Słownik biliwerdyna blizna krzyżówka co to znaczy.
BIZMUT co znaczy BARIATRIA krzyżówka Białaczka co to jest BENTONIT słownik BÓL czym jest BANKA co.

Słownik i definicje chemiczne na B

 • Co znaczy Biliwerdyna Definicja czasie rozpadu hemoglobiny. Z biliwerdyny powstaje bilirubina. Zaburzenie tej przemiany w jelitach (na przykład przy braku w świetle jelit co znaczy.
 • Co znaczy Blizna Definicja podporowa, powstająca w rezultacie nieodwracalnego uszkodzenia architektury tkanek, gdy odtworzenie komórek na drodze regeneracji nie jest krzyżówka.
 • Co znaczy Biguanidy Definicja obniżające stężenie cukru we krwi. Leki te opóźniają wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego i dlatego wyrównują po posiłkowy przyrost co to jest.
 • Co znaczy Burcha Definicja sposób operacyjna polegająca na korekcji ściany przedniej pochwy użytkowana w wysiłkowym nietrzymaniu moczu słownik.
 • Co znaczy Borowina Definicja zobacz peloid czym jest.
 • Co znaczy Połowiczy Bezwład Definicja rażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego przeważnie krwotokiem z tętnic mózgowych co oznacza.
 • Co znaczy Brodawki Definicja okrągły albo owalny twór naskórkowy o nierównej, zrogowaciałej powierzchni. To jest zakaźna dolegliwość skóry spowodowana wieloma odmianami tłumaczenie.
 • Co znaczy Bezbakteryjność Definicja bakterii - może być stanem naturalnym jak na przykład w organizmie płodu, czy nie wszystkich płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy przykłady.
 • Co znaczy Benzodiazepiny Definicja działaniu nasennym, przedwiekowym, uspokajającym, rozluźniającym mięśnie i przeciwdrgawkowym. Dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego definicja.
 • Co znaczy Bezmocz Definicja wydzielanie moczu spada poniżej 100 ml/dobę i jest rezultatem niewydolności nerek o różnej przyczynie. Oceny ilości wydzielanego poprzez encyklopedia.
 • Co znaczy Bradykinezje Definicja obserwowane w chorobie Parkinsona, które występuje w późnej fazie dolegliwości. Ograniczenie sprawności ruchowej prowadzi do występowania jak działa.
 • Co znaczy Barestezja Definicja rodzaj dotyku). Powstaje w obrębie skóry, poprzez drażnienie swoistych receptorów: ciałek blaszkowatych (Vatera-Paciniego) w tkance czy jest.
 • Co znaczy Balneobiologia Definicja gałąź balneologii zajmująca się środowiskiem przyrodniczym miejscowości uzdrowiskowych i jego wpływem na organizm ludzki pojęcie.
 • Co znaczy Bębnica Definicja zespół objawów wywołanych nadmierną ilością gazów w jelitach. Może ona wywoływać ból brzucha, uczucie napięcia powłok brzusznych (wzdęcie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kateina Beta Definicja którego syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach nie opis.
 • Co znaczy Bakteriotropiny Definicja dopełniacza, które pomocne są w procesie niszczenia drobnoustrojów w czasie fagocytozy. Ich działanie nasila się w obecności składników informacje.
 • Co znaczy Beryl Definicja twardy, srebrzystoszary metal, użytkowany w reaktorach jądrowych, lampach rentgenowskich, jarzeniowych i cyklotronach, do utwardzania znaczenie.
 • Co znaczy Brom Definicja pierwiastek niemetaliczny z gatunku chlorowców. Sole bromu użytkowane są jako środek uspokajający, był to pierwszy lek stosowany w leczeniu co znaczy.
 • Co znaczy Batmotropizm Definicja umiejętność tkanki mięśniowej, raczej mięśnia serca do reagowania na bodźce, pobudliwość. Batmotropizm nieujemny - powiększenie krzyżówka.
 • Co znaczy Bakteriobójczość Definicja dolność danej substancji do zabijania bakterii co to jest.
 • Co znaczy Bariera Definicja czynnościowe chroniące organizm albo jego poszczególne przedmioty przed wnikaniem niekorzystnych substancji albo drobnoustrojów, działaniem słownik.
 • Co znaczy Bioklimatologia Definicja klimatu na mechanizmy życiowe organizmów i ich rozmieszczeniem na kuli ziemskiej. Bioklimatologia ustala również możliwości aklimatyzacji czym jest.
 • Co znaczy Białko Definicja utworzony z mniejszych jednostek - aminokwasów, a te natomiast z atomów: węgla, wodoru, tlenu i azotu. B. jest głównym składnikiem materii co oznacza.
 • Co znaczy Brodawczak Definicja nowotwór nabłonkowy utworzony z wyrośli łącznotkankowych pokrytych wieloma typami nabłonka. Czasami może ulec przekształceniu w nowotwór tłumaczenie.
 • Co znaczy Bakteriologia Definicja ich budowie i właściwościach. Rozróżnia się kilka podspecjalności: bakteriologię ogólną zajmującą się budową, postępem i fizjologią przykłady.
 • Co znaczy Bilirubina Definicja powstaje w rezultacie przemiany hemu, głównego składnika hemoglobiny znajdującego się w krwinkach czerwonych. Pośrodku doby powstaje 218mg definicja.
 • Co znaczy Biosynteza Definicja przebudowy związków wchodzących w skład żywego organizmu. Reakcje biosyntezy wymagają udziału ATP i dostarczania energii. Każda komórka encyklopedia.
 • Co znaczy Bezruch Definicja psychicznych, charakterystyczny dla zespołu depresyjnego. Spowolnienie ruchowe w depresji pogłębia się etapowo (ruchy chorych stają się jak działa.
 • Co znaczy Brucelozy Definicja odzwierzęce spowodowane poprzez Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella. U krów, owiec i świń drobnoustroje te wywołują ronienie zakaźne, a czy jest.
 • Co znaczy Benzopiren Definicja chemiczny występujący między innymi: w asfalcie, dymie papierosowym a również w spalinach samochodowych; B. posiada działanie rakotwórcze pojęcie.
 • Co znaczy Basen Definicja użytkowany w medycynie do rehabilitacji ruchowej chorych z uszkodzeniami układu ruchu i układu nerwowego. Basenem ustala się także wyjaśnienie.
 • Co znaczy Biohelminty Definicja inwazyjna dostaje się do żywiciela ostatecznego przez zjadanie innego organizmu, poprzez żywicieli pośrednich, albo przenosicieli. Do opis.
 • Co znaczy Bakterioskopia Definicja oglądanie bakterii pod mikroskopem optycznym albo elektronowym informacje.
 • Co znaczy Błonnik Definicja poprzez błonę komórkową roślin, nierozpuszczalne albo pęczniejące w wodzie. Pośród różnych substancji określanych jako błonnik (celuloza znaczenie.
 • Co znaczy Bandaż Definicja szerokości pas gazy, płótna albo innego materiału, wykorzystywany do umocowania opatrunku, unieruchomienia kończyny albo powstrzymania co znaczy.
 • Co znaczy Bactec Definicja wykorzystywany do wykrywania obecności bakterii w płynach ustrojowych, które w uwarunkowaniach poprawnych są jałowe. Wykrywa obecność krzyżówka.
 • Co znaczy Beztlenowce Definicja anaeroby; bakterie nie wykorzystujące tlenu w przemianach metabolicznych co to jest.
 • Co znaczy Biotyp Definicja samym genotypie, a więc takich samych właściwościach dziedzicznych. Osobniki o tym samym bioty-pie mają te same cechy morfologiczne na słownik.
 • Co znaczy Bełkot Definicja artykulacji) opierające na braku poszczególnych głosek albo ich zespołu, zastępowaniu głosek innymi, nie-prawidłowymi albo wytwarzaniu ich czym jest.
 • Co znaczy Bielactwo Definicja zanik barwika skóry. Patrz także, zioła Bielactwo:Arcydzięgiel LitworRuta Zwykła co oznacza.
 • Co znaczy Barwa Definicja spowodowane poprzez światło o odpowiedniej długości fali (p mieniowanie elektromagnetyczne od podczwieni do ultrafioletu), padające na tłumaczenie.
 • Co znaczy Betaina Definicja ekipach metylowych przy atomie azotu ekipy aminowej. Bierze udział w metabolizmie roślin (raczej motylkowych) i rzadziej zwierząt (na przykłady.
 • Co znaczy Badanie Definicja określenie stanu, w jakim znajduje się poddany mu przedmiot. Badanie medyczne - zestaw czynności, którym poddany jest pacjent jako całość definicja.
 • Co znaczy Bakterie Definicja jednokomórkowe organizmy żyjące pojedynczo albo (przeważnie) w koloniach. Komórka bakteryjna jest różna budową (brak jądra komórkowego encyklopedia.
 • Co znaczy Balizm Definicja wynikający z uszkodzenia jednego z jąder podkorowych mózgu. Objawia się nieprzerwanymi, gwałtownymi ruchami mimowolnymi obejmującymi jak działa.
 • Co znaczy Bakteriocholia Definicja żółci i drogach żółciowych; może być bezobjawowa, lecz regularnie wywołuje symptomy zapalenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, może czy jest.
 • Co znaczy Bakteriostat Definicja utrzymywania optymalnej temp. dla rozwoju bakterii w hodowli (na przykład dla bakterii chorobotwórczych 37°C). Patrz także, zioła pojęcie.
 • Co znaczy Bulimia Definicja odżywiania, charakteryzującym się wręcz śmiertelnym strachem przed utyciem, przypisywanym obsesji chudości. Osoby chore na bulimię nie są w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bradykardia Definicja zwolniony rytm serca opis.
 • Co znaczy Biometria Definicja sposoby statystyczno-matematyczne do badań zmienności biologicznych. Używana jest w planowaniu badań, analizie i interpretacji wyników informacje.
 • Co znaczy Brachialgia Definicja ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego znaczenie.
 • Co znaczy Błonica Definicja ostre zakażenie dróg oddechowych spowodowane poprzez bakterie maczugowca błonicy (Corynebacterium diphteńae). Moment wylęgania dolegliwości co znaczy.
 • Co znaczy Bezmózgowie Definicja anencefalia; zaburzenie rozwojowe opierające na niewykształceniu mózgowia. Uniemożliwia życie pozamaciczne, regularnie połączone z akranią krzyżówka.
 • Co znaczy Barwnik Definicja organiczny mający umiejętność barwienia różnego rodzaju materiałów. Kolokwialnie barwnikami nazywa się także pigmenty nieorganiczne. Patrz co to jest.
 • Co znaczy Bromatologia Definicja tematyka edukacji, której obiektem badania jest żywność, jej skład chemiczny i wartość odżywcza, sposób konserwowania, produkcji itd słownik.
 • Co znaczy Biotop Definicja ustalonych cechach wspólnie z organizmami żywymi żyjącymi na tym samym terenie. Wzajemne wpływ na siebie tych organizmów stanowi podstawy czym jest.
 • Co znaczy Baryt Definicja nierozpuszczalny w wodzie i kwasach, nietrujący związek, który jest używany w rentgenodiagnostyce jako środek cieniujący co oznacza.
 • Co znaczy Bradypsychia Definicja symptom szeregu zaburzeń psychicznych charakteryzujący się ogólnym zmniejszeniem aktywności psychoruchowej, zaburzeniami myślenia, mowy tłumaczenie.
 • Co znaczy Benzen Definicja węglowodór aromatyczny. Jest bezbarwną, łatwopalna cieczą, która znalazła szerokie wykorzystanie w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik przykłady.
 • Co znaczy Bezoar Definicja strawione aglomeraty składające się z włosów (trichobezoar) albo części roślinnych (fitobezoar) znajdujące się w żołądku. Trichobezoary definicja.
 • Co znaczy Bakteriofag Definicja wirus niszczący bakterie, namnażające się dzięki użyciu bakteryjnych białek enzymatycznych. Bakteriofagi występują w każdym środowisku, w encyklopedia.
 • Co znaczy Bezpłodność Definicja niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego regularnego współżycia seksualnego przy braku stosowania środków antykoncepcyjnych. Patrz także jak działa.
 • Co znaczy Białkomocz Definicja białka w moczu w stężeniu ponad 0,2-0,3 g/l. Przeważnie stan ten występuje w miąższowych chorobach nerek - tak zwany białkomocz prawdziwy czy jest.
 • Co znaczy Biostymulatory Definicja pochodzeniu stymulujące odporność nieswoistą i swoistą, wykazujące działanie przeciwzapalne poprzez stymulację mechanizmów życiowych pojęcie.
 • Co znaczy Balneotechnika Definicja gałąź techniki zajmująca się opracowaniem, produkcją i wyposażaniem w urządzenia do balneoterapii zakładów uzdrowiskowych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bakteriostaza Definicja podziałów komórek bakterii pod wpływem różnych czynników, na przykład antybiotyków bakteriostatycznych, zmian temp. i wyczerpania opis.
 • Co znaczy Bezpłodność Definicja czynników etiologicznych należą: nieprawidłowości nasienia, zaburzenia jajeczkowania, niepoprawna funkcja jajowodów, impulsy szyjkowe. Ok informacje.
 • Co znaczy Borelioza Definicja krętkowica kleszczowa; dolegliwość zapalna spowodowana zakażeniem poprzez krętki Borelia burgdorferi przenoszone poprzez kleszcze. Rozwija znaczenie.
 • Co znaczy Bakteriocynowrażliwość Definicja wrażliwości danego szczepu bakterii na działanie znanych bakteriocyn. Badanie to ułatwia określenie źródła pochodzenia i jednorodności co znaczy.
 • Co znaczy Biologia Definicja ogólnych przejawach i właściwościach. Zajmuje się organizmami żywymi, ich postępem osobniczym i rodowym. Termin biologia wprowadził Jean krzyżówka.
 • Co znaczy Biegunka Definicja chorego bardzo przykry i uciążliwy. Biegunka może być także niebezpieczna, w szczególności dla osób starszych i niemowląt. W państwach co to jest.
 • Co znaczy Bezdech Definicja które przedłużając się doprowadza do zgonu. Potencjalnie niebezpieczne są zespoły chorobowe, w czasie których w trakcie snu dochodzi do słownik.
 • Co znaczy Biseksualizm Definicja sexualisptciowy) ustalenie oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową charakteryzującą się podejmowaniem zachowań seksualnych w czym jest.
 • Co znaczy Bradykinina Definicja aminokwasów, neuroprzekaźnik działający rozkurczowo na naczynia krwionośne, powodujący przekrwienie gruczołów trawiennych i skóry. Wywołuje co oznacza.
 • Co znaczy Bezkwaśność Definicja zahamowanie wydzielania kwasu solnego poprzez komórki błony śluzowej żołądka. Bezkwaśność pierwotna wynika z uszkodzenia błony śluzowej tłumaczenie.
 • Co znaczy Bolus Definicja znaczy jednokrotną sporą dawkę leku podawanego dożylnie. Dawniej ustalenie to stosowano dla leków podawanych doustnie w dużej dawce, w przykłady.
 • Co znaczy Barofunkcja Definicja umiejętność do wyrównywania ciśnień w uchu środkowym i atmosferze poprzez otwarcie trąbki słuchowej definicja.
 • Co znaczy Bodziec Definicja środowisku zewnętrznym albo we wnętrzu ciała, która wywołuje pobudzenie. Najmniejszy impuls powodujący reakcję to tak zwany impuls progowy encyklopedia.
 • Co znaczy Bielmo Definicja powodem mogą być dolegliwości samej rogówki albo urazy oka. Bielmo może być powodem ślepoty. Leczenie: operacyjne bazuje na przeszczepie jak działa.
 • Co znaczy Beri Beri Definicja niedoboru tiaminy (witaminy B, - biorącej udział w przemianach węglowodanów, raczej glukozy). Objawia się uszkodzeniem nerwów obwodowych czy jest.
 • Co znaczy Bilharcioza Definicja schistosomatoza; dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez przywry z rodzaju: Schistosoma, znajdujące się w zbiornikach wodnych pojęcie.
 • Co znaczy Boraks Definicja tetraboran sodowy; związek chemiczny mający działanie antyseptyczne i ściągające. Użytkowany jest miejscowo w celu leczenia na przykład wyjaśnienie.
 • Co znaczy Biotechnologia Definicja praktycznie, na skalę przemysłową, sposoby mikrobiologiczne, biochemiczne, techniki genetyczne. Kluczowym celem biotechnologii jest opis.
 • Co znaczy Bliznowiec Definicja nowotwór łącznotkankowy powstający w obrębie blizn u osób ze skłonnością osobniczą. To jest guzowaty twór koloru różowego albo matowo informacje.
 • Co znaczy Bąblowica Definicja zakażeniem poprzez tasiemca bąblowcowego - bąblowca (Echinococcus); tasiemiec ten przechodzi skomplikowany cykl postępowy, w przynajmniej 2 znaczenie.
 • Co znaczy Barbiturany Definicja barbiturowego (malonylomocznika), użytkowane jako środek nasenny (użytkowany przeważnie pomocniczo do znieczuleń) albo przeciwpadaczkowy co znaczy.
 • Co znaczy Bezmleczność Definicja wydzielania mleka. Może występować po nie-prawidłowym przebiegu ciąży i połogu, w razie nieprawidłowego odżywiania się położnicy albo także krzyżówka.
 • Co znaczy Betametazon Definicja glikokortykosteroid (pochodna prednizolonu - hormonu kory nadnerczy) o mocnym działaniu przeciw zapalnym. Ma słabe właściwości mineralokor co to jest.
 • Co znaczy Betatron Definicja akcelerator, przyspieszający elektrony do wielkich energii, wykorzystujący zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Złożona jest z słownik.
 • Co znaczy Biochemia Definicja edukacja o reakcjach chemicznych przebiegających w komórkach. Można ją nazwać, zatem edukacją dotyczącą chemicznych podstaw życia. Zadaniem czym jest.
 • Co znaczy Be Definicja excess - nadmiar zasad); wyznacznik określający różnicę między aktualnym stężeniem wodorowęglanów, a stężeniem prawidłowym (25 mmol/l co oznacza.
 • Co znaczy Bezsenność Definicja zasypianiem bądź kontynuowaniem snu połączone z poczuciem ogólnego zmęczenia w trakcie dnia. Odznacza się trzy rodzaje bezsenności: 1 tłumaczenie.
 • Co znaczy Barytobeton Definicja barytem użytkowana do budowy osłon pochłaniających promieniowanie jonizujące (tynki, ściany) na przykład w pracowniach radiologicznych przykłady.
 • Co znaczy Bezwodnik Definicja tlenek, przeważnie pierwiastka niemetalicznego, który reagując z wodą tworzy kwas na przykład dwutlenek węgla (CO,) jest B. kwasu węglowego definicja.
 • Co znaczy Zamrożony Bark Definicja bolący bark encyklopedia.
 • Co znaczy Bakteriofobia Definicja zakażeniem się bakteriami, będący odmianą nerwicy natręctw. U osoby dotkniętej bakteriofobia lęk jest nieadekwatny do zagrożenia i jak działa.
 • Co znaczy Balantidioza Definicja spowodowana poprzez pierwotniaki z rodzaju balantidium. Obejmuje ona symptomy zwane „biegunką podróżnych (napadowe bóle brzucha, gwałtowna czy jest.
 • Co znaczy Behawioryzm Definicja raczej amerykańskiej XX wieku. Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne pojęcie.
 • Co znaczy Boldyna Definicja liści wiecznie zielonego drzewa Boldo (Peumus boldus). Działa żółciopędnie i żółciotwórczo. Wchodzi między innymi w skład preparatów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Barotrauma Definicja ciśnienia powietrza (jego podwyższeniem) na zewnątrz organizmu, co może prowadzić do uszkodzenia płuc, struktur ucha środkowego (błona opis.
 • Co znaczy Babka Definicja roślin z rodz. babkowatych (około 250 gatunków, z czego w Polsce - 9). Występują raczej na tereach Europy, Azji i Ameryki. W Polsce są informacje.
 • Co znaczy Balneoterapia Definicja fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i powietrze znaczenie.
 • Co znaczy Biotransformacja Definicja mechanizm, jakiemu ulega przewarzająca część leków w ustroju. B. prowadzi do przekształcenia związków lipofilnych i apolarnych w związki co znaczy.
 • Co znaczy Bronchospasmoliza Definicja spasmolitycznych w chorobach oskrzeli. Leki te użytkowane są w formie inhalacyjnej, wpływają pobudzająco na aparat rzęskowy drzewa krzyżówka.
 • Co znaczy Biceps Definicja mięsień dwugłowy ramienia; podłużny, mięsień rozpięty pomiędzy łopatką a kością promieniową, należący do ekipy mięśni przednich ramienia co to jest.
 • Co znaczy Bakteriolizyny Definicja przeciwciała skierowane swoiście przeciwko bakteriom, które wspólnie z układem dopełniacza wywołują rozpuszczanie bakterii słownik.
 • Co znaczy Bel Definicja jednostka miary relacji energii albo mocy (opisuje relacja 2 wartości tej samej wielkości) użytkowana raczej w akustyce i elektrotechnice czym jest.
 • Co znaczy Brzuch Definicja leżącą pomiędzy klatką piersiową i miednicą. Jego ściany utworzone są poprzez mięśnie i rozcięgna, ściana tylna utworzona jest poprzez co oznacza.
 • Co znaczy Beleczka Definicja określający drobny, o wydłużonym kształcie obiekt tkanki łącznej, kostnej albo mięśniowej. Stanowi ona zrąb (rusztowanie) narządu. Beleczka tłumaczenie.
 • Co znaczy Baroreceptory Definicja autonomicznego, skupione w ścianach serca i sporych naczyń, wrażliwe na ich rozciąganie (przyrost ciśnienia w świetle naczynia przykłady.
 • Co znaczy Biopsja Definicja branie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego definicja.
 • Co znaczy Baryfonia Definicja zaburzenie głosu charakteryzujące się przytłumionym i niskim brzmieniem encyklopedia.
 • Co znaczy Balistokardiografia Definicja mechanicznej serca, która jest w dalszym ciągu obrazowana w formie balistokardiogramu. Opiera się na zjawisku odrzutu wywołanego jak działa.
 • Co znaczy Bakterioliza Definicja rozpuszczania bakterii zachodzące wewnątrz ustroju wskutek działania przedmiotów układu odpornościowego, będących przeważnie swoistymi czy jest.
 • Co znaczy Bezsoczność Definicja wydzielania soków trawiennych, którego najczęstszą powodem jest zanikowy nieżyt błony śluzowej żołądka. Patrz także, zioła BEZSOCZNOŚĆ pojęcie.
 • Co znaczy Bulion Definicja płynne podłoże zawierające wyciąg mięsny, wykorzystywany do hodowli drobnoustrojów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bakteriemia Definicja krwi; przejściowa, bakteriemia o niewielkim natężeniu jest przeważnie bezobjawowa (bakterie nie namnażają się i nie wydzielają toksyn we opis.
 • Co znaczy Benzydyna Definicja dobrze rozpuszczalny proszek wykorzystywany do wykrywania śladów krwi w medycynie i kryminalistyce (próba benzydynowa). Używa się go informacje.
 • Co znaczy Bar Definicja pierwiastek chemiczny, metal występujący w przyrodzie w formie minerałów (baryt i witeryt). Nierozpuszczalny w wodzie siarczan baru jest znaczenie.
 • Co znaczy Botanika Definicja część biologii - edukacja o roślinach. Obiektem badań B. są rośliny i wszelakie zachodzące w nich mechanizmy życiowe. W obrębie B co znaczy.
 • Co znaczy Bionika Definicja pogranicza biologii i techniki; zajmuje się wykorzystywaniem praw, które rządzą organizmami żywymi, ich budową i zasadami działania w celu krzyżówka.
 • Co znaczy Biodro Definicja obejmuje boczną część miednicy i górną zewnętrzną część uda. Kluczową część biodra stanowi staw biodrowy. To jest staw kulisty panewkowy o co to jest.
 • Co znaczy Bmi Definicja Body mass index), parametr masy ciała; parametr określający stopień otyłości i wykazujący idealną korelację z zawartością tłuszczów w słownik.
 • Co znaczy Bazofilia Definicja powiększona liczba granulocytów zasadochłonnych we krwi, na przykład w przewlekłej białaczce szpikowej, czerwienicy prawdziwej czym jest.
 • Co znaczy Brzucha Ból Definicja Efektem mocnych, pojedynczych skurczów mięśni brzucha jest kłujący ból doprowadzający niejednokrotnie do straty tchu. Powód tych nagłych co oznacza.
 • Co znaczy Bronchografia Definicja oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do oskrzeli specjalnego środka kontrastowego tłumaczenie.
 • Co znaczy Bark Definicja tułowia z kończyną górną. Złożona jest ze stawu ramiennego (kość ramienna i łopatka) i obręczy barkowowej (łopatka i obojczyk) i mięśni i przykłady.
 • Co znaczy Bezczynność Definicja w psychiatrii zaburzenie napędu, przeważnie powiązane ze schizofrenią, regularnie jako jedyny symptom po jej wyleczeniu definicja.
 • Co znaczy Balneologia Definicja badaniem właściwości leczniczych kąpieli, wód i gazów mineralnych, zdrojów naturalnych i współdziałających z nimi czynników klimatycznych i encyklopedia.
 • Co znaczy Biopolimery Definicja naturalne, na przykład białka, celuloza, kauczuk. Polimery to są związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych jak działa.
 • Co znaczy Biofeedback Definicja biologiczne sprzężenie zwrotne); zdarzenie używane w psychoterapii. Termin feedback wprowadzony został poprzez Wienera, odnosił się czy jest.
 • Co znaczy Balneochemia Definicja gałąź balneologii zajmująca się badaniem składu i właściwości leczniczych substancji użytkowanych w leczeniu uzdrowiskowym pojęcie.
 • Co znaczy Balsam Definicja organicznych o półpłynnej konsystencji, produkowana w rezultacie przemiany materii albo uszkodzenia roślin balsamowych (drzewa strefy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bioakumulacja Definicja wychwytywania i gromadzenia substancji chemicznych w różnych narządach organizmu. Czasami może wywoływać symptomy poważnego zatrucia (na opis.
 • Co znaczy Belka Definicja miejsc wzmocnienia kości czaszki ludzkiej. Miejsca te łączą się ze sobą w charakterystyczne układy i są najodporniejsze na złamania informacje.
 • Co znaczy Benzyna Definicja węglowodorów alifatycznych i pochodnych benzenu i parafiny. Użytkowana powszechnie do napędu silników spalinowych, w przemyśle jako znaczenie.
 • Co znaczy Blokada Definicja znieczulenie miejscowe uzyskiwane przez wstrzyknięcie odpowiedniego środka znieczulającego w splot nerwowy albo sam nerw. Wyłączenie bólowe co znaczy.
 • Co znaczy Biomagnetyzm Definicja zjawiska magnetyczne, których źródłem jest ciało człowieka krzyżówka.
 • Co znaczy Bioterroryzm Definicja użyciem czynników biologicznych używanych poprzez ekipy przestępcze. Przedmiotami ataku mogą być skupiska ludzi w centrach handlowych co to jest.
 • Co znaczy Bruksizm Definicja należących do chorób zębów i przyzębia. Bazuje na zaciskaniu szczęk i zgrzytaniu zębami, przeważnie w okresie snu. Może dochodzić do słownik.
 • Co znaczy Bartonella Definicja odkrytych w 1909r. poprzez peruwiańskiego lekarza Alberto Bartona. Przebywają one i namnażają w krwinkach czerwonych. Barton i Strong czym jest.
 • Co znaczy Bakteriomocz Definicja bakterii (zakażenie) w moczu. Może być bezobjawowy(regularnie u kobiet) albo być jednym z objawów w zakażeniach różnych odcinków dróg co oznacza.
 • Co znaczy Pass By Definicja naczyniowy), pomost omijający; aby-pass wieńcowy bazuje na wytworzeniu nowego połączenia pomiędzy tętnicami wieńcowymi, które omija region tłumaczenie.
 • Co znaczy Bisfosfoniany Definicja użytkowana w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. System działania tych leków nie jest precyzyjnie poznany, wiadomo, iż hamują mechanizm przykłady.
 • Co znaczy Banka Definicja rozszerzenia przewodu, przeważnie znajduje się w jego części końcowej. Bańka błoniasta to jedno z 3 (boczna, przednia i tylna) rozszerzeń definicja.
 • Co znaczy Ból Definicja zmysłowe i emocjonalne, sygnał, iż w organizmie odbywa się coś złego. Wg międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból jest nieprzyjemnym encyklopedia.
 • Co znaczy Bentonit Definicja wykazuje znaczące umiejętności absorpcyjne. Powstaje w rezultacie przeobrażeń szkliwa zawartego w popiołach i tufach wulkanicznych jak działa.
 • Co znaczy Białaczka Definicja ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, wezlach chlonnych) Wystepuje czesciej czy jest.
 • Co znaczy Bariatria Definicja medycyny zajmujący się leczeniem, badaniem przyczyn i zapobieganiem otyłości. Wydzielona jako osobna gałąź medycyny najpierw lat pojęcie.
 • Co znaczy Bizmut Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku azotowców o liczbie atomowej 83. Sole bizmutu użytkowane były dawniej szeroko w leczeniu syfilisu, azotany wyjaśnienie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja BIZMUT co znaczy BARIATRIA krzyżówka Białaczka co to jest BENTONIT słownik BÓL czym jest BANKA co oznacza BISFOSFONIANY tłumaczenie BY-PASS przykłady. co to znaczy.

Słownik BILIWERDYNA co znaczy BLIZNA krzyżówka BIGUANIDY co to jest BURCHA co to jest.