Słownik płuca co to znaczy.
Definicja PŁUCA. Co to jest powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i.

Czy przydatne?

Definicja PŁUCA

Co to znaczy PŁUCA: gąbczasty narząd oddechowy, który w rozwoju embrionalnym powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i wielką powierzchnię zamiany gazowej. Oba płuca są położone w jamie klatki piersiowej, której ściany ściśle do nich przylegają. Między nimi znajduje się oddzielone błoną opłucnową śródpiersie. Masa i rozmiar płuc różni się, w zależności od etapy wdechu i ilości krwi zalegającej w ich naczyniach. Od zewnątrz płuca otoczone są błoną surowiczą (opłucną), której druga blaszka wyścieła od wewnątrz ścianę klatki piersiowej. Między blaszkami opłucnej znajduje się szczelinowata przestrzeń (jama opłucnową) pozwalająca na wzajemne przesuwanie się powierzchni płuc i klatki piersiowej w cyklu oddechowym. Zbudowane z płatów oddzielonych szczelinami międzyptatowymi (lewe płuco ma dwa płaty, a prawe trzy), płuca mają sposobność przystosowania się do zmieniających się warunków pracy, na przykład po usunięciu albo zniszczeniu fragmentów miąższu części sąsiadujące ulegają rozdęciu w celu pokrycia niedoboru i wypełnienia przestrzeni, także powiększone zapotrzebowanie na tlen (sportowcy, osoby mieszkające wysoko w górach) skutkuje powiększenie pojemności płuc. Wyróżnić w nich można składnik oskrzelowy wykorzystywany przewodzeniu powietrza (przedłużenie tchawicy w formie rozgałęzionego drzewa oskrzelowego) i pęcherzykowy pozwalających na wymianę gazową między krwią i atmosferą. Pęcherzyki płucne to uwypuklenia ścian przewodów oddechowych i odchodzących od nich woreczków oddechowych, otoczone gęstą siecią naczyń włosowatych. Poprzez ich ściany zachodzi zamiana tlenu i dwutlenku węgla między krwią i powietrzem atmosferycznym. Ich liczbę ocenia się na ok. 500min. Powierzchnia zamiany gazowej jest, więc wielka (u dorosłego człowieka jej rozmiar jest równa w przybliżeniu wielkości kortu tenisowego), wymienia się zresztą znacznie w trakcie oddychania, od ok. 30m2 w wydechu do powyżej 100m2 we wdechu, czyli około 30-krotnie więcej niż powierzchnia ciała. Ściany pęcherzyków są bardzo cienkie, zbudowane są z pojedynczej warstwy komórek nabłonka oddechowego (pneumocyty). Gazy dyfundują swobodnie poprzez te ściany do otaczających naczyń włosowatych (również jedna warstwa komórkowa - środbłonek). Ścianki pęcherzyków są dodatkowo wzmocnione włóknami sprężystymi, a czasem pojedynczymi włóknami mięśni gładkich. Dlatego płuca mają gąbczastą, a zarazem sprężystą strukturę. Zapadaniu się pęcherzyków przy wydechu i ich rozerwaniu przy maksymalnym wypełnieniu powietrzem zapobiega warstwa substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu). Przeważnie spotykanymi problemami zdrowotnymi wywołanymi uszkodzeniem R są: niedodma, przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc, zapalenie, zaburzenia krążenia i nowotwory.
Patrz także, zioła PŁUCA:Fenkuł Włoski (Koper Włoski)Głóg DwuszyjkowyHyzop LekarskiKonwalia MajowaLipa Drobnolistna i SzerokolistnaOgórecznik LekarskiOman WielkiPierwiosnek Lekarski
Definicja PRZEDSIONEK:
Co to jest część narządu jamistego, przewodu, jamy, przestrzeni, poprzedzająca przeważnie odcinek kluczowy na przykład R serca, j. ustnej, nosa itd płuca co to jest.
Definicja PARANOJA:
Co to jest złożona z wyraźnie usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez schizofrenicznych zaburzeń afektu. R może być psychozą płuca definicja.
Definicja PROTANOMALIA:
Co to jest widzenie barwy czerwonej. Jest jedną z najczęstszych waciwidzenia barwnego występujących raczej u mężczyzn. Ujawnia się w szczegółowym badaniu okulistycznym, nie mając wpływu na normalne płuca co znaczy.
Definicja PLATYSMA:
Co to jest szyi, położony tuż pod skórą przedniobocznej okolicy szyi. Stanowi czworoboczną, szeroką, bardzo cienką warstwę mięśniową, łączącą górną część klatki piersiowej z dolną częścią twarzy. Mięsień ten płuca słownik.

Czym jest PŁUCA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: