Słownik ketogeneza co to znaczy.
Definicja KETOGENEZA. Co to jest mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne.

Czy przydatne?

Definicja KETOGENEZA

Co to znaczy Ketogeneza: utlenianie kwasów tłuszczowych, mechanizm zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy faza jest katalizowany poprzez osobny enzym. W przebiegu tych reakcji powstaje ATR Utlenianie kw. tłuszczowych przebiega w atmosferze tlenowej. Mechanizm ich utleniania jest charakteystyczny dla stanu głodzenia i cukrzycy. W rezultacie tych przemian powstają w wątrobie ciała ketonowe. Następstwem niekorzystnego, długotrwałego procesu jest rozwinięcie się kwasicy ketonowej. K. ulega przyśpieszeniu przy powiększonym natężeniu utleniania kw. tłuszczowych w wątrobie. Rezultatem tego jest wzmożone wydzielanie ciał ketonowych do krwi. K. jest regulowana poprzez: 1) powiększone stężenie wolnych kw. tłuszczowych pochodzących z li polizy tkanki tłuszczowej; 2) aktywność palmitoilot ransferazy karnitynowej I w wątrobie; 3) rozdział acetylo-CoA pomiędzy szlak ketozy i cykl kwasu cytynowego (cykl Krebsa)
Definicja KALCYTONINA:
Co to jest hormon produkowany poprzez komórki C, zlokalizowane raczej w tarczycy, a również w mniejszej ilości w przytarczycach i grasicy. Jest jednym z trzech głownych hormonów regulujących przemianę tkanki ketogeneza.
Definicja KATALAZA:
Co to jest jest hemoproteiną zawierającą cztery ekipy hemowe. Aktywność katalazy stwierdzono we krwi, szpiku, nerkach i wątrobie. Rozkłada ona nadtlenek wodoru tworzony w reakcjach z udziałem oksydaz. Katalaza ketogeneza.
Definicja KOMÓRKA:
Co to jest jednostka strukturalna organizmów żywych. Teorię komórkowej budowy żywych organizmów zaproponował Rudolf Virchow (1821-1902) uznając komórkę za fundamentalną cegiełkę materiału biologicznego ketogeneza.
Definicja KETONURIA:
Co to jest pojawienie się w moczu ciał ketonowych na przykład w niestabilnej cukrzycy, głodzeniu ketogeneza.

Czym jest KETOGENEZA znaczenie w Słownik chemiczny K .

  • Dodano:
  • Autor: