Słownik błonnik co to znaczy.
Definicja BŁONNIK. Co to jest nierozpuszczalne albo pęczniejące w wodzie. Pośród różnych substancji.

Czy przydatne?

Definicja BŁONNIK

Co to znaczy Błonnik: substancje produkowane poprzez błonę komórkową roślin, nierozpuszczalne albo pęczniejące w wodzie. Pośród różnych substancji określanych jako błonnik (celuloza, lignina, żywice, gumy), najpospolitsza jest celuloza. Celuloza należy do węglowodanów, jest to do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych na Ziemi związków organicznych. Powyżej 50% węgla występującego w roślinach zawarte jest w celulozie, jest ona także kluczowym składnikiem wzmacniającym ścianę komórkową komórki roślinnej. Nie rozpuszcza się w popularnych rozpuszczalnikach. Jest polisacharydem tworzącym długie, łatwe łańcuchy składające się z połączonych cząsteczek glukozy. Ludzie, podobnie jak przewarzająca część zwierząt, nie mają enzymu (hydrolazy), który umożliwiałby trawienie celulozy, nie może ona więc służyć jako substancja odżywcza. To jest jednak konieczny obiekt naszego pożywienia, ułatwiający zgodne funkcjonowanie naszego organizmu. Pokarm, pęczniejąc w jelitach, powiększa swą objętość, co skutkuje regularne wypróżnienia i chroni jelita przed nie wszystkimi zmianami chorobowymi (na przykład uchyłkowatość jelit). Istnieją mikroorganizmy, które umieją rozszczepiać celulozę na cząsteczki beta - glukozy. Bakterie takie żyją w przewodzie pokarmowym krów i owiec. Dlatego te roślinożerne zwierzęta mogą zastosować celulozę zawartą w ich pożywieniu. Mechanizm ten zachodzi w ograniczonym stopniu także w jelicie grubym człowieka
Definicja BIZMUT:
Co to jest pierwiastek chemiczny z gatunku azotowców o liczbie atomowej 83. Sole bizmutu użytkowane były dawniej szeroko w leczeniu syfilisu, azotany i węglany zobojętniają kwas solny i użytkowane są w BŁONNIK.
Definicja BRADYKINEZJE:
Co to jest obserwowane w chorobie Parkinsona, które występuje w późnej fazie dolegliwości. Ograniczenie sprawności ruchowej prowadzi do występowania mocnych skurczy, bólów mięśni, uczucia zmęczenia BŁONNIK.
Definicja BADANIE:
Co to jest celu określenie stanu, w jakim znajduje się poddany mu przedmiot. Badanie medyczne - zestaw czynności, którym poddany jest pacjent jako całość (badanie lekarskie, kliniczne), pewne jego narządy albo BŁONNIK.
Definicja BILHARCIOZA:
Co to jest schistosomatoza; dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez przywry z rodzaju: Schistosoma, znajdujące się w zbiornikach wodnych; przeważnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zakażenie nstępuje BŁONNIK.

Czym jest BŁONNIK znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: