gruczolak glutamina co to znaczy
Gruczolak, Glutamina, Gastroenterologia, Grzybiczaki, Gruczoł, Gruczolakorak, Glikolipidy.

Słownik i definicje chemiczne na G

 • Co znaczy GANGLIOPLEGIA Definicja autonomicznego układu nerwowego. Środki ganglioplegiczne wywołują spadek ciśnienia krwi, tłumią odruchy naczynioruchowe. Z uwagi na
 • Co znaczy GAMOFOBIA Definicja lęk przed małżeństwem. To jest jeden z częstszych stanów lękowych wiążących się z życiem seksualnym (tak zwany fobie seksualne
 • Co znaczy GARDŁO Definicja oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie j. ustnej i jamy nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań. Dzielimy je na część
 • Co znaczy GASTREKTOMIA Definicja w chirurgii żołądka. Wycięcie żołądka może dotyczyć jego części (częściowa gastrektomia) albo całego narządu. Częściowa gastrektomia była
 • Co znaczy GASTRINOMA Definicja w trzustce albo w ścianie dwunastnicy, wytwarzający gastrynę, będący powodem zespołu Zollingera-Ellisona. Cechami tego zespołu są
 • Co znaczy GIGANTYZM Definicja nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu poprzez przedni płat przysadki mózgowej, przed zakończeniem wzrostu. Osobnicy mogą osiągać znacząco
 • Co znaczy GINEKOMASTIA Definicja w momencie dojrzewania a również ponad 65 r.ż. zwykle obustronne. G. Przebiega normalnie bezobjawowo. Pośród przyczyn G. prócz
 • Co znaczy GLIKOGEN Definicja polisacharyd występujący w tkankach ludzkich. G. jest fundamentalną metodą, w jakiej magazynowane są węglowodany w tkankach zwierzęcych
 • Co znaczy GLIKOGENOZY Definicja fundamentalne cechy kliniczne tych schorzeń to niekorzystny wpływ na funkcje wątroby, patologia mięśni, która regularnie jest symptomem
 • Co znaczy GLIKOLIZA Definicja dostarczający energii przez katabolizm glukozy. To jest szlak niezwykły, bo jego mechanizmy mogą przebiegać zarówno w uwarunkowaniach
 • Co znaczy GŁOS Definicja Przepływ powietrza poprzez drogi oddechowe skutkuje drgania strun głosowych. Uszkodzenie narządu głosotwórczego krtani prowadzi do
 • Co znaczy GŁUCHONIEMOTA Definicja artykułowanej jako następstwo wrodzonego albo nabytego w dzieciństwie absolutnego braku słuchu. Narząd mowy jest nieuszkodzony
 • Co znaczy GOLEŃ Definicja stopy; szkielet goleni złożona jest z kości piszczelowej i strzałkowej. Kość piszczelowa w odcinku bliższym tworzy dolną powierzchnię
 • Co znaczy GONARTROZA Definicja będące następstwem zapalenia stawów, urazów więzadeł i łękotek, wadliwego zrostu złamań śródstawowych kolana. Fundamentalne symptomy G. to
 • Co znaczy GRANULOCYTOZA Definicja obojętnochłonnych (neutrofilów) ponad 7500/mm3 we krwi obwodowej to neutrofilia. Jest sporo przyczyn G.: fizjologiczna (noworodki), stres
 • Co znaczy GRASICZAK Definicja się z nabłonka grasicy. G. może rozwinąć się na całej drodze przemieszczania się zawiązków grasicy, czyli na szyi, w przytarczycach
 • Co znaczy GRONKOWCE Definicja w uwarunkowaniach tlenowych i beztlenowych. Gronkowiec złocisty (Staphyloccocus aureus) - wytwarza egzotoksyny i regularnie koagulazę. Jest
 • Co znaczy GUANINA Definicja która występuje w DNA i RNA. Z kwasem fosforowym i cukrem tworzy nukleotyd, będący fundamentalnym budulcem kwasu nukleinowego. Patrz także
 • Co znaczy GWAŁT Definicja któregokolwiek otworu ciała człowieka. To jest akt seksualny dokonany dzięki nacisków albo przemocą. Przeważnie ofiarami gwałtu są kobiety
 • Co znaczy GALAKTOZEMIA Definicja wywołany niedoborami enzymatycznymi. Objawia się podwyższeniem poziomu galaktozy we krwi. Przeważnie występuje niedobór galaktokinazy
 • Co znaczy GANGLIOZYDY Definicja sialowy. Związki występujące w błonach plazmatycznych wielu komórek - w szczególności nerwowych. W zależności od budowy części
 • Co znaczy GARB Definicja kręgosłupa jako skutek złamania trzonów kręgów, zmian chorobowych na przykład gruźlicy kręgosłupa (dolegliwość Potta), w zaburzeniach
 • Co znaczy GENOTYP Definicja zespół genów we wszystkich chromosomach danego organizmu
 • Co znaczy GLIKOSFINGOLIPIDY Definicja przedstawicielami są galaktozyloceramid (GalCer) i glukozyloceramid (GlcCer). GalCer jest kluczowym lipidem mieliny, a GlcCer tkanek poza
 • Co znaczy GŁÓD Definicja czynnościowe zmiany spowodowane niewłaciwym poborem składników odżywczych i źródeł energii. Fundamentalną reakcją metaboliczną odpowiadając
 • Co znaczy GLUKOGENEZA Definicja wątrobie i nerkach, z substancji nie węglowodanowych, szczególnie z kwasu mlekowego i nie wszystkich aminokwasów. G. pobudzana jest poprzez
 • Co znaczy GONADOTROPINY Definicja hormony przysadkowe stymulujące czynność gonad
 • Co znaczy GALAKTOZA Definicja zawiera sześć atomów węgla; wchodzi w skład laktozy - dwucukru syntetyzowanego w gruczole sutkowym, który zawarty jest w mleku. W wątrobie
 • Co znaczy GEN Definicja zlokalizowana w chromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Gen jest odcinkiem łańcucha DNA, zwierającym pewną liczbę
 • Co znaczy GENETYKA Definicja edukacja o dziedziczeniu i genach. Ustala systemy przekazywania cech dziedzicznych wywierających wpływ na zdrowie i chorobę
 • Co znaczy GONIOSKOP Definicja okulistyce do badania kąta tęczówkowo-rogówkowego tak zwany kąta przesączania. Ma wykorzystanie na przykład w diagnostyce jaskry
 • Co znaczy GRAMORÓWNOWAŻNIK Definicja iloraz masy atomowej wyrażonej w gramach i wartościowości
 • Co znaczy GAWORZENIE Definicja niemowląt od 4-6 tyg. życia opierające na wydawaniu nieartykułowanych dźwięków, a w drugim półroczu życia bawienie się rytmicznym
 • Co znaczy GYRUS Definicja utworzone na powierzchni półkul mózgowych i ograniczone bruzdami. Liczba i układ zakrętów są w pojedynkę bardzo zróżnicowane
 • Co znaczy GESTOZA Definicja swoisty dla ciąży, głównym pod względem prognostycznym i leczniczym symptomem jest nadciśnienie tętnicze. Odznacza się: gestozę
 • Co znaczy GAL Definicja gatunku borowców, występujący w śladowych ilościach w rudach miedzi i cynku. Izotop 6/Ga stosowany jest w scyntygraficznym diagnozowaniu
 • Co znaczy GESTAGENY Definicja wydzielane poprzez ciałko żółte jajnika w cyklu miesiączkowym i poprzez ciałko żółte ciążowe i łożysko w okresie ciąży. Fundamentalnym G
 • Co znaczy GLEJ Definicja wypełniająca przestrzeń pomiędzy komórkami nerwowymi i naczyniami krwionośnymi. Tworzy osłonki włókien nerwowych. Poszczególne typy gleju
 • Co znaczy GLIKEMIA Definicja poziom glukozy we krwi ma ważne znaczenie dla funkcji mózgu. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy kiwi - hipoglikemia prowadzić może do
 • Co znaczy GLIKOKORTYKOIDY Definicja nadnerczy. Głównym jest kortyzol i kortykosteron. To są hormony kataboliczne powodujące rozpad białek i syntezę węglowodanów z aminokwasów
 • Co znaczy GLISTNICA Definicja poprzez Glistę ludzką (Ascaris lumbricoides). To jest pasożyt ludzki o obłym kształcie, osiągający około 20-30cm długości, należący do
 • Co znaczy GNIDY Definicja chitynowymi osłonkami i mocno przylepiają się do włosów i odzieży. Z gnid pośrodku 2 tyg. wylęgają się młode wszy, które po upływie ok. 10
 • Co znaczy GRANULOCYTOPENIA Definicja obojętnochłonnych poniżej 2500/mm3. W etiologii odznacza się: granulocy-topenie wskutek zaburzeń wytwarzania w szpiku kostnym. Powodem mogą
 • Co znaczy GRASICA Definicja śródpiersiu, za rękojeścią mostka. Rośnie do okresu pokwitania ulegając później inwolucji i przerastając tkanką tłuszczową. Fundamentalnymi
 • Co znaczy GREJ Definicja jednostka dozymetryczna. Grej jest ilością energii pochłoniętej poprzez jakąkolwiek tkankę albo materię i odnosi się do wszystkich typów
 • Co znaczy Grzybica Definicja miejscowym albo ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi. Wyróżniamy grzybice powierzchowne - skóry, paznokci i głębokie - narządowe
 • Co znaczy GUANOZYNOTRIFOSFORAN Definicja przenośnika energii w komórce. Pełni podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP) - bierze udział w reakcjach fosforylacji, a również
 • Co znaczy GAMETOPATIA Definicja funkcjonalne albo strukturalne uszkodzenie chromosomów komórek rozrodczych (gamet
 • Co znaczy GLOBULKI Definicja G. dopochwowe służą do miejscowego zwalczania infekcji (na przykład grzybiczych), użytkowane są także jako środki antykoncepcyjne
 • Co znaczy GAMETOGENEZA Definicja mechanizm tworzenia się komórek rozrodczych (gamet). W czasie spermatogenezy w nabłonku płciowym kanalików jąder dojrzewają plemniki
 • Co znaczy Grypa Definicja rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada ok. 100 mln ludzi w różnym wieku. Pierwszy opis epidemii grypy pochodzi z
 • Co znaczy grzybica żołądka Definicja Urbaczka, pediatrą Dlaczego przewód pokarmo­wy jest tak istotną częścią naszego organizmu? Z mojej 27-letniej praktyki lekar­skiej wynika
 • Co znaczy GIPS Definicja zmieszany z wodą błyskawicznie twardnieje stanowiąc fundamentalny opatrunek unieruchamiający zewnętrznie kończyny przy uszkodzeniach
 • Co znaczy GENCJANA Definicja działaniu przeciwbakteryjnym i przeciw- grzybiczym, regularnie użytkowane zewnętrznie do odkażania skóry i błon śluzowych
 • Co znaczy GERONTOLOGIA Definicja edukacja zajmująca się procesem starzenia; gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest edukacją o chorobach wieku starczego
 • Co znaczy GRZYBICE Definicja grzyby dermatofity. Z racji na lokalizację G. dzieli się na powierzchowne i głębokie. Grzybice powierzchowne dotyczą naskórka, błon
 • Co znaczy GALLAMINA Definicja zwiotczenie mięśni konieczne przy prowadzeniu znieczulenia ogólnego. Z uwagi na działanie uboczne (przyspieszanie akcji serca),aktualnie
 • Co znaczy GLICERYNA Definicja alifatyczny nasycony. Gęsta, bezbarwna i bezwonna ciecz mieszająca się dobrze z wodą i alkoholem. Występuje w tłuszczach roślinnych i
 • Co znaczy GLUKOZA Definicja przemianie węglowodanowej. Wchłaniany w jelicie cienkim i przez wątrobę wraz z glukozą wytworzoną w procesie glukogenezy przekazany jest do
 • Co znaczy GERIATRIA Definicja fizjologią i patologią procesu starzenia się. Opracowuje zasady leczenia i prewencji schorzeń u osób w podeszłym wieku, stanowiąc osobną
 • Co znaczy GALAKTOGRAFIA Definicja rodzaj badania radiologicznego gruczołu sutkowego z użyciem kontrastu dla zdiagnozowania zmian patologicznych, rozrostowych
 • Co znaczy GUZ Definicja powstać na tle zmian nowotworowych - nowotwór delikatny albo złośliwy, jako guz zapalny będący rezultatem wysięku i nacieku komórkowego
 • Co znaczy GWAJAKOL Definicja uzyskiwanej z gwajakowca lekarskiego. Podawany w formie syropu i wydalany poprzez gruczoły ślinowe wzmaga Ich wydzielanie, działa
 • Co znaczy GALENICA Definicja poprzez wytrawiane wysuszonych surowców roślinnych albo uzyskiwane ze świeżych roślin. L. G. są użytkowane jako leki pojedyncze (krople
 • Co znaczy GAMMAFETOPROTEINA Definicja w jelitach, śledzionie i grasicy płodów. Jest tak zwany markerem w nowotworach złośliwych i delikatnych
 • Co znaczy GASTROTOMIA Definicja Nacięcie ściany żołądka umożliwia na przykład usuwanie połkniętego ciała obcego zbyt sporych rozmiarów, aby zostać wydalonym drogą jelitową
 • Co znaczy GASTROPLEGIA Definicja częste jest u chorych operowanych na skutek rozlanego zapalenia otrzewnej. Znaczące rozszerzenie żołądka może przez ucisk powodować
 • Co znaczy GINEKOLOGIA Definicja medycznych. Zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką chorób żeńskich. W ramach ginekologii wydzielono różne podspecjalizacje
 • Co znaczy GALWANOPUNKTURA Definicja niszczenie tkanek dzięki elektrolizy prądem galwanicznym przez wkłucie katody w skórę
 • Co znaczy GAMMAENCEFALOGRAFIA Definicja izotopowej. Wprowadzone do organizmu radioizotopy wychwytywane są poprzez poprawne i patologiczne tkanki wewnątrz czaszki a ich odczyt
 • Co znaczy GRUDKA Definicja wykwit różnej wielkości, kształtu kulistego, płaskiego albo kończystego, różnej barwy i konsystencji, o pow. gładkiej, szorstkiej
 • Co znaczy GALAKTOLIPIDY Definicja tłuszczowce, w dużej ilości występują w tkance mózgowej
 • Co znaczy GALLOPAMIL Definicja lek antyarytmiczny, antagonista wapnia, użytkowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca, szczególnie w tachykardii
 • Co znaczy GASTRYNA Definicja wydzielany poprzez komórki G., znajdujące się w błonie śluzowej części odźwiernikowej żołądka i w dwunastnicy. Gastryna pobudza wydzielanie
 • Co znaczy GEODY Definicja kostnej. W gośćcu pojawiają się zazwyczaj w nadgarstkach i stawach śród ręczno albo śród stopno-paliczkowych. Inne miejsca pojawienia się
 • Co znaczy GLICYNA Definicja najprostszy aminokwas powstający w organizmie. Jego łańcuch boczny złożona jest tylko z jednego atomu wodoru, dzięki czemu z racji na
 • Co znaczy GLIKOPROTEIDY Definicja cukrowy. Do G., poza albuminami, należy przewarzająca część białek osocza kiwi, substancje grupowe krwi i białka błon komórkowych
 • Co znaczy GLUKAGON Definicja komórki alfa wysp trzustkowych. Działa przeciwnie do insuliny. Skutkuje syntezę glikogenu w wątrobie i indukuje mechanizm glukoneogenezy
 • Co znaczy GLUKAGONOMA Definicja Langerhansa. Skutkuje wystąpienie wielu zmian zapalnych skóry, a również cukrzycę. Rozpoznanie określa się opierając się na podwyższonego
 • Co znaczy GŁOŚNIA Definicja wytwarzanie dźwięków, złożona jest z dwóch warg głosowych, których napięcie decyduje o wysokości dźwięku
 • Co znaczy GŁUCHOŚLEPOTA Definicja niemożność słyszenia i widzenia; orientacja możliwa jest jedynie dzięki dotyku. G. Prowadzić może do niewykształcenia się prawidłowej mowy
 • Co znaczy GNIEW Definicja spontanicznie gestami, mimiką, intonacją głosu (na przykład krzykiem); może nie być okazywany. Impulsy, które wpływają na G. to: poznanie
 • Co znaczy GENOM Definicja zawarty w pojedynczym (haploidalnym) zespole chromosomów znajdującym się w jądrze komórkowym. Organizmy diploidalne posiadają dwa genomy w
 • Co znaczy GRUŹLICA Definicja spowodowana poprzez prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), który dostaje się do organizmu człowieka przeważnie drogą układu
 • Co znaczy GANCYKLOWIR Definicja lek wirostatyczny, użytkowany na przykład w leczeniu cytomegalii
 • Co znaczy GEOHELMINTY Definicja zwierzęta wolno żyjące w wodzie i glebie. To są pasożytnicze robaki, typ nicieni
 • Co znaczy GLIKOZYDY Definicja glikozydy działające na serce występują w różnych roślinach na przykład w: Naparstnicy purpurowej, Naparstnicy wełnistej, w Cebuli morskiej
 • Co znaczy GORĄCZKA Definicja To jest jeden z objawów reakcji obronnej ustroju na impuls szkodliwy. Odznacza się szereg rodzajów gorączki, różna jest krzywa G. w
 • Co znaczy GLOBULINY Definicja składników osocza, stanowią ok. 35-50 % białka całkowitego. W elektroforezie wydzielono 4 frakcje globulin: a,, a2, p i yglobuliny
 • Co znaczy GASTRON Definicja ustalenie substancji obecnej w soku żołądkowym powodującej hamowanie wydzielania żołądkowego
 • Co znaczy GERONTOFILIA Definicja poprzez młodą osobę w rezultacie współżycia z partnerem w starczym wieku. Zaburzenie to częściej dotyczy mężczyzn
 • Co znaczy GLIKOLIPIDY Definicja lipidy z komponentem cukrowym; występują w bakteriach, roślinach i mózgu zwierząt
 • Co znaczy GRUCZOLAKORAK Definicja raka różnicującego się w kierunku tkanki gruczołowej. Złośliwość zależy od stopnia dojrzałości histopatologicznej. W zależności od struktur
 • Co znaczy GRUCZOŁ Definicja gruczołowego wytwarzającego wydzielinę. Patrz także, zioła GRUCZOŁ:Eleuterokok KolczastyHyzop LekarskiLipa Drobnolistna i Szerokolistna
 • Co znaczy GRZYBICZAKI Definicja wyglądzie rozwijające się w trakcie ostrego, zapalnego okresu grzybicy skóry, lecz niezawierające przedmiotów grzyba i pojawiające się w
 • Co znaczy GASTROENTEROLOGIA Definicja dział interny zajmujący się fizjologią i chorobami całego przewodu pokarmowego
 • Co znaczy GLUTAMINA Definicja naturalny aminokwas swobodnie przenikający poprzez barierę krew mózg. Istotny w metabolizmie tkanki mózgowej
 • Co znaczy GRUCZOLAK Definicja się z tkanki gruczołowej. Występuje wszędzie gdzie jest nabłonek gruczołowy: w całym przewodzie pokarmowym na przykład żołądku, jelicie

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Gruczolak, Glutamina, Gastroenterologia, Grzybiczaki, Gruczoł, Gruczolakorak, Glikolipidy, Gerontofilia, Gastron, Globuliny, Gorączka, Glikozydy, Geohelminty co to znaczy.

Słownik Gruczolak, Glutamina, Gastroenterologia, Grzybiczaki co to jest.