krętarz kolano komplement co to znaczy
Krętarz, Kolano, Komplement, Kseromammografia, Kseroftalmia, Krwiak, Kolposkopia, Klonowanie, Kodon.

Słownik i definicje chemiczne na K

 • Co znaczy KLAUSTROFOBIA Definicja przed przestrzeniami zamkniętymi na przykład pobytem w teatrze, kinie, windzie. Skutkuje wyraźnie złe samopoczucie i zakłócenie normalnych
 • Co znaczy KAMPILOBAKTERIOZA Definicja bakterie Gramujemne o kształcie zakrzywionym albo spiralnym - Campylobacter. Powodują one u ludzi zapalenie jelit i dolegliwości układowe
 • Co znaczy KAPILAROSKOPIA Definicja celu uwidocznienia naczyń włosowatych. Zasada badania opiera się na transluminacji i wykonuje się je na łożysku paznokcia albo spojówce oka
 • Co znaczy KARCYNOGEN Definicja fizyczny związek wpływający na postęp procesu nowotworowego. Do czynników karcynogennych zaliczamy impulsy środowiskowe, pokarmowe, palenie
 • Co znaczy KARDIOMIOPATIA Definicja charakteryzujące się powiększeniem serca i małą równocześnie pojemnością minutową. Etiologia jest różnorodna, regularnie nieznana
 • Co znaczy KARIOTYP Definicja skład chromosomów jest charakterystyczna dla danego gatunku. Wszystkie komórki somatyczne (komórki nierozrodcze) człowieka mają 46
 • Co znaczy KASZAK Definicja guz o charakterze torbieli, wolno narastający, wypełniony masami rogowymi i łojowymi, zawierający przedmioty mieszków włosowych. Zmiany
 • Co znaczy KCIUK Definicja palców ręki. Może on zajmować w relacji do pozostałych palców pozycję przeciwstawną, stanowiąc jakby jedno z ramion chwytnych kleszcz
 • Co znaczy KINAZY Definicja kreatynowa (CPK, CK) jest enzymem uwalnianym w następstwie uszkodzenia komórek mięśni szkieletowych i serca i mózgu. Przyrost jej poziomu
 • Co znaczy KINETOZA Definicja morska; zespół objawów występujący w trakcie podróż)' samochodem, statkiem, samolotem albo koleją, a również jako następstwo kołysania i
 • Co znaczy KOBALT Definicja W organizmie człowieka zawiera go kobalamina (wit. B12), należąca do niezbędnych składników pożywienia, która wchłaniana jest w jelitach
 • Co znaczy KOENZYM Definicja komponent organiczny niezbędny do uzyskania aktywności enzymów. Bez tego czynnika sporo enzymów jest nieaktywnych. Koenzymy w większości
 • Co znaczy KOKCYDIOIDOMIKOZA Definicja spowodowane poprzez grzyb glebowy (Coccidioides immitis), który przenoszony jest poprzez powietrze dzięki lekkim artrosporom. Z powietrzem
 • Co znaczy KOMPULSJE Definicja zachowania występujące w rezultacie zaburzeń lękowych. Kompulsje trwające powyżej godzinę na dzień stanowią uzasadnienie rozpoznania
 • Co znaczy KONIKOTOMIA Definicja życia zagrożony uduszenia. Bazuje na małym nacięciu skóry albo przebiciem trójgrańcem więzadła pierścienno tarczowego i wprowadzeniu
 • Co znaczy KONTUZJA Definicja schorzeń narządu ruchu obrażenie błahe, przeważnie z bezpośredniego urazu o niewielkiej energii, w zasadzie nie wymagające leczenia
 • Co znaczy KORTYKOSTEROIDY Definicja względem chemicznym do nie wszystkich produkowanych naturalnie hormonów nadnerczy, pomagających organizmowi reagować na stres. Mogą być
 • Co znaczy KREZKA Definicja otrzewnej zawierająca przedmioty tkanki łącznej i tłuszczowej, naczynia, nerwy i węzły chłonne. Narządy jamy brzusznej są zawieszone na
 • Co znaczy KRĘGOZMYK Definicja lędźwiowego odcinka kręgosłupa. To jest ześlizg ku przodowi przeważnie kręgu L5, rzadziej kręgów L4 i L3 wspólnie z całym leżącym wyżej
 • Co znaczy KRIOGLOBULINY Definicja klasy IgM albo IgA z antygenem IgG występujące przeważnie w chorobach autoimmunizacyjnych, mononukleozie zakaźnej, białaczce limfatycznej
 • Co znaczy KROSTA Definicja skórkowej albo wewnątrz mieszkowej jamki wypełnionej leukocytami. Może przybierać postać pęcherzyka albo pęcherza zawierającego od początku
 • Co znaczy KRWAWIENIE Definicja się krwi w jej pełnym składzie poza uszkodzone naczynia krwionośne. Lekkie krwawienie z reguły ustępuje samoistnie, aczkolwiek czas może
 • Co znaczy KRWIOPLUCIE Definicja czystej krwi z dolnego odcinka układu oddechowego. Może być o różnym nasileniu. W obfitym krwiopluciu mówimy w razie wykrztuszenia około
 • Co znaczy KRYPTOSPORYDIOZA Definicja spowodowane poprzez pierwotniaki Cryptosporidium charakteryzujące się kurczowymi bólami brzucha, wodnistą biegunką, stratą masy ciała
 • Co znaczy KRZYWICA Definicja wywołana niedoborem witaminy D u dzieci. To jest metaboliczna Ch. kości charakteryzująca się zaburzeniami w budowie kośćca. Zmiany polegają
 • Co znaczy KARNITYNA Definicja aminokwasowego, jej czynną metodą jest L-karnityna. L-karnityna syntetyzowana jest z metioniny i lizyny w wątrobie. Zawarta jest także w
 • Co znaczy KASTRACJA Definicja gruczołów płciowych celem pozbawienia umiejętności rozrodczych i popędu płciowego. To jest także zabieg użytkowany w terapii na przykład
 • Co znaczy KURACJA Definicja leczenia danego schorzenia. Może ona informować o leczeniu antybiotykami (na przykładkuracja penicyliną), szczególną dietą (bogatobiatkowa
 • Co znaczy KREW Definicja fundamentalną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Ok. połowy objętości krwi stanowią komórki krwi erytroqty i leukocyty, które zanurzone są w
 • Co znaczy KAZUISTYKA Definicja przypadków chorobowych, przebiegających nietypowo. Prace kazuistyczne stanowią cenny wkład w diagnostyce i terapii
 • Co znaczy KLESZCZ Definicja Acari), przenoszący dolegliwości zakaźne. Kleszcz psi - rozpowszechniony w Europie, jest przenosicielem kleszczowego zapalenia mózgu
 • Co znaczy kaszel Definicja wykorzystywany ochronie dróg oddechowych - należy do najczęstszych objawów chorobowych, z którymi pacjenci kierują się do lekarza. Od czasu
 • Co znaczy KRTAŃ Definicja gardłem a tchawicą. Szkielet krtani zbudowany jest z trzech chrząstek nieparzystych: tarczowatej, pierścieniowatej, nagłośniowej i
 • Co znaczy KOLAGENOZY Definicja łącznej. Patogenetycznie to są dolegliwości zaliczane do autoimmunizacyjnych. Do kolagenoz należą: toczeń układowy trzewny, toczeń
 • Co znaczy KRWOTOK Definicja krążeniu, opierające na wyjściu krwi z łożyska sercowo-naczyniowego w pełnym jej składzie. Krwotok może być pochodzenia tętniczego, żylnego
 • Co znaczy KOLKA Definicja zbudowanych z mięśni gładkich. Kolce towarzyszyć mogą wymioty, nudności, wzmożone pocenie, czasami wstrząs. W zależności od punktu wyjścia
 • Co znaczy KASTRAT Definicja jąder (wykastrowany) i tym samym hormonów płciowych. W zależności od wieku, w jakim doszło do straty działania hormonów symptomy
 • Co znaczy KAPSOMERY Definicja podjednostki białkowe, z których zbudowany jest kapsyd, składnik cząsteczki wirusa
 • Co znaczy KERATYNA Definicja białko należące do ekipy skleroproteidów; występuje raczej w skórze, paznokciach i włosach
 • Co znaczy KURCZ Definicja mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Kurcze mięśni gładkich występują w naczyniach krwionośnych, ścianie przewodu pokarmowego i
 • Co znaczy KWASY Definicja atomów wodoru i reszt kwasowych. Pierwszą definicję kwasów i zasad sformułował Arrhenius, który wyjaśnił tradycyjne własności kwasowe
 • Co znaczy KATEPSYNY Definicja enzymy proteolityczne biorące udział w autolizie komórek
 • Co znaczy KALIDYNA Definicja kinin, które są endogennymi peptydami, powstają z białkowych prekursorów, wykazują mocne działanie - rozszerzają naczynia krwionośne
 • Co znaczy KALORYMETRIA Definicja organizmu. K. bezpośrednia bazuje na pomiarze całkowitej ilości ciepła wytworzonego poprzez organizm. Badanie przeprowadzane jest w
 • Co znaczy Kamienica zółciowa Definicja jest dolegliwość która bazuje na powstawaniu kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym albo przewodach żółciowych. Powód ich powstawania
 • Co znaczy KARBOKSYPENICYLINY Definicja gatunku penicylin. Są antybiotykami półsyntetycznymi, pochodnymi kwasu 6-aminopenicylanowego stanowiącego jądro penicyliny. Wykazują
 • Co znaczy KAROTENY Definicja roślinne występujące w marchwi, pomidorach i sałacie. Barwniki te zaliczane są do lipidów z racji na brak rozpuszczalności w wodzie
 • Co znaczy KATABOLIZM Definicja sporych cząsteczek na mniejsze. Są reakcjami egzoergicznymi na przykład degradacja albo utlenianie cząsteczek i stanowią część metabolizmu
 • Co znaczy KATALAZA Definicja zawierającą cztery ekipy hemowe. Aktywność katalazy stwierdzono we krwi, szpiku, nerkach i wątrobie. Rozkłada ona nadtlenek wodoru tworzony
 • Co znaczy KATALEPSJA Definicja zniesienie ruchów dowolnych towarzyszące stanom podniecenia albo lęku. Trwa od kilku sekund do kilku min.. Może mieć charakter uogólniony
 • Co znaczy KERATYNOCYTY Definicja pochodzenia ektodermalnego, podlegające procesowi keratynizacji, a więc rogowaceniu. To są genetycznie zaprogramowane zmiany degeneracyjne
 • Co znaczy KETONY Definicja zawierają grupę karbonylową >C=0 połączoną z dwoma ekipami węglowodorowymi. To są ciecze albo ciała stałe mniej reaktywne od aldehydów, nie
 • Co znaczy KININY Definicja z białkowych prekursorów pod wpływem aktywacji czynnika Hagemana. Uczestniczą w wielu stanach patologicznych, co związanie jest z ich
 • Co znaczy KLONORCHIDOZA Definicja poprzez przywrę wątrobową. W Polsce nie występuje. Człowiek zaraża się cystami pasożyta jedząc ryby słodkowodne. Cysty ulegają strawieniu w
 • Co znaczy KOFEINA Definicja nasionach kawy, zarodkach nasion koli, nasionach liany brazylijskiej, liściach krzewu herbaty. Jest lekiem o działaniu psycho pobudzającym
 • Co znaczy KOKAINA Definicja krzewu kokainowego. W lecznictwie użytkowana w formie chlorowodorku sporadycznie z racji na działanie narkotyczne. K. znosi odczuwanie
 • Co znaczy KOLAGEN Definicja charakterystyczna dla tkanki łącznej, wytwarzana poprzez fibroblasty, komórki mięśni gładkich i komórki śródbłonka. Kolagen budują włókna
 • Co znaczy KOLODIUM Definicja aktualnie rzadko użytkowany. To jest roztwór celulozy, który na powierzchni skóry tworzy jakby rodzaj plastra
 • Co znaczy KORONAROGRAFIA Definicja wieńcowych; badanie pozwala ustalić stopień zwężenia albo zatkania tętnicy wieńcowej, co daje wskazania do leczenia dzięki koronaroplastyki
 • Co znaczy KREATYNINA Definicja produkowana w mięśniach w rezultacie nieodwracalnego, nieenzymatycznego odwodnienia fosfokreatyny. Wydalanie K. z moczem, u określonej
 • Co znaczy KRĘTKI Definicja do rodzajów: Treponema i Borrelia. Żyją w uwarunkowaniach beztlenowych jako komensale albo pasożyty jam ciała, jelit i układu moczowo
 • Co znaczy KRIOPRECYPITAT Definicja wpływem zimna. W trakcie powolnego rozmrażania osocza cytrynianowego, wytrąca się osad fibrynogenu i czynnika VIII. Otrzymywany w ten
 • Co znaczy KROSTKOWICA Definicja jałowych krost o nieznanej etiologii, głęboko umiejscowionych pod naskórkiem, niepodatnych na leczenie. Zmiany dotyczą przeważnie dłoni i
 • Co znaczy KRWIOMOCZ Definicja głownych objawów mogących wskazywać zarówno na chorobę ogólnoustrojową jak i na chorobę układu moczowego. W ze spotach hemolitycznych
 • Co znaczy KUMARYNA Definicja wielu roślinach. Użytkowana szeroko w lekach przeciw krzepliwych. Leki te mają podobną budowę chemiczną do wit. K, ich podanie wywołuje
 • Co znaczy KOAGULOGRAM Definicja badania określające wskaźniki krzepnięcia krwi: czas protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy, czas krwawienia, czas krzepnięcia
 • Co znaczy KRWIOLECZNICTWO Definicja podawaniu (transfuzji przetaczaniu) choremu dożylne krwi i jej poszczególnych składników. W Polsce przetoczenia krwi są kontrolowane i
 • Co znaczy KSENOFILIA Definicja zaburzenie preferencji seksualnych; przedmiotem dewiacyjnych zachowań seksualnych są osoby obce i nieznane
 • Co znaczy KOKCYGODYNIA Definicja ogonowej; powodem przeważnie uraz powodujący złamanie i przemieszczenie odłamów kości guzicznej albo kątowe zagięcie kości wywołane
 • Co znaczy Kamienie nerkowe Definicja moja klientka odczuła bóle w trakcie oddawania moczu i zauważyła czerwony jego kolor. Wystraszona zgłosiła się do lekarza. Po wywiadzie /co
 • Co znaczy KARDIOCHIRURGIA Definicja operacyjnym wrodzonych i kupionych wad serca, wszczepianiem rozruszników serca, operacjami na tętnicach wieńcowych (aby-passy). K
 • Co znaczy KURARA Definicja pozyskiwana z kory, pędów i korzeni nie wszystkich roślin z rodzaju Strychnos i z korzenia rośliny Chondrodendron tomentosum. Stosowana
 • Co znaczy KWASHIORKOR Definicja witamin; występuje u niemowląt i małych dzieci, w strefie tropikalnej państw rozwijających się. Jest następstwem niepełnowartościowego i
 • Co znaczy KOŃCZYNY Definicja stanowią narząd chwytny, K. dolne narząd podporowy, wykorzystywany również do przemieszczania się. Układ szkieletowy kończyn górnych i
 • Co znaczy KWARANTANNA Definicja poruszania się osób chorych albo podejrzanych o kontakt z ciężką chorobą zakaźną. Może być całkowita izolacja osób objętych K. albo
 • Co znaczy KIŁA Definicja układowa spowodowana poprzez Krętka bladego (Treponema pallidum). To jest ściśle beztlenowy, spiralny, ruchliwy, trudno barwliwy
 • Co znaczy KALCYTONINA Definicja poprzez komórki C, zlokalizowane raczej w tarczycy, a również w mniejszej ilości w przytarczycach i grasicy. Jest jednym z trzech głownych
 • Co znaczy KLIMAKTERIUM Definicja wygasania czynności hormonalnej jajników. Z każdym następnym cyklem miesiączkowym coraz mniej pęcherzyków Graafa w fazie wzrostu jest
 • Co znaczy KOŁTUN Definicja kłębowisko włosów przetłuszczonych, brudnych, polepionych, na zapalnie zmienionej skórze. Powodem raczej wszawica
 • Co znaczy KOMÓRKA Definicja organizmów żywych. Teorię komórkowej budowy żywych organizmów zaproponował Rudolf Virchow (1821-1902) uznając komórkę za fundamentalną
 • Co znaczy KRIOCHIRURGIA Definicja chirurgicznych (zamrożenie ciekłym azotem albo CO,). Użytkowana w wielu dziedzinach zabiegowych na przykład w okulistyce usunięcie soczewki
 • Co znaczy KALORIA Definicja badaniach metabolizmu stosowana jest kilokaloria (kcal); (1 kcal = 1000 cal) - to jest liczba ciepła potrzebnego do podniesienia temp. 1 kg
 • Co znaczy KRĘGOSZCZELINA Definicja międzywyrostkowej. U dzieci kręgoszczelina dotyczy przeważnie kręgu L5. Następstwem kręgoszczeliny (spondylolizy) może być kręgozmyk
 • Co znaczy KRANIOTABES Definicja rozmiękanie kości sklepienia czaszki; jeden z objawów krzywicy u niemówląt
 • Co znaczy KALECTWO Definicja powodujące upośledzenie funkcji. Wywołane jest wadą wrodzoną albo urazem. K. skutkuje utratę umiejętności do pracy zawodowej w stopniu
 • Co znaczy KLEPTOMANIA Definicja rodzaj zaburzenia psychicznego opierający na świadomych, drobnych kradzieżach, których sprawca nie może ograniczyć ani nad nimi zapanować
 • Co znaczy KREZOL Definicja odkażania pomieszczeń i naczyń sanitarnych. Otrzymywany ze smoły z drewna albo węgla. Patrz także, zioła KREZOL:Sosna Zwykła
 • Co znaczy KAMFORA Definicja substancja zawarta w olejku eterycznym wielu ziół. Użytkowana w stanach zapalnych i w kolkach. Patrz także, zioła KAMFORA:Wrotycz Pospolity
 • Co znaczy KANNABINOLE Definicja substancje zawarte na przykład w haszyszu, marihuanie, powodujące uzależnienie
 • Co znaczy KARBAPENEMY Definicja pokrewnych z penicylinami i cefalosporynami. Ich spektrum bakteryjne jest bardzo szerokie i obejmuje prawie każde bakterie tlenowe i
 • Co znaczy KARBOKSYHEMOGLOBINA Definicja hemoglobiny z tlenkiem węgla na przykład w rezultacie zatrucia. Tlen wypiera CO z karboksyhemoglobiny i powstaje oksyhemoglobina
 • Co znaczy KARBOKSYPEPTYDAZA Definicja pod wpływem którego ulegają rozkładowi hydrolitycznemu C - końcowe wiązania peptydowe białek, w rezultacie czego uwolnione zostają
 • Co znaczy KARDIOGRAM Definicja składająca się z ramienia wstępującego, płaskiego szczytu (plateau), ramienia zstępującego i końcowego, ujemnego załamka. Poszczególne
 • Co znaczy KAROTYDYNIA Definicja szyjnej z odcinkowym jej pogrubieniem, bolesnością szyi i obrzękiem okolicznych tkanek. Utrzymuje się do 14 dni, ustępuje samoistnie
 • Co znaczy KATALIZA Definicja substancji (katalizatorów) prostych związków nieorganicznych, organicznych i enzymów wykazujących sporą specyficzność substratowa
 • Co znaczy KERATOMETRIA Definicja celem jest między innymi dobranie odpowiedniej soczewki kontaktowej albo soczewki wewnątrzgałkowej, która wszczepiana jest w trakcie
 • Co znaczy KODEINA Definicja morfiny. Występuje w soku mlecznym maku lekarskiego. Działa przeciwbólowo, przeciwkaszlowo, uspokajająco. Po dłuższym stosowaniu wywołuje
 • Co znaczy KOMENSALIZM Definicja forma symbiozy dwu różnych organizmów należących do różnych gatunków, przynosząca korzyści jednemu z nich a obojętna dla drugiego
 • Co znaczy KOMISUROTOMIA Definicja kardiochirurgiczna, polegająca na przecięciu zmienionych zapalnie zastawek serca celem ich poszerzenia dla powiększenia przepływu krwi
 • Co znaczy KONTAMINACJA Definicja roztworu, narzędzi operacyjnych poprzez drobnoustroje odmiennie skażenie. Skażenie może doprowadzać do zakażenia
 • Co znaczy KONIZACJA Definicja stożkowatym wycięciu tkanek części pochwowej szyjki macicy w celach diagnostycznych albo leczniczo, w sytuacji stwierdzenia zmian
 • Co znaczy KORONAWIRUSY Definicja oddechowe i jelitowe wirusy patogenne dla ludzi; u ludzi powodują nieżyt górnych dróg oddechowych
 • Co znaczy KOSTNINA Definicja procesie gojenia się złamań. Kostnina zewnętrzna łączy odłamy kostne umożliwiając rekonstrukcję ukrwienia i stopniową mineralizację kości
 • Co znaczy KRANIEKTOMIA Definicja polegając)' na wycięciu fragmentu kości sklepienia czaszki. Pomaga to w zmniejszeniu wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
 • Co znaczy KRANIOTOMIA Definicja przeprowadzenia zabiegów wewnątrz czaszkowych jak: ewakuacje krwiaków nad i podoponowych, śródmózgowych, operacji guzów mózgu
 • Co znaczy KREATYNA Definicja szkieletowych, mózgu i krwi; pochodna glicyny. W biosyntezie K. w wątrobie bierze udział glicyna, arginina i metionina. U mężczyzn stężenie
 • Co znaczy KREOZOT Definicja bukowego. Kluczowe jego składniki to gwajakol i kreozole. Ma działanie antyseptyczne, wchodzi w skład syropów wykrztuśnych
 • Co znaczy KRETKOWICE Definicja krętkami (rodzina bakterii Spirocbaetaceae i Leptospiraceae) na przykład kiła, dur powrotny, leptospiroza, borelioza, angina Plauta
 • Co znaczy KRIOFIBRYNOGEN Definicja ciepłochwiejny, fibrynogenopodobny składnik osocza krwi pojawiający się jako skutek działania endotoksyn, wirusów, nie wszystkich leków
 • Co znaczy KSERORADIOGRAFIA Definicja sposób badania rtg, aktualnie już nie użytkowana, z uwagi na spore napromieniowanie w okresie badania
 • Co znaczy KUMULACJA Definicja dostarczanych do organizmu z zewnątrz, niecałkowicie spożytkowanych albo wydalonych. Kumulacja leku podawanego w równych dawkach poprzez
 • Co znaczy KRANIOPLASTYKA Definicja zabieg operacyjny opierający na rekonstrukcji zniekształceń czaszki na przykład rekonstrukcja ubytku pourazowego, odprowadzenie wgłębienia
 • Co znaczy KARDIOTOKOGRAFIA Definicja skurczowej macicy. Badanie tj. realizowane w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w okresie ciąży i dla zabezpieczenia prawidłowego
 • Co znaczy KOSTNIENIE Definicja mineralizacja kości; odkładanie się w kościach fosforanu wapnia jest regulowane poprzez hormony i witaminę D
 • Co znaczy KAUZALGIA Definicja w rezultacie urazowego uszkodzenia pni nerwowych. Zazwyczaj po urazach nerwu pośladkowego i kulszowego - objawia się uczuciem palenia
 • Co znaczy KONSTYTUCJA Definicja czynnościowych i psychicznych, w znacznej mierze wrodzonych, stanowiących indywidualną całość każdego człowieka i dla niego
 • Co znaczy KALIKREINA Definicja proteolitycznych wpływających na powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są: oziębienie i pomniejszenie pH. K. używana
 • Co znaczy KICHANIE Definicja śluzówki nosa. Powodem może być stan zapalny, ciało obce. Przy otwartej głośni następuje głęboki wdech później nasilony wydech. K. jest
 • Co znaczy KAWOGRAFIA Definicja układu żylnego; wskazaniem są patologie układu żylnego albo stany chorobowe powodujące zaburzenia przepływu w obrębie żyły głównej górnej
 • Co znaczy KAZEINA Definicja sernik; kluczowy składnik białka mleka; rozkładana poprzez trypsynę. Regularnie jest dodatkiem do chleba, ciasta albo wędlin
 • Co znaczy KETOGENEZA Definicja mechanizm zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy faza jest katalizowany poprzez
 • Co znaczy KONTRAST Definicja rentgenodiagnostyce celem uwidocznienia przestrzeni ustrojowych, narządów i jam ciała niewidocznych w trakcie zwykłego badania
 • Co znaczy KURU Definicja nerwowego u ludzi, wywoływania poprzez priony. Kuru występuje u plemion Fore w Papui Nowej Gwinei , z częstością 1 -2 przypadki rocznie (w
 • Co znaczy KAŁ Definicja wydalina przewodu pokarmowego, powstająca w jelicie grubym, zawierająca do 80% wody. W jego składzie są niestrawione resztki pokarmowe
 • Co znaczy katar Definicja ochłodzenie, dni deszczowe i zimne, czyli czas chorób przeziębieniowych. Jednym z objawów przeziębienia, przykrym dla chorego jest katar
 • Co znaczy KARDIOLOGIA Definicja dział interny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i prewencją chorób serca i układu krążenia
 • Co znaczy KRĘGOSŁUP Definicja 33-34 kręgów. Odznacza się następujące typy kręgów: K. szyjne - 7, K. piersiowe - 12, K. lędźwiowe - 5, K. krzyżowe - 5, 6, K. guziczne 4-5
 • Co znaczy KOPROIALIA Definicja zaburzenie psychiczne charakteryzujące się wypowiadaniem słów nieprzyzwoitych w sposób obsesyjny, niepohamowany
 • Co znaczy KOKSARTROZA Definicja powodujące regularnie bardzo spore choroby bólowe (koksalgia- ból stawu biodrowego) i ograniczenie ruchomości. Może być konsekwencją
 • Co znaczy KOLCHICYNA Definicja Colchicum autumnale); to jest trucizna uszkadzająca naczynia włosowate, hamująca mitozę. Leczniczo - użytkowany w ostrych napa-dach dny
 • Co znaczy KATALIZATORY Definicja trakcie reakcji, lecz wpływają na jej przebieg przyspieszając albo opóźniając ją. W organizmach żywych rolę katalizatorów odgrywają enzymy
 • Co znaczy KATATYMIA Definicja faktów, ich zniekształcanie, zmiana w myśleniu pod wpływem mocnych bodźców emocjonalnych. Brak możliwości krytycznej oceny tych odczuć
 • Co znaczy KATION Definicja jon nieujemny; atom albo cząsteczka z niedomiarem elektronów. W procesie elektrolizy kationy wędrują do katody
 • Co znaczy KAWERNA Definicja jama w wewnętrznych narządach człowieka powstała wskutek rozpadu tkanek i martwicy (zazwyczaj w płucach w rezultacie gruźlicy
 • Co znaczy KOŚĆ Definicja tworząca wraz tkanką chrzestną szkielet. Fundamentalne funkcje szkieletu to: funkcja mechaniczna podporowa i miejsce dla przyczepów mięśni
 • Co znaczy KRZTUSIEC Definicja spowodowana poprzez pałeczkę Bordetella pertusis. Występuje raczej u niemowląt i dzieci młodszych, zakaźność w ok. 90 %. U dorosłych
 • Co znaczy KONFABULACJE Definicja mających żadnego związku z daną sytuacją. Typowy symptom w zespole Korsakowa, w schizofrenii konfabulacyjnej i w tak zwany konfabulozach na
 • Co znaczy KANCEROFOBIA Definicja chorobliwa obawa przed chorobą nowotworową; każdy symptom chorobowy jest uznawany za symptom raka
 • Co znaczy KETOKWASY Definicja i karbonylową albo ketonową. Należą do nich również ciała ketonowe. W czasie spalania K., produkowana jest energia konieczna w procesach
 • Co znaczy KETONEMIA Definicja krwi; poziom tych ciał wzrasta w okresie poszczenia, w głodzie, w zaburzeniach metabolizmu węglowodanów (w cukrzycy
 • Co znaczy KETONURIA Definicja pojawienie się w moczu ciał ketonowych na przykład w niestabilnej cukrzycy, głodzeniu
 • Co znaczy KIFOZA Definicja skierowana do tyłu. W odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa jest zjawiskiem fizjologicznym. W chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa u
 • Co znaczy KIKUT Definicja odcięciu. Kikut może określać pozostałość po narządzie wewnętrznym (kikut wyrostka robaczkowego) albo część kończyny ponad amputacji
 • Co znaczy KINEZYTERAPIA Definicja rodzaj ćwiczeń rehabilitacyjnych opierających na leczeniu ruchem
 • Co znaczy KODON Definicja zapisanego w cząsteczkach DNA. Ekipa trzech nukleotydów o dowolnej kombinacji, która koduje określony aminokwas w cząsteczce białka albo
 • Co znaczy KLONOWANIE Definicja otrzymywanie populacji komórek albo organizmów wywodzących się od pojedynczej komórki drogą podziału
 • Co znaczy KOLPOSKOPIA Definicja Realizowane kolposkopem pod powiększeniem 4,5-krotnym albo kolpomikroskopem pozwalającym na zwiększenie powyżej 250-krotnym. Kolposkopia
 • Co znaczy KRWIAK Definicja gromadzenie się krwi w rozwarstwionych tkankach albo w jamach ciała: wewnątrz jamy czaszki. Patrz także, zioła KRWIAK:Arnika Górska
 • Co znaczy KSEROFTALMIA Definicja zmianami zapalnymi w przebiegu jaglicy, pęcherzycy, po oparzeniach, również w niedomykalności powiek. Niedobór witaminy A prowadzi nie
 • Co znaczy KSEROMAMMOGRAFIA Definicja metoda obrazowania gruczołu piersiowego, aktualnie nie użytkowana
 • Co znaczy KOMPLEMENT Definicja zespół przynajmniej 21 białek surowicy krwi (oznakowane jako C z następnym numerem), które w kaskadowej reakcji powodują istotne
 • Co znaczy KOLANO Definicja człowieka odgrywający bardzo istotną rolę przy chodzeniu. To jest staw zawiasowy zmodyfikowany kończyny dolnej. Powierzchnie stawowe
 • Co znaczy KRĘTARZ Definicja większy i mniejszy. K. większy znajduje się na bliższym końcu trzonu kości udowej, leży bezpośrednio pod skórą i jest łatwo wyczuwalny. To

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Krętarz, Kolano, Komplement, Kseromammografia, Kseroftalmia, Krwiak, Kolposkopia, Klonowanie, Kodon, Kinezyterapia, Kikut, Kifoza, Ketonuria, Ketonemia co to znaczy.

Słownik Krętarz, Kolano, Komplement, Kseromammografia, Kseroftalmia co to jest.