Słownik plazmocyty co to znaczy.
Definicja PLAZMOCYTY. Co to jest B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną.

Czy przydatne?

Definicja PLAZMOCYTY

Co to znaczy Plazmocyty: komórki plazmatyczne; komórki rozwijające się z limfocytów B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną - zależną od przeciwciał). Limfocyty dojrzewają w szpiku kostnym, a każdy z nich ma umiejętność do wiązania specyficznych antygenów. Po aktywacji tym charakterystycznym antygenem błyskawicznie się dzielą, co prowadzi do stworzenia klonu identycznych komórek, a te przekształcają się w R wydzielające do krwi i innych tkanek przeciwciała przeciw antygenowi, który zasymulował wyjściowy limfocyt. Mają silnie rozwinięte retikulum endoplazma-tyczne szorstkie, gdzie powstają znaczące ilości białek (immunoglobulin) wydzielanych w dalszym ciągu na zewnątrz. Istnieje ekipa niejednorodnych zaburzeń klinicznych i biochemicznych charakteryzująca się nieproporcjonalnym postępem jednego klonu R, co prowadzi do wydzielania jednorodnych immunoglobulin. Zaburzenia takie zwane są dyskrazjami albo gammapatiami monoklinalny-mi. Przykładami takich chorób są szpiczak mnogi, makroglobulniemia itd
Definicja PERFORACJA:
Co to jest uszkodzenie ściany narządu posiadającego jamę (na przykład żołądek, jelito, wyrostek robaczkowy, macica, jajowód, moczowód, naczynie krwionośne). Dochodzi do wycieku zawartości narządu (na przykład plazmocyty.
Definicja POŁOŻNICA:
Co to jest kobieta w dwie godziny po porodzie, od momentu rozpoczęcia połogu do końca pierwszego tygodnia plazmocyty.
Definicja PULSOKSYMETRIA:
Co to jest monitorowanie stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem dzięki fotodetektorów wykrywających zmienny impuls świetlny spowodowany pulsowaniem tętnic. P. daje także wiadomości o stanie krążenia obwodowego plazmocyty.
Definicja POSOKA:
Co to jest płynna, cuchnąca wydzielina martwiczych tkanek zakażonych bakteriami beztlenowymi. Zawiera raczej produkty rozpadu tkankowego plazmocyty.

Czym jest PLAZMOCYTY znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: