Słownik laloplegia leczenie zaparć co to znaczy.
Laloplegia, Leczenie Zaparć, Liposom, Lingulektomia, Limfocytoza, Lekooporność, Leiszmanioza.

Słownik i definicje chemiczne na L

 • Co znaczy Labilność Definicja psychiatrii w celu ustalenia niekontrolowanego zachowania się pacjenta, zaburzeń nastroju (na przykład agresywne i niekontrolowane co to jest.
 • Co znaczy Lakmus Definicja roślinnego, uzyskiwany z ekipy porostu Roccella tinctorial. Naturalne zabarwienie niebieskie. Stosowany w biochemii, chemii organicznej definicja.
 • Co znaczy Laktozuria Definicja mlecznego laktozy; stan ten występuje w okresie ciąży i okresie karmienia jako stan fizjologiczny. Laktozurię stwierdza się regularnie u co znaczy.
 • Co znaczy Lamblia Definicja Ciardia lamblia). Pierwotniak pasożytniczy z gromady wiciowców o charakterystycznym wyglądzie (w świetle mikroskopu świetlnego) podwójne słownik.
 • Co znaczy Lampa Definicja medycznego wykorzystujący różne długości promieniowania elektromagnetycznego w celach terapeutycznych albo diagnostycznych. Lampa znaczenie.
 • Co znaczy Laparektomia Definicja fragmentu powłok jamy brzusznej. Zabieg ten jest realizowany w razie patologicznej otyłości, w celu pomniejszenia nadmiaru rozciągniętych czym jest.
 • Co znaczy Laparo Definicja ogólnie jamę otrzewnej (albo w określeniu potocznym jamę brzuszną). W terminologii medycznej stosuje się go, by określić, iż dany zabieg co to jest.
 • Co znaczy Laseczki Definicja bakterii obejmująca dwa fundamentalne typy bakterii: tlenowe (Bacillus) i beztlenowe (Clostridium). Bakterie te wytwarzają formy definicja.
 • Co znaczy Laser Definicja amplification aby stimulated émission of radiation wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Urządzenie emitujące co znaczy.
 • Co znaczy Lekowrażliwość Definicja na podawany antybiotyk. L. danego gatunku mikroorganimzów jest fundamentem sukcesu w leczeniu infekcji bakteryjnych czy grzybiczych słownik.
 • Co znaczy Leptospiroza Definicja zazwyczaj do zakażenia dochodzi w konsekwencji kontaktu uszkodzonej skóry z tkankami zwierząt domowych albo ich odchodami. Chorobę powodują znaczenie.
 • Co znaczy Leukocyturia Definicja stan, gdzie leukocyty są wydalane z moczem. Najczęstszą powodem leukocyturii jest infekcja dróg moczowych i/albo miąższu nerek czym jest.
 • Co znaczy Leukodystrofie Definicja schorzeń dotyczących istoty białej ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te spowodowane są zaburzeniem metabolizmu substancji co to jest.
 • Co znaczy Rh Lh Definicja luteotropin releasing hormone -hormon uwalniający luteotropinę); substancja hormonalna wytwarzana w obrębie części ośrodkowego układu definicja.
 • Co znaczy Linimentum Definicja preparatu farmakologicznego w formie mazidła. Ma ono formę półpłynnego roztworu zawierającego substancje lecznicze, wcieranego w skórę. Ta co znaczy.
 • Co znaczy Liofilizacja Definicja wilgoci z żywności, preparatów farmaceutycznych nieodpornych na ogrzewanie. Bazuje on na początku na zamrożeniu próbki a w dalszym ciągu słownik.
 • Co znaczy Lipa Definicja rozpowszechnionych w klimacie umiarkowanym (raczej: Lipa drobnolistna - Tilia cordata i rzadziej Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos znaczenie.
 • Co znaczy Lipidy Definicja wchodzące w skład pomiędzy innymi błon komórkowych. Lipidy są ekipą substancji o różnej budowie biochemicznej i funkcji. Fundamentalnymi czym jest.
 • Co znaczy Liposukcja Definicja chirurgii plastycznej opierający na odessaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej podskórnej. Po wykonaniu znieczulenia, operujący doktor wykonuje co to jest.
 • Co znaczy Lipotropina Definicja poprzez przysadkę mózgową; pod jego wpływem dochodzi do wzmożonego uwalniania kwasów tłuszczowych i zmniejszania objętości komórek definicja.
 • Co znaczy Litolapaksja Definicja opierający na kruszeniu kamieni wewnątrz pęcherza moczowego, a w dalszym ciągu ich wypłukiwaniu jałowym roztworem soli fizjologicznej co znaczy.
 • Co znaczy Lobektomia Definicja zabieg chirurgiczny opierający na usunięciu fragmentu organu (na przykład płata wątroby, płata płuca słownik.
 • Co znaczy Longeta Definicja rodzaj unieruchomienia, zazwyczaj o kształcie litery U zakładanego w razie konieczności czasowego ograniczenia ruchów w stawach uszkodzonej znaczenie.
 • Co znaczy Lumbalizacja Definicja odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Bazuje ona na tym, iż w okresie rozwoju płodu dochodzi do zaburzeń w odcinku lędźwiowo-krzyżowym czym jest.
 • Co znaczy Luminescencja Definicja emitowanie promieniowania elektromagnetycznego o większym natężeniu niż promieniowanie cieplne występujące w danej temp.. Następuje co to jest.
 • Co znaczy Luteinizacja Definicja w skład każdego prawidłowego cyklu miesiączkowego. Bazuje on na stopniowej wymianie komórek pęcherzyka jajowego w komórki ciałka żółtego definicja.
 • Co znaczy Lewodopa Definicja postać dopaminy stosowana w leczeniu objawów dolegliwości Parkinsona. Jej działanie słabnie wspólnie z długością okresu podawania i co znaczy.
 • Co znaczy Lewotyroksyna Definicja skrętna odmiana hormonu produkowanego poprzez gruczoł tarczowy. Lewotyroksyna wykazuje działanie stymulujące metabolizm komórkowy słownik.
 • Co znaczy Lęk Definicja niebezpieczeństwa albo poczucia zagrożenia; zazwyczaj osoba odczuwająca lęk nie jest w stanie precyzyjnie określić jego źródła. Lęk nie znaczenie.
 • Co znaczy Limfadenografia Definicja opierające na podaniu środka kontrastującego, który przedostaje się do układu limfatycznego i pozwala na uwidocznienie struktur czym jest.
 • Co znaczy Lamblioza Definicja pasożytami z ekipy Lamblia intestinalis. Schorzenie dotyczy zazwyczaj startowych odcinków jelita cienkiego (dwunastnicy i jelita czczego co to jest.
 • Co znaczy Lizogenia Definicja komórkach bakterii. Po zakażeniu fagiem (cząsteczką wirusa) nie dochodzi do rozpadu komórki bakteryjnej a jedynie zmiany jej właściwości definicja.
 • Co znaczy Laktacja Definicja gruczołach piersiowych mleka żeńskiego. Mechanizm ten jest regulowany poprzez układ hormonalny i hormony: oksytocynę, prolaktynę. Mechanizm co znaczy.
 • Co znaczy Laparohisterektomia Definicja zabieg ginekologiczny opierający na wycięciu macicy z dostępu przez jamę brzuszną słownik.
 • Co znaczy Lizol Definicja metylofenolu) w mydle potasowym. W medycynie użytkowane były postacie roztworów 3-10% do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sal znaczenie.
 • Co znaczy Lupiez Definicja połowy mieszkańców naszego państwie. Lecz nie można go ignorować, gdyż może wywołać o sporo poważniejszą dolegliwość, a mianowicie czym jest.
 • Co znaczy Larwa Definicja wszystkich gatunków zwierząt, różniące się znacząco budową i wyglądem od postaci dojrzałej stanowiące faza przejściowy i trwająca do chwili co to jest.
 • Co znaczy Laryncektomia Definicja opierający na całkowitym wycięciu wszystkich struktur krtani. Zabieg ten jest realizowany przeważnie na skutek nowotworów krtani. W celu definicja.
 • Co znaczy Lekozależność Definicja uzależnienia fizycznego albo psychicznego od substancji leczniczej wywołana dłuższym stosowaniem leku. Lek skutkuje przestrojenie czynności co znaczy.
 • Co znaczy Leptyna Definicja podobna do cytokin) wydzielana raczej poprzez adipocyty tkanki tłuszczowej. Jedną z jej funkcji jest wpływ na podwzgórze i ośrodki sytości słownik.
 • Co znaczy Letarg Definicja snu, w trakcie którego dochodzi do zahamowania naturalnie występujących odruchów. Stan taki przebiega łącznie z zahamowaniem znaczenie.
 • Co znaczy Lumpenktomia Definicja guzka nowotworowego; zabieg lumpenktomii przeważnie przeprowadza się w razie niewiele zaawansowanych nowotworów gruczołów piersiowych czym jest.
 • Co znaczy Leukotoksyny Definicja przeważnie wytwarzane poprzez komórki bakterii, które wywołują rozpad i zgon białych ciałek krwi (leukocytów). W najwyższym stopniu znaną co to jest.
 • Co znaczy Labetalol Definicja obniżania ciśnienia tętniczego krwi. Należy do ekipy tak zwany B-blokerów, substancji blokujących receptory a układu wspótczulnego definicja.
 • Co znaczy Laktamaza Definicja komórki bakterii), właściwie p-laktmaza. Enzym ten rozkłada związki chemiczne mające w własne budowie pierścień laktamowy. Antybiotyki z co znaczy.
 • Co znaczy Lipidozy Definicja charakterze genetycznym; w rezultacie mutacji genów dochodzi do zaburzeń w produkcji enzymów rozkładających związki lipidowe w organizmie słownik.
 • Co znaczy Lipiduria Definicja substancji lipidowych. Symptom ten występuje przeważnie w przebiegu uszkodzenia nerek wywołanego poprzez zapalenie kłębków nerkowych znaczenie.
 • Co znaczy Loaoza Definicja powodowane poprzez nicienie, robaki loa (w języku bantu: loa robak), które osiedlają się w tkance podskórnej, węzłach chłonnych i w oczach czym jest.
 • Co znaczy Logopedia Definicja przedmioty medycyny i pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem prawidłowej mowy, diagnostyką zaburzeń mowy i opracowywaniem co to jest.
 • Co znaczy Lordoza Definicja kręgosłupa skierowane wypukłością naprzód. W razie kręgosłupa wgięciu naprzód ulega odcinek szyjny - lordoza szyjna i lędźwiowy - lordoza definicja.
 • Co znaczy Loza Definicja chirurgicznie narządzie - np. loża po pęcherzyku żółciowym znaczy fragment powierzchni wątroby, wania elektromagnetycznego różnej długości co znaczy.
 • Co znaczy Laktoferryna Definicja substancja białkowa zawarta w mleku, wiążąca jony żelaza słownik.
 • Co znaczy Lazaret Definicja szpitale polowe, regularnie tworzone doraźnie w trakcie epidemii i w pobliżu pól bitewnych. Lazaryści, a więc bracia zakonni od Św. Łazarza znaczenie.
 • Co znaczy Leki Definicja pochodzenia syntetycznego albo roślinnego używane w terapii schorzeń. To są substancje dopuszczone do obrotu i użytkowane zgodnie ze czym jest.
 • Co znaczy Leukoaglutyniny Definicja przeciwciała (białka odpornościowe), które powodują zlepianie się białych ciałek krwi co to jest.
 • Co znaczy Lecytyny Definicja substancji organicznych należących do fosfolipidów. To są związki organiczne, będące połączeniem kwasów tłuszczowych i fosfoglicerolu definicja.
 • Co znaczy Laborant Definicja pracownik laboratorium wykonujący oznaczenia laboratoryjne i pobierający próbki do badań co znaczy.
 • Co znaczy Leukoblastoza Definicja liczba leukoblastów. Symptom ten występuje w razie białaczek (szpikowej i limfoblastycznej). Poprawna wartość liczby leukocytów we krwi słownik.
 • Co znaczy Leukocytoliza Definicja krwi spowodowany działaniem czynników fizycznych (ciepło, promieniowanie rentgenowskie) albo infekcyjnych (bakterie, wirusy znaczenie.
 • Co znaczy Leukocytoza Definicja leukocytów we krwi obwodowej, przekraczająca zazwyczaj 10tys./ul (mikrolitr). Najczęstszą powodem leukocytozy jest ostra albo przewlekła czym jest.
 • Co znaczy Laktoaminy Definicja chemicznych organicznych, obecne m. in. w zasadach purynowych i pirymidynowych. Związki te stanowią fragment budowy leków - antybiotyków B co to jest.
 • Co znaczy Ligaza Definicja rodzaj enzymu, który łączy rozdzielone nici kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA definicja.
 • Co znaczy Laktogen Definicja czynnik hormonalny stymulujący mechanizm produkcji mleka (laktację co znaczy.
 • Co znaczy Labiryntotomia Definicja nacięcia struktur błędnika (błędnika kostnego i błędnika błoniastego) realizowany na przykład w razie ewakuacji treści ropnej z okolic ucha słownik.
 • Co znaczy Leucyna Definicja aminokwas wchodzący w skład cząsteczek białka, nieprodukowany poprzez organizm człowieka, musi być dostarczany z pożywieniem znaczenie.
 • Co znaczy Laboratorium Definicja wykorzystywany do pobierania, przechowywania próbek i wykonywania oznaczeń parametrów biologicznych i biochemicznych. Podstawowa część czym jest.
 • Co znaczy Labiryntektomia Definicja zakresu chirurgii otolaryngologicznej) opierający na wycięciu fragmentu ucha środkowego - ślimaka i kanałów półkolistych. Zabieg taki co to jest.
 • Co znaczy Lactobaccillus Definicja ustalenie na grupę bakterii Gram,+), które stanowią naturalna florę bakteryjną człowieka (w obrębie j. ustnej, przewodu pokarmowego i definicja.
 • Co znaczy Laktoza Definicja cząsteczka powstaje w rezultacie połączenia glukozy i galaktozy wiązaniem O-glikozydowym. Nadaje słodki smak mleku (zwana jest także cukrem co znaczy.
 • Co znaczy Laryngografia Definicja radiologicznego polegająca na wykonaniu serii zdjęć w celu uwidocznienia zarysów struktur krtani. Aktualnie sposób została zastąpiona słownik.
 • Co znaczy Latyryzm Definicja wywołane zatruciem alkaloidem - latyryną, obecnym w nie wszystkich roślinach z rodzaju Lathyrus, jak: Lędźwian siewny, Groszek turecki znaczenie.
 • Co znaczy Lavage Definicja płukanie jam ciała, np. jamy brzusznej, dzięki sporych ilości płynów. Sposób użytkowana w diagnostyce urazów jamy brzusznej, polegająca na czym jest.
 • Co znaczy Lecytynaza Definicja związki z gatunku lecytyn. Odcina on od szkieletu utworzonego poprzez lecytynę pojedyncze cząsteczki kwasów tłuszczowych wchodzących w co to jest.
 • Co znaczy Leprechaunizm Definicja wrodzony defekt genetyczny objawiający się zaburzeniami wzrostu (karłowatość), zaburzeniami endokrynologicznymi (niewrażliwość na insulinę definicja.
 • Co znaczy Leprozorium Definicja specjalnie wydzielony oddział szpitalny zajmujący się leczeniem i diagnostyką trądu co znaczy.
 • Co znaczy Leukoblast Definicja białych ciałek krwi, występuje w szpiku jako naturalna forma przejściowa między komórkami prekursorowymi, z których powstają przedmioty słownik.
 • Co znaczy Leukopenia Definicja leukocytów we krwi obwodowej poniżej 4 tys. na mikrolitr (militr). Najczęstszą powód leukopenii są infekcje spowodowane poprzez wirusy znaczenie.
 • Co znaczy Leukotaksja Definicja przemieszczanie się leukocytów pod wpływem działających substancji biochemicznych, bakterii albo produktów rozpadu komórek organizmu czym jest.
 • Co znaczy Leukotomia Definicja zabieg neurochirurgiczny opierający na nacięciu istoty białej mózgowia w rejonie płatów czołowych co to jest.
 • Co znaczy Lewogram Definicja odchylenie osi elektrycznej serca poza fizjologiczny zakres. Ustala się opierając się na analizy zapisu elektrokardiograficznego (EKG definicja.
 • Co znaczy Leydigoma Definicja guz nowotworowy rozwijający się z komórek Leydiga, zazwyczaj obecność tego rodzaju guza jest związana z nadmiarem hormonów płciowych co znaczy.
 • Co znaczy Linkomycyna Definicja makrolidów; ma działanie bakteriostatyczne hamując syntezę niezbędnych dla komórek bakteryjnych białek i powodując ich uszkodzenie słownik.
 • Co znaczy Lipogranulomatoza Definicja organizmu spowodowana obecnością substancji tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób z nadmiernie nasiloną reakcją zapalną po podaniu znaczenie.
 • Co znaczy Lipoliza Definicja mechanizm rozpadu komórek tłuszczowych, w trakcie którego uwalniane są zebrane substancje zapasowe: glicerol i kwasy tłuszczowe czym jest.
 • Co znaczy Liszajowacenie Definicja występują pod wpływem przewlekłej reakcji alergicznej. Polegają one na nadmiernym rogowaceniu warstw skóry i obecności przewlekłej reakcji co to jest.
 • Co znaczy Lizyna Definicja substancja organiczna, która po połączeniu z białkami osocza krwi wywołuje rozpad (Lizę) komórek organizmu człowieka definicja.
 • Co znaczy Lobotomia Definicja defrontalizacja; rodzaj zabiegu neurochirurgicznego opierający na przecięciu wybranych dróg nerwowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego co znaczy.
 • Co znaczy Lomustyna Definicja lek z gatunku chemioterapeutyków użytkowany jako jeden ze składników leczenia nowotworów słownik.
 • Co znaczy Lutealny Definicja miesiączkowego, w trakcie której dochodzi do wzmożonej produkcji progesteronu i zmian błony śluzowej macicy pozwalającej na zagnieżdżenie znaczenie.
 • Co znaczy Letalny Definicja śmiertelny; ustalenie odnosi się do dawki leku (dawka letalna) albo genu, którego aktywność skutkuje obumarcie zarodka (gen letalny czym jest.
 • Co znaczy Lsd Definicja kwasu lizergidowego; substancja chemiczna kierując się na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje mocne halucynacje i zmiany stanu świadomości co to jest.
 • Co znaczy Laktaza Definicja cukier mleczny laktozę; poprawna nazwa biochemiczna to: D-galaktozydaza. Niedobór tego enzymu skutkuje występowanie objawów niestrawności definicja.
 • Co znaczy Laparohisteropeksja Definicja zabieg ginekologiczny, który bazuje na przymocowaniu przy użyciu szwów chirurgicznych macicy do wewnętrznej powierzchni jamy brzusznej co znaczy.
 • Co znaczy Limfangioza Definicja rozkwit naczyń limfatycznych. Regularnie do limfangiozy dochodzi w rezultacie procesu zapalnego wywołanego poprzez zakażenie pasożytnicze słownik.
 • Co znaczy Laparocystektomia Definicja moczowego przez otwarcie jamy brzusznej. Termin ten może także oznaczać wycięcie torbieli (cysty) znajdującej się w jamie brzusznej znaczenie.
 • Co znaczy Limfokiny Definicja które wpływają na limfocyty powodując ich zmianę funkcji, uaktywnienie albo rozpad. Substancje te są wydzielane poprzez inne komórki układu czym jest.
 • Co znaczy Laryngologia Definicja dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób uszu, nosa, gardła i krtani co to jest.
 • Co znaczy Lekarz Definicja dyplomem ukończenia sześcioletnich studiów medycznych na kierunku lekarskim albo pięcioletnich na kierunku stomatologicznym, uprawniona do definicja.
 • Co znaczy Laryngolog Definicja doktor specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, uszu, gardła i krtani co znaczy.
 • Co znaczy Lateropulsja Definicja trakcie chodu; zaburzenie chodu spowodowane schorzeniami ucha środkowego (błędnika i/albo kanałów półkolistych) albo chorobami ośrodkowego słownik.
 • Co znaczy Laryngofon Definicja różniącego się od typowego mikrofonu tym, iż jego membrana pobudzana jest drganiami skóry na szyi w pobliżu krtani mówiącego człowieka (a znaczenie.
 • Co znaczy Limfa Definicja wypełniający naczynia chłonne. W odróżnieniu do krwi, mającej w całym krwiobiegu prawie ten sam skład, chłonka ma zróżnicowany skład i czym jest.
 • Co znaczy Liza Definicja wpływem działających bodźców i substancji chemicznych, promieniowania, ciepła a również w konsekwencji uszkodzenia poprzez komórki układu co to jest.
 • Co znaczy Libido Definicja seksualny (płciowy) odczuwane świadomie albo nieświadomie pożądanie seksualne mające na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej definicja.
 • Co znaczy Litotryptor Definicja użytkowane poprzez urologów, chirurgów do kruszenia kamieni nerkowych, żółciowych. Urządzenie to ma kształt otwieranego koszyczka, dzięki co znaczy.
 • Co znaczy Leukotrieny Definicja powstające w rezultacie rozpadu kwasu arachidonowego zawartego w błonach komórkowych. W zależności od budowy i właściwości odznacza się słownik.
 • Co znaczy Latah Definicja psychoseksualnych uwarunkowanych kulturowo. Występuje w pierwszej kolejności u kobiet mieszkanek Malezji i Indonezji. Bazuje on nadmiernej znaczenie.
 • Co znaczy Luteotropina Definicja luteotropic hormone), hormon luteinizujący; hormon luteotropowy wytwarzany poprzez przysadkę mózgową. Umożliwia on pęknięcia pęcherzyka czym jest.
 • Co znaczy Listerioza Definicja poprzez wytwarzające zarodniki, Gram,+; bakterie z ekipy Listeria. Przeważnie występującym gatunkiem jest Listeria monocytogenes, zazwyczaj co to jest.
 • Co znaczy Lignina Definicja uboczny powstający przy izolacji celulozy z drewna. Występuje łącznie z celulozą jako składnik zdrewniałych części roślin. Po odpowiedniej definicja.
 • Co znaczy Lifting Definicja ustalenie oznaczające podniesienie, poprawienie; termin ten ustala grupę zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, które polegają na co znaczy.
 • Co znaczy Limfografia Definicja opierające na podaniu środka kontrastującego do naczyń limfatycznych i uwidocznieniu węzłów chłonnych i sieci naczyń limfatycznych słownik.
 • Co znaczy Liszajec Definicja powierzchni skóry składająca się z drobnych płaskich grudek albo zlewających się ze sobą pęcherzyków. Zmiana ta ma przeważnie charakter znaczenie.
 • Co znaczy Legionelloza Definicja dolegliwość zakaźna o ostrym przebiegu dotycząca płuc i dróg oddechowych, spowodowana poprzez bakterie z ekipy Legionella pneumophila. To czym jest.
 • Co znaczy Leukoworyna Definicja użytkowany w leczeniu nowotworów kości, białaczek. Podawany łącznie z innym chemiotera-peutykiem, (5-fluorouracylem) wzmacnia jego co to jest.
 • Co znaczy Ligatura Definicja określający podwiązanie krwawiącego naczynia tętniczego albo krwawiących splotów żylnych. Do podwiązywania można korzystać zarówno nici definicja.
 • Co znaczy Laparosalpingektomia Definicja zabieg ginekologiczny opierający na obustronnym wycięciu jajników z dostępu przez jamę brzuszną co znaczy.
 • Co znaczy Leukodiapedeza Definicja poprzez ściany naczyń krwionośnych do otaczających je tkanek. Przechodzenie jest pobudzane przez szereg czynników aktywujących leukocyty słownik.
 • Co znaczy Ligand Definicja wiążąca się z receptorami na powierzchni komórek i wywołująca określony skutek, np. cząsteczka leku przeciwskurczowego, która po związaniu znaczenie.
 • Co znaczy Lensektomia Definicja okulistycznego opierający na usunięciu zmętniałej soczewki w razie zaćmy. Soczewkę usuwa się przy użyciu specjalnego zestawu narzędzi albo czym jest.
 • Co znaczy Leontiasis Definicja zniekształcenie rysów twarzy opierające na obecności głębokich bruzd i uwypukleń w obrębie czoła i policzków, występujące u osób z co to jest.
 • Co znaczy Laparokolektomia Definicja polegając)' na wycięciu całości albo fragmentu jelita grubego na skutek guza nowotworowego, nieswoistego procesu zapalnego, martwicy ściany definicja.
 • Co znaczy Lanugo Definicja meszek płodowy; włosy porastające ciało płodu o obniżonej zawartości barwnika melaniny. Pojawiają się pod koniec trzeciego trymestru ciąży co znaczy.
 • Co znaczy Limfopoeza Definicja limfocytów z komórki macierzystej szpiku kostnego. Bazuje on na następnych podziałach komórki macierzystej i dojrzewaniu powstających słownik.
 • Co znaczy Laminotomia Definicja obrębie łuku kręgu. Zabieg mniej rozległy niż laminektomia. Pozwala na pomniejszenie podwyższonego ciśnienia w kanale kręgowym. To jest znaczenie.
 • Co znaczy Laparonefrektomia Definicja termin ten znaczy chirurgiczny zabieg wycięcia nerki z dostępu przez otwartą jamę brzuszną czym jest.
 • Co znaczy Lateralizacja Definicja objawów klinicznych tylko po jednej stronie ciała. Np. lateralizacja zaburzeń czucia ustala stan, gdzie zaburzenia czucia dotyczą tylko co to jest.
 • Co znaczy Laminektomia Definicja kręgów wchodzących w skład kręgosłupa. To jest zabieg neurochirurgiczny przeprowadzany w razie dużego ucisku na rdzeń kręgowy, czy w razie definicja.
 • Co znaczy Laparotomia Definicja chirurgiczny, opierający na otwarciu jamy brzusznej poprzez przecięcie skóry, tkanki podskórnej, powięzi i mięśni i błony otrzewnej co znaczy.
 • Co znaczy Leiszmanioza Definicja spowodowana poprzez pierwotniaki Leiszmania przenoszone poprzez moskity z rodzaju Phlebotomus. To są pierwotniaki z gromady wiciowców słownik.
 • Co znaczy Lekooporność Definicja wrażliwości na działanie leku; przeważnie odnosi się to do bakterii niewrażliwych na działanie danego antybiotyku. L. może dotyczyć także znaczenie.
 • Co znaczy Limfocytoza Definicja powiększenie liczby limfocytów we krwi; najczęstszą powód jest infekcja bakteryjna czym jest.
 • Co znaczy Lingulektomia Definicja chirurgiczne wycięcie fragmentu języka albo fragmentu górnego płata płuca lewego co to jest.
 • Co znaczy Liposom Definicja struktura wewnątrzkomórkowa przypominająca pęcherzyk zawierająca tłuszcze i cholesterol definicja.
 • Co znaczy Zaparć Leczenie Definicja dzieci jest częstą praktyką, zapobiega in­fekcjom i uodparnia or­ganizm O opinię na ten temat poprosiliśmy dr Elż­bietę Deńca-Radke co znaczy.
 • Co znaczy Laloplegia Definicja porażenie mięśni biorących udział w procesie powstawania mowy słownik.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Laloplegia, Leczenie Zaparć, Liposom, Lingulektomia, Limfocytoza, Lekooporność, Leiszmanioza, Laparotomia, Laminektomia, Lateralizacja, Laparonefrektomia co to znaczy.

Słownik Laloplegia, Leczenie Zaparć, Liposom, Lingulektomia co to jest.