Słownik encyklopedia komórka co to znaczy.
DEFINICJA Komórka, Konstytucja, Konizacja, Kurara, Kaszel, Kifoza, Krwiomocz, Kontaminacja.

Słownik i definicje chemiczne na K

 • Co znaczy Krezka Definicja dwóch blaszek otrzewnej zawierająca przedmioty tkanki łącznej i tłuszczowej, naczynia, nerwy i węzły chłonne. Narządy jamy brzusznej są co to jest.
 • Co znaczy Kolposkopia Definicja macicy. Realizowane kolposkopem pod powiększeniem 4,5-krotnym albo kolpomikroskopem pozwalającym na zwiększenie powyżej 250-krotnym definicja.
 • Co znaczy Kaloria Definicja cieplnej; w badaniach metabolizmu stosowana jest kilokaloria (kcal); (1 kcal = 1000 cal) - to jest liczba ciepła potrzebnego do co znaczy.
 • Co znaczy Krwawienie Definicja strata i wydostanie się krwi w jej pełnym składzie poza uszkodzone naczynia krwionośne. Lekkie krwawienie z reguły ustępuje samoistnie słownik.
 • Co znaczy Katalaza Definicja hemoproteiną zawierającą cztery ekipy hemowe. Aktywność katalazy stwierdzono we krwi, szpiku, nerkach i wątrobie. Rozkłada ona nadtlenek znaczenie.
 • Co znaczy Kolchicyna Definicja Zimowitu jesiennego (Colchicum autumnale); to jest trucizna uszkadzająca naczynia włosowate, hamująca mitozę. Leczniczo - użytkowany w czym jest.
 • Co znaczy Kriochirurgia Definicja zabiegów chirurgicznych (zamrożenie ciekłym azotem albo CO,). Użytkowana w wielu dziedzinach zabiegowych na przykład w okulistyce usunięcie co oznacza.
 • Co znaczy Kinetoza Definicja dolegliwość morska; zespół objawów występujący w trakcie podróż)' samochodem, statkiem, samolotem albo koleją, a również jako następstwo krzyżówka.
 • Co znaczy Kseromammografia Definicja metoda obrazowania gruczołu piersiowego, aktualnie nie użytkowana najlepszy.
 • Co znaczy Kał Definicja ekskrementy, fekalia; wydalina przewodu pokarmowego, powstająca w jelicie grubym, zawierająca do 80% wody. W jego składzie są niestrawione przykłady.
 • Co znaczy Kinazy Definicja Kinaza kreatynowa (CPK, CK) jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych i serca i mózgu. Przyrost jej encyklopedia.
 • Co znaczy Kostnina Definicja powstająca w procesie gojenia się złamań. Kostnina zewnętrzna łączy odłamy kostne umożliwiając rekonstrukcję ukrwienia i stopniową jak działa.
 • Co znaczy Kalikreina Definicja enzymów proteolitycznych wpływających na powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są: oziębienie i pomniejszenie pH. K czy jest.
 • Co znaczy Kokcydioidomikoza Definicja układu oddechowego spowodowane poprzez grzyb glebowy (Coccidioides immitis), który przenoszony jest poprzez powietrze dzięki lekkim pojęcie.
 • Co znaczy Kryptosporydioza Definicja pokarmowego spowodowane poprzez pierwotniaki Cryptosporidium charakteryzujące się kurczowymi bólami brzucha, wodnistą biegunką, stratą masy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Krew Definicja odgrywająca fundamentalną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Ok. połowy objętości krwi stanowią komórki krwi erytroqty i leukocyty, które opis.
 • Co znaczy Kuracja Definicja rodzaj podjętego leczenia danego schorzenia. Może ona informować o leczeniu antybiotykami (na przykładkuracja penicyliną), szczególną dietą informacje.
 • Co znaczy Koenzym Definicja małocząsteczkowy komponent organiczny niezbędny do uzyskania aktywności enzymów. Bez tego czynnika sporo enzymów jest nieaktywnych co to jest.
 • Co znaczy Kolano Definicja największy staw człowieka odgrywający bardzo istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej definicja.
 • Co znaczy Krwioplucie Definicja plwociny albo czystej krwi z dolnego odcinka układu oddechowego. Może być o różnym nasileniu. W obfitym krwiopluciu mówimy w razie co znaczy.
 • Co znaczy Kalorymetria Definicja energetycznego organizmu. K. bezpośrednia bazuje na pomiarze całkowitej ilości ciepła wytworzonego poprzez organizm. Badanie przeprowadzane słownik.
 • Co znaczy Koagulogram Definicja badania określające wskaźniki krzepnięcia krwi: czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, czas krzepnięcia znaczenie.
 • Co znaczy Karotydynia Definicja obrębie tętnicy szyjnej z odcinkowym jej pogrubieniem, bolesnością szyi i obrzękiem okolicznych tkanek. Utrzymuje się do 14 dni, ustępuje czym jest.
 • Co znaczy Kurcz Definicja bezwiednie skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Kurcze mięśni gładkich występują w naczyniach krwionośnych, ścianie przewodu co oznacza.
 • Co znaczy Komisurotomia Definicja kardiochirurgiczna, polegająca na przecięciu zmienionych zapalnie zastawek serca celem ich poszerzenia dla powiększenia przepływu krwi krzyżówka.
 • Co znaczy Krioglobuliny Definicja autoprzeciwciał należących do klasy IgM albo IgA z antygenem IgG występujące przeważnie w chorobach autoimmunizacyjnych, mononukleozie najlepszy.
 • Co znaczy Kraniektomia Definicja neurochirurgicznego polegając)' na wycięciu fragmentu kości sklepienia czaszki. Pomaga to w zmniejszeniu wzmożonego ciśnienia przykłady.
 • Co znaczy Krwiak Definicja gromadzenie się krwi w rozwarstwionych tkankach albo w jamach ciała: wewnątrz jamy czaszki. Patrz także, zioła KRWIAK:Arnika Górska encyklopedia.
 • Co znaczy Kreozot Definicja destylacji smoły drzewa bukowego. Kluczowe jego składniki to gwajakol i kreozole. Ma działanie antyseptyczne, wchodzi w skład syropów jak działa.
 • Co znaczy Keratometria Definicja rogówki, którego celem jest między innymi dobranie odpowiedniej soczewki kontaktowej albo soczewki wewnątrzgałkowej, która wszczepiana jest czy jest.
 • Co znaczy Kompulsje Definicja zrytualizowane zachowania występujące w rezultacie zaburzeń lękowych. Kompulsje trwające powyżej godzinę na dzień stanowią uzasadnienie pojęcie.
 • Co znaczy Kreatynina Definicja substancja produkowana w mięśniach w rezultacie nieodwracalnego, nieenzymatycznego odwodnienia fosfokreatyny. Wydalanie K. z moczem, u wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kaszak Definicja łojowa, delikatny guz o charakterze torbieli, wolno narastający, wypełniony masami rogowymi i łojowymi, zawierający przedmioty mieszków opis.
 • Co znaczy Kawerna Definicja jama w wewnętrznych narządach człowieka powstała wskutek rozpadu tkanek i martwicy (zazwyczaj w płucach w rezultacie gruźlicy informacje.
 • Co znaczy Krostkowica Definicja ogniskami jałowych krost o nieznanej etiologii, głęboko umiejscowionych pod naskórkiem, niepodatnych na leczenie. Zmiany dotyczą co to jest.
 • Co znaczy Kation Definicja jon nieujemny; atom albo cząsteczka z niedomiarem elektronów. W procesie elektrolizy kationy wędrują do katody definicja.
 • Co znaczy Kriofibrynogen Definicja ciepłochwiejny, fibrynogenopodobny składnik osocza krwi pojawiający się jako skutek działania endotoksyn, wirusów, nie wszystkich leków co znaczy.
 • Co znaczy Katabolizm Definicja rozszczepianiu sporych cząsteczek na mniejsze. Są reakcjami egzoergicznymi na przykład degradacja albo utlenianie cząsteczek i stanowią słownik.
 • Co znaczy Krzywica Definicja dolegliwość wywołana niedoborem witaminy D u dzieci. To jest metaboliczna Ch. kości charakteryzująca się zaburzeniami w budowie kośćca znaczenie.
 • Co znaczy Klimakterium Definicja stopniowego wygasania czynności hormonalnej jajników. Z każdym następnym cyklem miesiączkowym coraz mniej pęcherzyków Graafa w fazie czym jest.
 • Co znaczy Kretkowice Definicja zakażeniem krętkami (rodzina bakterii Spirocbaetaceae i Leptospiraceae) na przykład kiła, dur powrotny, leptospiroza, borelioza, angina co oznacza.
 • Co znaczy Kinezyterapia Definicja rodzaj ćwiczeń rehabilitacyjnych opierających na leczeniu ruchem krzyżówka.
 • Co znaczy Kalcytonina Definicja produkowany poprzez komórki C, zlokalizowane raczej w tarczycy, a również w mniejszej ilości w przytarczycach i grasicy. Jest jednym z najlepszy.
 • Co znaczy Kwarantanna Definicja ograniczenie poruszania się osób chorych albo podejrzanych o kontakt z ciężką chorobą zakaźną. Może być całkowita izolacja osób objętych K przykłady.
 • Co znaczy Kolka Definicja jamy brzusznej zbudowanych z mięśni gładkich. Kolce towarzyszyć mogą wymioty, nudności, wzmożone pocenie, czasami wstrząs. W zależności od encyklopedia.
 • Co znaczy Zółciowa Kamienica Definicja pęcherzyka żółciowego) jest dolegliwość która bazuje na powstawaniu kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym albo przewodach żółciowych jak działa.
 • Co znaczy Keratynocyty Definicja naskórka, pochodzenia ektodermalnego, podlegające procesowi keratynizacji, a więc rogowaceniu. To są genetycznie zaprogramowane zmiany czy jest.
 • Co znaczy Kolagen Definicja glikoproteina charakterystyczna dla tkanki łącznej, wytwarzana poprzez fibroblasty, komórki mięśni gładkich i komórki śródbłonka. Kolagen pojęcie.
 • Co znaczy Ketokwasy Definicja grupę karboksylową i karbonylową albo ketonową. Należą do nich również ciała ketonowe. W czasie spalania K., produkowana jest energia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Krwotok Definicja zaburzenie w krążeniu, opierające na wyjściu krwi z łożyska sercowo-naczyniowego w pełnym jej składzie. Krwotok może być pochodzenia opis.
 • Co znaczy Koproialia Definicja zaburzenie psychiczne charakteryzujące się wypowiadaniem słów nieprzyzwoitych w sposób obsesyjny, niepohamowany informacje.
 • Co znaczy Karboksyhemoglobina Definicja połączenia hemoglobiny z tlenkiem węgla na przykład w rezultacie zatrucia. Tlen wypiera CO z karboksyhemoglobiny i powstaje oksyhemoglobina co to jest.
 • Co znaczy Kannabinole Definicja substancje zawarte na przykład w haszyszu, marihuanie, powodujące uzależnienie definicja.
 • Co znaczy Katepsyny Definicja enzymy proteolityczne biorące udział w autolizie komórek co znaczy.
 • Co znaczy Karoteny Definicja pomarańczowe barwniki roślinne występujące w marchwi, pomidorach i sałacie. Barwniki te zaliczane są do lipidów z racji na brak słownik.
 • Co znaczy Komplement Definicja dopełniacz; zespół przynajmniej 21 białek surowicy krwi (oznakowane jako C z następnym numerem), które w kaskadowej reakcji powodują znaczenie.
 • Co znaczy Kranioplastyka Definicja zabieg operacyjny opierający na rekonstrukcji zniekształceń czaszki na przykład rekonstrukcja ubytku pourazowego, odprowadzenie wgłębienia czym jest.
 • Co znaczy Kardiomiopatia Definicja stany chorobowe charakteryzujące się powiększeniem serca i małą równocześnie pojemnością minutową. Etiologia jest różnorodna, regularnie co oznacza.
 • Co znaczy Kręgoszczelina Definicja jego części międzywyrostkowej. U dzieci kręgoszczelina dotyczy przeważnie kręgu L5. Następstwem kręgoszczeliny (spondylolizy) może być krzyżówka.
 • Co znaczy Ksenofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych; przedmiotem dewiacyjnych zachowań seksualnych są osoby obce i nieznane najlepszy.
 • Co znaczy Kamfora Definicja substancja zawarta w olejku eterycznym wielu ziół. Użytkowana w stanach zapalnych i w kolkach. Patrz także, zioła KAMFORA:Wrotycz Pospolity przykłady.
 • Co znaczy Kciuk Definicja palec z pięciu palców ręki. Może on zajmować w relacji do pozostałych palców pozycję przeciwstawną, stanowiąc jakby jedno z ramion encyklopedia.
 • Co znaczy Kampilobakterioza Definicja poprzez małe bakterie Gramujemne o kształcie zakrzywionym albo spiralnym - Campylobacter. Powodują one u ludzi zapalenie jelit i jak działa.
 • Co znaczy Katalizatory Definicja zużywają się w trakcie reakcji, lecz wpływają na jej przebieg przyspieszając albo opóźniając ją. W organizmach żywych rolę katalizatorów czy jest.
 • Co znaczy Kleptomania Definicja rodzaj zaburzenia psychicznego opierający na świadomych, drobnych kradzieżach, których sprawca nie może ograniczyć ani nad nimi zapanować pojęcie.
 • Co znaczy Kolagenozy Definicja raczej tkanki łącznej. Patogenetycznie to są dolegliwości zaliczane do autoimmunizacyjnych. Do kolagenoz należą: toczeń układowy trzewny wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kołtun Definicja kłębowisko włosów przetłuszczonych, brudnych, polepionych, na zapalnie zmienionej skórze. Powodem raczej wszawica opis.
 • Co znaczy Kwashiorkor Definicja białka i witamin; występuje u niemowląt i małych dzieci, w strefie tropikalnej państw rozwijających się. Jest następstwem informacje.
 • Co znaczy Kichanie Definicja podrażnieniem śluzówki nosa. Powodem może być stan zapalny, ciało obce. Przy otwartej głośni następuje głęboki wdech później nasilony co to jest.
 • Co znaczy Kończyny Definicja K. górne stanowią narząd chwytny, K. dolne narząd podporowy, wykorzystywany również do przemieszczania się. Układ szkieletowy kończyn definicja.
 • Co znaczy Kariotyp Definicja osobnika; liczba i skład chromosomów jest charakterystyczna dla danego gatunku. Wszystkie komórki somatyczne (komórki nierozrodcze co znaczy.
 • Co znaczy Kapilaroskopia Definicja mikroskopu w celu uwidocznienia naczyń włosowatych. Zasada badania opiera się na transluminacji i wykonuje się je na łożysku paznokcia słownik.
 • Co znaczy Krętki Definicja spiralne należące do rodzajów: Treponema i Borrelia. Żyją w uwarunkowaniach beztlenowych jako komensale albo pasożyty jam ciała, jelit i znaczenie.
 • Co znaczy Kontuzja Definicja odnosząc się do schorzeń narządu ruchu obrażenie błahe, przeważnie z bezpośredniego urazu o niewielkiej energii, w zasadzie nie wymagające czym jest.
 • Co znaczy Kardiologia Definicja dział interny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i prewencją chorób serca i układu krążenia co oznacza.
 • Co znaczy Kumulacja Definicja substancji, dostarczanych do organizmu z zewnątrz, niecałkowicie spożytkowanych albo wydalonych. Kumulacja leku podawanego w równych krzyżówka.
 • Co znaczy Kastrat Definicja mężczyzna pozbawiony jąder (wykastrowany) i tym samym hormonów płciowych. W zależności od wieku, w jakim doszło do straty działania najlepszy.
 • Co znaczy Konfabulacje Definicja zmyślonych, nie mających żadnego związku z daną sytuacją. Typowy symptom w zespole Korsakowa, w schizofrenii konfabulacyjnej i w tak zwany przykłady.
 • Co znaczy Katar Definicja niesie ze sobą ochłodzenie, dni deszczowe i zimne, czyli czas chorób przeziębieniowych. Jednym z objawów przeziębienia, przykrym dla encyklopedia.
 • Co znaczy Kastracja Definicja usuwanie gruczołów płciowych celem pozbawienia umiejętności rozrodczych i popędu płciowego. To jest także zabieg użytkowany w terapii na jak działa.
 • Co znaczy Kumaryna Definicja pironu zawarta w wielu roślinach. Użytkowana szeroko w lekach przeciw krzepliwych. Leki te mają podobną budowę chemiczną do wit. K, ich czy jest.
 • Co znaczy Kraniotomia Definicja czaszki celem przeprowadzenia zabiegów wewnątrz czaszkowych jak: ewakuacje krwiaków nad i podoponowych, śródmózgowych, operacji guzów pojęcie.
 • Co znaczy Karboksypeptydaza Definicja egzopeptydaz, pod wpływem którego ulegają rozkładowi hydrolitycznemu C - końcowe wiązania peptydowe białek, w rezultacie czego uwolnione wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ketony Definicja których cząsteczki zawierają grupę karbonylową >C=0 połączoną z dwoma ekipami węglowodorowymi. To są ciecze albo ciała stałe mniej opis.
 • Co znaczy Kokcygodynia Definicja długookresowe bóle kości ogonowej; powodem przeważnie uraz powodujący złamanie i przemieszczenie odłamów kości guzicznej albo kątowe informacje.
 • Co znaczy Karboksypenicyliny Definicja laktamowych z gatunku penicylin. Są antybiotykami półsyntetycznymi, pochodnymi kwasu 6-aminopenicylanowego stanowiącego jądro penicyliny co to jest.
 • Co znaczy Kauzalgia Definicja pourazowej, powstaje w rezultacie urazowego uszkodzenia pni nerwowych. Zazwyczaj po urazach nerwu pośladkowego i kulszowego - objawia się definicja.
 • Co znaczy Ketogeneza Definicja tłuszczowych, mechanizm zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy faza jest co znaczy.
 • Co znaczy Kreatyna Definicja mięśniach szkieletowych, mózgu i krwi; pochodna glicyny. W biosyntezie K. w wątrobie bierze udział glicyna, arginina i metionina. U słownik.
 • Co znaczy Kolodium Definicja zaklejania ran, aktualnie rzadko użytkowany. To jest roztwór celulozy, który na powierzchni skóry tworzy jakby rodzaj plastra znaczenie.
 • Co znaczy Kręgozmyk Definicja chorobowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa. To jest ześlizg ku przodowi przeważnie kręgu L5, rzadziej kręgów L4 i L3 wspólnie z całym leżącym czym jest.
 • Co znaczy Karbapenemy Definicja laktamowych pokrewnych z penicylinami i cefalosporynami. Ich spektrum bakteryjne jest bardzo szerokie i obejmuje prawie każde bakterie co oznacza.
 • Co znaczy Kuru Definicja zwyrodnieniowa układu nerwowego u ludzi, wywoływania poprzez priony. Kuru występuje u plemion Fore w Papui Nowej Gwinei , z częstością 1 -2 krzyżówka.
 • Co znaczy Kraniotabes Definicja rozmiękanie kości sklepienia czaszki; jeden z objawów krzywicy u niemówląt najlepszy.
 • Co znaczy Kseroradiografia Definicja sposób badania rtg, aktualnie już nie użytkowana, z uwagi na spore napromieniowanie w okresie badania przykłady.
 • Co znaczy Klonowanie Definicja otrzymywanie populacji komórek albo organizmów wywodzących się od pojedynczej komórki drogą podziału encyklopedia.
 • Co znaczy Krętarz Definicja odznacza się krętarz większy i mniejszy. K. większy znajduje się na bliższym końcu trzonu kości udowej, leży bezpośrednio pod skórą i jest jak działa.
 • Co znaczy Kataliza Definicja chemicznych z udziałem substancji (katalizatorów) prostych związków nieorganicznych, organicznych i enzymów wykazujących sporą czy jest.
 • Co znaczy Katatymia Definicja przeżytych faktów, ich zniekształcanie, zmiana w myśleniu pod wpływem mocnych bodźców emocjonalnych. Brak możliwości krytycznej oceny tych pojęcie.
 • Co znaczy Ketonemia Definicja ketonowych we krwi; poziom tych ciał wzrasta w okresie poszczenia, w głodzie, w zaburzeniach metabolizmu węglowodanów (w cukrzycy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ketonuria Definicja pojawienie się w moczu ciał ketonowych na przykład w niestabilnej cukrzycy, głodzeniu opis.
 • Co znaczy Kleszcz Definicja rzędu roztoczy (Acari), przenoszący dolegliwości zakaźne. Kleszcz psi - rozpowszechniony w Europie, jest przenosicielem kleszczowego informacje.
 • Co znaczy Komensalizm Definicja forma symbiozy dwu różnych organizmów należących do różnych gatunków, przynosząca korzyści jednemu z nich a obojętna dla drugiego co to jest.
 • Co znaczy Kręgosłup Definicja Złożona jest z 33-34 kręgów. Odznacza się następujące typy kręgów: K. szyjne - 7, K. piersiowe - 12, K. lędźwiowe - 5, K. krzyżowe - 5, 6 definicja.
 • Co znaczy Kodeina Definicja pochodna morfiny. Występuje w soku mlecznym maku lekarskiego. Działa przeciwbólowo, przeciwkaszlowo, uspokajająco. Po dłuższym stosowaniu co znaczy.
 • Co znaczy Keratyna Definicja białko należące do ekipy skleroproteidów; występuje raczej w skórze, paznokciach i włosach słownik.
 • Co znaczy Krezol Definicja stosowany do odkażania pomieszczeń i naczyń sanitarnych. Otrzymywany ze smoły z drewna albo węgla. Patrz także, zioła KREZOL:Sosna Zwykła znaczenie.
 • Co znaczy Kikut Definicja kończyny pozostała po odcięciu. Kikut może określać pozostałość po narządzie wewnętrznym (kikut wyrostka robaczkowego) albo część kończyny czym jest.
 • Co znaczy Koronawirusy Definicja oddechowe i jelitowe wirusy patogenne dla ludzi; u ludzi powodują nieżyt górnych dróg oddechowych co oznacza.
 • Co znaczy Kapsomery Definicja podjednostki białkowe, z których zbudowany jest kapsyd, składnik cząsteczki wirusa krzyżówka.
 • Co znaczy Krioprecypitat Definicja powstający pod wpływem zimna. W trakcie powolnego rozmrażania osocza cytrynianowego, wytrąca się osad fibrynogenu i czynnika VIII najlepszy.
 • Co znaczy Krtań Definicja pomiędzy gardłem a tchawicą. Szkielet krtani zbudowany jest z trzech chrząstek nieparzystych: tarczowatej, pierścieniowatej, nagłośniowej przykłady.
 • Co znaczy Kardiogram Definicja koniuszkowego składająca się z ramienia wstępującego, płaskiego szczytu (plateau), ramienia zstępującego i końcowego, ujemnego załamka encyklopedia.
 • Co znaczy Kancerofobia Definicja chorobliwa obawa przed chorobą nowotworową; każdy symptom chorobowy jest uznawany za symptom raka jak działa.
 • Co znaczy Klaustrofobia Definicja powiązane z lękiem przed przestrzeniami zamkniętymi na przykład pobytem w teatrze, kinie, windzie. Skutkuje wyraźnie złe samopoczucie i czy jest.
 • Co znaczy Krosta Definicja formie śródna-skórkowej albo wewnątrz mieszkowej jamki wypełnionej leukocytami. Może przybierać postać pęcherzyka albo pęcherza pojęcie.
 • Co znaczy Kiła Definicja weneryczna dolegliwość układowa spowodowana poprzez Krętka bladego (Treponema pallidum). To jest ściśle beztlenowy, spiralny, ruchliwy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Nerkowe Kamienie Definicja picia Alveo moja klientka odczuła bóle w trakcie oddawania moczu i zauważyła czerwony jego kolor. Wystraszona zgłosiła się do lekarza. Po opis.
 • Co znaczy Kawografia Definicja radiologiczne układu żylnego; wskazaniem są patologie układu żylnego albo stany chorobowe powodujące zaburzenia przepływu w obrębie żyły informacje.
 • Co znaczy Krztusiec Definicja dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pałeczkę Bordetella pertusis. Występuje raczej u niemowląt i dzieci młodszych, zakaźność w ok. 90 co to jest.
 • Co znaczy Kość Definicja tkanka łączna, tworząca wraz tkanką chrzestną szkielet. Fundamentalne funkcje szkieletu to: funkcja mechaniczna podporowa i miejsce dla definicja.
 • Co znaczy Karcynogen Definicja chemiczny albo fizyczny związek wpływający na postęp procesu nowotworowego. Do czynników karcynogennych zaliczamy impulsy środowiskowe co znaczy.
 • Co znaczy Kodon Definicja kodu genetycznego zapisanego w cząsteczkach DNA. Ekipa trzech nukleotydów o dowolnej kombinacji, która koduje określony aminokwas w słownik.
 • Co znaczy Kalectwo Definicja uszkodzenie organizmu powodujące upośledzenie funkcji. Wywołane jest wadą wrodzoną albo urazem. K. skutkuje utratę umiejętności do pracy znaczenie.
 • Co znaczy Kostnienie Definicja mineralizacja kości; odkładanie się w kościach fosforanu wapnia jest regulowane poprzez hormony i witaminę D czym jest.
 • Co znaczy Krwiolecznictwo Definicja krwią bazuje na podawaniu (transfuzji przetaczaniu) choremu dożylne krwi i jej poszczególnych składników. W Polsce przetoczenia krwi są co oznacza.
 • Co znaczy Karnityna Definicja witaminopodobna pochodzenia aminokwasowego, jej czynną metodą jest L-karnityna. L-karnityna syntetyzowana jest z metioniny i lizyny w krzyżówka.
 • Co znaczy Kalidyna Definicja należy do ekipy kinin, które są endogennymi peptydami, powstają z białkowych prekursorów, wykazują mocne działanie - rozszerzają naczynia najlepszy.
 • Co znaczy Kardiotokografia Definicja płodu i czynności skurczowej macicy. Badanie tj. realizowane w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w okresie ciąży i dla przykłady.
 • Co znaczy Kobalt Definicja pierwiastek chemiczny. W organizmie człowieka zawiera go kobalamina (wit. B12), należąca do niezbędnych składników pożywienia, która encyklopedia.
 • Co znaczy Kortykosteroidy Definicja zbliżone pod względem chemicznym do nie wszystkich produkowanych naturalnie hormonów nadnerczy, pomagających organizmowi reagować na stres jak działa.
 • Co znaczy Katalepsja Definicja porażenie mięśni, zniesienie ruchów dowolnych towarzyszące stanom podniecenia albo lęku. Trwa od kilku sekund do kilku min.. Może mieć czy jest.
 • Co znaczy Kininy Definicja peptydy, powstające z białkowych prekursorów pod wpływem aktywacji czynnika Hagemana. Uczestniczą w wielu stanach patologicznych, co pojęcie.
 • Co znaczy Konikotomia Definicja stanach zagrożenia życia zagrożony uduszenia. Bazuje na małym nacięciu skóry albo przebiciem trójgrańcem więzadła pierścienno tarczowego i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Klonorchidoza Definicja spowodowana poprzez przywrę wątrobową. W Polsce nie występuje. Człowiek zaraża się cystami pasożyta jedząc ryby słodkowodne. Cysty ulegają opis.
 • Co znaczy Kokaina Definicja otrzymywany z liści krzewu kokainowego. W lecznictwie użytkowana w formie chlorowodorku sporadycznie z racji na działanie narkotyczne. K informacje.
 • Co znaczy Kwasy Definicja składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych. Pierwszą definicję kwasów i zasad sformułował Arrhenius, który wyjaśnił tradycyjne co to jest.
 • Co znaczy Koronarografia Definicja naczyniowe tętnic wieńcowych; badanie pozwala ustalić stopień zwężenia albo zatkania tętnicy wieńcowej, co daje wskazania do leczenia definicja.
 • Co znaczy Kontrast Definicja środki stosowane w rentgenodiagnostyce celem uwidocznienia przestrzeni ustrojowych, narządów i jam ciała niewidocznych w trakcie zwykłego co znaczy.
 • Co znaczy Kardiochirurgia Definicja zajmujący się leczeniem operacyjnym wrodzonych i kupionych wad serca, wszczepianiem rozruszników serca, operacjami na tętnicach wieńcowych słownik.
 • Co znaczy Kseroftalmia Definicja rogówki, wywołane zmianami zapalnymi w przebiegu jaglicy, pęcherzycy, po oparzeniach, również w niedomykalności powiek. Niedobór witaminy A znaczenie.
 • Co znaczy Kazeina Definicja sernik; kluczowy składnik białka mleka; rozkładana poprzez trypsynę. Regularnie jest dodatkiem do chleba, ciasta albo wędlin czym jest.
 • Co znaczy Kofeina Definicja występujący w nasionach kawy, zarodkach nasion koli, nasionach liany brazylijskiej, liściach krzewu herbaty. Jest lekiem o działaniu psycho co oznacza.
 • Co znaczy Kazuistyka Definicja rzadkich przypadków chorobowych, przebiegających nietypowo. Prace kazuistyczne stanowią cenny wkład w diagnostyce i terapii krzyżówka.
 • Co znaczy Koksartroza Definicja biodrowego powodujące regularnie bardzo spore choroby bólowe (koksalgia- ból stawu biodrowego) i ograniczenie ruchomości. Może być najlepszy.
 • Co znaczy Kontaminacja Definicja czystego przedmiotu, roztworu, narzędzi operacyjnych poprzez drobnoustroje odmiennie skażenie. Skażenie może doprowadzać do zakażenia przykłady.
 • Co znaczy Krwiomocz Definicja to jest jeden z głownych objawów mogących wskazywać zarówno na chorobę ogólnoustrojową jak i na chorobę układu moczowego. W ze spotach encyklopedia.
 • Co znaczy Kifoza Definicja wypukłością skierowana do tyłu. W odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa jest zjawiskiem fizjologicznym. W chorobie zwyrodnieniowej jak działa.
 • Co znaczy Kaszel Definicja organizmu, a wykorzystywany ochronie dróg oddechowych - należy do najczęstszych objawów chorobowych, z którymi pacjenci kierują się do czy jest.
 • Co znaczy Kurara Definicja żywicowa pozyskiwana z kory, pędów i korzeni nie wszystkich roślin z rodzaju Strychnos i z korzenia rośliny Chondrodendron tomentosum pojęcie.
 • Co znaczy Konizacja Definicja opierający na stożkowatym wycięciu tkanek części pochwowej szyjki macicy w celach diagnostycznych albo leczniczo, w sytuacji stwierdzenia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Konstytucja Definicja morfologicznych czynnościowych i psychicznych, w znacznej mierze wrodzonych, stanowiących indywidualną całość każdego człowieka i dla niego opis.
 • Co znaczy Komórka Definicja strukturalna organizmów żywych. Teorię komórkowej budowy żywych organizmów zaproponował Rudolf Virchow (1821-1902) uznając komórkę za informacje.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja DEFINICJA Komórka, Konstytucja, Konizacja, Kurara, Kaszel, Kifoza, Krwiomocz, Kontaminacja, Koksartroza, Kazuistyka, Kofeina, Kazeina, Kseroftalmia, Kardiochirurgia co to znaczy.

Słownik Encyklopedia Komórka, Konstytucja, Konizacja, Kurara, Kaszel, Kifoza co to jest.