Słownik plazmocyty co to znaczy.
Definicja PLAZMOCYTY. Co to jest B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną.

Czy przydatne?

Definicja PLAZMOCYTY

Co to znaczy PLAZMOCYTY: komórki plazmatyczne; komórki rozwijające się z limfocytów B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną - zależną od przeciwciał). Limfocyty dojrzewają w szpiku kostnym, a każdy z nich ma umiejętność do wiązania specyficznych antygenów. Po aktywacji tym charakterystycznym antygenem błyskawicznie się dzielą, co prowadzi do stworzenia klonu identycznych komórek, a te przekształcają się w R wydzielające do krwi i innych tkanek przeciwciała przeciw antygenowi, który zasymulował wyjściowy limfocyt. Mają silnie rozwinięte retikulum endoplazma-tyczne szorstkie, gdzie powstają znaczące ilości białek (immunoglobulin) wydzielanych w dalszym ciągu na zewnątrz. Istnieje ekipa niejednorodnych zaburzeń klinicznych i biochemicznych charakteryzująca się nieproporcjonalnym postępem jednego klonu R, co prowadzi do wydzielania jednorodnych immunoglobulin. Zaburzenia takie zwane są dyskrazjami albo gammapatiami monoklinalny-mi. Przykładami takich chorób są szpiczak mnogi, makroglobulniemia itd
Definicja PRZYPOMINANIE:
Co to jest jedna z faz procesu pamięciowego polegająca na odtwarzaniu uprzednio wyuczonego materiału albo odtwarzaniu przeszłego doświadczenia (—> pamięć plazmocyty co to jest.
Definicja PRZEDSIONEK:
Co to jest część narządu jamistego, przewodu, jamy, przestrzeni, poprzedzająca przeważnie odcinek kluczowy na przykład R serca, j. ustnej, nosa itd plazmocyty definicja.
Definicja PROZODIA:
Co to jest jest odmianą afazji objawiającą się zaburzeniem rytmu i wzmocnienia akcentu, które dodają znaczenia mowie. Jest przeważnie rezultatem uszkodzenia obu półkul mózgu plazmocyty co znaczy.
Definicja PROTANOMALIA:
Co to jest widzenie barwy czerwonej. Jest jedną z najczęstszych waciwidzenia barwnego występujących raczej u mężczyzn. Ujawnia się w szczegółowym badaniu okulistycznym, nie mając wpływu na normalne plazmocyty słownik.

Czym jest PLAZMOCYTY znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: