Słownik płuca co to znaczy.
Definicja PŁUCA. Co to jest powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i.

Czy przydatne?

Definicja PŁUCA

Co to znaczy Płuca: gąbczasty narząd oddechowy, który w rozwoju embrionalnym powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i wielką powierzchnię zamiany gazowej. Oba płuca są położone w jamie klatki piersiowej, której ściany ściśle do nich przylegają. Między nimi znajduje się oddzielone błoną opłucnową śródpiersie. Masa i rozmiar płuc różni się, w zależności od etapy wdechu i ilości krwi zalegającej w ich naczyniach. Od zewnątrz płuca otoczone są błoną surowiczą (opłucną), której druga blaszka wyścieła od wewnątrz ścianę klatki piersiowej. Między blaszkami opłucnej znajduje się szczelinowata przestrzeń (jama opłucnową) pozwalająca na wzajemne przesuwanie się powierzchni płuc i klatki piersiowej w cyklu oddechowym. Zbudowane z płatów oddzielonych szczelinami międzyptatowymi (lewe płuco ma dwa płaty, a prawe trzy), płuca mają sposobność przystosowania się do zmieniających się warunków pracy, na przykład po usunięciu albo zniszczeniu fragmentów miąższu części sąsiadujące ulegają rozdęciu w celu pokrycia niedoboru i wypełnienia przestrzeni, także powiększone zapotrzebowanie na tlen (sportowcy, osoby mieszkające wysoko w górach) skutkuje powiększenie pojemności płuc. Wyróżnić w nich można składnik oskrzelowy wykorzystywany przewodzeniu powietrza (przedłużenie tchawicy w formie rozgałęzionego drzewa oskrzelowego) i pęcherzykowy pozwalających na wymianę gazową między krwią i atmosferą. Pęcherzyki płucne to uwypuklenia ścian przewodów oddechowych i odchodzących od nich woreczków oddechowych, otoczone gęstą siecią naczyń włosowatych. Poprzez ich ściany zachodzi zamiana tlenu i dwutlenku węgla między krwią i powietrzem atmosferycznym. Ich liczbę ocenia się na ok. 500min. Powierzchnia zamiany gazowej jest, więc wielka (u dorosłego człowieka jej rozmiar jest równa w przybliżeniu wielkości kortu tenisowego), wymienia się zresztą znacznie w trakcie oddychania, od ok. 30m2 w wydechu do powyżej 100m2 we wdechu, czyli około 30-krotnie więcej niż powierzchnia ciała. Ściany pęcherzyków są bardzo cienkie, zbudowane są z pojedynczej warstwy komórek nabłonka oddechowego (pneumocyty). Gazy dyfundują swobodnie poprzez te ściany do otaczających naczyń włosowatych (również jedna warstwa komórkowa - środbłonek). Ścianki pęcherzyków są dodatkowo wzmocnione włóknami sprężystymi, a czasem pojedynczymi włóknami mięśni gładkich. Dlatego płuca mają gąbczastą, a zarazem sprężystą strukturę. Zapadaniu się pęcherzyków przy wydechu i ich rozerwaniu przy maksymalnym wypełnieniu powietrzem zapobiega warstwa substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu). Przeważnie spotykanymi problemami zdrowotnymi wywołanymi uszkodzeniem R są: niedodma, przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc, zapalenie, zaburzenia krążenia i nowotwory.
Patrz także, zioła PŁUCA:Fenkuł Włoski (Koper Włoski)Głóg DwuszyjkowyHyzop LekarskiKonwalia MajowaLipa Drobnolistna i SzerokolistnaOgórecznik LekarskiOman WielkiPierwiosnek Lekarski
Definicja POCHWICA:
Co to jest psychoseksualne kierujące do mimowolnego skurczu mięśni dolnej części pochwy wynikające z nieuświadamianej poprzez kobietę potrzeby uniknięcia relacji seksualnego. Penetracja jest przeważnie płuca.
Definicja PRZEPROST:
Co to jest stawie na przykład staw łokciowy jest poprzez przewarzająca część ludzi prostowany do 180°, niektórzy jednak (zazwyczaj kobiet}') uzyskują większe kąty. R jest szczególnie wyraźny u osób dotkniętych płuca.
Definicja PŁAT:
Co to jest ustalenie części narządu oddzielonej anatomicznie albo czynnościowo od innych jego części (płatów) na przykład płat płuca, R mózgu, R gruczołu. Patrz także, zioła PŁAT:Chaber BławatekDąb płuca.
Definicja PANEWKA:
Co to jest powierzchni kości wykorzystywane do połączenia stawowego z kulistą głową innej kości. W najwyższym stopniu typowymi są R stawu biodrowego utworzona poprzez zrośnięte kości kulszową, biodrową i łonową płuca.

Czym jest PŁUCA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: