Słownik białaczka co to znaczy.
Definicja Białaczka. Co to jest leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie.

Czy przydatne?

Definicja Białaczka

Co to znaczy BIAŁACZKA: charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, wezlach chlonnych) Wystepuje czesciej u meżczyzn niz u kkobiet.
Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w rezultacie tak zwany transformacji białaczkowej. Dochodzi do trw środki chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, zakażenia. Impulsy te ułatwiają transformację białaczkałych zmian cytokinetycznych, metabolicznych i antygenowych. Ich powodem może być kilka współdziałających ze sobą czynników, na przykład retrowirusy, predyspozycje osobnicze (geny), impulsy zewnętrzne na przykład promieniowanie jonizujące,ową albo osłabiają układ immunologiczny.
Fundamentalne podziały białaczek to podział zależnie odszybkości rozwoju na białaczki ostre
Symptomy:
* nienaturalne osłabienie, ospałość i bladość,
* długookresowa infekcja z następującymi po sobie zapaleniami gardła, ucha, oskrzeli czy płuc, pomimo stosowania antybiotyków,
* gorączka niewiadomego pochodzenia,
* siniaki albo ciemnoczerwone wybroczyny, pojawiające się bez wyraźnych przyczyn,
* częste krwawienia z nosa,
* krwawienia dziąseł przy myciu zębów,
* utykanie lub niechęć do wstawania albo chodzenia na skutek bólu stawów i mięśni,
* zwiększone węzły chłonne na karku, pod pachami i w pachwinach,
* skrócenie oddechu,
* bolesność uciskowa brzucha i płyn w jamie brzusznej
i przewlekłe i z racji na pkt. wyjścia lub ze szpiku lub z
tkanki limfoidalnej (część układu krwiotwórczego odpowiedzialna za
odporność). Znaczy to, iż kluczowe typy białaczek to ostre szpikowe i
limfoidalne i przewlekłe szpikowe i limfoidalne. Aktualnie białaczkę
ustala się opierając się na dokładnej zmiany genetycznej, która znajduje
się u jej podłoża u konkretnego chorego. Niezależnie od przewlekłej
białaczki szpikowej, która jest jednorodnym rodzajem schorzenia
wywołanym poprzez jeden rodzaj mutacji wszystkie pozostałe stanowią
ekipy wielu zbliżonych, lecz różnych chorób, a więc chorób spowodowanych
poprzez różne mutacje dające podobne efekty.
Precyzyjne poznanie mutacji, która spowodowała chorobę determinuje różnym
leczeniem.
Leczenie przewlekłych białaczek bazuje w
większości na podawaniu leków doustnych i zazwyczaj jest przewlekłe. W
przewlekłej białaczce szpikowej to jest imatinib, który jest
inhibitorem produktu genu, którego mutacja spowodowała tę białaczkę, a
w przewlekłej białaczce limfocytowej jest chlorambucyl albo fludarabina,
względnie podawana dożylnie kladrybina. Umożliwia to długoletnie
przeżycie. U części chorych rozwija się oporność na to leczenie i wtedy
stosuje się inne leki, w tym w przewlekłej białaczce szpikowej
dasatinib, a przewlekłej białaczce limfocytowej przeciwciała
monoklinalne na przykład alemtuzumab. Chorzy w młodszym wieku i z bardziej
agresywnymi postaciami przewlekłych białaczek są także poddawani
przeszczepieniu zdrowych komórek krwiotwórczych, które nadal jest
jedyną sposobem zdolną wyleczyć te dolegliwości. Problemem tej sposoby jest
ryzyko zgonu chorego w rezultacie samego zabiegu. Ono jest najmniejsze u
chorych, którzy tylko krótko otrzymywali inne leczenie, lecz natomiast, ci
chorzy są najmniej chętni do poddawania się tym zabiegom. Chociaż tam,
gdzie dolegliwość rozwija się szybciej i jest oporna na wspomniane leki
należy dążyć do, jak najszybszego przeszczepienia.
Tagi: bialaczka, bialaczka symptomy, bialaczka limfatyczna, bialaczka limfoblastyczna, przewlekla bialaczka limfatyczna, bialaczka u dzieci, bialaczki, ostra bialaczka, bialaczka wlochatokomorkowa, bialaczka forum, leczenie bialaczki, bialaczka leczenie, bialaczka monocytowa, bialaczka powody, bialaczka wikipedia, bialaczka limfocytowa, bialaczka mieloblastyczna, bialaczka promielocytowa, dolegliwość bialaczka, co tj. bialaczka, bialaczka dieta, bialaczka dzieci, bialaczka u niemowlat, ostre bialaczki, www bialaczka, bialaczka a ciaza, bialaczka limfocytarna, bialaczka starcza, anemia bialaczka, bialaczka leczenie, bialaczka u doroslych, bialaczka badania, bialaczka dziecko, bialaczka eozynofilowa, bialaczka krwi, bialaczka limfatyczna leczenie, bialaczka mielomonocytowa, bialaczka prolimfocytowa, bialaczka typy, bialaczka rozpoznanie, co tj. bialaczka, nawrot bialaczki
Definicja BENTONIT:
Co to jest ilasta, wykazuje znaczące umiejętności absorpcyjne. Powstaje w rezultacie przeobrażeń szkliwa zawartego w popiołach i tufach wulkanicznych. Pęczniejąc po wchłonięciu wody tworzy żele. Użytkowana jako białaczka co znaczy.
Definicja BILIRUBINA:
Co to jest powstaje w rezultacie przemiany hemu, głównego składnika hemoglobiny znajdującego się w krwinkach czerwonych. Pośrodku doby powstaje 218mg bilirubiny. Wolna bilirubina we krwi wiąże się z białkiem i białaczka krzyżówka.
Definicja BERYL:
Co to jest kruchy, twardy, srebrzystoszary metal, użytkowany w reaktorach jądrowych, lampach rentgenowskich, jarzeniowych i cyklotronach, do utwardzania stopów (raczej miedzi - brąz berylowy), w produkcji białaczka co to jest.
Definicja BURCHA:
Co to jest sposób operacyjna polegająca na korekcji ściany przedniej pochwy użytkowana w wysiłkowym nietrzymaniu moczu białaczka słownik.

Czym jest Białaczka znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: