rybonukleotydy co to znaczy
Definicja RYBONUKLEOTYDY. Co to jest RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta.

Czy przydatne?

Definicja RYBONUKLEOTYDY

Co to znaczy Rybonukleotydy: nukleotydy będące monomerami polinukleotydowej czesteczki RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta fosforanowa, zasada azotowa i ryboza, anie jak w razie DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) deoksyryboza. R. są połączone ze sobą wiązaniami fosod i estrowym i analogicznie do DNA

Czym jest RYBONUKLEOTYDY znaczenie w Słownik chemiczny R .