Słownik plemnik płuca pobudliwość co to znaczy.
ENCYKLOPEDIA Plemnik, Płuca, Pobudliwość, Położnica, Przekarmianie, Pentozuria, Papaweryna.

Słownik i definicje chemiczne na P

 • Co znaczy Przywiedzenie Definicja zbliżenie kończyny albo jej odcinka w płaszczyźnie czołowej do osi pośrodkowej ciała co to jest.
 • Co znaczy Poliowirusy Definicja chorobę Heinego i Medina. Naturalnie występują trzy rodzaje serologiczne, znanych jest także kilkanaście odmian atenuowanych stosowanych do definicja.
 • Co znaczy Pastereloza Definicja zakaźna spowodowana poprzez pałeczkowate bakterie Pasteurella multocid, których naturalnym rezerwuarem są ptaki, owce, bydło, świnie i co znaczy.
 • Co znaczy Paluch Definicja najwyższym stopniu przyśrodkowo położony palec stopy. Odznacza się masywną budową (funkcje podporowe i w mechanice chodu) i sktada się z słownik.
 • Co znaczy Palingeneza Definicja przodków w czasie rozwoju embrionalnego. U płodu ludzkiego pojawiają się przejściowo cechy innych grup bardziej prymitywnych zwierząt na znaczenie.
 • Co znaczy Pankreatyna Definicja świeżych trzustek zwierzęcych zawierających raczej lipazę, trypsynę i amylazę. Użytkowany w niewydolności wewnątrz wydzielniczej trzustki czym jest.
 • Co znaczy Posocznica Definicja chorobowych wywołanych krążeniem we krwi bakterii albo ich toksyn (bakteriemia) w uwarunkowaniach osłabienia odpowiedzi immunologicznej co oznacza.
 • Co znaczy Przeciążenie Definicja sił grawitacji i sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny krzyżówka.
 • Co znaczy Psychodegradacja Definicja funkcjonowania psychospołecznego wyrażająca się wypadaniem z dotychczasowych ról socjalnych. Powstaje przeważnie w następstwie organicznego najlepszy.
 • Co znaczy Płynotok Definicja rdzeniowego poprzez przewody nosowe albo słuchowe zewnętrzne w następstwie uszkodzeń (przeważnie złamania podstawy czaszki), prowadzących przykłady.
 • Co znaczy Przychodnia Definicja zdrowotnej składająca się z poradni udzielających świadczeń profilaktyczno-leczniczych w dziedzinie fundamentalnym i specjalistycznym encyklopedia.
 • Co znaczy Perymetr Definicja urządzenie, aktualnie sprzężone z komputerem do badania pola widzenia (—» perymtertia jak działa.
 • Co znaczy Popęd Definicja organizmu spowodowany poprzez pojawienie się ustalonych bodźców zewnętrznych (na przykład widok atrakcyjnego pokarmu) albo wewnętrznych (na czy jest.
 • Co znaczy Przepuklina Definicja tkanek, zazwyczaj wewnątrz brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa) poprzez wrota naturalne albo ubytek w powłokach pojęcie.
 • Co znaczy Pak Definicja przy jej destylacji. Użytkowana jest do nasycania pap dachowychi izolacji stropów, produkcji asfaltu i tym podobne Pary rozpuszczonego R wyjaśnienie.
 • Co znaczy Przedsionek Definicja część narządu jamistego, przewodu, jamy, przestrzeni, poprzedzająca przeważnie odcinek kluczowy na przykład R serca, j. ustnej, nosa itd opis.
 • Co znaczy Plama Definicja odróżniająca się od otocznia barwą, podobna do plamki, której rozmiar przekracza jednak 10mm. Może być ogniskiem przebarwienia albo informacje.
 • Co znaczy Poradnictwo Definicja rozmowy w okresie, których pracownik poradni pomaga osobie, która się do niego zgłosiła. Pracownik poradni, przeważnie psycholog, stara się co to jest.
 • Co znaczy Powieszenie Definicja rezultacie uciśnięcia narządów szyi (w szczególności dróg oddechowych, tętnic szyjnych i kręgowych) pętlą zaciskaną ciężarem zwisającego definicja.
 • Co znaczy Psychiatria Definicja dojść do momentu, kiedy pacjent nie chce albo nie się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicz- potrafi omawiać pewnych myśli - opór będący co znaczy.
 • Co znaczy Perymetria Definicja realizowane przy zastosowaniu perymetrów. Odznacza się tak zwany R kinetyczną i statyczną. W P. kinetycznej stosuje się czaszowe perymetry słownik.
 • Co znaczy Pląsawica Definicja krótkotrwałe, bezładne ruchy mimowolne twarzy i odsiebnych części kończyn. Ruchy pląsawicze mogą zlewać się niedostrzegalnie w celowy ruch znaczenie.
 • Co znaczy Padaczka Definicja Św. Walentego; nawracające, napadowe (ataki) zaburzenia czynności mózgu, charakteryzujące się nagłymi, krótkotrwałymi atakami zaburzeń czym jest.
 • Co znaczy Płatek Definicja serca na przykład zastawka trójdzielna złożona jest z trzech R Ich wolne brzegi są stabilizowane strunami ścięgnistymi co oznacza.
 • Co znaczy Płodność Definicja na świat potomstwa; w jajnikach noworodka płci żeńskiej znajduje się ok. 400tys. komórek jajowych. Liczba ta minimalizuje się do ok. 100tys krzyżówka.
 • Co znaczy Pronacja Definicja wewnątrz w relacji do jej długiej osi na przykład wyciągnięte w przód przedramię w pronacji jest zwrócone kciukiem w dół, a małym palcem ku najlepszy.
 • Co znaczy Pepsyna Definicja gatunku proteaz (rozkłada białka). Produkowana jest z powstających w błonie śluzowej żołądka nieczynnych pepsynogenów, gromadzonych w przykłady.
 • Co znaczy Pulsoksymetria Definicja monitorowanie stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem dzięki fotodetektorów wykrywających zmienny impuls świetlny spowodowany pulsowaniem encyklopedia.
 • Co znaczy Pęczek Definicja ustalenie biegnących wspólnie wiązek włókien nerwowych; pęczki mające wspólny start i dążące do tego samego ośrodka stanowią drogę nerwową jak działa.
 • Co znaczy Podwiązanie Definicja chirurgicznego opierający na zamknięciu światła naczynia krwionośnego albo innego przewodu (na przykład nasieniowód, jajowód czy jest.
 • Co znaczy Podbrzusze Definicja okolica brzucha znajdująca się poniżej pępka, składająca się z leżących bocznie dwóch okolic pachwinowych i środkowej okolicy łonowej pojęcie.
 • Co znaczy Patognomiczny Definicja specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości wyjaśnienie.
 • Co znaczy Przykurcz Definicja kończyny, lub jej odcinka wskutek trwałego ograniczenia zakresu ruchów w jednym albo wielu stawach. Określany jest opierając się na opis.
 • Co znaczy Paracenteza Definicja celem usunięcia nadmiaru płynu z jamy otrzewnowej. Może mieć znaczenie lecznicze albo diagnostyczne - ocena laboratoryjna płynu. Nakłucia informacje.
 • Co znaczy Przyjemność Definicja stan emocjonalny, składnik bardziej złożonych doznań (na przykład miłości) charakteryzujący się tym, iż jednostka stara się ten stan co to jest.
 • Co znaczy Pleocytoza Definicja powiększenie liczby ustalonych komórek w krwi albo płynie mózgowo-rdzeniowym definicja.
 • Co znaczy Properydyna Definicja bierze udział w alternatywnej drodze aktywacji dopełniacza w procesie odpowiedzi immunologicznej co znaczy.
 • Co znaczy Potas Definicja chemiczny metaliczny. Jest kationem występującym w największych stężeniach wewnątrz komórek. Raptem 2% R ustrojowego znajduje się w słownik.
 • Co znaczy Przesączanie Definicja mechaniczna polegająca na oddzielaniu ciała stałego od cieczy z użyciem sączka. W układach biologicznych jest procesem przechodzenia płynu znaczenie.
 • Co znaczy Pryszczyca Definicja zakaźna zwierząt dwukopytnych, rzadko przenoszona na ludzi. Przebiega w formie zapalenia błony śluzowej j. ustnej z powstawaniem pęcherzy czym jest.
 • Co znaczy Parafinoterapia Definicja fizjoterapeutycznego. Do okładów używa się parafiny stałej z domieszką oleju parafinowego. Roztapia sieją w dalszym ciągu w łaźni wodnej i co oznacza.
 • Co znaczy Posoka Definicja płynna, cuchnąca wydzielina martwiczych tkanek zakażonych bakteriami beztlenowymi. Zawiera raczej produkty rozpadu tkankowego krzyżówka.
 • Co znaczy Punkcja Definicja do jam ciała, albo zbiornika płynu, igły w celu podania leku albo w celu ewakuacji płynu, powietrza, pobraniu tkanki do badania najlepszy.
 • Co znaczy Psychoza Definicja charakteryzujące się poważną dezintegracją poszczególnych mechanizmów psychicznych (symptomy chorobowe) na przykład mechanizmów poznawczych przykłady.
 • Co znaczy Palec Definicja i stopy. Pięć palców ręki (kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny i mały) warunkują naszą adaptację cywilizacyjną i umiejętność encyklopedia.
 • Co znaczy Psychika Definicja psychicznych jednostki, w szczególności tych, które mają wpływ na celowe i zorientowane zachowanie człowieka i warunkują jego jak działa.
 • Co znaczy Pylica Definicja poprzez nieorganiczne (mineralne) pyły powodujące zmiany zapalne i zwłóknienia płuc. W prostej R węglowej pył węglowy jest czy jest.
 • Co znaczy Podpuszczka Definicja enzym trawienny powodując)' denaturację białka z mleka matki. Katalizuje rozkład rozpuszczalnego kazeinianu wapnia do nierozpuszczalnego pojęcie.
 • Co znaczy Podeszwa Definicja stykająca się z podłożem w trakcie chodzenia. Pokryta jest grubą skórą, pozbawioną włosów i dodatkowo osłoniętą bardzo grubym wyjaśnienie.
 • Co znaczy Percepcja Definicja subiektywne uczucie złożonego bodźca, pozwalające rozpoznać go jako złożone wrażenie zmysłowe. Jest wyższym etapem procesu poznania opis.
 • Co znaczy Proktokolektomia Definicja opierający na usunięciu odbytnic)' i jelita grubego z wytworzeniem przetoki jelitowej (stomia, odbyt brzuszny). Zabieg taki stosuje się w informacje.
 • Co znaczy Podświadomość Definicja które nie są poprzez jednostkę w pełni uświadamiane, ale których istnienia może się domyślać analizując swoje postępowanie. Jest także co to jest.
 • Co znaczy Poczęcie Definicja zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja w śluzówce macicy; jeżeli warunki panujące w pochwie i trzonie macicy sprzyjają zapłodnieniu, nasienie definicja.
 • Co znaczy Perlak Definicja złuszczonych komórek nabłonka przewodu słuchowego i części wiotkiej błony bębenkowej i cholesterolu w uchu środkowym. Może pojawić się w co znaczy.
 • Co znaczy Postrzał Definicja spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego (dysku), powodującymi naciąganie i nierzadko rozerwanie więzadła podłużnego słownik.
 • Co znaczy Postawa Definicja widzenia jest układem ciała w pozycji stojącej. Rozróżnia się R zwykłą (swobodną, habitualną, nawykową), i R baczną tzn. czynnie poprawioną znaczenie.
 • Co znaczy Poradnia Definicja udzielająca świadczeń ambulatoryjnych w dziedzinie wielospecjalistycznym i ogólnym na przykład poradnia ogólna, dla dzieci, odwykowa itp czym jest.
 • Co znaczy Peroksysomy Definicja otoczone błoną organelle, zawierające enzymy katalityczne), gdzie zachodzą reakcje przemian lipidów, tworząc ścieżkę przemian dla wielu co oznacza.
 • Co znaczy Pacha Definicja górną część opuszczonego ramienia od ściany klatki piersiowej. Stosunkowo unoszenia ramienia poszerza się w szerokie pole z wpukloną w krzyżówka.
 • Co znaczy Puder Definicja który wchłania nadmiar tłuszczu, nadaje skórze matowy blask i daje wrażenie delikatności. Występuje w 2 postaciach: prasowany i sypki. W najlepszy.
 • Co znaczy Pankreatografia Definicja trzustki realizowane w celu uwidocznienia anatomii (poprawna, zwężenia, torbiele, przetoki) przewodu trzustkowego. Wykonuje się w trakcie przykłady.
 • Co znaczy Próg Definicja zdarzenie spowodowane poprzez ustaloną przyczynę pojawia się, podlega modyfikacji albo znika. Odpowiednikiem jest natężenie min. bodźca i encyklopedia.
 • Co znaczy Panika Definicja symptomami psychologicznymi i ze strony układu nerwowego autonomicznego. Jest napadowym zaburzeniem psychicznym o typie nerwicy jak działa.
 • Co znaczy Pragnienie Definicja pierwszoplanowym znaczeniu dla przeżycia jednostki. Wyzwolenie pragnienia zakończone piciem wody wymaga pobudzenia odpowiednich receptorów czy jest.
 • Co znaczy Prosektorium Definicja sala, gdzie przeprowadza się szczegółowe badanie narządów wewnętrznych osób zmarłych pojęcie.
 • Co znaczy Przedramię Definicja między łokciem i ręką. Jego szkielet tworzą kości promieniowa i łokciowa, do których przyczepiają się mięśnie nadgarstka i palców ręki wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pokrzywa Definicja rodz. pokrzywowatych (Urticaceae) o charakterystycznych parzących włoskach, zawierających kwas mrówkowy. W Polsce występują trzy gatunki R opis.
 • Co znaczy Plastyka Definicja operacyjnych zmieniających układ anatomiczny (na przykład operacja przepukliny pachwinowej wiąże się z plastyką kanału pachwinowego) i z informacje.
 • Co znaczy Plazmina Definicja katalizujący reakcję rozkładu włóknika. Powstaje z nieczynnego prekursora osoczowego plazminogenu (glikoproteiny wytwarzanej w wątrobie co to jest.
 • Co znaczy Projekcja Definicja określający zdarzenie opierające na przypisywaniu własnych motywów, emocji i postaw innym ludziom. Jest także mechanizmem obronnym, przez definicja.
 • Co znaczy Prokoagulant Definicja czynnik, który inicjuje, nasila albo bierze udział w procesie krzepnięcia krwi co znaczy.
 • Co znaczy Paragrypy Definicja oddechowego, od przeziębień do zapalenia płuc, z dusznością i gorączką. Spowodowane są poprzez trzy blisko spokrewnione wirusy słownik.
 • Co znaczy Podciśnienie Definicja krwi; obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (mierzonego w spoczynku) do wartości poniżej 110-100 dla skurczowego i poniżej 65-60 dla znaczenie.
 • Co znaczy Plwocina Definicja górnych dróg oddechowych (śluz) i złuszczonymi nabłonkami. Jej badanie może wykryć komórki nowotworowe złuszczone w drogach oddechowych czym jest.
 • Co znaczy Pleoptyka Definicja zespół metod leczenia niedowidzenia użytkowanych zazwyczaj w zezie z niedowidzeniem co oznacza.
 • Co znaczy Płaskostopie Definicja niewykształcenie albo wtórny zanik łuku podłużnego albo i poprzecznego stopy. Skutkuje przyleganie całej powierzchni podeszwowej stopy do krzyżówka.
 • Co znaczy Progresja Definicja chorobowych; występuje regularnie, szczególnie w chorobach nowotworowych, mimo wdrożonego intensywnego leczenia, prowadząc do pogorszenia najlepszy.
 • Co znaczy Pigment Definicja występująca w cytoplazmie komórek zwierząt i roślin o różnorodnej budowie i funkcji. R ma umiejętność selektywnego odbijania promieni przykłady.
 • Co znaczy Pęcherzyca Definicja śmiertelna dolegliwość skóry o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzująca się występowaniem pęcherzy w obrębie z pozoru zdrowej skóry i encyklopedia.
 • Co znaczy Papuzica Definicja poprzez Chlamydie, przenoszone poprzez nie wszystkie ptaki (raczej papugi, rzadziej gołębie i kanarki, a nawet mewy i drób). Zakażenie jak działa.
 • Co znaczy Podśluzówka Definicja między śluzówką i mięśniówką w narządach rurowatych. Znajduje się w niej gęsta sieć naczyń włosowatych i limfatycznych i włókien nerwowych czy jest.
 • Co znaczy Populacja Definicja danego gatunku występujące na tym samym obszarze, w tym samym czasie. Złożona jest ona z osobników, ale ma właściwości, których osobniki pojęcie.
 • Co znaczy Papieros Definicja pokrojonego tytoniu przemysłowego, uformowanego w kształt walca i otoczonego bibułką. Do wyrobu poszczególnych gatunków papierosów dobiera wyjaśnienie.
 • Co znaczy Parafina Definicja substancja (mieszanina stałych węglowodorów nasyconych) wydzielana z frakcji ropy naftowej o temp. wrzenia powyżej 350°C. Parafina opis.
 • Co znaczy Piersi Definicja cechę płciową; piersi żeńskie zbudowane są raczej z tkanki tłuszczowej (w różnej, osobniczo zmiennej ilości) i zawierają gruczoły piersiowe informacje.
 • Co znaczy Profundoplastyka Definicja głębokiej uda, zabieg operacyjny użytkowany u chorych z poważnym (krytycznym) niedokrwieniem kończyny dolnej (bóle spoczynkowe, owrzodzenia co to jest.
 • Co znaczy Pozytron Definicja cząstka elementarna emitowana z jądra pierwiastka promieniotwórczego. W chwili napotkania ujemnie naładowanego elektronu ulega anihilacji definicja.
 • Co znaczy Plamka Definicja leżący na poziomie skóry, o zmienionym zabarwieniu, wielkości poniżej 10mm i różnym kształcie (piegi, znamię płaskie, naczyniak płaski co znaczy.
 • Co znaczy Pięta Definicja tyłowi wysunięta część stopy, której fundamentem jest kość piętowa. Stanowi tylny pkt. podparcia stopy. Ma wielorakie funkcje. Jest w słownik.
 • Co znaczy Przeczyszczenie Definicja wywołanie wypróżnienia jelita grubego dzięki leku (doustnego, czopka albo wlewu czyszczącego znaczenie.
 • Co znaczy Perforyny Definicja limfocytów T w celu niszczenia komórek i mikroorganizmów w sposób bezpośredni (komórki zabójcy). Białka te otaczają atakowaną komórkę w czym jest.
 • Co znaczy Proteoliza Definicja białek na peptydy i aminokwasy, katalizowany poprzez enzymy (proteazy). R zachodzi przykładowo w przewodzie pokarmowym spełniając istotną co oznacza.
 • Co znaczy Pigmentacja Definicja odkłaclan ie się barwnika (pigmentu) melaniny w skórze krzyżówka.
 • Co znaczy Prostatodynia Definicja krokowego, zazwyczaj bez powody organicznej. Związana raczej ze stresem. W leczeniu stosuje się nasiadówki, psychoterapię i farmakoterapię najlepszy.
 • Co znaczy Przesięk Definicja niezapalny, gromadzący się w jamach surowiczych (otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej) w przebiegu niewydolności krążenia w obszarze przykłady.
 • Co znaczy Podniecenie Definicja charakteryzujące się wzrostem ogólnego pobudzenia i wzrostem poziomu aktywacji. Zdarzenie to przejawia się w następujących postaciach encyklopedia.
 • Co znaczy Pochwa Definicja długości ok. 6-8 cm, złączający macicę z zewnętrznymi narządami płciowymi, jej ściany są bardzo rozciągliwe (w trakcie porodu mieści sporą jak działa.
 • Co znaczy Przeczulica Definicja skóry na bodźce dotykowe, rzadziej dotyczy innych rodzajów bodźców na przykład wzrokowych, słuchowych czy także węchowych. Powód czy jest.
 • Co znaczy Pachwina Definicja powierzchni ciała między brzuchem i kończyną dolną. Jest miejscem, gdzie pod skórą i tkanką podskórną znajdują się spore naczynia tętnicze pojęcie.
 • Co znaczy Pępowina Definicja pępek zarodka z kosmówką. Jest początkowo krótki, etapowo wydłuża się w trakcie trwania ciąży (pod koniec osiąga 50cm długości i 1,5 cm wyjaśnienie.
 • Co znaczy Paznokcie Definicja naskórkowe (przydatki skóry) pokrywające grzbietowe powierzchnie końców palców rąk i stóp. Części boczne płytki paznokcia i jej część tylna opis.
 • Co znaczy Parakrynia Definicja charakterze hormonalnym na przykład prostaglandyn, do płynu tkankowego, które działają na komórki leżące w pobliżu komórki wydzielniczej informacje.
 • Co znaczy Perforatory Definicja łączące układ żył głębokich i powierzchownych kończyny dolnej. Przechodzą poprzez powięź, prowadzą krew jednokierunkowo dzięki istnieniu co to jest.
 • Co znaczy Paranoja Definicja z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez definicja.
 • Co znaczy Pastylki Definicja podobna do tabletek, ale pozyskiwana poprzez formowanie plastycznej, wilgotnej masy, a w dalszym ciągu jej wysuszenie. Nazwa jest odnoszona co znaczy.
 • Co znaczy Pneumaturia Definicja moczem. Jest rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków słownik.
 • Co znaczy Przyżeganie Definicja wykorzystywanie wysokiej temp. wytwarzanej poprzez rozgrzaną metalową końcówkę specjalnego aparatu w celu zniszczenia zbędnej tkanki (na znaczenie.
 • Co znaczy Porfiryny Definicja pierścieniowe), łatwo łączące się z metalami tworząc metaloporfiryny (na przykład hemoglobina z żelazem). Zazwyczaj występują pod postacią czym jest.
 • Co znaczy Pośladki Definicja pośladkowe, przyczepione do talerza miednicy i pokryte różnej grubości tkanką tłuszczową. Między R znajduje się szpara R z odbytem co oznacza.
 • Co znaczy Pentozy Definicja cukry zawarte w owocach, będące istotną ekipą węglowodanów pokarmowych dla człowieka krzyżówka.
 • Co znaczy Piegi Definicja zabarwieniu od jasnożółtego do ciemnobrązowego leżące powierzchownie w skórze. Występują pojedynczo albo w skupiskach (mogą się zlewać najlepszy.
 • Co znaczy Peroksydaza Definicja rozkład różnych nadtlenków, łącznie z nadtlenkiem wodoru powstających naturalnie w procesach wytwarzania energii w łańcuchu oddechowym przykłady.
 • Co znaczy Prostanoidy Definicja atomach węgla, powstające w tkankach z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wykazujące wielorakie działania biologiczne jako hormony encyklopedia.
 • Co znaczy Powięź Definicja łącznej włóknistej, otaczająca poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna, najgrubsze są te, które przechodzą w jak działa.
 • Co znaczy Pokrewieństwo Definicja pochodzenia od wspólnego przodka; stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady genetycznej. Dotyczy ona w pierwszej czy jest.
 • Co znaczy Pielęgniarstwo Definicja działalność mająca na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi. Jest zawodem dającym uprawnienia pomocniczego (średniego) personelu pojęcie.
 • Co znaczy Plamica Definicja skórnych w przebiegu różnego rodzaju skaz krwotocznych (na przykład R małopłytkowa, R gnilcowa). Występuje w formie pojedynczych albo wyjaśnienie.
 • Co znaczy Protetyka Definicja brakujących kończyn albo ich części, a również innych części ciała na przykład zębów, piersi, gałki ocznej. Jej istotą jest pomniejszenie opis.
 • Co znaczy Piorun Definicja w atmosferze ziemskiej zachodzące wewnątrz chmury burzowej, pomiędzy chmurami albo pomiędzy chmurą, a powierzchnią ziemi (—» porażenie informacje.
 • Co znaczy Poród Definicja zakończenie ciąży serią regularnych, etapowo nasilających się skurczów macicy (skurcze porodowe), których celem jest rozwarcie szyjki co to jest.
 • Co znaczy Panaceum Definicja lek uniwersalny, mityczne lek na wszystkie choroby definicja.
 • Co znaczy Patellektomia Definicja wycięcie uszkodzonej poprzez uraz lub stan zapalny rzepki. Zabieg jest uzupełniany odtworzeniem aparatu wyprostnego kolana co znaczy.
 • Co znaczy Pamięć Definicja informacji w mózgu i przywoływania ich w przypadku potrzeby. Jest fundamentem procesu uczenia się, a tym samym przystosowania się do słownik.
 • Co znaczy Peep Definicja positive endexpiratory pressure dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) sposób mechanicznej wentylacji utrzymująca dodatnie ciśnienie w znaczenie.
 • Co znaczy Paciorkowce Definicja kulistych bakterii Gram-dodatnich. Komórki układają się w charakteystyczne łańcuszki. Przewarzająca część jest saprofitami ludzi i zwierząt czym jest.
 • Co znaczy Powikłanie Definicja zdrowia spowodowane poprzez dołączenie do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Można wyróżnić R przypadkowe, R wskutek co oznacza.
 • Co znaczy Pediatria Definicja specjalność medyczna zajmująca się chorobami dzieci i sposobami ich leczenia krzyżówka.
 • Co znaczy Prostacyklina Definicja śródbłonka naczyń powodujący rozluźnienie napięcia mięśni gładkich (rozkurcz). Należy do ekipy biologicznie aktywnych substancji tak zwany najlepszy.
 • Co znaczy Pokrzywka Definicja pokrzywka dotyczy ok. 20% ogółu populacji. W większości przypadków dolegliwość przebiega błyskawicznie, ma delikatny przebieg, a zmiany przykłady.
 • Co znaczy Potówki Definicja wykwity skórne powstałe w rezultacie zatrzymania wydzielanego potu. W rezultacie zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołów potowych i encyklopedia.
 • Co znaczy Parapodium Definicja ortopedycznego użytkowany w rozległych porażeniach z całkowitą stratą kontroli ustawienia tułowia. Jego konstrukcja stabilizuje tułów i jak działa.
 • Co znaczy Przywry Definicja zwierząt prowadzących pasożytniczy tryb życia. Posiadają przyssawki, którymi umocowują się w ciele żywiciela. Należą do nich pasożyty krwi czy jest.
 • Co znaczy Paracetamol Definicja lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowe, nie wywołuje działania przeciwzapalnego. Jest częstym składnikiem leków przeciwbólowych pojęcie.
 • Co znaczy Połykanie Definicja ruchowym (częściowo odruchowym) pod kontrolą układu nerwowego kierującym do przesunięcia pokarmu, zarówno płynnego, jak i stałego z j wyjaśnienie.
 • Co znaczy Paracelsus Definicja szwajcarski, który odrzucił wszystkie ówczesne naukowe autorytety i nawet publicznie spalił Kanon Awicenny. Za jedyne źródło wiedzy uważał opis.
 • Co znaczy Prolaktyna Definicja polipeptydowy hormon wydzielany poprzez przysadkę mózgową utrzymujący działanie ciałka żółtego i zapoczątkowujący i podtrzymujący —> informacje.
 • Co znaczy Pęcherzyk Definicja 5 mm) wykwit skórny, 'ograniczony, wzniesiony powyżej powierzchnię otaczającej skóry, wypełniony płynem surowiczym. Większe niż 5mm zmiany co to jest.
 • Co znaczy Płacz Definicja obfite wydzielanie łez z charakterystycznym grymasem twarzy, któremu towarzyszą nasilone emocje. Patrz także, zioła PŁACZ:Jałowiec Pospolity definicja.
 • Co znaczy Poikilocytoza Definicja widoczne w badaniu morfologii i rozmazie krwi obwodowej wielokształtność erytrocytów co znaczy.
 • Co znaczy Płeć Definicja organizmu warunkujących jego umiejętność do wytwarzania komórek rozrodczych, męskich plemników i kobiecych jaj, a również pozwalających na słownik.
 • Co znaczy Parcie Definicja wzmożenie napięcia mięśni ściany brzucha i przepony, regularnie z towarzyszącym wstrzymaniem oddechu, co powiększa ciśnienie w jamie znaczenie.
 • Co znaczy Proteza Definicja mający zastępować fragment ciała ludzkiego. Odznacza się protezy wewnętrzne (endoprotezy) wymagające przeprowadzenia zabiegów operacyjnych czym jest.
 • Co znaczy Podstawczaki Definicja lądowych grzybów o grzybni wielokomórkowej (ok. 20tys. gatunków). Do podstawczaków należy przewarzająca część tak zwany grzybów co oznacza.
 • Co znaczy Przyrodolecznictwo Definicja promujące zdrowy styl życia przez stymulowanie i wspieranie wrodzonej umiejętności organizmu do odzyskiwani harmonii i równowagi krzyżówka.
 • Co znaczy Pręt Definicja implantu ortopedycznego, użytkowany przeważnie do leczenia złamań kości długich (R Ruscha, R Endera) przeważnie wprowadzanego do jamy najlepszy.
 • Co znaczy Przeziębienie Definicja zazwyczaj bez gorączki zakażenie układu oddechowego z zapaleniem fragmentu albo całych dróg oddechowych, w tym nosa, zatok przynosowych przykłady.
 • Co znaczy Paralaksa Definicja pozwalający na obserwację stosunków przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest funkcją współpracy obu siatkówek z encyklopedia.
 • Co znaczy Peroksyazotyn Definicja związek chemiczny mogący powstawać w pobudzonych do odpowiedzi odpornościowej komorkach immunoreaktywnych (makrofagach) z NO i O, pod jak działa.
 • Co znaczy Probiotyki Definicja żywych drobnoustrojów stanowiących uzupełniający składnik pożywienia człowieka i wykazujących korzystny wpływ na stan jego zdrowia. R to są czy jest.
 • Co znaczy Pektyny Definicja wielkocząsteczkowych polisacharydów występująca w owocach i jarzynach. Stanowią składniki ściany komórkowej roślin. Wykazują właściwości pojęcie.
 • Co znaczy Pionizacja Definicja przygotowujące chorego do powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pankreozymina Definicja budowie peptydowej, produkowany w błonie śluzowej dwunastnicy po pobudzeniu pokarmem. Wzmaga wydzielanie enzymów trzustkowych opis.
 • Co znaczy Paraproteinemia Definicja białka we krwi, zespół kliniczny przebiegający z wytwarzaniem niepoprawnych białek (paraprotein) na przykład szpiczak mnogi informacje.
 • Co znaczy Przyzębie Definicja rejonie jego szyjki. W ich skład wchodzą: dziąsło, okostna, ozębna i wiązki włókien kolagenowych przebiegających między nimi, kostny brzeg co to jest.
 • Co znaczy Pluskwa Definicja gatunek z bardzo rozpowszechnionego nadrzędu owadów uskrzydlonych pluskwiaków. Posiadają narząd gębowy sącokłujący w kształcie ssawki, jako definicja.
 • Co znaczy Peeling Definicja jedna z metod odnowy i regeneracji skóry, której fundamentalnym celem jest złuszczenie powierzchownej, rogowej warstwy naskórka co znaczy.
 • Co znaczy Półpasiec Definicja ośrodkowego układu nerwowego zajmująca początkowo tylne zwoje rdzenia kręgowego, charakteryzująca się pojawianiem się pęcherzykowych zmian słownik.
 • Co znaczy Pandemia Definicja epidemia o sporym nasileniu, obejmująca znaczącą część populacji znaczenie.
 • Co znaczy Progeria Definicja Gilforda (HCPS - Hultchinson-Olford Progeria Syndrome); starzenie przedwczesne; rzadka dziedziczna dolegliwość polegająca na nieprawidłowym czym jest.
 • Co znaczy Hemoglobina Peg Definicja hemoglobina bydlęca z polimerem o nazwie polietylenoglikol co oznacza.
 • Co znaczy Przecinkowce Definicja ujemnych bakterii o kształcie przecinków albo spirali. Nie wszystkie gatunki są chorobotwórcze, na przykład przecinkowiec cholery krzyżówka.
 • Co znaczy Pchły Definicja Aphaniptera); niewielkie owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do najlepszy.
 • Co znaczy Poliploidalność Definicja trzech albo więcej kompletów chromosomów w komórce (normą są dwa dla komórek somatycznych i jeden dla gamet - komórek płciowych). Termin przykłady.
 • Co znaczy Przebarwienia Definicja ciemniejszych plam od otaczającej skóry pod wpływem różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Przeważnie wywołane zwiększeniem encyklopedia.
 • Co znaczy Plejotropia Definicja mogących wywoływać różnorodne konsekwencje biologiczne. Przejawia się ona wyraźnie w wielu chorobach genetycznych na przykład jak działa.
 • Co znaczy Protanomalia Definicja barwy czerwonej. Jest jedną z najczęstszych waciwidzenia barwnego występujących raczej u mężczyzn. Ujawnia się w szczegółowym badaniu czy jest.
 • Co znaczy Potworniak Definicja z mnogich tkanek obcych dla tej części ciała, gdzie rosną. Istnieją różne typy R na przykład torbiel naskórkowa (wysłana nabłonkiem pojęcie.
 • Co znaczy Podróż Definicja geograficznej osobnika, zazwyczaj wymagająca środka transportu odpowiedniego dla danego szlaku i odległości. Nie wszystkie środki lokomocji wyjaśnienie.
 • Co znaczy Podscielisko Definicja zrąb miąższu narządu; jest tkanką łączną otaczającą nerwy i naczynia narządu i utrzymującą architekturę komórek miąższowych opis.
 • Co znaczy Potylica Definicja tylna część sklepienia czaszki, utworzona poprzez kość potyliczną. Służy jako przyczep dla mięśni karkowych biorących udział w ruchach głowy informacje.
 • Co znaczy Przytarczyce Definicja liczbie czterech położone na tarczycy, wydzielają parathormon (PTH). Nadczynność przytarczyc to dolegliwość przebiegająca z nadmiernym co to jest.
 • Co znaczy Przyczep Definicja płaszczyzna na powierzchni kości, do której wnikają w włókna ścięgna. Stanowi strefę przejściową między ścięgnem i tkanką kostną definicja.
 • Co znaczy Pasteryzacja Definicja niszczenie wegetatywnych form bakterii i innych drobnoustrojów poprzez podgrzanie do temp. 60-80°C i natychmiastowe ochłodzenie co znaczy.
 • Co znaczy Proteina Definicja białko z gatunku białek prostych (składających się wyłącznie z aminokwasów - na przykład kolagen słownik.
 • Co znaczy Podocyty Definicja nabłonka wyściełające ścianę torebki Bowmana nefronu. Od ich powierzchni odchodzą wydłużone, ostro zakończone wypustki nóżki, pokrywające znaczenie.
 • Co znaczy Przypominanie Definicja pamięciowego polegająca na odtwarzaniu uprzednio wyuczonego materiału albo odtwarzaniu przeszłego doświadczenia (—> pamięć czym jest.
 • Co znaczy Poronienie Definicja indukowany przed 20 tygodniem ciąży (tygodnie ciąż)' są liczone od ostatniego krwawienia miesiączkowego); bierze się również pod uwagę wagę co oznacza.
 • Co znaczy Pępek Definicja wielkości wgłębienie w dolnej części linii środkowej przedniej ściany brzucha, będące blizną po pępowinie. Jest miejscem osłabienia ściany krzyżówka.
 • Co znaczy Przekroje Definicja anatomii topograficznej. R w płaszczyznach ciała: strzałkowych, poprzecznych i czołowych pozwalają określić kształt, kierunek i położenie w najlepszy.
 • Co znaczy Parestezje Definicja zwyczajnych bodźców; są one odczuwane w formie mrowienia, cierpnięcia, drętwienia. Dotknięcie skóry chory odczuwa wówczas jako szczypanie przykłady.
 • Co znaczy Plecy Definicja tułowia od szyi do pośladków; kształt zawdzięczają odcinkowi piersiowemu kręgosłupa w odcinku górnym (wygięcie ku tyłowi kifoza), odcinkowi encyklopedia.
 • Co znaczy Paliczek Definicja bliższy łączy się stawem ze śródręczem albo śródstopiem, a pozostałe ze sobą. Niemal cały R dystalny jest przykryty płytką paznokciową. W jak działa.
 • Co znaczy Psychoterapia Definicja intencjonalnym, systematycznym oddziaływaniem na pacjenta, przy zastosowaniu słowa, w ramach specyficznego kontaktu, w ustalonym czy jest.
 • Co znaczy Pejotl Definicja wysuszone łodygi meksykańskiego kaktusa zawierające odurzające alkaloidy (między innymi meskalinę). Działa silnie halucynogennie pojęcie.
 • Co znaczy Protrombina Definicja produkowane w wątrobie za pośrednictwem witaminy K. W obecności czynników wyzwolonych poprzez uszkodzoną tkankę, jonów wapnia i związków wyjaśnienie.
 • Co znaczy Prostaglandyny Definicja tłuszczowych o wielokierunkowej aktywności biologicznej. Określane są regularnie mianem hormonów lokalnych, bo ich działanie obejmuje opis.
 • Co znaczy Platysma Definicja położony tuż pod skórą przedniobocznej okolicy szyi. Stanowi czworoboczną, szeroką, bardzo cienką warstwę mięśniową, łączącą górną część informacje.
 • Co znaczy Perseweracje Definicja tych samych wyrazach albo zdaniach, lecz wypowiadanych odpowiadając na pytania o zasadniczo różnej treści. Bywają symptomem schizofrenii i co to jest.
 • Co znaczy Polipeptydy Definicja powstałe poprzez połączenie więcej niż dwóch (dipeptydy) aminokwasów. Aminokwasy połączone są wiązaniami peptydowymi. P. może być zbudowany definicja.
 • Co znaczy Plazmid Definicja DNA; są one małe, koliste i mogą się replikować (powielać)w komórce bakterii. Zreplikowane R są przekazywane potomnej komórce bakterii co znaczy.
 • Co znaczy Pobudzenie Definicja fundamentalnym, prócz hamowania, procesem przewodzenia impulsów nerwowych. Patrz także, zioła POBUDZENIE:Cykoria PodróżnikHyzop słownik.
 • Co znaczy Proprioceptory Definicja mechanoreceptorów, będącymi narządami zmysłów położonymi w stawach, mięśniach i ścięgnach, pozwalających na ocenę pozycji kończyn, głowy i znaczenie.
 • Co znaczy Pokasływanie Definicja spowodowany uczuciem drażnienia błony śluzowej krtani i tchawicy, powodujący wykrztuszanie min. ilości wydzieliny. Występuje jako częsty czym jest.
 • Co znaczy Psychologia Definicja złożone mechanizmy umysłowe, zajmuje się powstawaniem i przebiegiem mechanizmów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją co oznacza.
 • Co znaczy Peritonizacja Definicja tkanką nią pokrytą obnażonej powierzchni któregoś z narządów jamy brzusznej. Ma ułatwić gojenie i zapobiec stworzeniu zrostów z sąsiednimi krzyżówka.
 • Co znaczy Polisomnogram Definicja fizjologicznej czynności kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG najlepszy.
 • Co znaczy Paraplegia Definicja porażenie obu kończyn dolnych na przykład w uszkodzeniu rdzenia kręgowego przykłady.
 • Co znaczy Pieprz Definicja obejmujący ok. 700 roślin tropikalnych i subtropikalnych. Przewarzająca część to pnącza, lecz są także drzewa, krzewy i zioła. Gatunkiem encyklopedia.
 • Co znaczy Prokonwertyna Definicja krzepnięcia VII. Wiąże się z tromboplastyną tkankową i z w kompleksie aktywują impulsy IX i X. Jej wytwarzanie w wątrobie jest zależne od jak działa.
 • Co znaczy Patofizjologia Definicja badaniem czynnościowych zmian ustroju prowadzących do dolegliwości i występujących w okresie jej przebiegu albo z niej wynikających. Jako czy jest.
 • Co znaczy Peloidy Definicja borowiny i muły, przeważnie użytkowane w fizjoterapii i kosmetyce w formie gorących maseczek borowinowych (—> borowina pojęcie.
 • Co znaczy Patologia Definicja wszystkimi procesami związanymi z chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego cierpienie lub chorobę. Do obszarów badań R wyjaśnienie.
 • Co znaczy Połóg Definicja sześciotygodniowy moment po porodzie. W momencie tym dochodzi do cofania się fizjologicznych zmian ciążowych opis.
 • Co znaczy Peptydy Definicja zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. Umownie dzieli się je na: oligopeptvdy zawierające do 10 aminokwasów i informacje.
 • Co znaczy Pletyzmografia Definicja objętości kończyny pojawiająq'ch się w każdym cyklu pracy serca. Zmiany te są zapisywane w formie krzywych, których interpretacja umożliwia co to jest.
 • Co znaczy Prosak Definicja łojowego albo potowego; pojawia się na skórze w formie maleńkiego, biało przeświecającego tworu, wielkości łebka od szpilki. Jest ostro definicja.
 • Co znaczy Parathormon Definicja hormon wydzielany poprzez gruczoły przytarczowe wpływający raczej na metabolizm mineralny i tkanki kostnej co znaczy.
 • Co znaczy Plazmocyty Definicja komórki rozwijające się z limfocytów B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną - zależną od przeciwciał). Limfocyty słownik.
 • Co znaczy Pestycydy Definicja użytkowane do ochrony roślin. Działają zarówno na zwierzęta jak i rośliny, nie wszystkie wybiórczo na poszczególne ekipy: mięczaki znaczenie.
 • Co znaczy Polip Definicja znaczenia patologicznego, odpowiada każdej masie tkankowej, która wyrasta ze ściany jelita (także innych kanałów naturalnych) i wystaje do czym jest.
 • Co znaczy Przeczos Definicja unijny albo wydrążony region skóry pokryty strupami powstający w rezultacie drapania, pocierania, wyskubywania co oznacza.
 • Co znaczy Pracoholizm Definicja pracoholikami przeważnie zostają ludzie, którzy mają głęboko ukrywane, lecz poważne zaburzenia w poczuciu własnej wartości. Podejmując krzyżówka.
 • Co znaczy Prostownik Definicja kluczową czynnością jest wyprost w stawie. Jego czynność jest równoważona czynnością zginaczy (mięśni zginających staw). W zależności od najlepszy.
 • Co znaczy Położna Definicja akuszerka; pielęgniarka wyszkolona w dziedzinie odbierania poprawnych porodów, opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą i noworodkiem przykłady.
 • Co znaczy Przetoka Definicja między dwoma albo większą liczbą narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a powierzchnią ciała. Różnorodność R jest wielka z encyklopedia.
 • Co znaczy Psychogram Definicja wykres przedstawiający zespół wyników uzyskanych w badaniu testowym, odnoszących się do różnych cech badanego (na przykład tendencji do jak działa.
 • Co znaczy Propulsja Definicja symptom chorobowy opierający na padaniu naprzód i niemożności nagłego zatrzymania się, co niekiedy skutkuje przejście z chodu w bieg czy jest.
 • Co znaczy Perforacja Definicja uszkodzenie ściany narządu posiadającego jamę (na przykład żołądek, jelito, wyrostek robaczkowy, macica, jajowód, moczowód, naczynie pojęcie.
 • Co znaczy Pyloroplastyka Definicja opierający na przecięciu podłużnym i w dalszym ciągu odpowiednim poprzecznym zszyciu części odźwiernikowej żołądka, zwężonej poprzez wyjaśnienie.
 • Co znaczy Panewka Definicja powierzchni kości wykorzystywane do połączenia stawowego z kulistą głową innej kości. W najwyższym stopniu typowymi są R stawu biodrowego opis.
 • Co znaczy Prącie Definicja narząd kopulacyjny wykorzystywany wprowadzeniu nasienia do kobiecych dróg rodnych. Zawiera także końcowy odcinek cewki moczowej biorąc informacje.
 • Co znaczy Polineuropatia Definicja złożona jest: osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni, osłabienie odruchów ścięgnistych i symptom)' naczyń ioruchowe. Zjawiska co to jest.
 • Co znaczy Polimery Definicja zbudowane z szeregu mniejszych cząsteczek (monomerów). Należy do nich sporo sporych cząsteczek występujących w komórkach na przykład białka definicja.
 • Co znaczy Pasożytnictwo Definicja organizmów żywych, gdzie jeden partner zwany pasożytem odnosi korzyści, drugi zaś, zwany żywicielem, ponosi z tego tytułu szkody. Pasożyt co znaczy.
 • Co znaczy Perycyt Definicja okołonaczyniowa) towarzysząca naczyniom włosowatym. Ma liczne, oplatające naczynie wypustki, za ich pomocą R mogą łączyć się ze sobą. Mają słownik.
 • Co znaczy Perystaltyka Definicja jest skoordynowaną czynnością skurczową błony mięśniowej przewodu wykorzystywaną jednokierunkowemu przesuwaniu zawartości kanału (w znaczenie.
 • Co znaczy Policzek Definicja mięsistym podłożu, położony między kątem ust, uchem, łukiem jarzmowym i brzegiem żuchwy. Od zewnątrz pokryty skórą, a wewnątrz wysłany czym jest.
 • Co znaczy Powietrze Definicja mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21%, azot - 78%, gazy szlachetne) i co oznacza.
 • Co znaczy Prebiotyki Definicja niepodlegające trawieniu i wchłanianiu w jelitach, a pozytywnie wpływające na gospodarza poprzez wybiórczą stymulację wzrostu i aktywności krzyżówka.
 • Co znaczy Płat Definicja części narządu oddzielonej anatomicznie albo czynnościowo od innych jego części (płatów) na przykład płat płuca, R mózgu, R gruczołu. Patrz najlepszy.
 • Co znaczy Palimpsest Definicja występujących w przebiegu uzależnienia alkoholowego, przejawiających się tym, iż nawet po małych dawkach alkoholu, niepowodujących przykłady.
 • Co znaczy Penalizacja Definicja ostrości wzroku jednego albo obu oczu, uzyskana poprzez odpowiednie wykorzystywanie szkieł okularowych. Jest sposobem leczenia użytkowaną w encyklopedia.
 • Co znaczy Puryny Definicja zbudowane ze skondensowanych ze sobą pierścieni. Tworzą zasady azotowe: adenina i guanina tworzące nukleotydy kwasów nukleinowych. Patrz jak działa.
 • Co znaczy Pemfigoid Definicja postępujące schorzenie powodujące uszkodzenie powierzchni i obkurczenie spojówki, któremu towarzyszą zmętnienia rogówki. Jest chorobą o czy jest.
 • Co znaczy Plazmodium Definicja wszystkich pełzaków o nieregularnym kształcie ciała, powstała drogą licznych podziałów jąder bez podziałów cytoplazmy na przykład zarodziec pojęcie.
 • Co znaczy Parasomnie Definicja zalicza się do niech: lęki nocne, koszmary nocne i lunatyzm (somnambulizm). Lęki nocne to uczucie zagrażającego niebezpieczeństwa albo wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pielęgniarka Definicja osoba, która uzyskała formalne uprawnienia do wykonywania czynności pielęgniarskich w dziedzinie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji opis.
 • Co znaczy Pikornawirusy Definicja bardzo małych wirusów, w tym wirusy polio, enterowirusy (atakują jelita), rhinowirusy (infekcje układu oddechowego na przykład informacje.
 • Co znaczy Polisomy Definicja polirybosomy, cząsteczki matrycowego RNA (mRNA) powiązane z różnymi rybosomami co to jest.
 • Co znaczy Parodontoza Definicja nieznanej etiologii, kierujące do niszczenia aparatu utrzymującego ząb w zębodole, wyrostka zębodołowego i obniżanie się dziąseł. Skutkuje definicja.
 • Co znaczy Psolaren Definicja przewodu pokarmowego i wbudowywana w komórki skóry. Jest składnikiem korzenia lubczyku ogrodowego, liści ruty i innych naturalnie co znaczy.
 • Co znaczy Protanopia Definicja ślepota na barwę czerwoną; jest przeważnie defektem dziedzicznym dotyczącym osiem razy częściej mężczyzn niż kobiet słownik.
 • Co znaczy Pirogeny Definicja gorączkę; mogą one być pochodzenia wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca część egzogennych to mikroorganizmy znaczenie.
 • Co znaczy Przerost Definicja albo tkanki wskutek zwiększenia się poszczególnych komórek. Jest regularnie rezultatem zwiększonej pracy narządu na przykład mięśni czym jest.
 • Co znaczy Przeprost Definicja stawie na przykład staw łokciowy jest poprzez przewarzająca część ludzi prostowany do 180°, niektórzy jednak (zazwyczaj kobiet}') uzyskują co oznacza.
 • Co znaczy Perfuzja Definicja przeważnie krwi poprzez naczynia narządu. W nie wszystkich przypadkach wprowadza się do naczyń inne niż krew płyny. Odpowiednikiem jest R krzyżówka.
 • Co znaczy Promienica Definicja zakaźna, charakteryzująca się mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez beztlenowe drobnoustroje - promieniowce najlepszy.
 • Co znaczy Pałeczka Definicja kształcie cylindrycznej pałeczki. Obejmuje sporo gatunków w tym chorobotwórcze dla człowieka na przykład brucelozy, duru brzusznego, dżumy przykłady.
 • Co znaczy Pelagra Definicja rezultatem niedoboru witamin ekipy B, w szczególności amidu kwasu nikotynowego i witaminy PR A i C. Symptomy dotyczą obwodowego i encyklopedia.
 • Co znaczy Plaster Definicja samoprzylepna taśma wykonana z produktów celulozowych, dzianych albo tworzyw sztucznych wykorzystywana do mocowania opatrunków na skórze jak działa.
 • Co znaczy Paramyksowirusy Definicja obejmujący gatunki o różnej budowie i wpływie na organizm człowieka. Zalicza się do nich wirus świnki, odry, grypy rzekomej (paragrypy) i czy jest.
 • Co znaczy Pochwica Definicja psychoseksualne kierujące do mimowolnego skurczu mięśni dolnej części pochwy wynikające z nieuświadamianej poprzez kobietę potrzeby pojęcie.
 • Co znaczy Panodina Definicja nieswoista) szczepionka, zawierające nieaktywne formy różnych drobnoustrojów. Jest użytkowana do pobudzenia ogólnej odporności organizmu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pierwotniaki Definicja składające się z jednej komórki, stanowiącej pełny, samodzielny organizm, pobierające pokarm z otoczenia (heterotrofy), poruszające się opis.
 • Co znaczy Porfiria Definicja dziedzicznych wynikających z zaburzeń syntezy hemu, co wywołane jest zmniejszeniem albo brakiem aktywności enzymów katalizujących informacje.
 • Co znaczy Podniebienie Definicja j. ustnej, wysłana błoną śluzową. Złożona jest z dwóch odcinków: przedniego, mającego podstawę kostną - R twarde i tylnego, będącego co to jest.
 • Co znaczy Puva Definicja leczenia nie wszystkich chorób skóry (dermatoz), szczególnie łuszczycy i nie wszystkich nowotworów, przy wykorzystaniu lamp definicja.
 • Co znaczy Pasteurella Definicja Gramujemnych bakterii, pałeczek albo ziarenkowców rosnących w uwarunkowaniach względnie beztlenowych. Są chorobotwórcze dla wielu gatunków co znaczy.
 • Co znaczy Pet Definicja positron emission tomography), emisyjna tomografia pozytronowa; sposób badania czynności komórek organizmu wykorzystującą zdarzenie emisji słownik.
 • Co znaczy Pigmalionizm Definicja dewiacja seksualna polegająca na pożądaniu seksualnym skierowanym ku martwym przedmiotom: obrazom, rzeźbom i innym znaczenie.
 • Co znaczy Proteoglikany Definicja z rdzenia białkowego i związanych z nim glikozaminoglikanów (hepayna, siarczan chondroityny). Występują na powierzchni komórek, powiązane czym jest.
 • Co znaczy Prion Definicja budową do białka (najprawdopodobniej złożona jest wyłącznie z glikoproteiny), nie posiadający jakiegokolwiek materiału genetycznego co oznacza.
 • Co znaczy Pędzlaki Definicja grzybów występujących bardzo powszechnie, z których nie wszystkie są warunkowo chorobotwórcze dla człowieka. Z pewnych gatunków pędzla-ka krzyżówka.
 • Co znaczy Prozodia Definicja objawiającą się zaburzeniem rytmu i wzmocnienia akcentu, które dodają znaczenia mowie. Jest przeważnie rezultatem uszkodzenia obu półkul najlepszy.
 • Co znaczy Pseudoneurastenia Definicja zaburzeń psychicznych powstających w rezultacie mikroskopowych zmian strukturalnych w tkance mózgowej. Zmiany te wywołują zakłócenia przykłady.
 • Co znaczy Pokswirusy Definicja miarę skomplikowanej budowie. Należą do niech wirusy ospy, krowianki i istotne gospodarczo dolegliwości ptactwa domowego encyklopedia.
 • Co znaczy Polipektomia Definicja z jelita. Wykonuje się przeważnie przy zastosowaniu pętli elektrycznej endoskopu (na przykład w trakcie kolonoskopii). Usunięty polip musi jak działa.
 • Co znaczy Pączkowanie Definicja bezpłciowego, przy której z osobnika rodzicielskiego oddzielają się mniejsze i odmiennie zbudowane osobniki potomne, które z biegiem czasu czy jest.
 • Co znaczy Prognatyzm Definicja na nadmiernym wysunięciu żuchwy naprzód. Regularnie wiąże się z wadami zgryzu. Jest charakterystyczną właściwością kopalnych form ludzkich pojęcie.
 • Co znaczy Pot Definicja gruczołów potowych, 0 charakterystycznym zapachu, bogata w składniki mineralne. W skórze człowieka znajduje się prawie 2 miliony gruczołów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Petydyna Definicja narkotyczny lek przeciwbólowy z gatunku opioidów (działa morfinopodobnie). Działanie przeciwbólowe jest podobne do morfiny, lecz w opis.
 • Co znaczy Poligeny Definicja polimtryczne; termin określający sytuację, kiedy sporo niezależnych par genów oddziałuje w podobny sposób na ustaloną cechę, a konsekwencje informacje.
 • Co znaczy Penicylinaza Definicja katalizujący reakcję rozpadu penicyliny. R jest produkowana poprzez nie wszystkie drobnoustroje (gronkowce i pałeczki Gram-ujemne co to jest.
 • Co znaczy Polisacharydy Definicja powszechnie występującymi węglowodanami, do których zalicza się skrobię, glikogen i celulozę (btonnik). Makrocząsteczki P. utworzone są z definicja.
 • Co znaczy Protruzja Definicja wpukleniu się jednego elementu anatomicznego w obręb innego. Może dotyczyć struktur naturalnych na przykład R panewki biodra do miednicy co znaczy.
 • Co znaczy Pneumokoki Definicja charakterze dwoinki z otoczką, czasami mogą tworzyć krótkie łańcuchy. Otoczka R zawiera kompleks polisacharydów determinujący słownik.
 • Co znaczy Promieniowce Definicja rodzaj Cramdodatnich, nieruchliwych bakterii rosnących w uwarunkowaniach względnie beztlenowych, regularnie chorobotwórczych dla ludzi (na znaczenie.
 • Co znaczy Papaweryna Definicja maku ogrodowego. W sporych dawkach ma działanie odurzające i porażające mięśnie poprzecznie prążkowane (szkieletowe) i sercowy, w małych czym jest.
 • Co znaczy Pentozuria Definicja znaczących ilości pentoz w moczu. R występuje po spożyciu większych ilości owoców, niekiedy w morfinizmie. Może być wadą uwarunkowaną co oznacza.
 • Co znaczy Przekarmianie Definicja składników pokarmowych o dużej wartości kalorycznej, przekraczająca zapotrzebowanie organizmu. Prowadzi do otyłości z jej powikłaniami krzyżówka.
 • Co znaczy Położnica Definicja kobieta w dwie godziny po porodzie, od momentu rozpoczęcia połogu do końca pierwszego tygodnia najlepszy.
 • Co znaczy Pobudliwość Definicja komórek i tkanek do reagowania na działanie bodźca, co prowadzi do stworzenia czynnościowych potencjałów bioelektrycznych albo do zmian przykłady.
 • Co znaczy Płuca Definicja oddechowy, który w rozwoju embrionalnym powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i wielką powierzchnię zamiany encyklopedia.
 • Co znaczy Plemnik Definicja produkowana w jądrach w sposób ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie produkowanych jest miliony plemników i jak działa.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja ENCYKLOPEDIA Plemnik, Płuca, Pobudliwość, Położnica, Przekarmianie, Pentozuria, Papaweryna, Promieniowce, Pneumokoki, Protruzja, Polisacharydy, Penicylinaza, Poligeny co to znaczy.

Słownik Co znaczy Plemnik, Płuca, Pobudliwość, Położnica, Przekarmianie co to jest.