Słownik gruczolak glutamina co to znaczy.
Gruczolak, Glutamina, Gastroenterologia, Grzybiczaki, Gruczoł, Gruczolakorak, Glikolipidy.

Słownik i definicje chemiczne na G

 • Co znaczy Ganglioplegia Definicja zwojach autonomicznego układu nerwowego. Środki ganglioplegiczne wywołują spadek ciśnienia krwi, tłumią odruchy naczynioruchowe. Z uwagi na co to jest.
 • Co znaczy Gamofobia Definicja lęk przed małżeństwem. To jest jeden z częstszych stanów lękowych wiążących się z życiem seksualnym (tak zwany fobie seksualne definicja.
 • Co znaczy Gardło Definicja odcinek dróg oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie j. ustnej i jamy nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań. Dzielimy je co znaczy.
 • Co znaczy Gastrektomia Definicja fundamentalny zabieg w chirurgii żołądka. Wycięcie żołądka może dotyczyć jego części (częściowa gastrektomia) albo całego narządu słownik.
 • Co znaczy Gastrinoma Definicja umiejscowiony przeważnie w trzustce albo w ścianie dwunastnicy, wytwarzający gastrynę, będący powodem zespołu Zollingera-Ellisona. Cechami znaczenie.
 • Co znaczy Gigantyzm Definicja powodem jest nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu poprzez przedni płat przysadki mózgowej, przed zakończeniem wzrostu. Osobnicy mogą czym jest.
 • Co znaczy Ginekomastia Definicja piersi u mężczyzn w momencie dojrzewania a również ponad 65 r.ż. zwykle obustronne. G. Przebiega normalnie bezobjawowo. Pośród przyczyn G co to jest.
 • Co znaczy Glikogen Definicja kluczowy polisacharyd występujący w tkankach ludzkich. G. jest fundamentalną metodą, w jakiej magazynowane są węglowodany w tkankach definicja.
 • Co znaczy Glikogenozy Definicja glikogenu; fundamentalne cechy kliniczne tych schorzeń to niekorzystny wpływ na funkcje wątroby, patologia mięśni, która regularnie jest co znaczy.
 • Co znaczy Glikoliza Definicja biochemicznych dostarczający energii przez katabolizm glukozy. To jest szlak niezwykły, bo jego mechanizmy mogą przebiegać zarówno w słownik.
 • Co znaczy Głos Definicja aparat głosowy. Przepływ powietrza poprzez drogi oddechowe skutkuje drgania strun głosowych. Uszkodzenie narządu głosotwórczego krtani znaczenie.
 • Co znaczy Głuchoniemota Definicja zapomnienie mowy artykułowanej jako następstwo wrodzonego albo nabytego w dzieciństwie absolutnego braku słuchu. Narząd mowy jest czym jest.
 • Co znaczy Goleń Definicja od kolana do stopy; szkielet goleni złożona jest z kości piszczelowej i strzałkowej. Kość piszczelowa w odcinku bliższym tworzy dolną co to jest.
 • Co znaczy Gonartroza Definicja stawu kolanowego będące następstwem zapalenia stawów, urazów więzadeł i łękotek, wadliwego zrostu złamań śródstawowych kolana definicja.
 • Co znaczy Granulocytoza Definicja granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów) ponad 7500/mm3 we krwi obwodowej to neutrofilia. Jest sporo przyczyn G.: fizjologiczna co znaczy.
 • Co znaczy Grasiczak Definicja złośliwy wywodzący się z nabłonka grasicy. G. może rozwinąć się na całej drodze przemieszczania się zawiązków grasicy, czyli na szyi, w słownik.
 • Co znaczy Gronkowce Definicja rozwijające się w uwarunkowaniach tlenowych i beztlenowych. Gronkowiec złocisty (Staphyloccocus aureus) - wytwarza egzotoksyny i regularnie znaczenie.
 • Co znaczy Guanina Definicja nukleinowych, która występuje w DNA i RNA. Z kwasem fosforowym i cukrem tworzy nukleotyd, będący fundamentalnym budulcem kwasu nukleinowego czym jest.
 • Co znaczy Gwałt Definicja penetracja któregokolwiek otworu ciała człowieka. To jest akt seksualny dokonany dzięki nacisków albo przemocą. Przeważnie ofiarami gwałtu co to jest.
 • Co znaczy Galaktozemia Definicja metabolizmu galaktozy wywołany niedoborami enzymatycznymi. Objawia się podwyższeniem poziomu galaktozy we krwi. Przeważnie występuje definicja.
 • Co znaczy Gangliozydy Definicja zawierające kwas sialowy. Związki występujące w błonach plazmatycznych wielu komórek - w szczególności nerwowych. W zależności od budowy co znaczy.
 • Co znaczy Garb Definicja zniekształcenie kręgosłupa jako skutek złamania trzonów kręgów, zmian chorobowych na przykład gruźlicy kręgosłupa (dolegliwość Potta), w słownik.
 • Co znaczy Genotyp Definicja zespół genów we wszystkich chromosomach danego organizmu znaczenie.
 • Co znaczy Glikosfingolipidy Definicja najprostszymi ich przedstawicielami są galaktozyloceramid (GalCer) i glukozyloceramid (GlcCer). GalCer jest kluczowym lipidem mieliny, a czym jest.
 • Co znaczy Głód Definicja strukturalne i czynnościowe zmiany spowodowane niewłaciwym poborem składników odżywczych i źródeł energii. Fundamentalną reakcją co to jest.
 • Co znaczy Glukogeneza Definicja glukozy, raczej w wątrobie i nerkach, z substancji nie węglowodanowych, szczególnie z kwasu mlekowego i nie wszystkich aminokwasów. G definicja.
 • Co znaczy Gonadotropiny Definicja hormony przysadkowe stymulujące czynność gonad co znaczy.
 • Co znaczy Galaktoza Definicja do heksoz, zawiera sześć atomów węgla; wchodzi w skład laktozy - dwucukru syntetyzowanego w gruczole sutkowym, który zawarty jest w mleku słownik.
 • Co znaczy Gen Definicja dziedziczenia, zlokalizowana w chromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Gen jest odcinkiem łańcucha DNA, zwierającym pewną znaczenie.
 • Co znaczy Genetyka Definicja edukacja o dziedziczeniu i genach. Ustala systemy przekazywania cech dziedzicznych wywierających wpływ na zdrowie i chorobę czym jest.
 • Co znaczy Gonioskop Definicja wykorzystanie w okulistyce do badania kąta tęczówkowo-rogówkowego tak zwany kąta przesączania. Ma wykorzystanie na przykład w diagnostyce co to jest.
 • Co znaczy Gramorównoważnik Definicja iloraz masy atomowej wyrażonej w gramach i wartościowości definicja.
 • Co znaczy Gaworzenie Definicja zdrowych niemowląt od 4-6 tyg. życia opierające na wydawaniu nieartykułowanych dźwięków, a w drugim półroczu życia bawienie się rytmicznym co znaczy.
 • Co znaczy Gyrus Definicja zakręty mózgu utworzone na powierzchni półkul mózgowych i ograniczone bruzdami. Liczba i układ zakrętów są w pojedynkę bardzo zróżnicowane słownik.
 • Co znaczy Gestoza Definicja chorobowy swoisty dla ciąży, głównym pod względem prognostycznym i leczniczym symptomem jest nadciśnienie tętnicze. Odznacza się: gestozę znaczenie.
 • Co znaczy Gal Definicja pierwiastek z gatunku borowców, występujący w śladowych ilościach w rudach miedzi i cynku. Izotop 6/Ga stosowany jest w scyntygraficznym czym jest.
 • Co znaczy Gestageny Definicja produkowane i wydzielane poprzez ciałko żółte jajnika w cyklu miesiączkowym i poprzez ciałko żółte ciążowe i łożysko w okresie ciąży co to jest.
 • Co znaczy Glej Definicja układu nerwowego wypełniająca przestrzeń pomiędzy komórkami nerwowymi i naczyniami krwionośnymi. Tworzy osłonki włókien nerwowych definicja.
 • Co znaczy Glikemia Definicja surowicy; stały poziom glukozy we krwi ma ważne znaczenie dla funkcji mózgu. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy kiwi - hipoglikemia co znaczy.
 • Co znaczy Glikokortykoidy Definicja poprzez korę nadnerczy. Głównym jest kortyzol i kortykosteron. To są hormony kataboliczne powodujące rozpad białek i syntezę węglowodanów z słownik.
 • Co znaczy Glistnica Definicja spowodowana poprzez Glistę ludzką (Ascaris lumbricoides). To jest pasożyt ludzki o obłym kształcie, osiągający około 20-30cm długości znaczenie.
 • Co znaczy Gnidy Definicja otoczone są chitynowymi osłonkami i mocno przylepiają się do włosów i odzieży. Z gnid pośrodku 2 tyg. wylęgają się młode wszy, które po czym jest.
 • Co znaczy Granulocytopenia Definicja pomniejszenie liczby G. obojętnochłonnych poniżej 2500/mm3. W etiologii odznacza się: granulocy-topenie wskutek zaburzeń wytwarzania w co to jest.
 • Co znaczy Grasica Definicja przednim śródpiersiu, za rękojeścią mostka. Rośnie do okresu pokwitania ulegając później inwolucji i przerastając tkanką tłuszczową definicja.
 • Co znaczy Grej Definicja użytkowana jednostka dozymetryczna. Grej jest ilością energii pochłoniętej poprzez jakąkolwiek tkankę albo materię i odnosi się do co znaczy.
 • Co znaczy Grzybica Definicja zakaźna spowodowana miejscowym albo ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi. Wyróżniamy grzybice powierzchowne - skóry, paznokci i słownik.
 • Co znaczy Guanozynotrifosforan Definicja pełniący funkcję przenośnika energii w komórce. Pełni podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP) - bierze udział w reakcjach znaczenie.
 • Co znaczy Gametopatia Definicja funkcjonalne albo strukturalne uszkodzenie chromosomów komórek rozrodczych (gamet czym jest.
 • Co znaczy Globulki Definicja stosowania do-pochwowego. G. dopochwowe służą do miejscowego zwalczania infekcji (na przykład grzybiczych), użytkowane są także jako środki co to jest.
 • Co znaczy Gametogeneza Definicja mechanizm tworzenia się komórek rozrodczych (gamet). W czasie spermatogenezy w nabłonku płciowym kanalików jąder dojrzewają plemniki definicja.
 • Co znaczy Grypa Definicja od dawna, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada ok. 100 mln ludzi w różnym wieku. Pierwszy opis epidemii grypy co znaczy.
 • Co znaczy Żołądka Grzybica Definicja medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą Dlaczego przewód pokarmo­wy jest tak istotną częścią naszego organizmu? Z mojej 27-letniej praktyki słownik.
 • Co znaczy Gips Definicja siarczan wapnia; zmieszany z wodą błyskawicznie twardnieje stanowiąc fundamentalny opatrunek unieruchamiający zewnętrznie kończyny przy znaczenie.
 • Co znaczy Gencjana Definicja roztwory barwników o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciw- grzybiczym, regularnie użytkowane zewnętrznie do odkażania skóry i błon czym jest.
 • Co znaczy Gerontologia Definicja edukacja zajmująca się procesem starzenia; gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest edukacją o chorobach wieku starczego co to jest.
 • Co znaczy Grzybice Definicja wywołana poprzez grzyby dermatofity. Z racji na lokalizację G. dzieli się na powierzchowne i głębokie. Grzybice powierzchowne dotyczą definicja.
 • Co znaczy Gallamina Definicja długookresowe zwiotczenie mięśni konieczne przy prowadzeniu znieczulenia ogólnego. Z uwagi na działanie uboczne (przyspieszanie akcji serca co znaczy.
 • Co znaczy Gliceryna Definicja wodorotlenowy alkohol alifatyczny nasycony. Gęsta, bezbarwna i bezwonna ciecz mieszająca się dobrze z wodą i alkoholem. Występuje w słownik.
 • Co znaczy Glukoza Definicja fundamentalny związek w przemianie węglowodanowej. Wchłaniany w jelicie cienkim i przez wątrobę wraz z glukozą wytworzoną w procesie znaczenie.
 • Co znaczy Geriatria Definicja zajmująca się fizjologią i patologią procesu starzenia się. Opracowuje zasady leczenia i prewencji schorzeń u osób w podeszłym wieku czym jest.
 • Co znaczy Galaktografia Definicja rodzaj badania radiologicznego gruczołu sutkowego z użyciem kontrastu dla zdiagnozowania zmian patologicznych, rozrostowych co to jest.
 • Co znaczy Guz Definicja obrzmienie narządu. Może powstać na tle zmian nowotworowych - nowotwór delikatny albo złośliwy, jako guz zapalny będący rezultatem wysięku definicja.
 • Co znaczy Gwajakol Definicja gwajakowej uzyskiwanej z gwajakowca lekarskiego. Podawany w formie syropu i wydalany poprzez gruczoły ślinowe wzmaga Ich wydzielanie co znaczy.
 • Co znaczy Galenica Definicja pozyskiwane poprzez wytrawiane wysuszonych surowców roślinnych albo uzyskiwane ze świeżych roślin. L. G. są użytkowane jako leki słownik.
 • Co znaczy Gammafetoproteina Definicja produkowany raczej w jelitach, śledzionie i grasicy płodów. Jest tak zwany markerem w nowotworach złośliwych i delikatnych znaczenie.
 • Co znaczy Gastrotomia Definicja ściany żołądka. Nacięcie ściany żołądka umożliwia na przykład usuwanie połkniętego ciała obcego zbyt sporych rozmiarów, aby zostać czym jest.
 • Co znaczy Gastroplegia Definicja powikłanie to częste jest u chorych operowanych na skutek rozlanego zapalenia otrzewnej. Znaczące rozszerzenie żołądka może przez ucisk co to jest.
 • Co znaczy Ginekologia Definicja specjalizacji medycznych. Zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką chorób żeńskich. W ramach ginekologii wydzielono różne definicja.
 • Co znaczy Galwanopunktura Definicja niszczenie tkanek dzięki elektrolizy prądem galwanicznym przez wkłucie katody w skórę co znaczy.
 • Co znaczy Gammaencefalografia Definicja diagnostyki izotopowej. Wprowadzone do organizmu radioizotopy wychwytywane są poprzez poprawne i patologiczne tkanki wewnątrz czaszki a ich słownik.
 • Co znaczy Grudka Definicja powierzchnię skóry wykwit różnej wielkości, kształtu kulistego, płaskiego albo kończystego, różnej barwy i konsystencji, o pow. gładkiej znaczenie.
 • Co znaczy Galaktolipidy Definicja tłuszczowce, w dużej ilości występują w tkance mózgowej czym jest.
 • Co znaczy Gallopamil Definicja lek antyarytmiczny, antagonista wapnia, użytkowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca, szczególnie w tachykardii co to jest.
 • Co znaczy Gastryna Definicja tkankowy wydzielany poprzez komórki G., znajdujące się w błonie śluzowej części odźwiernikowej żołądka i w dwunastnicy. Gastryna pobudza definicja.
 • Co znaczy Geody Definicja w tkance kostnej. W gośćcu pojawiają się zazwyczaj w nadgarstkach i stawach śród ręczno albo śród stopno-paliczkowych. Inne miejsca co znaczy.
 • Co znaczy Glicyna Definicja aminooctowy; najprostszy aminokwas powstający w organizmie. Jego łańcuch boczny złożona jest tylko z jednego atomu wodoru, dzięki czemu z słownik.
 • Co znaczy Glikoproteidy Definicja zawierające komponent cukrowy. Do G., poza albuminami, należy przewarzająca część białek osocza kiwi, substancje grupowe krwi i białka błon znaczenie.
 • Co znaczy Glukagon Definicja produkowany poprzez komórki alfa wysp trzustkowych. Działa przeciwnie do insuliny. Skutkuje syntezę glikogenu w wątrobie i indukuje czym jest.
 • Co znaczy Glukagonoma Definicja alfa 2 wysepek Langerhansa. Skutkuje wystąpienie wielu zmian zapalnych skóry, a również cukrzycę. Rozpoznanie określa się opierając się na co to jest.
 • Co znaczy Głośnia Definicja odpowiedzialna za wytwarzanie dźwięków, złożona jest z dwóch warg głosowych, których napięcie decyduje o wysokości dźwięku definicja.
 • Co znaczy Głuchoślepota Definicja niemożność słyszenia i widzenia; orientacja możliwa jest jedynie dzięki dotyku. G. Prowadzić może do niewykształcenia się prawidłowej mowy co znaczy.
 • Co znaczy Gniew Definicja wyrażane spontanicznie gestami, mimiką, intonacją głosu (na przykład krzykiem); może nie być okazywany. Impulsy, które wpływają na G. to słownik.
 • Co znaczy Genom Definicja zespół genów) zawarty w pojedynczym (haploidalnym) zespole chromosomów znajdującym się w jądrze komórkowym. Organizmy diploidalne posiadają znaczenie.
 • Co znaczy Gruźlica Definicja dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), który dostaje się do organizmu człowieka przeważnie czym jest.
 • Co znaczy Gancyklowir Definicja lek wirostatyczny, użytkowany na przykład w leczeniu cytomegalii co to jest.
 • Co znaczy Geohelminty Definicja zwierzęta wolno żyjące w wodzie i glebie. To są pasożytnicze robaki, typ nicieni definicja.
 • Co znaczy Glikozydy Definicja roślinnego; glikozydy działające na serce występują w różnych roślinach na przykład w: Naparstnicy purpurowej, Naparstnicy wełnistej, w co znaczy.
 • Co znaczy Gorączka Definicja ciała ponad normy. To jest jeden z objawów reakcji obronnej ustroju na impuls szkodliwy. Odznacza się szereg rodzajów gorączki, różna jest słownik.
 • Co znaczy Globuliny Definicja jednym z głównych składników osocza, stanowią ok. 35-50 % białka całkowitego. W elektroforezie wydzielono 4 frakcje globulin: a,, a2, p i znaczenie.
 • Co znaczy Gastron Definicja ustalenie substancji obecnej w soku żołądkowym powodującej hamowanie wydzielania żołądkowego czym jest.
 • Co znaczy Gerontofilia Definicja seksualnej poprzez młodą osobę w rezultacie współżycia z partnerem w starczym wieku. Zaburzenie to częściej dotyczy mężczyzn co to jest.
 • Co znaczy Glikolipidy Definicja lipidy z komponentem cukrowym; występują w bakteriach, roślinach i mózgu zwierząt definicja.
 • Co znaczy Gruczolakorak Definicja gruczołowy; typ raka różnicującego się w kierunku tkanki gruczołowej. Złośliwość zależy od stopnia dojrzałości histopatologicznej. W co znaczy.
 • Co znaczy Gruczoł Definicja nabłonka gruczołowego wytwarzającego wydzielinę. Patrz także, zioła GRUCZOŁ:Eleuterokok KolczastyHyzop LekarskiLipa Drobnolistna i słownik.
 • Co znaczy Grzybiczaki Definicja różnym wyglądzie rozwijające się w trakcie ostrego, zapalnego okresu grzybicy skóry, lecz niezawierające przedmiotów grzyba i pojawiające znaczenie.
 • Co znaczy Gastroenterologia Definicja dział interny zajmujący się fizjologią i chorobami całego przewodu pokarmowego czym jest.
 • Co znaczy Glutamina Definicja naturalny aminokwas swobodnie przenikający poprzez barierę krew mózg. Istotny w metabolizmie tkanki mózgowej co to jest.
 • Co znaczy Gruczolak Definicja nowotwór wywodzący się z tkanki gruczołowej. Występuje wszędzie gdzie jest nabłonek gruczołowy: w całym przewodzie pokarmowym na przykład definicja.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Gruczolak, Glutamina, Gastroenterologia, Grzybiczaki, Gruczoł, Gruczolakorak, Glikolipidy, Gerontofilia, Gastron, Globuliny, Gorączka, Glikozydy, Geohelminty co to znaczy.

Słownik Gruczolak, Glutamina, Gastroenterologia, Grzybiczaki co to jest.