Słownik ligaza co to znaczy.
Definicja LIGAZA. Co to jest rodzaj enzymu, który łączy rozdzielone nici kwasu.

Czy przydatne?

Definicja LIGAZA

Co to znaczy Ligaza: rodzaj enzymu, który łączy rozdzielone nici kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)
Definicja LUMBALIZACJA:
Co to jest dotycząca odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Bazuje ona na tym, iż w okresie rozwoju płodu dochodzi do zaburzeń w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Pierwszy kręg krzyżowy nie ulega zrośnięciu z ligaza.
Definicja LETALNY:
Co to jest śmiertelny; ustalenie odnosi się do dawki leku (dawka letalna) albo genu, którego aktywność skutkuje obumarcie zarodka (gen letalny ligaza.
Definicja LAKTOZA:
Co to jest cząsteczka powstaje w rezultacie połączenia glukozy i galaktozy wiązaniem O-glikozydowym. Nadaje słodki smak mleku (zwana jest także cukrem mlekowym). Występuje w mleku ssaków w stężeniu kilku proc ligaza.
Definicja LAPAROKOLEKTOMIA:
Co to jest polegając)' na wycięciu całości albo fragmentu jelita grubego na skutek guza nowotworowego, nieswoistego procesu zapalnego, martwicy ściany albo urazu przenikającego do światła jelita ligaza.

Czym jest LIGAZA znaczenie w Słownik chemiczny L .

  • Dodano:
  • Autor: