Słownik leukodystrofie lekarz co to znaczy.
LAKTOZURIA co znaczy LEWOGRAM krzyżówka LIMFADENOGRAFIA co to jest LATERALIZACJA słownik.

Słownik i definicje chemiczne na L

 • Co znaczy Leukodystrofie Definicja schorzeń dotyczących istoty białej ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenia te spowodowane są zaburzeniem metabolizmu substancji co znaczy.
 • Co znaczy Lekarz Definicja dyplomem ukończenia sześcioletnich studiów medycznych na kierunku lekarskim albo pięcioletnich na kierunku stomatologicznym, uprawniona do krzyżówka.
 • Co znaczy Leukotomia Definicja zabieg neurochirurgiczny opierający na nacięciu istoty białej mózgowia w rejonie płatów czołowych co to jest.
 • Co znaczy Laktacja Definicja gruczołach piersiowych mleka żeńskiego. Mechanizm ten jest regulowany poprzez układ hormonalny i hormony: oksytocynę, prolaktynę. Mechanizm słownik.
 • Co znaczy Laparocystektomia Definicja moczowego przez otwarcie jamy brzusznej. Termin ten może także oznaczać wycięcie torbieli (cysty) znajdującej się w jamie brzusznej czym jest.
 • Co znaczy Labilność Definicja psychiatrii w celu ustalenia niekontrolowanego zachowania się pacjenta, zaburzeń nastroju (na przykład agresywne i niekontrolowane co oznacza.
 • Co znaczy Lekowrażliwość Definicja na podawany antybiotyk. L. danego gatunku mikroorganimzów jest fundamentem sukcesu w leczeniu infekcji bakteryjnych czy grzybiczych tłumaczenie.
 • Co znaczy Leiszmanioza Definicja spowodowana poprzez pierwotniaki Leiszmania przenoszone poprzez moskity z rodzaju Phlebotomus. To są pierwotniaki z gromady wiciowców przykłady.
 • Co znaczy Limfopoeza Definicja limfocytów z komórki macierzystej szpiku kostnego. Bazuje on na następnych podziałach komórki macierzystej i dojrzewaniu powstających definicja.
 • Co znaczy Limfografia Definicja opierające na podaniu środka kontrastującego do naczyń limfatycznych i uwidocznieniu węzłów chłonnych i sieci naczyń limfatycznych encyklopedia.
 • Co znaczy Lipiduria Definicja substancji lipidowych. Symptom ten występuje przeważnie w przebiegu uszkodzenia nerek wywołanego poprzez zapalenie kłębków nerkowych jak działa.
 • Co znaczy Labetalol Definicja obniżania ciśnienia tętniczego krwi. Należy do ekipy tak zwany B-blokerów, substancji blokujących receptory a układu wspótczulnego czy jest.
 • Co znaczy Leukopenia Definicja leukocytów we krwi obwodowej poniżej 4 tys. na mikrolitr (militr). Najczęstszą powód leukopenii są infekcje spowodowane poprzez wirusy pojęcie.
 • Co znaczy Liposom Definicja struktura wewnątrzkomórkowa przypominająca pęcherzyk zawierająca tłuszcze i cholesterol wyjaśnienie.
 • Co znaczy Laparo Definicja ogólnie jamę otrzewnej (albo w określeniu potocznym jamę brzuszną). W terminologii medycznej stosuje się go, by określić, iż dany zabieg opis.
 • Co znaczy Lipidy Definicja wchodzące w skład pomiędzy innymi błon komórkowych. Lipidy są ekipą substancji o różnej budowie biochemicznej i funkcji. Fundamentalnymi informacje.
 • Co znaczy Ligaza Definicja rodzaj enzymu, który łączy rozdzielone nici kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA znaczenie.
 • Co znaczy Letarg Definicja snu, w trakcie którego dochodzi do zahamowania naturalnie występujących odruchów. Stan taki przebiega łącznie z zahamowaniem co znaczy.
 • Co znaczy Leptyna Definicja podobna do cytokin) wydzielana raczej poprzez adipocyty tkanki tłuszczowej. Jedną z jej funkcji jest wpływ na podwzgórze i ośrodki sytości krzyżówka.
 • Co znaczy Leukocytoza Definicja leukocytów we krwi obwodowej, przekraczająca zazwyczaj 10tys./ul (mikrolitr). Najczęstszą powodem leukocytozy jest ostra albo przewlekła co to jest.
 • Co znaczy Lipotropina Definicja poprzez przysadkę mózgową; pod jego wpływem dochodzi do wzmożonego uwalniania kwasów tłuszczowych i zmniejszania objętości komórek słownik.
 • Co znaczy Latah Definicja psychoseksualnych uwarunkowanych kulturowo. Występuje w pierwszej kolejności u kobiet mieszkanek Malezji i Indonezji. Bazuje on nadmiernej czym jest.
 • Co znaczy Leukotaksja Definicja przemieszczanie się leukocytów pod wpływem działających substancji biochemicznych, bakterii albo produktów rozpadu komórek organizmu co oznacza.
 • Co znaczy Letalny Definicja śmiertelny; ustalenie odnosi się do dawki leku (dawka letalna) albo genu, którego aktywność skutkuje obumarcie zarodka (gen letalny tłumaczenie.
 • Co znaczy Laryngolog Definicja doktor specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, uszu, gardła i krtani przykłady.
 • Co znaczy Lifting Definicja ustalenie oznaczające podniesienie, poprawienie; termin ten ustala grupę zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, które polegają na definicja.
 • Co znaczy Larwa Definicja wszystkich gatunków zwierząt, różniące się znacząco budową i wyglądem od postaci dojrzałej stanowiące faza przejściowy i trwająca do chwili encyklopedia.
 • Co znaczy Laborant Definicja pracownik laboratorium wykonujący oznaczenia laboratoryjne i pobierający próbki do badań jak działa.
 • Co znaczy Labiryntektomia Definicja zakresu chirurgii otolaryngologicznej) opierający na wycięciu fragmentu ucha środkowego - ślimaka i kanałów półkolistych. Zabieg taki czy jest.
 • Co znaczy Lipa Definicja rozpowszechnionych w klimacie umiarkowanym (raczej: Lipa drobnolistna - Tilia cordata i rzadziej Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos pojęcie.
 • Co znaczy Lupiez Definicja połowy mieszkańców naszego państwie. Lecz nie można go ignorować, gdyż może wywołać o sporo poważniejszą dolegliwość, a mianowicie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Leydigoma Definicja guz nowotworowy rozwijający się z komórek Leydiga, zazwyczaj obecność tego rodzaju guza jest związana z nadmiarem hormonów płciowych opis.
 • Co znaczy Leucyna Definicja aminokwas wchodzący w skład cząsteczek białka, nieprodukowany poprzez organizm człowieka, musi być dostarczany z pożywieniem informacje.
 • Co znaczy Zaparć Leczenie Definicja dzieci jest częstą praktyką, zapobiega in­fekcjom i uodparnia or­ganizm O opinię na ten temat poprosiliśmy dr Elż­bietę Deńca-Radke znaczenie.
 • Co znaczy Limfa Definicja wypełniający naczynia chłonne. W odróżnieniu do krwi, mającej w całym krwiobiegu prawie ten sam skład, chłonka ma zróżnicowany skład i co znaczy.
 • Co znaczy Laparonefrektomia Definicja termin ten znaczy chirurgiczny zabieg wycięcia nerki z dostępu przez otwartą jamę brzuszną krzyżówka.
 • Co znaczy Lipogranulomatoza Definicja organizmu spowodowana obecnością substancji tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób z nadmiernie nasiloną reakcją zapalną po podaniu co to jest.
 • Co znaczy Laloplegia Definicja porażenie mięśni biorących udział w procesie powstawania mowy słownik.
 • Co znaczy Laboratorium Definicja wykorzystywany do pobierania, przechowywania próbek i wykonywania oznaczeń parametrów biologicznych i biochemicznych. Podstawowa część czym jest.
 • Co znaczy Laparohisteropeksja Definicja zabieg ginekologiczny, który bazuje na przymocowaniu przy użyciu szwów chirurgicznych macicy do wewnętrznej powierzchni jamy brzusznej co oznacza.
 • Co znaczy Luteotropina Definicja luteotropic hormone), hormon luteinizujący; hormon luteotropowy wytwarzany poprzez przysadkę mózgową. Umożliwia on pęknięcia pęcherzyka tłumaczenie.
 • Co znaczy Leki Definicja pochodzenia syntetycznego albo roślinnego używane w terapii schorzeń. To są substancje dopuszczone do obrotu i użytkowane zgodnie ze przykłady.
 • Co znaczy Laktamaza Definicja komórki bakterii), właściwie p-laktmaza. Enzym ten rozkłada związki chemiczne mające w własne budowie pierścień laktamowy. Antybiotyki z definicja.
 • Co znaczy Lecytynaza Definicja związki z gatunku lecytyn. Odcina on od szkieletu utworzonego poprzez lecytynę pojedyncze cząsteczki kwasów tłuszczowych wchodzących w encyklopedia.
 • Co znaczy Lęk Definicja niebezpieczeństwa albo poczucia zagrożenia; zazwyczaj osoba odczuwająca lęk nie jest w stanie precyzyjnie określić jego źródła. Lęk nie jak działa.
 • Co znaczy Laparotomia Definicja chirurgiczny, opierający na otwarciu jamy brzusznej poprzez przecięcie skóry, tkanki podskórnej, powięzi i mięśni i błony otrzewnej czy jest.
 • Co znaczy Leukocyturia Definicja stan, gdzie leukocyty są wydalane z moczem. Najczęstszą powodem leukocyturii jest infekcja dróg moczowych i/albo miąższu nerek pojęcie.
 • Co znaczy Ligand Definicja wiążąca się z receptorami na powierzchni komórek i wywołująca określony skutek, np. cząsteczka leku przeciwskurczowego, która po związaniu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Luminescencja Definicja emitowanie promieniowania elektromagnetycznego o większym natężeniu niż promieniowanie cieplne występujące w danej temp.. Następuje opis.
 • Co znaczy Rh Lh Definicja luteotropin releasing hormone -hormon uwalniający luteotropinę); substancja hormonalna wytwarzana w obrębie części ośrodkowego układu informacje.
 • Co znaczy Lumbalizacja Definicja odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Bazuje ona na tym, iż w okresie rozwoju płodu dochodzi do zaburzeń w odcinku lędźwiowo-krzyżowym znaczenie.
 • Co znaczy Lamblia Definicja Ciardia lamblia). Pierwotniak pasożytniczy z gromady wiciowców o charakterystycznym wyglądzie (w świetle mikroskopu świetlnego) podwójne co znaczy.
 • Co znaczy Litolapaksja Definicja opierający na kruszeniu kamieni wewnątrz pęcherza moczowego, a w dalszym ciągu ich wypłukiwaniu jałowym roztworem soli fizjologicznej krzyżówka.
 • Co znaczy Laktoza Definicja cząsteczka powstaje w rezultacie połączenia glukozy i galaktozy wiązaniem O-glikozydowym. Nadaje słodki smak mleku (zwana jest także cukrem co to jest.
 • Co znaczy Lensektomia Definicja okulistycznego opierający na usunięciu zmętniałej soczewki w razie zaćmy. Soczewkę usuwa się przy użyciu specjalnego zestawu narzędzi albo słownik.
 • Co znaczy Lecytyny Definicja substancji organicznych należących do fosfolipidów. To są związki organiczne, będące połączeniem kwasów tłuszczowych i fosfoglicerolu czym jest.
 • Co znaczy Lingulektomia Definicja chirurgiczne wycięcie fragmentu języka albo fragmentu górnego płata płuca lewego co oznacza.
 • Co znaczy Laryngografia Definicja radiologicznego polegająca na wykonaniu serii zdjęć w celu uwidocznienia zarysów struktur krtani. Aktualnie sposób została zastąpiona tłumaczenie.
 • Co znaczy Laryngologia Definicja dział medycyny zajmujący się leczeniem chorób uszu, nosa, gardła i krtani przykłady.
 • Co znaczy Leukocytoliza Definicja krwi spowodowany działaniem czynników fizycznych (ciepło, promieniowanie rentgenowskie) albo infekcyjnych (bakterie, wirusy definicja.
 • Co znaczy Leukoaglutyniny Definicja przeciwciała (białka odpornościowe), które powodują zlepianie się białych ciałek krwi encyklopedia.
 • Co znaczy Lignina Definicja uboczny powstający przy izolacji celulozy z drewna. Występuje łącznie z celulozą jako składnik zdrewniałych części roślin. Po odpowiedniej jak działa.
 • Co znaczy Liszajowacenie Definicja występują pod wpływem przewlekłej reakcji alergicznej. Polegają one na nadmiernym rogowaceniu warstw skóry i obecności przewlekłej reakcji czy jest.
 • Co znaczy Litotryptor Definicja użytkowane poprzez urologów, chirurgów do kruszenia kamieni nerkowych, żółciowych. Urządzenie to ma kształt otwieranego koszyczka, dzięki pojęcie.
 • Co znaczy Lomustyna Definicja lek z gatunku chemioterapeutyków użytkowany jako jeden ze składników leczenia nowotworów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Leukodiapedeza Definicja poprzez ściany naczyń krwionośnych do otaczających je tkanek. Przechodzenie jest pobudzane przez szereg czynników aktywujących leukocyty opis.
 • Co znaczy Lampa Definicja medycznego wykorzystujący różne długości promieniowania elektromagnetycznego w celach terapeutycznych albo diagnostycznych. Lampa informacje.
 • Co znaczy Leukotoksyny Definicja przeważnie wytwarzane poprzez komórki bakterii, które wywołują rozpad i zgon białych ciałek krwi (leukocytów). W najwyższym stopniu znaną znaczenie.
 • Co znaczy Lumpenktomia Definicja guzka nowotworowego; zabieg lumpenktomii przeważnie przeprowadza się w razie niewiele zaawansowanych nowotworów gruczołów piersiowych co znaczy.
 • Co znaczy Lipidozy Definicja charakterze genetycznym; w rezultacie mutacji genów dochodzi do zaburzeń w produkcji enzymów rozkładających związki lipidowe w organizmie krzyżówka.
 • Co znaczy Lipoliza Definicja mechanizm rozpadu komórek tłuszczowych, w trakcie którego uwalniane są zebrane substancje zapasowe: glicerol i kwasy tłuszczowe co to jest.
 • Co znaczy Lutealny Definicja miesiączkowego, w trakcie której dochodzi do wzmożonej produkcji progesteronu i zmian błony śluzowej macicy pozwalającej na zagnieżdżenie słownik.
 • Co znaczy Laseczki Definicja bakterii obejmująca dwa fundamentalne typy bakterii: tlenowe (Bacillus) i beztlenowe (Clostridium). Bakterie te wytwarzają formy czym jest.
 • Co znaczy Lizogenia Definicja komórkach bakterii. Po zakażeniu fagiem (cząsteczką wirusa) nie dochodzi do rozpadu komórki bakteryjnej a jedynie zmiany jej właściwości co oznacza.
 • Co znaczy Loza Definicja chirurgicznie narządzie - np. loża po pęcherzyku żółciowym znaczy fragment powierzchni wątroby, wania elektromagnetycznego różnej długości tłumaczenie.
 • Co znaczy Laparokolektomia Definicja polegając)' na wycięciu całości albo fragmentu jelita grubego na skutek guza nowotworowego, nieswoistego procesu zapalnego, martwicy ściany przykłady.
 • Co znaczy Lekooporność Definicja wrażliwości na działanie leku; przeważnie odnosi się to do bakterii niewrażliwych na działanie danego antybiotyku. L. może dotyczyć także definicja.
 • Co znaczy Laryncektomia Definicja opierający na całkowitym wycięciu wszystkich struktur krtani. Zabieg ten jest realizowany przeważnie na skutek nowotworów krtani. W celu encyklopedia.
 • Co znaczy Liofilizacja Definicja wilgoci z żywności, preparatów farmaceutycznych nieodpornych na ogrzewanie. Bazuje on na początku na zamrożeniu próbki a w dalszym ciągu jak działa.
 • Co znaczy Lakmus Definicja roślinnego, uzyskiwany z ekipy porostu Roccella tinctorial. Naturalne zabarwienie niebieskie. Stosowany w biochemii, chemii organicznej czy jest.
 • Co znaczy Labiryntotomia Definicja nacięcia struktur błędnika (błędnika kostnego i błędnika błoniastego) realizowany na przykład w razie ewakuacji treści ropnej z okolic ucha pojęcie.
 • Co znaczy Logopedia Definicja przedmioty medycyny i pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem prawidłowej mowy, diagnostyką zaburzeń mowy i opracowywaniem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Laparohisterektomia Definicja zabieg ginekologiczny opierający na wycięciu macicy z dostępu przez jamę brzuszną opis.
 • Co znaczy Ligatura Definicja określający podwiązanie krwawiącego naczynia tętniczego albo krwawiących splotów żylnych. Do podwiązywania można korzystać zarówno nici informacje.
 • Co znaczy Liza Definicja wpływem działających bodźców i substancji chemicznych, promieniowania, ciepła a również w konsekwencji uszkodzenia poprzez komórki układu znaczenie.
 • Co znaczy Lobotomia Definicja defrontalizacja; rodzaj zabiegu neurochirurgicznego opierający na przecięciu wybranych dróg nerwowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego co znaczy.
 • Co znaczy Leukoblastoza Definicja liczba leukoblastów. Symptom ten występuje w razie białaczek (szpikowej i limfoblastycznej). Poprawna wartość liczby leukocytów we krwi krzyżówka.
 • Co znaczy Liszajec Definicja powierzchni skóry składająca się z drobnych płaskich grudek albo zlewających się ze sobą pęcherzyków. Zmiana ta ma przeważnie charakter co to jest.
 • Co znaczy Laktogen Definicja czynnik hormonalny stymulujący mechanizm produkcji mleka (laktację słownik.
 • Co znaczy Limfocytoza Definicja powiększenie liczby limfocytów we krwi; najczęstszą powód jest infekcja bakteryjna czym jest.
 • Co znaczy Lewodopa Definicja postać dopaminy stosowana w leczeniu objawów dolegliwości Parkinsona. Jej działanie słabnie wspólnie z długością okresu podawania i co oznacza.
 • Co znaczy Linimentum Definicja preparatu farmakologicznego w formie mazidła. Ma ono formę półpłynnego roztworu zawierającego substancje lecznicze, wcieranego w skórę. Ta tłumaczenie.
 • Co znaczy Leprechaunizm Definicja wrodzony defekt genetyczny objawiający się zaburzeniami wzrostu (karłowatość), zaburzeniami endokrynologicznymi (niewrażliwość na insulinę przykłady.
 • Co znaczy Laktoferryna Definicja substancja białkowa zawarta w mleku, wiążąca jony żelaza definicja.
 • Co znaczy Liposukcja Definicja chirurgii plastycznej opierający na odessaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej podskórnej. Po wykonaniu znieczulenia, operujący doktor wykonuje encyklopedia.
 • Co znaczy Lanugo Definicja meszek płodowy; włosy porastające ciało płodu o obniżonej zawartości barwnika melaniny. Pojawiają się pod koniec trzeciego trymestru ciąży jak działa.
 • Co znaczy Lactobaccillus Definicja ustalenie na grupę bakterii Gram,+), które stanowią naturalna florę bakteryjną człowieka (w obrębie j. ustnej, przewodu pokarmowego i czy jest.
 • Co znaczy Laryngofon Definicja różniącego się od typowego mikrofonu tym, iż jego membrana pobudzana jest drganiami skóry na szyi w pobliżu krtani mówiącego człowieka (a pojęcie.
 • Co znaczy Laser Definicja amplification aby stimulated émission of radiation wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania). Urządzenie emitujące wyjaśnienie.
 • Co znaczy Lewotyroksyna Definicja skrętna odmiana hormonu produkowanego poprzez gruczoł tarczowy. Lewotyroksyna wykazuje działanie stymulujące metabolizm komórkowy opis.
 • Co znaczy Laminektomia Definicja kręgów wchodzących w skład kręgosłupa. To jest zabieg neurochirurgiczny przeprowadzany w razie dużego ucisku na rdzeń kręgowy, czy w razie informacje.
 • Co znaczy Latyryzm Definicja wywołane zatruciem alkaloidem - latyryną, obecnym w nie wszystkich roślinach z rodzaju Lathyrus, jak: Lędźwian siewny, Groszek turecki znaczenie.
 • Co znaczy Listerioza Definicja poprzez wytwarzające zarodniki, Gram,+; bakterie z ekipy Listeria. Przeważnie występującym gatunkiem jest Listeria monocytogenes, zazwyczaj co znaczy.
 • Co znaczy Leukoworyna Definicja użytkowany w leczeniu nowotworów kości, białaczek. Podawany łącznie z innym chemiotera-peutykiem, (5-fluorouracylem) wzmacnia jego krzyżówka.
 • Co znaczy Laminotomia Definicja obrębie łuku kręgu. Zabieg mniej rozległy niż laminektomia. Pozwala na pomniejszenie podwyższonego ciśnienia w kanale kręgowym. To jest co to jest.
 • Co znaczy Laktoaminy Definicja chemicznych organicznych, obecne m. in. w zasadach purynowych i pirymidynowych. Związki te stanowią fragment budowy leków - antybiotyków B słownik.
 • Co znaczy Limfokiny Definicja które wpływają na limfocyty powodując ich zmianę funkcji, uaktywnienie albo rozpad. Substancje te są wydzielane poprzez inne komórki układu czym jest.
 • Co znaczy Leukotrieny Definicja powstające w rezultacie rozpadu kwasu arachidonowego zawartego w błonach komórkowych. W zależności od budowy i właściwości odznacza się co oznacza.
 • Co znaczy Leptospiroza Definicja zazwyczaj do zakażenia dochodzi w konsekwencji kontaktu uszkodzonej skóry z tkankami zwierząt domowych albo ich odchodami. Chorobę powodują tłumaczenie.
 • Co znaczy Loaoza Definicja powodowane poprzez nicienie, robaki loa (w języku bantu: loa robak), które osiedlają się w tkance podskórnej, węzłach chłonnych i w oczach przykłady.
 • Co znaczy Legionelloza Definicja dolegliwość zakaźna o ostrym przebiegu dotycząca płuc i dróg oddechowych, spowodowana poprzez bakterie z ekipy Legionella pneumophila. To definicja.
 • Co znaczy Lekozależność Definicja uzależnienia fizycznego albo psychicznego od substancji leczniczej wywołana dłuższym stosowaniem leku. Lek skutkuje przestrojenie czynności encyklopedia.
 • Co znaczy Laparektomia Definicja fragmentu powłok jamy brzusznej. Zabieg ten jest realizowany w razie patologicznej otyłości, w celu pomniejszenia nadmiaru rozciągniętych jak działa.
 • Co znaczy Leprozorium Definicja specjalnie wydzielony oddział szpitalny zajmujący się leczeniem i diagnostyką trądu czy jest.
 • Co znaczy Lateropulsja Definicja trakcie chodu; zaburzenie chodu spowodowane schorzeniami ucha środkowego (błędnika i/albo kanałów półkolistych) albo chorobami ośrodkowego pojęcie.
 • Co znaczy Libido Definicja seksualny (płciowy) odczuwane świadomie albo nieświadomie pożądanie seksualne mające na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Lizol Definicja metylofenolu) w mydle potasowym. W medycynie użytkowane były postacie roztworów 3-10% do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sal opis.
 • Co znaczy Lordoza Definicja kręgosłupa skierowane wypukłością naprzód. W razie kręgosłupa wgięciu naprzód ulega odcinek szyjny - lordoza szyjna i lędźwiowy - lordoza informacje.
 • Co znaczy Leukoblast Definicja białych ciałek krwi, występuje w szpiku jako naturalna forma przejściowa między komórkami prekursorowymi, z których powstają przedmioty znaczenie.
 • Co znaczy Laktaza Definicja cukier mleczny laktozę; poprawna nazwa biochemiczna to: D-galaktozydaza. Niedobór tego enzymu skutkuje występowanie objawów niestrawności co znaczy.
 • Co znaczy Laparosalpingektomia Definicja zabieg ginekologiczny opierający na obustronnym wycięciu jajników z dostępu przez jamę brzuszną krzyżówka.
 • Co znaczy Lobektomia Definicja zabieg chirurgiczny opierający na usunięciu fragmentu organu (na przykład płata wątroby, płata płuca co to jest.
 • Co znaczy Longeta Definicja rodzaj unieruchomienia, zazwyczaj o kształcie litery U zakładanego w razie konieczności czasowego ograniczenia ruchów w stawach uszkodzonej słownik.
 • Co znaczy Lazaret Definicja szpitale polowe, regularnie tworzone doraźnie w trakcie epidemii i w pobliżu pól bitewnych. Lazaryści, a więc bracia zakonni od Św. Łazarza czym jest.
 • Co znaczy Lavage Definicja płukanie jam ciała, np. jamy brzusznej, dzięki sporych ilości płynów. Sposób użytkowana w diagnostyce urazów jamy brzusznej, polegająca na co oznacza.
 • Co znaczy Lamblioza Definicja pasożytami z ekipy Lamblia intestinalis. Schorzenie dotyczy zazwyczaj startowych odcinków jelita cienkiego (dwunastnicy i jelita czczego tłumaczenie.
 • Co znaczy Lsd Definicja kwasu lizergidowego; substancja chemiczna kierując się na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje mocne halucynacje i zmiany stanu świadomości przykłady.
 • Co znaczy Lizyna Definicja substancja organiczna, która po połączeniu z białkami osocza krwi wywołuje rozpad (Lizę) komórek organizmu człowieka definicja.
 • Co znaczy Luteinizacja Definicja w skład każdego prawidłowego cyklu miesiączkowego. Bazuje on na stopniowej wymianie komórek pęcherzyka jajowego w komórki ciałka żółtego encyklopedia.
 • Co znaczy Limfangioza Definicja rozkwit naczyń limfatycznych. Regularnie do limfangiozy dochodzi w rezultacie procesu zapalnego wywołanego poprzez zakażenie pasożytnicze jak działa.
 • Co znaczy Leontiasis Definicja zniekształcenie rysów twarzy opierające na obecności głębokich bruzd i uwypukleń w obrębie czoła i policzków, występujące u osób z czy jest.
 • Co znaczy Linkomycyna Definicja makrolidów; ma działanie bakteriostatyczne hamując syntezę niezbędnych dla komórek bakteryjnych białek i powodując ich uszkodzenie pojęcie.
 • Co znaczy Lateralizacja Definicja objawów klinicznych tylko po jednej stronie ciała. Np. lateralizacja zaburzeń czucia ustala stan, gdzie zaburzenia czucia dotyczą tylko wyjaśnienie.
 • Co znaczy Limfadenografia Definicja opierające na podaniu środka kontrastującego, który przedostaje się do układu limfatycznego i pozwala na uwidocznienie struktur opis.
 • Co znaczy Lewogram Definicja odchylenie osi elektrycznej serca poza fizjologiczny zakres. Ustala się opierając się na analizy zapisu elektrokardiograficznego (EKG informacje.
 • Co znaczy Laktozuria Definicja mlecznego laktozy; stan ten występuje w okresie ciąży i okresie karmienia jako stan fizjologiczny. Laktozurię stwierdza się regularnie u znaczenie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja LAKTOZURIA co znaczy LEWOGRAM krzyżówka LIMFADENOGRAFIA co to jest LATERALIZACJA słownik LINKOMYCYNA czym jest LEONTIASIS co oznacza LIMFANGIOZA tłumaczenie. co to znaczy.

Słownik LEUKODYSTROFIE co znaczy LEKARZ krzyżówka LEUKOTOMIA co to jest co to jest.