Słownik krwioplucie co to znaczy.
Definicja KRWIOPLUCIE. Co to jest odcinka układu oddechowego. Może być o różnym nasileniu. W.

Czy przydatne?

Definicja KRWIOPLUCIE

Co to znaczy Krwioplucie: wykrztuszanie krwistej plwociny albo czystej krwi z dolnego odcinka układu oddechowego. Może być o różnym nasileniu. W obfitym krwiopluciu mówimy w razie wykrztuszenia około 600 ml krwi na dobę, a również o takim, które skutkuje zaburzenia oddychania, hemodynamiki krążenia albo niedokrwistość. Krwioplucie rzekome - wykrztuszanie krwi nie pochodzącej z dolnego odcinka układu oddechowego a na przykład z j. ustnej, gardła, nosa, przewodu pokarmowego. Przeważnie K. powstaje w rezultacie zajęcia płuc i drzewa oskrzelowego poprzez mechanizm chorobowy- rak płuca, gruźlica, zapalenia, zator tętnicy płucnej, rozstrzenie oskrzeli. Dolegliwości serca - zwężenie zastawki dwudzielnej, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości krwi - małopłytkowość to również powody krwioplucia. W celu lokalizacji zmian wywołujących krwioplucie, niezbędne jest poprawne zgromadzenie wywiadu o chorobach, badanie laryngologiczne, badanie czynników krzepnięcia krwi, badanie ciśnienia krwi. Bronchofiberoskopia oskrzeli i gastroskopia są szczególnie pomocne w ustaleniu miejsca krwawienia, co decyduje o leczeniu
Definicja KARDIOGRAM:
Co to jest koniuszkowego składająca się z ramienia wstępującego, płaskiego szczytu (plateau), ramienia zstępującego i końcowego, ujemnego załamka. Poszczególne załamki odpowiadają następującym po sobie okresom krwioplucie.
Definicja KATION:
Co to jest jon nieujemny; atom albo cząsteczka z niedomiarem elektronów. W procesie elektrolizy kationy wędrują do katody krwioplucie.
Definicja KATALEPSJA:
Co to jest chwilowe porażenie mięśni, zniesienie ruchów dowolnych towarzyszące stanom podniecenia albo lęku. Trwa od kilku sekund do kilku min.. Może mieć charakter uogólniony albo ograniczać się do krwioplucie.
Definicja KANNABINOLE:
Co to jest substancje zawarte na przykład w haszyszu, marihuanie, powodujące uzależnienie krwioplucie.

Czym jest KRWIOPLUCIE znaczenie w Słownik chemiczny K .

  • Dodano:
  • Autor: