Słownik krętarz kolano komplement co to znaczy.
Krętarz, Kolano, Komplement, Kseromammografia, Kseroftalmia, Krwiak, Kolposkopia, Klonowanie, Kodon.

Słownik i definicje chemiczne na K

 • Co znaczy Klaustrofobia Definicja powiązane z lękiem przed przestrzeniami zamkniętymi na przykład pobytem w teatrze, kinie, windzie. Skutkuje wyraźnie złe samopoczucie i co to jest.
 • Co znaczy Kampilobakterioza Definicja poprzez małe bakterie Gramujemne o kształcie zakrzywionym albo spiralnym - Campylobacter. Powodują one u ludzi zapalenie jelit i definicja.
 • Co znaczy Kapilaroskopia Definicja mikroskopu w celu uwidocznienia naczyń włosowatych. Zasada badania opiera się na transluminacji i wykonuje się je na łożysku paznokcia co znaczy.
 • Co znaczy Karcynogen Definicja chemiczny albo fizyczny związek wpływający na postęp procesu nowotworowego. Do czynników karcynogennych zaliczamy impulsy środowiskowe słownik.
 • Co znaczy Kardiomiopatia Definicja stany chorobowe charakteryzujące się powiększeniem serca i małą równocześnie pojemnością minutową. Etiologia jest różnorodna, regularnie znaczenie.
 • Co znaczy Kariotyp Definicja osobnika; liczba i skład chromosomów jest charakterystyczna dla danego gatunku. Wszystkie komórki somatyczne (komórki nierozrodcze czym jest.
 • Co znaczy Kaszak Definicja łojowa, delikatny guz o charakterze torbieli, wolno narastający, wypełniony masami rogowymi i łojowymi, zawierający przedmioty mieszków co to jest.
 • Co znaczy Kciuk Definicja palec z pięciu palców ręki. Może on zajmować w relacji do pozostałych palców pozycję przeciwstawną, stanowiąc jakby jedno z ramion definicja.
 • Co znaczy Kinazy Definicja Kinaza kreatynowa (CPK, CK) jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych i serca i mózgu. Przyrost jej co znaczy.
 • Co znaczy Kinetoza Definicja dolegliwość morska; zespół objawów występujący w trakcie podróż)' samochodem, statkiem, samolotem albo koleją, a również jako następstwo słownik.
 • Co znaczy Kobalt Definicja pierwiastek chemiczny. W organizmie człowieka zawiera go kobalamina (wit. B12), należąca do niezbędnych składników pożywienia, która znaczenie.
 • Co znaczy Koenzym Definicja małocząsteczkowy komponent organiczny niezbędny do uzyskania aktywności enzymów. Bez tego czynnika sporo enzymów jest nieaktywnych czym jest.
 • Co znaczy Kokcydioidomikoza Definicja układu oddechowego spowodowane poprzez grzyb glebowy (Coccidioides immitis), który przenoszony jest poprzez powietrze dzięki lekkim co to jest.
 • Co znaczy Kompulsje Definicja zrytualizowane zachowania występujące w rezultacie zaburzeń lękowych. Kompulsje trwające powyżej godzinę na dzień stanowią uzasadnienie definicja.
 • Co znaczy Konikotomia Definicja stanach zagrożenia życia zagrożony uduszenia. Bazuje na małym nacięciu skóry albo przebiciem trójgrańcem więzadła pierścienno tarczowego i co znaczy.
 • Co znaczy Kontuzja Definicja odnosząc się do schorzeń narządu ruchu obrażenie błahe, przeważnie z bezpośredniego urazu o niewielkiej energii, w zasadzie nie wymagające słownik.
 • Co znaczy Kortykosteroidy Definicja zbliżone pod względem chemicznym do nie wszystkich produkowanych naturalnie hormonów nadnerczy, pomagających organizmowi reagować na stres znaczenie.
 • Co znaczy Krezka Definicja dwóch blaszek otrzewnej zawierająca przedmioty tkanki łącznej i tłuszczowej, naczynia, nerwy i węzły chłonne. Narządy jamy brzusznej są czym jest.
 • Co znaczy Kręgozmyk Definicja chorobowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa. To jest ześlizg ku przodowi przeważnie kręgu L5, rzadziej kręgów L4 i L3 wspólnie z całym leżącym co to jest.
 • Co znaczy Krioglobuliny Definicja autoprzeciwciał należących do klasy IgM albo IgA z antygenem IgG występujące przeważnie w chorobach autoimmunizacyjnych, mononukleozie definicja.
 • Co znaczy Krosta Definicja formie śródna-skórkowej albo wewnątrz mieszkowej jamki wypełnionej leukocytami. Może przybierać postać pęcherzyka albo pęcherza co znaczy.
 • Co znaczy Krwawienie Definicja strata i wydostanie się krwi w jej pełnym składzie poza uszkodzone naczynia krwionośne. Lekkie krwawienie z reguły ustępuje samoistnie słownik.
 • Co znaczy Krwioplucie Definicja plwociny albo czystej krwi z dolnego odcinka układu oddechowego. Może być o różnym nasileniu. W obfitym krwiopluciu mówimy w razie znaczenie.
 • Co znaczy Kryptosporydioza Definicja pokarmowego spowodowane poprzez pierwotniaki Cryptosporidium charakteryzujące się kurczowymi bólami brzucha, wodnistą biegunką, stratą masy czym jest.
 • Co znaczy Krzywica Definicja dolegliwość wywołana niedoborem witaminy D u dzieci. To jest metaboliczna Ch. kości charakteryzująca się zaburzeniami w budowie kośćca co to jest.
 • Co znaczy Karnityna Definicja witaminopodobna pochodzenia aminokwasowego, jej czynną metodą jest L-karnityna. L-karnityna syntetyzowana jest z metioniny i lizyny w definicja.
 • Co znaczy Kastracja Definicja usuwanie gruczołów płciowych celem pozbawienia umiejętności rozrodczych i popędu płciowego. To jest także zabieg użytkowany w terapii na co znaczy.
 • Co znaczy Kuracja Definicja rodzaj podjętego leczenia danego schorzenia. Może ona informować o leczeniu antybiotykami (na przykładkuracja penicyliną), szczególną dietą słownik.
 • Co znaczy Krew Definicja odgrywająca fundamentalną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Ok. połowy objętości krwi stanowią komórki krwi erytroqty i leukocyty, które znaczenie.
 • Co znaczy Kazuistyka Definicja rzadkich przypadków chorobowych, przebiegających nietypowo. Prace kazuistyczne stanowią cenny wkład w diagnostyce i terapii czym jest.
 • Co znaczy Kleszcz Definicja rzędu roztoczy (Acari), przenoszący dolegliwości zakaźne. Kleszcz psi - rozpowszechniony w Europie, jest przenosicielem kleszczowego co to jest.
 • Co znaczy Kaszel Definicja organizmu, a wykorzystywany ochronie dróg oddechowych - należy do najczęstszych objawów chorobowych, z którymi pacjenci kierują się do definicja.
 • Co znaczy Krtań Definicja pomiędzy gardłem a tchawicą. Szkielet krtani zbudowany jest z trzech chrząstek nieparzystych: tarczowatej, pierścieniowatej, nagłośniowej co znaczy.
 • Co znaczy Kolagenozy Definicja raczej tkanki łącznej. Patogenetycznie to są dolegliwości zaliczane do autoimmunizacyjnych. Do kolagenoz należą: toczeń układowy trzewny słownik.
 • Co znaczy Krwotok Definicja zaburzenie w krążeniu, opierające na wyjściu krwi z łożyska sercowo-naczyniowego w pełnym jej składzie. Krwotok może być pochodzenia znaczenie.
 • Co znaczy Kolka Definicja jamy brzusznej zbudowanych z mięśni gładkich. Kolce towarzyszyć mogą wymioty, nudności, wzmożone pocenie, czasami wstrząs. W zależności od czym jest.
 • Co znaczy Kastrat Definicja mężczyzna pozbawiony jąder (wykastrowany) i tym samym hormonów płciowych. W zależności od wieku, w jakim doszło do straty działania co to jest.
 • Co znaczy Kapsomery Definicja podjednostki białkowe, z których zbudowany jest kapsyd, składnik cząsteczki wirusa definicja.
 • Co znaczy Keratyna Definicja białko należące do ekipy skleroproteidów; występuje raczej w skórze, paznokciach i włosach co znaczy.
 • Co znaczy Kurcz Definicja bezwiednie skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Kurcze mięśni gładkich występują w naczyniach krwionośnych, ścianie przewodu słownik.
 • Co znaczy Kwasy Definicja składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych. Pierwszą definicję kwasów i zasad sformułował Arrhenius, który wyjaśnił tradycyjne znaczenie.
 • Co znaczy Katepsyny Definicja enzymy proteolityczne biorące udział w autolizie komórek czym jest.
 • Co znaczy Kalidyna Definicja należy do ekipy kinin, które są endogennymi peptydami, powstają z białkowych prekursorów, wykazują mocne działanie - rozszerzają naczynia co to jest.
 • Co znaczy Kalorymetria Definicja energetycznego organizmu. K. bezpośrednia bazuje na pomiarze całkowitej ilości ciepła wytworzonego poprzez organizm. Badanie przeprowadzane definicja.
 • Co znaczy Zółciowa Kamienica Definicja pęcherzyka żółciowego) jest dolegliwość która bazuje na powstawaniu kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym albo przewodach żółciowych co znaczy.
 • Co znaczy Karboksypenicyliny Definicja laktamowych z gatunku penicylin. Są antybiotykami półsyntetycznymi, pochodnymi kwasu 6-aminopenicylanowego stanowiącego jądro penicyliny słownik.
 • Co znaczy Karoteny Definicja pomarańczowe barwniki roślinne występujące w marchwi, pomidorach i sałacie. Barwniki te zaliczane są do lipidów z racji na brak znaczenie.
 • Co znaczy Katabolizm Definicja rozszczepianiu sporych cząsteczek na mniejsze. Są reakcjami egzoergicznymi na przykład degradacja albo utlenianie cząsteczek i stanowią czym jest.
 • Co znaczy Katalaza Definicja hemoproteiną zawierającą cztery ekipy hemowe. Aktywność katalazy stwierdzono we krwi, szpiku, nerkach i wątrobie. Rozkłada ona nadtlenek co to jest.
 • Co znaczy Katalepsja Definicja porażenie mięśni, zniesienie ruchów dowolnych towarzyszące stanom podniecenia albo lęku. Trwa od kilku sekund do kilku min.. Może mieć definicja.
 • Co znaczy Keratynocyty Definicja naskórka, pochodzenia ektodermalnego, podlegające procesowi keratynizacji, a więc rogowaceniu. To są genetycznie zaprogramowane zmiany co znaczy.
 • Co znaczy Ketony Definicja których cząsteczki zawierają grupę karbonylową >C=0 połączoną z dwoma ekipami węglowodorowymi. To są ciecze albo ciała stałe mniej słownik.
 • Co znaczy Kininy Definicja peptydy, powstające z białkowych prekursorów pod wpływem aktywacji czynnika Hagemana. Uczestniczą w wielu stanach patologicznych, co znaczenie.
 • Co znaczy Klonorchidoza Definicja spowodowana poprzez przywrę wątrobową. W Polsce nie występuje. Człowiek zaraża się cystami pasożyta jedząc ryby słodkowodne. Cysty ulegają czym jest.
 • Co znaczy Kofeina Definicja występujący w nasionach kawy, zarodkach nasion koli, nasionach liany brazylijskiej, liściach krzewu herbaty. Jest lekiem o działaniu psycho co to jest.
 • Co znaczy Kokaina Definicja otrzymywany z liści krzewu kokainowego. W lecznictwie użytkowana w formie chlorowodorku sporadycznie z racji na działanie narkotyczne. K definicja.
 • Co znaczy Kolagen Definicja glikoproteina charakterystyczna dla tkanki łącznej, wytwarzana poprzez fibroblasty, komórki mięśni gładkich i komórki śródbłonka. Kolagen co znaczy.
 • Co znaczy Kolodium Definicja zaklejania ran, aktualnie rzadko użytkowany. To jest roztwór celulozy, który na powierzchni skóry tworzy jakby rodzaj plastra słownik.
 • Co znaczy Koronarografia Definicja naczyniowe tętnic wieńcowych; badanie pozwala ustalić stopień zwężenia albo zatkania tętnicy wieńcowej, co daje wskazania do leczenia znaczenie.
 • Co znaczy Kreatynina Definicja substancja produkowana w mięśniach w rezultacie nieodwracalnego, nieenzymatycznego odwodnienia fosfokreatyny. Wydalanie K. z moczem, u czym jest.
 • Co znaczy Krętki Definicja spiralne należące do rodzajów: Treponema i Borrelia. Żyją w uwarunkowaniach beztlenowych jako komensale albo pasożyty jam ciała, jelit i co to jest.
 • Co znaczy Krioprecypitat Definicja powstający pod wpływem zimna. W trakcie powolnego rozmrażania osocza cytrynianowego, wytrąca się osad fibrynogenu i czynnika VIII definicja.
 • Co znaczy Krostkowica Definicja ogniskami jałowych krost o nieznanej etiologii, głęboko umiejscowionych pod naskórkiem, niepodatnych na leczenie. Zmiany dotyczą co znaczy.
 • Co znaczy Krwiomocz Definicja to jest jeden z głownych objawów mogących wskazywać zarówno na chorobę ogólnoustrojową jak i na chorobę układu moczowego. W ze spotach słownik.
 • Co znaczy Kumaryna Definicja pironu zawarta w wielu roślinach. Użytkowana szeroko w lekach przeciw krzepliwych. Leki te mają podobną budowę chemiczną do wit. K, ich znaczenie.
 • Co znaczy Koagulogram Definicja badania określające wskaźniki krzepnięcia krwi: czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, czas krzepnięcia czym jest.
 • Co znaczy Krwiolecznictwo Definicja krwią bazuje na podawaniu (transfuzji przetaczaniu) choremu dożylne krwi i jej poszczególnych składników. W Polsce przetoczenia krwi są co to jest.
 • Co znaczy Ksenofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych; przedmiotem dewiacyjnych zachowań seksualnych są osoby obce i nieznane definicja.
 • Co znaczy Kokcygodynia Definicja długookresowe bóle kości ogonowej; powodem przeważnie uraz powodujący złamanie i przemieszczenie odłamów kości guzicznej albo kątowe co znaczy.
 • Co znaczy Nerkowe Kamienie Definicja picia Alveo moja klientka odczuła bóle w trakcie oddawania moczu i zauważyła czerwony jego kolor. Wystraszona zgłosiła się do lekarza. Po słownik.
 • Co znaczy Kardiochirurgia Definicja zajmujący się leczeniem operacyjnym wrodzonych i kupionych wad serca, wszczepianiem rozruszników serca, operacjami na tętnicach wieńcowych znaczenie.
 • Co znaczy Kurara Definicja żywicowa pozyskiwana z kory, pędów i korzeni nie wszystkich roślin z rodzaju Strychnos i z korzenia rośliny Chondrodendron tomentosum czym jest.
 • Co znaczy Kwashiorkor Definicja białka i witamin; występuje u niemowląt i małych dzieci, w strefie tropikalnej państw rozwijających się. Jest następstwem co to jest.
 • Co znaczy Kończyny Definicja K. górne stanowią narząd chwytny, K. dolne narząd podporowy, wykorzystywany również do przemieszczania się. Układ szkieletowy kończyn definicja.
 • Co znaczy Kwarantanna Definicja ograniczenie poruszania się osób chorych albo podejrzanych o kontakt z ciężką chorobą zakaźną. Może być całkowita izolacja osób objętych K co znaczy.
 • Co znaczy Kiła Definicja weneryczna dolegliwość układowa spowodowana poprzez Krętka bladego (Treponema pallidum). To jest ściśle beztlenowy, spiralny, ruchliwy słownik.
 • Co znaczy Kalcytonina Definicja produkowany poprzez komórki C, zlokalizowane raczej w tarczycy, a również w mniejszej ilości w przytarczycach i grasicy. Jest jednym z znaczenie.
 • Co znaczy Klimakterium Definicja stopniowego wygasania czynności hormonalnej jajników. Z każdym następnym cyklem miesiączkowym coraz mniej pęcherzyków Graafa w fazie czym jest.
 • Co znaczy Kołtun Definicja kłębowisko włosów przetłuszczonych, brudnych, polepionych, na zapalnie zmienionej skórze. Powodem raczej wszawica co to jest.
 • Co znaczy Komórka Definicja strukturalna organizmów żywych. Teorię komórkowej budowy żywych organizmów zaproponował Rudolf Virchow (1821-1902) uznając komórkę za definicja.
 • Co znaczy Kriochirurgia Definicja zabiegów chirurgicznych (zamrożenie ciekłym azotem albo CO,). Użytkowana w wielu dziedzinach zabiegowych na przykład w okulistyce usunięcie co znaczy.
 • Co znaczy Kaloria Definicja cieplnej; w badaniach metabolizmu stosowana jest kilokaloria (kcal); (1 kcal = 1000 cal) - to jest liczba ciepła potrzebnego do słownik.
 • Co znaczy Kręgoszczelina Definicja jego części międzywyrostkowej. U dzieci kręgoszczelina dotyczy przeważnie kręgu L5. Następstwem kręgoszczeliny (spondylolizy) może być znaczenie.
 • Co znaczy Kraniotabes Definicja rozmiękanie kości sklepienia czaszki; jeden z objawów krzywicy u niemówląt czym jest.
 • Co znaczy Kalectwo Definicja uszkodzenie organizmu powodujące upośledzenie funkcji. Wywołane jest wadą wrodzoną albo urazem. K. skutkuje utratę umiejętności do pracy co to jest.
 • Co znaczy Kleptomania Definicja rodzaj zaburzenia psychicznego opierający na świadomych, drobnych kradzieżach, których sprawca nie może ograniczyć ani nad nimi zapanować definicja.
 • Co znaczy Krezol Definicja stosowany do odkażania pomieszczeń i naczyń sanitarnych. Otrzymywany ze smoły z drewna albo węgla. Patrz także, zioła KREZOL:Sosna Zwykła co znaczy.
 • Co znaczy Kamfora Definicja substancja zawarta w olejku eterycznym wielu ziół. Użytkowana w stanach zapalnych i w kolkach. Patrz także, zioła KAMFORA:Wrotycz Pospolity słownik.
 • Co znaczy Kannabinole Definicja substancje zawarte na przykład w haszyszu, marihuanie, powodujące uzależnienie znaczenie.
 • Co znaczy Karbapenemy Definicja laktamowych pokrewnych z penicylinami i cefalosporynami. Ich spektrum bakteryjne jest bardzo szerokie i obejmuje prawie każde bakterie czym jest.
 • Co znaczy Karboksyhemoglobina Definicja połączenia hemoglobiny z tlenkiem węgla na przykład w rezultacie zatrucia. Tlen wypiera CO z karboksyhemoglobiny i powstaje oksyhemoglobina co to jest.
 • Co znaczy Karboksypeptydaza Definicja egzopeptydaz, pod wpływem którego ulegają rozkładowi hydrolitycznemu C - końcowe wiązania peptydowe białek, w rezultacie czego uwolnione definicja.
 • Co znaczy Kardiogram Definicja koniuszkowego składająca się z ramienia wstępującego, płaskiego szczytu (plateau), ramienia zstępującego i końcowego, ujemnego załamka co znaczy.
 • Co znaczy Karotydynia Definicja obrębie tętnicy szyjnej z odcinkowym jej pogrubieniem, bolesnością szyi i obrzękiem okolicznych tkanek. Utrzymuje się do 14 dni, ustępuje słownik.
 • Co znaczy Kataliza Definicja chemicznych z udziałem substancji (katalizatorów) prostych związków nieorganicznych, organicznych i enzymów wykazujących sporą znaczenie.
 • Co znaczy Keratometria Definicja rogówki, którego celem jest między innymi dobranie odpowiedniej soczewki kontaktowej albo soczewki wewnątrzgałkowej, która wszczepiana jest czym jest.
 • Co znaczy Kodeina Definicja pochodna morfiny. Występuje w soku mlecznym maku lekarskiego. Działa przeciwbólowo, przeciwkaszlowo, uspokajająco. Po dłuższym stosowaniu co to jest.
 • Co znaczy Komensalizm Definicja forma symbiozy dwu różnych organizmów należących do różnych gatunków, przynosząca korzyści jednemu z nich a obojętna dla drugiego definicja.
 • Co znaczy Komisurotomia Definicja kardiochirurgiczna, polegająca na przecięciu zmienionych zapalnie zastawek serca celem ich poszerzenia dla powiększenia przepływu krwi co znaczy.
 • Co znaczy Kontaminacja Definicja czystego przedmiotu, roztworu, narzędzi operacyjnych poprzez drobnoustroje odmiennie skażenie. Skażenie może doprowadzać do zakażenia słownik.
 • Co znaczy Konizacja Definicja opierający na stożkowatym wycięciu tkanek części pochwowej szyjki macicy w celach diagnostycznych albo leczniczo, w sytuacji stwierdzenia znaczenie.
 • Co znaczy Koronawirusy Definicja oddechowe i jelitowe wirusy patogenne dla ludzi; u ludzi powodują nieżyt górnych dróg oddechowych czym jest.
 • Co znaczy Kostnina Definicja powstająca w procesie gojenia się złamań. Kostnina zewnętrzna łączy odłamy kostne umożliwiając rekonstrukcję ukrwienia i stopniową co to jest.
 • Co znaczy Kraniektomia Definicja neurochirurgicznego polegając)' na wycięciu fragmentu kości sklepienia czaszki. Pomaga to w zmniejszeniu wzmożonego ciśnienia definicja.
 • Co znaczy Kraniotomia Definicja czaszki celem przeprowadzenia zabiegów wewnątrz czaszkowych jak: ewakuacje krwiaków nad i podoponowych, śródmózgowych, operacji guzów co znaczy.
 • Co znaczy Kreatyna Definicja mięśniach szkieletowych, mózgu i krwi; pochodna glicyny. W biosyntezie K. w wątrobie bierze udział glicyna, arginina i metionina. U słownik.
 • Co znaczy Kreozot Definicja destylacji smoły drzewa bukowego. Kluczowe jego składniki to gwajakol i kreozole. Ma działanie antyseptyczne, wchodzi w skład syropów znaczenie.
 • Co znaczy Kretkowice Definicja zakażeniem krętkami (rodzina bakterii Spirocbaetaceae i Leptospiraceae) na przykład kiła, dur powrotny, leptospiroza, borelioza, angina czym jest.
 • Co znaczy Kriofibrynogen Definicja ciepłochwiejny, fibrynogenopodobny składnik osocza krwi pojawiający się jako skutek działania endotoksyn, wirusów, nie wszystkich leków co to jest.
 • Co znaczy Kseroradiografia Definicja sposób badania rtg, aktualnie już nie użytkowana, z uwagi na spore napromieniowanie w okresie badania definicja.
 • Co znaczy Kumulacja Definicja substancji, dostarczanych do organizmu z zewnątrz, niecałkowicie spożytkowanych albo wydalonych. Kumulacja leku podawanego w równych co znaczy.
 • Co znaczy Kranioplastyka Definicja zabieg operacyjny opierający na rekonstrukcji zniekształceń czaszki na przykład rekonstrukcja ubytku pourazowego, odprowadzenie wgłębienia słownik.
 • Co znaczy Kardiotokografia Definicja płodu i czynności skurczowej macicy. Badanie tj. realizowane w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w okresie ciąży i dla znaczenie.
 • Co znaczy Kostnienie Definicja mineralizacja kości; odkładanie się w kościach fosforanu wapnia jest regulowane poprzez hormony i witaminę D czym jest.
 • Co znaczy Kauzalgia Definicja pourazowej, powstaje w rezultacie urazowego uszkodzenia pni nerwowych. Zazwyczaj po urazach nerwu pośladkowego i kulszowego - objawia się co to jest.
 • Co znaczy Konstytucja Definicja morfologicznych czynnościowych i psychicznych, w znacznej mierze wrodzonych, stanowiących indywidualną całość każdego człowieka i dla niego definicja.
 • Co znaczy Kalikreina Definicja enzymów proteolitycznych wpływających na powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są: oziębienie i pomniejszenie pH. K co znaczy.
 • Co znaczy Kichanie Definicja podrażnieniem śluzówki nosa. Powodem może być stan zapalny, ciało obce. Przy otwartej głośni następuje głęboki wdech później nasilony słownik.
 • Co znaczy Kawografia Definicja radiologiczne układu żylnego; wskazaniem są patologie układu żylnego albo stany chorobowe powodujące zaburzenia przepływu w obrębie żyły znaczenie.
 • Co znaczy Kazeina Definicja sernik; kluczowy składnik białka mleka; rozkładana poprzez trypsynę. Regularnie jest dodatkiem do chleba, ciasta albo wędlin czym jest.
 • Co znaczy Ketogeneza Definicja tłuszczowych, mechanizm zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy faza jest co to jest.
 • Co znaczy Kontrast Definicja środki stosowane w rentgenodiagnostyce celem uwidocznienia przestrzeni ustrojowych, narządów i jam ciała niewidocznych w trakcie zwykłego definicja.
 • Co znaczy Kuru Definicja zwyrodnieniowa układu nerwowego u ludzi, wywoływania poprzez priony. Kuru występuje u plemion Fore w Papui Nowej Gwinei , z częstością 1 -2 co znaczy.
 • Co znaczy Kał Definicja ekskrementy, fekalia; wydalina przewodu pokarmowego, powstająca w jelicie grubym, zawierająca do 80% wody. W jego składzie są niestrawione słownik.
 • Co znaczy Katar Definicja niesie ze sobą ochłodzenie, dni deszczowe i zimne, czyli czas chorób przeziębieniowych. Jednym z objawów przeziębienia, przykrym dla znaczenie.
 • Co znaczy Kardiologia Definicja dział interny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i prewencją chorób serca i układu krążenia czym jest.
 • Co znaczy Kręgosłup Definicja Złożona jest z 33-34 kręgów. Odznacza się następujące typy kręgów: K. szyjne - 7, K. piersiowe - 12, K. lędźwiowe - 5, K. krzyżowe - 5, 6 co to jest.
 • Co znaczy Koproialia Definicja zaburzenie psychiczne charakteryzujące się wypowiadaniem słów nieprzyzwoitych w sposób obsesyjny, niepohamowany definicja.
 • Co znaczy Koksartroza Definicja biodrowego powodujące regularnie bardzo spore choroby bólowe (koksalgia- ból stawu biodrowego) i ograniczenie ruchomości. Może być co znaczy.
 • Co znaczy Kolchicyna Definicja Zimowitu jesiennego (Colchicum autumnale); to jest trucizna uszkadzająca naczynia włosowate, hamująca mitozę. Leczniczo - użytkowany w słownik.
 • Co znaczy Katalizatory Definicja zużywają się w trakcie reakcji, lecz wpływają na jej przebieg przyspieszając albo opóźniając ją. W organizmach żywych rolę katalizatorów znaczenie.
 • Co znaczy Katatymia Definicja przeżytych faktów, ich zniekształcanie, zmiana w myśleniu pod wpływem mocnych bodźców emocjonalnych. Brak możliwości krytycznej oceny tych czym jest.
 • Co znaczy Kation Definicja jon nieujemny; atom albo cząsteczka z niedomiarem elektronów. W procesie elektrolizy kationy wędrują do katody co to jest.
 • Co znaczy Kawerna Definicja jama w wewnętrznych narządach człowieka powstała wskutek rozpadu tkanek i martwicy (zazwyczaj w płucach w rezultacie gruźlicy definicja.
 • Co znaczy Kość Definicja tkanka łączna, tworząca wraz tkanką chrzestną szkielet. Fundamentalne funkcje szkieletu to: funkcja mechaniczna podporowa i miejsce dla co znaczy.
 • Co znaczy Krztusiec Definicja dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pałeczkę Bordetella pertusis. Występuje raczej u niemowląt i dzieci młodszych, zakaźność w ok. 90 słownik.
 • Co znaczy Konfabulacje Definicja zmyślonych, nie mających żadnego związku z daną sytuacją. Typowy symptom w zespole Korsakowa, w schizofrenii konfabulacyjnej i w tak zwany znaczenie.
 • Co znaczy Kancerofobia Definicja chorobliwa obawa przed chorobą nowotworową; każdy symptom chorobowy jest uznawany za symptom raka czym jest.
 • Co znaczy Ketokwasy Definicja grupę karboksylową i karbonylową albo ketonową. Należą do nich również ciała ketonowe. W czasie spalania K., produkowana jest energia co to jest.
 • Co znaczy Ketonemia Definicja ketonowych we krwi; poziom tych ciał wzrasta w okresie poszczenia, w głodzie, w zaburzeniach metabolizmu węglowodanów (w cukrzycy definicja.
 • Co znaczy Ketonuria Definicja pojawienie się w moczu ciał ketonowych na przykład w niestabilnej cukrzycy, głodzeniu co znaczy.
 • Co znaczy Kifoza Definicja wypukłością skierowana do tyłu. W odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa jest zjawiskiem fizjologicznym. W chorobie zwyrodnieniowej słownik.
 • Co znaczy Kikut Definicja kończyny pozostała po odcięciu. Kikut może określać pozostałość po narządzie wewnętrznym (kikut wyrostka robaczkowego) albo część kończyny znaczenie.
 • Co znaczy Kinezyterapia Definicja rodzaj ćwiczeń rehabilitacyjnych opierających na leczeniu ruchem czym jest.
 • Co znaczy Kodon Definicja kodu genetycznego zapisanego w cząsteczkach DNA. Ekipa trzech nukleotydów o dowolnej kombinacji, która koduje określony aminokwas w co to jest.
 • Co znaczy Klonowanie Definicja otrzymywanie populacji komórek albo organizmów wywodzących się od pojedynczej komórki drogą podziału definicja.
 • Co znaczy Kolposkopia Definicja macicy. Realizowane kolposkopem pod powiększeniem 4,5-krotnym albo kolpomikroskopem pozwalającym na zwiększenie powyżej 250-krotnym co znaczy.
 • Co znaczy Krwiak Definicja gromadzenie się krwi w rozwarstwionych tkankach albo w jamach ciała: wewnątrz jamy czaszki. Patrz także, zioła KRWIAK:Arnika Górska słownik.
 • Co znaczy Kseroftalmia Definicja rogówki, wywołane zmianami zapalnymi w przebiegu jaglicy, pęcherzycy, po oparzeniach, również w niedomykalności powiek. Niedobór witaminy A znaczenie.
 • Co znaczy Kseromammografia Definicja metoda obrazowania gruczołu piersiowego, aktualnie nie użytkowana czym jest.
 • Co znaczy Komplement Definicja dopełniacz; zespół przynajmniej 21 białek surowicy krwi (oznakowane jako C z następnym numerem), które w kaskadowej reakcji powodują co to jest.
 • Co znaczy Kolano Definicja największy staw człowieka odgrywający bardzo istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej definicja.
 • Co znaczy Krętarz Definicja odznacza się krętarz większy i mniejszy. K. większy znajduje się na bliższym końcu trzonu kości udowej, leży bezpośrednio pod skórą i jest co znaczy.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Krętarz, Kolano, Komplement, Kseromammografia, Kseroftalmia, Krwiak, Kolposkopia, Klonowanie, Kodon, Kinezyterapia, Kikut, Kifoza, Ketonuria, Ketonemia co to znaczy.

Słownik Krętarz, Kolano, Komplement, Kseromammografia, Kseroftalmia co to jest.