenie.
 • Co znaczy Peroksydaza Definicja rozkład różnych nadtlenków, łącznie z nadtlenkiem wodoru powstających naturalnie w procesach wytwarzania energii w łańcuchu oddechowym czym jest.
 • Co znaczy Pępowina Definicja pępek zarodka z kosmówką. Jest początkowo krótki, etapowo wydłuża się w trakcie trwania ciąży (pod koniec osiąga 50cm długości i 1,5 cm co to jest.
 • Co znaczy Pięta Definicja tyłowi wysunięta część stopy, której fundamentem jest kość piętowa. Stanowi tylny pkt. podparcia stopy. Ma wielorakie funkcje. Jest w definicja.
 • Co znaczy Plazmina Definicja katalizujący reakcję rozkładu włóknika. Powstaje z nieczynnego prekursora osoczowego plazminogenu (glikoproteiny wytwarzanej w wątrobie co znaczy.
 • Co znaczy Pluskwa Definicja gatunek z bardzo rozpowszechnionego nadrzędu owadów uskrzydlonych pluskwiaków. Posiadają narząd gębowy sącokłujący w kształcie ssawki, jako słownik.
 • Co znaczy Podciśnienie Definicja krwi; obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (mierzonego w spoczynku) do wartości poniżej 110-100 dla skurczowego i poniżej 65-60 dla znaczenie.
 • Co znaczy Podeszwa Definicja stykająca się z podłożem w trakcie chodzenia. Pokryta jest grubą skórą, pozbawioną włosów i dodatkowo osłoniętą bardzo grubym czym jest.
 • Co znaczy Podśluzówka Definicja między śluzówką i mięśniówką w narządach rurowatych. Znajduje się w niej gęsta sieć naczyń włosowatych i limfatycznych i włókien nerwowych co to jest.
 • Co znaczy Pokrzywa Definicja rodz. pokrzywowatych (Urticaceae) o charakterystycznych parzących włoskach, zawierających kwas mrówkowy. W Polsce występują trzy gatunki R definicja.
 • Co znaczy Polisomnogram Definicja fizjologicznej czynności kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG co znaczy.
 • Co znaczy Prion Definicja budową do białka (najprawdopodobniej złożona jest wyłącznie z glikoproteiny), nie posiadający jakiegokolwiek materiału genetycznego słownik.
 • Co znaczy Porfiria Definicja dziedzicznych wynikających z zaburzeń syntezy hemu, co wywołane jest zmniejszeniem albo brakiem aktywności enzymów katalizujących znaczenie.
 • Co znaczy Potówki Definicja wykwity skórne powstałe w rezultacie zatrzymania wydzielanego potu. W rezultacie zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołów potowych i czym jest.
 • Co znaczy Potworniak Definicja z mnogich tkanek obcych dla tej części ciała, gdzie rosną. Istnieją różne typy R na przykład torbiel naskórkowa (wysłana nabłonkiem co to jest.
 • Co znaczy Powietrze Definicja mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21%, azot - 78%, gazy szlachetne) i definicja.
 • Co znaczy Pracoholizm Definicja pracoholikami przeważnie zostają ludzie, którzy mają głęboko ukrywane, lecz poważne zaburzenia w poczuciu własnej wartości. Podejmując co znaczy.
 • Co znaczy Prostacyklina Definicja śródbłonka naczyń powodujący rozluźnienie napięcia mięśni gładkich (rozkurcz). Należy do ekipy biologicznie aktywnych substancji tak zwany słownik.
 • Co znaczy Proteoliza Definicja białek na peptydy i aminokwasy, katalizowany poprzez enzymy (proteazy). R zachodzi przykładowo w przewodzie pokarmowym spełniając istotną znaczenie.
 • Co znaczy Pryszczyca Definicja zakaźna zwierząt dwukopytnych, rzadko przenoszona na ludzi. Przebiega w formie zapalenia błony śluzowej j. ustnej z powstawaniem pęcherzy czym jest.
 • Co znaczy Przedramię Definicja między łokciem i ręką. Jego szkielet tworzą kości promieniowa i łokciowa, do których przyczepiają się mięśnie nadgarstka i palców ręki co to jest.
 • Co znaczy Przetoka Definicja między dwoma albo większą liczbą narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a powierzchnią ciała. Różnorodność R jest wielka z definicja.
 • Co znaczy Pseudoneurastenia Definicja zaburzeń psychicznych powstających w rezultacie mikroskopowych zmian strukturalnych w tkance mózgowej. Zmiany te wywołują zakłócenia co znaczy.
 • Co znaczy Psychologia Definicja złożone mechanizmy umysłowe, zajmuje się powstawaniem i przebiegiem mechanizmów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją słownik.
 • Co znaczy Piorun Definicja w atmosferze ziemskiej zachodzące wewnątrz chmury burzowej, pomiędzy chmurami albo pomiędzy chmurą, a powierzchnią ziemi (—» porażenie znaczenie.
 • Co znaczy Pet Definicja positron emission tomography), emisyjna tomografia pozytronowa; sposób badania czynności komórek organizmu wykorzystującą zdarzenie emisji czym jest.
 • Co znaczy Piersi Definicja cechę płciową; piersi żeńskie zbudowane są raczej z tkanki tłuszczowej (w różnej, osobniczo zmiennej ilości) i zawierają gruczoły piersiowe co to jest.
 • Co znaczy Pokrzywka Definicja pokrzywka dotyczy ok. 20% ogółu populacji. W większości przypadków dolegliwość przebiega błyskawicznie, ma delikatny przebieg, a zmiany definicja.
 • Co znaczy Plamica Definicja skórnych w przebiegu różnego rodzaju skaz krwotocznych (na przykład R małopłytkowa, R gnilcowa). Występuje w formie pojedynczych albo co znaczy.
 • Co znaczy Paciorkowce Definicja kulistych bakterii Gram-dodatnich. Komórki układają się w charakteystyczne łańcuszki. Przewarzająca część jest saprofitami ludzi i zwierząt słownik.
 • Co znaczy Proteina Definicja białko z gatunku białek prostych (składających się wyłącznie z aminokwasów - na przykład kolagen znaczenie.
 • Co znaczy Patofizjologia Definicja badaniem czynnościowych zmian ustroju prowadzących do dolegliwości i występujących w okresie jej przebiegu albo z niej wynikających. Jako czym jest.
 • Co znaczy Przebarwienia Definicja ciemniejszych plam od otaczającej skóry pod wpływem różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Przeważnie wywołane zwiększeniem co to jest.
 • Co znaczy Pokrewieństwo Definicja pochodzenia od wspólnego przodka; stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady genetycznej. Dotyczy ona w pierwszej definicja.
 • Co znaczy Pyloroplastyka Definicja opierający na przecięciu podłużnym i w dalszym ciągu odpowiednim poprzecznym zszyciu części odźwiernikowej żołądka, zwężonej poprzez co znaczy.
 • Co znaczy Policzek Definicja mięsistym podłożu, położony między kątem ust, uchem, łukiem jarzmowym i brzegiem żuchwy. Od zewnątrz pokryty skórą, a wewnątrz wysłany słownik.
 • Co znaczy Psychoza Definicja charakteryzujące się poważną dezintegracją poszczególnych mechanizmów psychicznych (symptomy chorobowe) na przykład mechanizmów poznawczych znaczenie.
 • Co znaczy Puder Definicja który wchłania nadmiar tłuszczu, nadaje skórze matowy blask i daje wrażenie delikatności. Występuje w 2 postaciach: prasowany i sypki. W czym jest.
 • Co znaczy Plazmocyty Definicja komórki rozwijające się z limfocytów B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną - zależną od przeciwciał). Limfocyty co to jest.
 • Co znaczy Podniebienie Definicja j. ustnej, wysłana błoną śluzową. Złożona jest z dwóch odcinków: przedniego, mającego podstawę kostną - R twarde i tylnego, będącego definicja.
 • Co znaczy Podróż Definicja geograficznej osobnika, zazwyczaj wymagająca środka transportu odpowiedniego dla danego szlaku i odległości. Nie wszystkie środki lokomocji co znaczy.
 • Co znaczy Prącie Definicja narząd kopulacyjny wykorzystywany wprowadzeniu nasienia do kobiecych dróg rodnych. Zawiera także końcowy odcinek cewki moczowej biorąc słownik.
 • Co znaczy Prozodia Definicja objawiającą się zaburzeniem rytmu i wzmocnienia akcentu, które dodają znaczenia mowie. Jest przeważnie rezultatem uszkodzenia obu półkul znaczenie.
 • Co znaczy Paznokcie Definicja naskórkowe (przydatki skóry) pokrywające grzbietowe powierzchnie końców palców rąk i stóp. Części boczne płytki paznokcia i jej część tylna czym jest.
 • Co znaczy Panaceum Definicja lek uniwersalny, mityczne lek na wszystkie choroby co to jest.
 • Co znaczy Paracetamol Definicja lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowe, nie wywołuje działania przeciwzapalnego. Jest częstym składnikiem leków przeciwbólowych definicja.
 • Co znaczy Pionizacja Definicja przygotowujące chorego do powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem co znaczy.
 • Co znaczy Paranoja Definicja z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez słownik.
 • Co znaczy Psychika Definicja psychicznych jednostki, w szczególności tych, które mają wpływ na celowe i zorientowane zachowanie człowieka i warunkują jego znaczenie.
 • Co znaczy Poikilocytoza Definicja widoczne w badaniu morfologii i rozmazie krwi obwodowej wielokształtność erytrocytów czym jest.
 • Co znaczy Prebiotyki Definicja niepodlegające trawieniu i wchłanianiu w jelitach, a pozytywnie wpływające na gospodarza poprzez wybiórczą stymulację wzrostu i aktywności co to jest.
 • Co znaczy Paraproteinemia Definicja białka we krwi, zespół kliniczny przebiegający z wytwarzaniem niepoprawnych białek (paraprotein) na przykład szpiczak mnogi definicja.
 • Co znaczy Pleoptyka Definicja zespół metod leczenia niedowidzenia użytkowanych zazwyczaj w zezie z niedowidzeniem co znaczy.
 • Co znaczy Pankreozymina Definicja budowie peptydowej, produkowany w błonie śluzowej dwunastnicy po pobudzeniu pokarmem. Wzmaga wydzielanie enzymów trzustkowych słownik.
 • Co znaczy Peep Definicja positive endexpiratory pressure dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) sposób mechanicznej wentylacji utrzymująca dodatnie ciśnienie w znaczenie.
 • Co znaczy Pejotl Definicja wysuszone łodygi meksykańskiego kaktusa zawierające odurzające alkaloidy (między innymi meskalinę). Działa silnie halucynogennie czym jest.
 • Co znaczy Płatek Definicja serca na przykład zastawka trójdzielna złożona jest z trzech R Ich wolne brzegi są stabilizowane strunami ścięgnistymi co to jest.
 • Co znaczy Przyczep Definicja płaszczyzna na powierzchni kości, do której wnikają w włókna ścięgna. Stanowi strefę przejściową między ścięgnem i tkanką kostną definicja.
 • Co znaczy Parafina Definicja substancja (mieszanina stałych węglowodorów nasyconych) wydzielana z frakcji ropy naftowej o temp. wrzenia powyżej 350°C. Parafina co znaczy.
 • Co znaczy Perfuzja Definicja przeważnie krwi poprzez naczynia narządu. W nie wszystkich przypadkach wprowadza się do naczyń inne niż krew płyny. Odpowiednikiem jest R słownik.
 • Co znaczy Pediatria Definicja specjalność medyczna zajmująca się chorobami dzieci i sposobami ich leczenia znaczenie.
 • Co znaczy Paliczek Definicja bliższy łączy się stawem ze śródręczem albo śródstopiem, a pozostałe ze sobą. Niemal cały R dystalny jest przykryty płytką paznokciową. W czym jest.
 • Co znaczy Pankreatyna Definicja świeżych trzustek zwierzęcych zawierających raczej lipazę, trypsynę i amylazę. Użytkowany w niewydolności wewnątrz wydzielniczej trzustki co to jest.
 • Co znaczy Paracenteza Definicja celem usunięcia nadmiaru płynu z jamy otrzewnowej. Może mieć znaczenie lecznicze albo diagnostyczne - ocena laboratoryjna płynu. Nakłucia definicja.
 • Co znaczy Podświadomość Definicja które nie są poprzez jednostkę w pełni uświadamiane, ale których istnienia może się domyślać analizując swoje postępowanie. Jest także co znaczy.
 • Co znaczy Parestezje Definicja zwyczajnych bodźców; są one odczuwane w formie mrowienia, cierpnięcia, drętwienia. Dotknięcie skóry chory odczuwa wówczas jako szczypanie słownik.
 • Co znaczy Pączkowanie Definicja bezpłciowego, przy której z osobnika rodzicielskiego oddzielają się mniejsze i odmiennie zbudowane osobniki potomne, które z biegiem czasu znaczenie.
 • Co znaczy Perlak Definicja złuszczonych komórek nabłonka przewodu słuchowego i części wiotkiej błony bębenkowej i cholesterolu w uchu środkowym. Może pojawić się w czym jest.
 • Co znaczy Pelagra Definicja rezultatem niedoboru witamin ekipy B, w szczególności amidu kwasu nikotynowego i witaminy PR A i C. Symptomy dotyczą obwodowego i co to jest.
 • Co znaczy Pentozuria Definicja znaczących ilości pentoz w moczu. R występuje po spożyciu większych ilości owoców, niekiedy w morfinizmie. Może być wadą uwarunkowaną definicja.
 • Co znaczy Peroksyazotyn Definicja związek chemiczny mogący powstawać w pobudzonych do odpowiedzi odpornościowej komorkach immunoreaktywnych (makrofagach) z NO i O, pod co znaczy.
 • Co znaczy Pragnienie Definicja pierwszoplanowym znaczeniu dla przeżycia jednostki. Wyzwolenie pragnienia zakończone piciem wody wymaga pobudzenia odpowiednich receptorów słownik.
 • Co znaczy Proteoglikany Definicja z rdzenia białkowego i związanych z nim glikozaminoglikanów (hepayna, siarczan chondroityny). Występują na powierzchni komórek, powiązane znaczenie.
 • Co znaczy Perycyt Definicja okołonaczyniowa) towarzysząca naczyniom włosowatym. Ma liczne, oplatające naczynie wypustki, za ich pomocą R mogą łączyć się ze sobą. Mają czym jest.
 • Co znaczy Pieprz Definicja obejmujący ok. 700 roślin tropikalnych i subtropikalnych. Przewarzająca część to pnącza, lecz są także drzewa, krzewy i zioła. Gatunkiem co to jest.
 • Co znaczy Plamka Definicja leżący na poziomie skóry, o zmienionym zabarwieniu, wielkości poniżej 10mm i różnym kształcie (piegi, znamię płaskie, naczyniak płaski definicja.
 • Co znaczy Pokasływanie Definicja spowodowany uczuciem drażnienia błony śluzowej krtani i tchawicy, powodujący wykrztuszanie min. ilości wydzieliny. Występuje jako częsty co znaczy.
 • Co znaczy Polipeptydy Definicja powstałe poprzez połączenie więcej niż dwóch (dipeptydy) aminokwasów. Aminokwasy połączone są wiązaniami peptydowymi. P. może być zbudowany słownik.
 • Co znaczy Potas Definicja chemiczny metaliczny. Jest kationem występującym w największych stężeniach wewnątrz komórek. Raptem 2% R ustrojowego znajduje się w znaczenie.
 • Co znaczy Pobudzenie Definicja fundamentalnym, prócz hamowania, procesem przewodzenia impulsów nerwowych. Patrz także, zioła POBUDZENIE:Cykoria PodróżnikHyzop czym jest.
 • Co znaczy Podbrzusze Definicja okolica brzucha znajdująca się poniżej pępka, składająca się z leżących bocznie dwóch okolic pachwinowych i środkowej okolicy łonowej co to jest.
 • Co znaczy Poligeny Definicja polimtryczne; termin określający sytuację, kiedy sporo niezależnych par genów oddziałuje w podobny sposób na ustaloną cechę, a konsekwencje definicja.
 • Co znaczy Polimery Definicja zbudowane z szeregu mniejszych cząsteczek (monomerów). Należy do nich sporo sporych cząsteczek występujących w komórkach na przykład białka co znaczy.
 • Co znaczy Projekcja Definicja określający zdarzenie opierające na przypisywaniu własnych motywów, emocji i postaw innym ludziom. Jest także mechanizmem obronnym, przez słownik.
 • Co znaczy Pronacja Definicja wewnątrz w relacji do jej długiej osi na przykład wyciągnięte w przód przedramię w pronacji jest zwrócone kciukiem w dół, a małym palcem ku znaczenie.
 • Co znaczy Proprioceptory Definicja mechanoreceptorów, będącymi narządami zmysłów położonymi w stawach, mięśniach i ścięgnach, pozwalających na ocenę pozycji kończyn, głowy i czym jest.
 • Co znaczy Prosak Definicja łojowego albo potowego; pojawia się na skórze w formie maleńkiego, biało przeświecającego tworu, wielkości łebka od szpilki. Jest ostro co to jest.
 • Co znaczy Psychoterapia Definicja intencjonalnym, systematycznym oddziaływaniem na pacjenta, przy zastosowaniu słowa, w ramach specyficznego kontaktu, w ustalonym definicja.
 • Co znaczy Proteza Definicja mający zastępować fragment ciała ludzkiego. Odznacza się protezy wewnętrzne (endoprotezy) wymagające przeprowadzenia zabiegów operacyjnych co znaczy.
 • Co znaczy Przecinkowce Definicja ujemnych bakterii o kształcie przecinków albo spirali. Nie wszystkie gatunki są chorobotwórcze, na przykład przecinkowiec cholery słownik.
 • Co znaczy Przerost Definicja albo tkanki wskutek zwiększenia się poszczególnych komórek. Jest regularnie rezultatem zwiększonej pracy narządu na przykład mięśni znaczenie.
 • Co znaczy Przesięk Definicja niezapalny, gromadzący się w jamach surowiczych (otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej) w przebiegu niewydolności krążenia w obszarze czym jest.
 • Co znaczy Psychodegradacja Definicja funkcjonowania psychospołecznego wyrażająca się wypadaniem z dotychczasowych ról socjalnych. Powstaje przeważnie w następstwie organicznego co to jest.
 • Co znaczy Pulsoksymetria Definicja monitorowanie stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem dzięki fotodetektorów wykrywających zmienny impuls świetlny spowodowany pulsowaniem definicja.
 • Co znaczy Przeczyszczenie Definicja wywołanie wypróżnienia jelita grubego dzięki leku (doustnego, czopka albo wlewu czyszczącego co znaczy.
 • Co znaczy Pak Definicja przy jej destylacji. Użytkowana jest do nasycania pap dachowychi izolacji stropów, produkcji asfaltu i tym podobne Pary rozpuszczonego R słownik.
 • Co znaczy Pandemia Definicja epidemia o sporym nasileniu, obejmująca znaczącą część populacji znaczenie.
 • Co znaczy Parakrynia Definicja charakterze hormonalnym na przykład prostaglandyn, do płynu tkankowego, które działają na komórki leżące w pobliżu komórki wydzielniczej czym jest.
 • Co znaczy Przyjemność Definicja stan emocjonalny, składnik bardziej złożonych doznań (na przykład miłości) charakteryzujący się tym, iż jednostka stara się ten stan co to jest.
 • Co znaczy Plama Definicja odróżniająca się od otocznia barwą, podobna do plamki, której rozmiar przekracza jednak 10mm. Może być ogniskiem przebarwienia albo definicja.
 • Co znaczy Parathormon Definicja hormon wydzielany poprzez gruczoły przytarczowe wpływający raczej na metabolizm mineralny i tkanki kostnej co znaczy.
 • Co znaczy Penalizacja Definicja ostrości wzroku jednego albo obu oczu, uzyskana poprzez odpowiednie wykorzystywanie szkieł okularowych. Jest sposobem leczenia użytkowaną w słownik.
 • Co znaczy Pielęgniarka Definicja osoba, która uzyskała formalne uprawnienia do wykonywania czynności pielęgniarskich w dziedzinie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji znaczenie.
 • Co znaczy Położna Definicja akuszerka; pielęgniarka wyszkolona w dziedzinie odbierania poprawnych porodów, opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą i noworodkiem czym jest.
 • Co znaczy Potylica Definicja tylna część sklepienia czaszki, utworzona poprzez kość potyliczną. Służy jako przyczep dla mięśni karkowych biorących udział w ruchach głowy co to jest.
 • Co znaczy Powieszenie Definicja rezultacie uciśnięcia narządów szyi (w szczególności dróg oddechowych, tętnic szyjnych i kręgowych) pętlą zaciskaną ciężarem zwisającego definicja.
 • Co znaczy Podscielisko Definicja zrąb miąższu narządu; jest tkanką łączną otaczającą nerwy i naczynia narządu i utrzymującą architekturę komórek miąższowych co znaczy.
 • Co znaczy Pokswirusy Definicja miarę skomplikowanej budowie. Należą do niech wirusy ospy, krowianki i istotne gospodarczo dolegliwości ptactwa domowego słownik.
 • Co znaczy Properydyna Definicja bierze udział w alternatywnej drodze aktywacji dopełniacza w procesie odpowiedzi immunologicznej znaczenie.
 • Co znaczy Przesączanie Definicja mechaniczna polegająca na oddzielaniu ciała stałego od cieczy z użyciem sączka. W układach biologicznych jest procesem przechodzenia płynu czym jest.
 • Co znaczy Posoka Definicja płynna, cuchnąca wydzielina martwiczych tkanek zakażonych bakteriami beztlenowymi. Zawiera raczej produkty rozpadu tkankowego co to jest.
 • Co znaczy Promieniowce Definicja rodzaj Cramdodatnich, nieruchliwych bakterii rosnących w uwarunkowaniach względnie beztlenowych, regularnie chorobotwórczych dla ludzi (na definicja.
 • Co znaczy Prostanoidy Definicja atomach węgla, powstające w tkankach z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wykazujące wielorakie działania biologiczne jako hormony co znaczy.
 • Co znaczy Przyżeganie Definicja wykorzystywanie wysokiej temp. wytwarzanej poprzez rozgrzaną metalową końcówkę specjalnego aparatu w celu zniszczenia zbędnej tkanki (na słownik.
 • Co znaczy Przeczos Definicja unijny albo wydrążony region skóry pokryty strupami powstający w rezultacie drapania, pocierania, wyskubywania znaczenie.
 • Co znaczy Przypominanie Definicja pamięciowego polegająca na odtwarzaniu uprzednio wyuczonego materiału albo odtwarzaniu przeszłego doświadczenia (—> pamięć czym jest.
 • Co znaczy Peritonizacja Definicja tkanką nią pokrytą obnażonej powierzchni któregoś z narządów jamy brzusznej. Ma ułatwić gojenie i zapobiec stworzeniu zrostów z sąsiednimi co to jest.
 • Co znaczy Polip Definicja znaczenia patologicznego, odpowiada każdej masie tkankowej, która wyrasta ze ściany jelita (także innych kanałów naturalnych) i wystaje do definicja.
 • Co znaczy Panewka Definicja powierzchni kości wykorzystywane do połączenia stawowego z kulistą głową innej kości. W najwyższym stopniu typowymi są R stawu biodrowego co znaczy.
 • Co znaczy Pestycydy Definicja użytkowane do ochrony roślin. Działają zarówno na zwierzęta jak i rośliny, nie wszystkie wybiórczo na poszczególne ekipy: mięczaki słownik.
 • Co znaczy Pachwina Definicja powierzchni ciała między brzuchem i kończyną dolną. Jest miejscem, gdzie pod skórą i tkanką podskórną znajdują się spore naczynia tętnicze znaczenie.
 • Co znaczy Pamięć Definicja informacji w mózgu i przywoływania ich w przypadku potrzeby. Jest fundamentem procesu uczenia się, a tym samym przystosowania się do czym jest.
 • Co znaczy Pastylki Definicja podobna do tabletek, ale pozyskiwana poprzez formowanie plastycznej, wilgotnej masy, a w dalszym ciągu jej wysuszenie. Nazwa jest odnoszona co to jest.
 • Co znaczy Pląsawica Definicja krótkotrwałe, bezładne ruchy mimowolne twarzy i odsiebnych części kończyn. Ruchy pląsawicze mogą zlewać się niedostrzegalnie w celowy ruch definicja.
 • Co znaczy Przepuklina Definicja tkanek, zazwyczaj wewnątrz brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa) poprzez wrota naturalne albo ubytek w powłokach co znaczy.
 • Co znaczy Plwocina Definicja górnych dróg oddechowych (śluz) i złuszczonymi nabłonkami. Jej badanie może wykryć komórki nowotworowe złuszczone w drogach oddechowych słownik.
 • Co znaczy Pirogeny Definicja gorączkę; mogą one być pochodzenia wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca część egzogennych to mikroorganizmy znaczenie.
 • Co znaczy Perforacja Definicja uszkodzenie ściany narządu posiadającego jamę (na przykład żołądek, jelito, wyrostek robaczkowy, macica, jajowód, moczowód, naczynie czym jest.
 • Co znaczy Przywry Definicja zwierząt prowadzących pasożytniczy tryb życia. Posiadają przyssawki, którymi umocowują się w ciele żywiciela. Należą do nich pasożyty krwi co to jest.
 • Co znaczy Progeria Definicja Gilforda (HCPS - Hultchinson-Olford Progeria Syndrome); starzenie przedwczesne; rzadka dziedziczna dolegliwość polegająca na nieprawidłowym definicja.
 • Co znaczy Przywiedzenie Definicja zbliżenie kończyny albo jej odcinka w płaszczyźnie czołowej do osi pośrodkowej ciała co znaczy.
 • Co znaczy Przyzębie Definicja rejonie jego szyjki. W ich skład wchodzą: dziąsło, okostna, ozębna i wiązki włókien kolagenowych przebiegających między nimi, kostny brzeg słownik.
 • Co znaczy Przekroje Definicja anatomii topograficznej. R w płaszczyznach ciała: strzałkowych, poprzecznych i czołowych pozwalają określić kształt, kierunek i położenie w znaczenie.
 • Co znaczy Piegi Definicja zabarwieniu od jasnożółtego do ciemnobrązowego leżące powierzchownie w skórze. Występują pojedynczo albo w skupiskach (mogą się zlewać czym jest.
 • Co znaczy Pęcherzyk Definicja 5 mm) wykwit skórny, 'ograniczony, wzniesiony powyżej powierzchnię otaczającej skóry, wypełniony płynem surowiczym. Większe niż 5mm zmiany co to jest.
 • Co znaczy Paracelsus Definicja szwajcarski, który odrzucił wszystkie ówczesne naukowe autorytety i nawet publicznie spalił Kanon Awicenny. Za jedyne źródło wiedzy uważał definicja.
 • Co znaczy Paralaksa Definicja pozwalający na obserwację stosunków przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest funkcją współpracy obu siatkówek z co znaczy.
 • Co znaczy Petydyna Definicja narkotyczny lek przeciwbólowy z gatunku opioidów (działa morfinopodobnie). Działanie przeciwbólowe jest podobne do morfiny, lecz w słownik.
 • Co znaczy Probiotyki Definicja żywych drobnoustrojów stanowiących uzupełniający składnik pożywienia człowieka i wykazujących korzystny wpływ na stan jego zdrowia. R to są znaczenie.
 • Co znaczy Papuzica Definicja poprzez Chlamydie, przenoszone poprzez nie wszystkie ptaki (raczej papugi, rzadziej gołębie i kanarki, a nawet mewy i drób). Zakażenie czym jest.
 • Co znaczy Plaster Definicja samoprzylepna taśma wykonana z produktów celulozowych, dzianych albo tworzyw sztucznych wykorzystywana do mocowania opatrunków na skórze co to jest.
 • Co znaczy Pepsyna Definicja gatunku proteaz (rozkłada białka). Produkowana jest z powstających w błonie śluzowej żołądka nieczynnych pepsynogenów, gromadzonych w definicja.
 • Co znaczy Płat Definicja części narządu oddzielonej anatomicznie albo czynnościowo od innych jego części (płatów) na przykład płat płuca, R mózgu, R gruczołu. Patrz co znaczy.
 • Co znaczy Przeprost Definicja stawie na przykład staw łokciowy jest poprzez przewarzająca część ludzi prostowany do 180°, niektórzy jednak (zazwyczaj kobiet}') uzyskują słownik.
 • Co znaczy Pierwotniaki Definicja składające się z jednej komórki, stanowiącej pełny, samodzielny organizm, pobierające pokarm z otoczenia (heterotrofy), poruszające się znaczenie.
 • Co znaczy Połóg Definicja sześciotygodniowy moment po porodzie. W momencie tym dochodzi do cofania się fizjologicznych zmian ciążowych czym jest.
 • Co znaczy Prostaglandyny Definicja tłuszczowych o wielokierunkowej aktywności biologicznej. Określane są regularnie mianem hormonów lokalnych, bo ich działanie obejmuje co to jest.
 • Co znaczy Przekarmianie Definicja składników pokarmowych o dużej wartości kalorycznej, przekraczająca zapotrzebowanie organizmu. Prowadzi do otyłości z jej powikłaniami definicja.
 • Co znaczy Pot Definicja gruczołów potowych, 0 charakterystycznym zapachu, bogata w składniki mineralne. W skórze człowieka znajduje się prawie 2 miliony gruczołów co znaczy.
 • Co znaczy Prosektorium Definicja sala, gdzie przeprowadza się szczegółowe badanie narządów wewnętrznych osób zmarłych słownik.
 • Co znaczy Płynotok Definicja rdzeniowego poprzez przewody nosowe albo słuchowe zewnętrzne w następstwie uszkodzeń (przeważnie złamania podstawy czaszki), prowadzących znaczenie.
 • Co znaczy Protruzja Definicja wpukleniu się jednego elementu anatomicznego w obręb innego. Może dotyczyć struktur naturalnych na przykład R panewki biodra do miednicy czym jest.
 • Co znaczy Pneumaturia Definicja moczem. Jest rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków co to jest.
 • Co znaczy Palimpsest Definicja występujących w przebiegu uzależnienia alkoholowego, przejawiających się tym, iż nawet po małych dawkach alkoholu, niepowodujących definicja.
 • Co znaczy Palingeneza Definicja przodków w czasie rozwoju embrionalnego. U płodu ludzkiego pojawiają się przejściowo cechy innych grup bardziej prymitywnych zwierząt na co znaczy.
 • Co znaczy Paluch Definicja najwyższym stopniu przyśrodkowo położony palec stopy. Odznacza się masywną budową (funkcje podporowe i w mechanice chodu) i sktada się z słownik.
 • Co znaczy Papaweryna Definicja maku ogrodowego. W sporych dawkach ma działanie odurzające i porażające mięśnie poprzecznie prążkowane (szkieletowe) i sercowy, w małych znaczenie.
 • Co znaczy Paramyksowirusy Definicja obejmujący gatunki o różnej budowie i wpływie na organizm człowieka. Zalicza się do nich wirus świnki, odry, grypy rzekomej (paragrypy) i czym jest.
 • Co znaczy Pikornawirusy Definicja bardzo małych wirusów, w tym wirusy polio, enterowirusy (atakują jelita), rhinowirusy (infekcje układu oddechowego na przykład co to jest.
 • Co znaczy Pylica Definicja poprzez nieorganiczne (mineralne) pyły powodujące zmiany zapalne i zwłóknienia płuc. W prostej R węglowej pył węglowy jest definicja.
 • Co znaczy Postawa Definicja widzenia jest układem ciała w pozycji stojącej. Rozróżnia się R zwykłą (swobodną, habitualną, nawykową), i R baczną tzn. czynnie poprawioną co znaczy.
 • Co znaczy Pacha Definicja górną część opuszczonego ramienia od ściany klatki piersiowej. Stosunkowo unoszenia ramienia poszerza się w szerokie pole z wpukloną w słownik.
 • Co znaczy Pasteryzacja Definicja niszczenie wegetatywnych form bakterii i innych drobnoustrojów poprzez podgrzanie do temp. 60-80°C i natychmiastowe ochłodzenie znaczenie.
 • Co znaczy Pastereloza Definicja zakaźna spowodowana poprzez pałeczkowate bakterie Pasteurella multocid, których naturalnym rezerwuarem są ptaki, owce, bydło, świnie i czym jest.
 • Co znaczy Peloidy Definicja borowiny i muły, przeważnie użytkowane w fizjoterapii i kosmetyce w formie gorących maseczek borowinowych (—> borowina co to jest.
 • Co znaczy Perymetr Definicja urządzenie, aktualnie sprzężone z komputerem do badania pola widzenia (—» perymtertia definicja.
 • Co znaczy Perforyny Definicja limfocytów T w celu niszczenia komórek i mikroorganizmów w sposób bezpośredni (komórki zabójcy). Białka te otaczają atakowaną komórkę w co znaczy.
 • Co znaczy Perystaltyka Definicja jest skoordynowaną czynnością skurczową błony mięśniowej przewodu wykorzystywaną jednokierunkowemu przesuwaniu zawartości kanału (w słownik.
 • Co znaczy Pęczek Definicja ustalenie biegnących wspólnie wiązek włókien nerwowych; pęczki mające wspólny start i dążące do tego samego ośrodka stanowią drogę nerwową znaczenie.
 • Co znaczy Pędzlaki Definicja grzybów występujących bardzo powszechnie, z których nie wszystkie są warunkowo chorobotwórcze dla człowieka. Z pewnych gatunków pędzla-ka czym jest.
 • Co znaczy Plazmodium Definicja wszystkich pełzaków o nieregularnym kształcie ciała, powstała drogą licznych podziałów jąder bez podziałów cytoplazmy na przykład zarodziec co to jest.
 • Co znaczy Płacz Definicja obfite wydzielanie łez z charakterystycznym grymasem twarzy, któremu towarzyszą nasilone emocje. Patrz także, zioła PŁACZ:Jałowiec Pospolity definicja.
 • Co znaczy Podocyty Definicja nabłonka wyściełające ścianę torebki Bowmana nefronu. Od ich powierzchni odchodzą wydłużone, ostro zakończone wypustki nóżki, pokrywające co znaczy.
 • Co znaczy Podpuszczka Definicja enzym trawienny powodując)' denaturację białka z mleka matki. Katalizuje rozkład rozpuszczalnego kazeinianu wapnia do nierozpuszczalnego słownik.
 • Co znaczy Polipektomia Definicja z jelita. Wykonuje się przeważnie przy zastosowaniu pętli elektrycznej endoskopu (na przykład w trakcie kolonoskopii). Usunięty polip musi znaczenie.
 • Co znaczy Polisomy Definicja polirybosomy, cząsteczki matrycowego RNA (mRNA) powiązane z różnymi rybosomami czym jest.
 • Co znaczy Popęd Definicja organizmu spowodowany poprzez pojawienie się ustalonych bodźców zewnętrznych (na przykład widok atrakcyjnego pokarmu) albo wewnętrznych (na co to jest.
 • Co znaczy Populacja Definicja danego gatunku występujące na tym samym obszarze, w tym samym czasie. Złożona jest ona z osobników, ale ma właściwości, których osobniki definicja.
 • Co znaczy Poradnia Definicja udzielająca świadczeń ambulatoryjnych w dziedzinie wielospecjalistycznym i ogólnym na przykład poradnia ogólna, dla dzieci, odwykowa itp co znaczy.
 • Co znaczy Postrzał Definicja spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego (dysku), powodującymi naciąganie i nierzadko rozerwanie więzadła podłużnego słownik.
 • Co znaczy Prokoagulant Definicja czynnik, który inicjuje, nasila albo bierze udział w procesie krzepnięcia krwi znaczenie.
 • Co znaczy Propulsja Definicja symptom chorobowy opierający na padaniu naprzód i niemożności nagłego zatrzymania się, co niekiedy skutkuje przejście z chodu w bieg czym jest.
 • Co znaczy Profundoplastyka Definicja głębokiej uda, zabieg operacyjny użytkowany u chorych z poważnym (krytycznym) niedokrwieniem kończyny dolnej (bóle spoczynkowe, owrzodzenia co to jest.
 • Co znaczy Progresja Definicja chorobowych; występuje regularnie, szczególnie w chorobach nowotworowych, mimo wdrożonego intensywnego leczenia, prowadząc do pogorszenia definicja.
 • Co znaczy Prolaktyna Definicja polipeptydowy hormon wydzielany poprzez przysadkę mózgową utrzymujący działanie ciałka żółtego i zapoczątkowujący i podtrzymujący —> co znaczy.
 • Co znaczy Przychodnia Definicja zdrowotnej składająca się z poradni udzielających świadczeń profilaktyczno-leczniczych w dziedzinie fundamentalnym i specjalistycznym słownik.
 • Co znaczy Puryny Definicja zbudowane ze skondensowanych ze sobą pierścieni. Tworzą zasady azotowe: adenina i guanina tworzące nukleotydy kwasów nukleinowych. Patrz znaczenie.
 • Co znaczy Paraplegia Definicja porażenie obu kończyn dolnych na przykład w uszkodzeniu rdzenia kręgowego czym jest.
 • Co znaczy Hemoglobina Peg Definicja hemoglobina bydlęca z polimerem o nazwie polietylenoglikol co to jest.
 • Co znaczy Panodina Definicja nieswoista) szczepionka, zawierające nieaktywne formy różnych drobnoustrojów. Jest użytkowana do pobudzenia ogólnej odporności organizmu definicja.
 • Co znaczy Pleocytoza Definicja powiększenie liczby ustalonych komórek w krwi albo płynie mózgowo-rdzeniowym co znaczy.
 • Co znaczy Pochwa Definicja długości ok. 6-8 cm, złączający macicę z zewnętrznymi narządami płciowymi, jej ściany są bardzo rozciągliwe (w trakcie porodu mieści sporą słownik.
 • Co znaczy Porfiryny Definicja pierścieniowe), łatwo łączące się z metalami tworząc metaloporfiryny (na przykład hemoglobina z żelazem). Zazwyczaj występują pod postacią znaczenie.
 • Co znaczy Protanopia Definicja ślepota na barwę czerwoną; jest przeważnie defektem dziedzicznym dotyczącym osiem razy częściej mężczyzn niż kobiet czym jest.
 • Co znaczy Pentozy Definicja cukry zawarte w owocach, będące istotną ekipą węglowodanów pokarmowych dla człowieka co to jest.
 • Co znaczy Pigmentacja Definicja odkłaclan ie się barwnika (pigmentu) melaniny w skórze definicja.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Pigmentacja, Pentozy, Protanopia, Porfiryny, Pochwa, Pleocytoza, Panodina, Peg-Hemoglobina, Paraplegia, Puryny, Przychodnia, Prolaktyna, Progresja co to znaczy.

Słownik Pigmentacja, Pentozy, Protanopia, Porfiryny, Pochwa co to jest.